Hlavné menu

Prijímacie konanie 2024/2025 Výsledky prijímacieho konania 2023/2024 Podmienky prijatia 2023_2024 Výsledky prijímacieho konania 2022/2023 Školský rok 2022/2023 Minulé_roky

Prijímacie konanie 2024/2025

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona  č. 182/2023 Z. z.

V prijímacom konaní sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu.

Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí, resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným ZVEREJNENÝ ZOZNAM UCHÁDZAČOV PODĽA VÝSLEDKOV PRIJATIA. 

Prehľad termínov konania prijímacích skúšok – gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

 

Prvý termín (2024)

Druhý termín (2024)

 

2. 5.

 3. 5.

6. 5.

 7. 5.

 • 5. 2024 ̶  Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 
 • 5. 2024 ̶  Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 
 • 6. 2024 ̶  Na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka okrem SŠ s OGY je 18. jún 2024.
 • 6. 2024 ̶  Z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.
 • 6. 2024 ̶  Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 2
 • 6. 2024 ̶  Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača  písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/26476.pdf

648101_Kriteria_pre_prijimanie_ziakov_24_25_SOST_Tlmace.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35