Hlavné menu

6. ročník

Súťaž MLADÝ ZVÁRAČ preverila praktickú zručnosť žiakov stredných odborných škôl v piatok, 22. marca. Šiesty ročník  zorganizovala Strená odborná škola technická Tlmače, Cech zváračských odborníkov Trnava a Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače.

Zastúpenie na súťaži mali žiaci stredných odborných škôl z Dvorou nad Žitavou, Čadce, Krupiny, Hlohovca, Šiah, Topoľčian, Tlmáč, Trnavy, Podbrezovej a Martina.

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo o 9. hodine v priestoroch Školiaceho strediska SES. V mene organizátorov všetkých na 6. ročníku privítala Jana Mrázová, riaditeľka SOŠT. Súťažiacim zaželala pevnú ruku pri zváraní a čo najlepšie výsledky. Poďakovala SES a.s., ktoré  poskytli svoju Zváračskú školu na súťaž, organizačnému tímu, ktorý  pripravil všetko na túto náročnú súťaž a sponzorom, ktorí venovali hodnotné ceny. Pozvanie na slávnostné otvorenie prijala Ľubica Libová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry NSK.  Súťažiacim sa prihovorila so slovami: „Viem, že máme veľmi šikovných žiakov, dnes máte príležitosť všetky získané vedomosti, ktoré  vám odovzdali majstri odborných výcvikov v škole pretaviť do súťažných výkonov.

Žiakom sa prihovoril aj odborný garant súťaže Jozef Jasenák, z Cechu zváračských odborníkov Trnava: “ Som veľmi rád, že sa táto celoslovenská súťaž sa koná v SES Tlmače, pretože sú tu najdôstojnejšie podmienky na Slovensku. Oceňujeme tu najmä  priestorové možnosti, ktoré sú  vytvorené v tejto firme. O získanie zváračskej kvalifikácie je neustály  záujem, je to bezkonkurenčne vyhľadávaná profesia na  trhu práce, preto verím, že vedomosti, ktoré ste získali počas výcvikov vo vašich zváračských školách dnes zúročíte, k čomu vám želám veľa úspechov.“

Na pôde SES privítala hostí Miroslava Takáčová, vedúca Sekcie  získavanie a rozvoj ľudských zdrojov. Zdôraznila, že tlmačské strojárne podporujú tvorivé nápady vedenia SOŠt Tlmače a vzájomná spolupráca je veľmi dobrá. Zdôraznila, že kvalitných zváračov je na trhu práce stále málo, preto  spoločnosť SES  podporuje ich rast aj formou štipendií.

S priebehom súťaže žiakov oboznámil Viliam Sitáš. Zároveň predstavil hodnotiacu komisiu v zložení Jozef  Jasenák, predseda,  členovia Marek Tačovský , Cech zváračských odborníkov Trnava,  Juraj Varannay, technológ zvárania SES Tlmače, Zdenko Šikeť, zváračský inštruktor SES, Golis Ján  SOŠT Čadca

Sponzorov súťaže predstavili žiaci SOŠt Tlmače Peter Jakubík, Lukáš Múčka.

Po skončení oficiálneho úvodu si ladí zvárači vyžrebovali súťažné čísla a pustili sa do práce. Súťažili v troch kategóriách: metóda 111 MMA - 6 súťažiacich, metóda 135 MIG 16 súťažiacich, metóda 141 TIG 4 súťažiaci. Na zváranie mal každý k dispozícii 90 súťažných minút.

Kým si prakticky preverovali zvárači svoje zručnosti, ich pedagógovia si mohli pozrieť priestory Zváračskej školy SES, ale aj dielne SOŠt Tlmače. Pripravená bola aj prezentácia firmy  MAHE s.r.o. Svit , Fronius Slovensko a Kovintrade Nitra.

Popoludní sa všetci zišli na pôde školy na slávnostnom vyhodnotení. Pred vyhlásením súťaž zhodnotil predseda poroty.  Zdôraznil, že nebolo dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, pretože už svojou účasťou na celoslovenskej súťaži mladí zvárači preukázali, že majú vedomosti a zručnosti, aby mohli vykonávať profesiu zvárača.  Za veľmi vyrovnanú kategóriu označil tú, kde sa zváralo metódou 135 MIG., kde porota mala problém rozhodnúť o poradí na  prvých šiestich miestach. Táto kategória sa  ukázala   veľmi úspešná v porovnaní s ostatnými dvomi kategóriami, kde určite aj   faktor trémy zohral svoju rolu.

Prví traja víťazi v každej kategórii získali hodnotné ceny aj krásne poháre. Hlavnú cenu – zvárací invertorový zdroj venovala firma MAHE s.r.o. Všetci súťažiaci dostali aj upomienkové predmety od SES a.s. Tlmače. Najlepší zvárači postupujú na 17. Ročník medzinárodnej súťaže, ktorá bude v apríli vo Frýdku Místku.

Na záver  riaditeľka SOŠt, Jana Mrázová povedala.“Všetci, ktorí ste tu dnes boli, ste už víťazmi, pretože ste sa popasovali s náročnými úlohami,  porovnali ste si svoje odborné zručnosti so žiakmi z iných škôl a viete, kde treba čo zlepšovať.“ Poďakovala účastníkom súťaže, sponzorom, Zváračskej škole SES a všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu šiesteho ročníka.

Výsledky súťaže Mladý zvárač 2013 tu.

Fotky zo súťaže tu.

Video zo súťaže tu.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35