Hlavné menu

Konzultačné hodiny 2023_2024

Konzultačné hodiny v školskom roku 2023/2024

 

 

 

Párny týždeň

Nepárny týždeň

 

Mgr. Jaroslav Bórik

Streda 13.50

Streda 13.50

 

Ing. Milan Ďurč

Streda 13.50

Streda 13.50

 

Mgr. Alexander Gábor

Štvrtok 14.00

Štvrtok 14.00

 

PaedDr. Martin Gábor

Streda 13.50

Streda 13.50

 

Ing. Milan Gunda

Utorok 13.50

Utorok 13.50

 

Ing. Jana Hollá

Piatok 12:00

Streda 12:00

 

PhDr. Peter Izsóff

Utorok 13.50

Utorok 13.50

 

Ing. Ján Kunik

Utorok 13.50

Utorok 13.50

 

PaedDr. Mária Kundriková PhD.

Pondelok 13.50

Pondelok 13.50

 

Bc. Róbert Lacko

Štvrtok 14.00

Štvrtok 14.00

 

Bc. Lukáš Lacko

Štvrtok 14.00

Štvrtok 14.00

 

Mgr. Mária Medzihradská

Pondelok 13.50

Pondelok 13.50

 

Ing. Marián Mészáros

Utorok 13.50

Utorok 13.50

 

Bc. Štefan Nap

Pondelok 14.00

Pondelok 14.00

 

Mgr. Katarína Ružičková

Utorok 13.50

Utorok 13.50

 

Mgr. Marián Sabala

Pondelok 13.50

Pondelok 13.50

 

Bc. Ján Salaj

Utorok 14.00

Utorok 14.00

 

Bc. Pavol Sekereš

Streda 14.00

Streda 14.00

 

Ing. Bronislava Tomljenovičová

Pondelok 13.50

Pondelok 13.50

 

Ing. Andrea Uhrecká

Pondelok 13.50

Pondelok 13.50

 

Ing. Pavol Zajac

Pondelok 13.50

Pondelok 13.50

 

Mgr. Oľga Hatiarová

Štvrtok 15:00

Štvrtok 15:00

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35