Hlavné menu

Vyhodnocovacia správa

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2006/07

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2007/08

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2008/09

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2009/10

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2010/11

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2011/12

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2012/13

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2013/14

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2014/15

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2015/16

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2016/17

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2017/18

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2018/19

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2019/20

Správa o  výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za školský rok 2020/21

Správa o výchovno -  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2021/22

Správa o výchovno -  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a škoských zariadení za škoský rok 2022/23

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35