Hlavné menu

Školský internát

Národný projekt edIT1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci národného projektu edIT1 vyhlásilo výzvu na zabezpečenie vybavenia študijných miestností s názvom „Študovne v stredoškolských internátoch“. Naša škola sa do tejto výzvy zapojila a projekt nám bol následne schválený.

Cieľom aktivity je:

Materiálno-technické vybavenie študijných miestností  v školských internátoch pri stredných školách prostredníctvom počítačov a multifunkčného zariadenia s cieľom zlepšenia dostupnosti vzdelávania a zmiernenia dopadu krízových opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35