Hlavné menu

9. ročník

Stredná odborná škola technická Tlmače pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja, v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a Slovenskými energetickými strojárňami Tlmače usporiadali 22. marca 2016 už deviaty ročník súťaže Mladý zvárač, ktorá sa uskutočnila v dielňach SOŠT Tlmače v areáli SES a.s.

Slávnostné otvorenie sa konalo o 9. hodine v priestoroch Školiaceho strediska SES. V mene organizátorov všetkých privítala Jana Mrázová, riaditeľka SOŠT Tlmače, ktorá súťažiacim zaželala pevnú ruku pri zváraní a čo najlepšie výsledky. Po nej so svojím príhovorom vystúpil podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Ladislav Marenčák, ktorý okrem iného zdôraznil povinnosť odovzdávať nadobudnuté skúsenosti a zručnosti mladšej generácii ako dedičstvo, v ktorom bude pokračovať a ktoré budú mladí ľudia ďalej rozvíjať.

Ďalej sa prítomným prihovoril aj doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. z Cechu zváračských odborníkov v Trnave, ktorý krátko spomenul históriu tejto súťaže a zdôraznil fakt, že profesia zvárača je v súčasnosti stále veľmi vyhľadávaná na trhu práce na Slovensku i v zahraničí. Taktiež súťažiacim pripomenul, že najlepší zvárači postúpia na medzinárodnú súťaž, ktorá sa bude konať o mesiac vo Frýdku-Místku. S podravom pre prítomných vystúpili aj majiteľ a riaditeľ spoločnosti Proficut zo Srbska Ing. Ivan Zabunov a Ing. Jozef Jenis, vedúci obchodnej skupiny Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p. Následne Bc. Viliam Sitáš oboznámil  žiakov s priebehom súťaže a zároveň predstavil hodnotiacu komisiu. Hodnotiaca komisia pracovala v tomto zložení:

Predseda:Doc.Ing.Jozef Jasenák,PhDr.-CZO Trnava

členovia:  Ing.Dušan Malárik-CZO Trnava

               Ing.Michal Mráz-SES Tlmače

               Ing.Jozef Pecha-Energoinvest Mochovce

               Ing.Ivan Zabunov –ProfiCut Srbsko

                  p.Tomáš Darida –SOŠ Šahy

Kým súťažiaci pracovali na svojich súťažných zvaroch, ich pedagógovia, ale i hostia si mohli pozrieť priestory Zváračskej školy SES a dielne SOŠT Tlmače. Popoludní odborná porota práce vyhodnotila a nasledovalo odovzdávanie cien a diplomov, ktoré sa uskutočnilo na pôde SOŠT Tlmače. Na súťaži si preverilo praktické zručnosti 38 súťažiacich z 12 stredných odborných škôl – SOŠ Čadca, SOŠ Dvory nad Žitavou, SOŠT Galanta, SOŠT Hlohovec, TŠ Kolubara Srbia (Srbsko), SOŠOaS Krupina, SOŠS Kysucké Nové Mesto, SŠ Martin, SOŠ Šahy, SOŠ agrotechnická Topoľčany, SOŠ Tlmače, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (Česká republika). Súťažilo sa v troch kategóriách, pre víťazov každej z nich boli pripravené hodnotné ceny a krásne poháre. Prvé miesto v súťaži družstiev opäť vybojovalo družstvo ŠOST Tlmače, ktoré predstihlo zváračov zo Šiah a Hlohovca a za svoj výkon bolo odmenené zváračkou MIG/MAG Mahe Ecoming 2000, 200A, 230V od hlavného sponzora – firmy Mahe s.r.o., Svit . V kategórii  Metóda 141 TIG zvíťazil Peter Čerko (Šahy), druhý bol Matúš Sliezik (Tlmače), na treťom mieste sa umiestnil Peter Vajda (Tlmače). V metóde 111 MMA vyhral Ľubomír Ďurkovič (Šahy), druhé miesto obsadil Dárius Kinči (Tlmače), tretí bol Nenad Ačimovič (Lazarevac - Srbsko).  V metóde 135 MIG si pohár za prvé miesto odniesol Bence Baláž (Šahy), na druhom mieste bol Dalibor Víťaz (Tlmače) a bronz získal Ivan Póč (Tlmače). Medzi súťažiacimi študentmi sa vynímala Jelena Ačimovič zo srbského Lazarevacu, jediná študentka, ktorá sa súťaže zúčastnila už aj minulý rok, a teraz získala mimoriadnu cenu v zváraní metódou 111 MMA. 

Na záver riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová poďakovala všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu deviateho ročníka. Verme, že celkový trend tejto súťaže ostane nezmenený, a tak možno dúfať, že budúcoročný, jubilejný desiaty ročník súťaže bude ešte úspešnejší.

FOTO

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35