Hlavné menu

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

 

Podľa § 69 ods. 5) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade určila kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky.

Prijimacie_konanie_NS_PS_2023_2024.pdf

Prihláška

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35