Hlavné menu

Erasmus+ 2015/2016

Základné informácie

Financované z programu Európskej únie Erasmus+                        

V programovom období od 01.01.2014 do 31.12.2020 bol nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ zriadený program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít. Dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť si tak svoje odborné poznatky, praktické zručnosti a zamestnateľnosť.

Stredná odborná škola technická vypracovala projekt s názvom: „Podpora rozvoja odborných strojárskych kompetencií žiakov“, ktorý bol vo výberovom procese schválený. Prostredníctvom neho získala grant na realizáciu 3 turnusov dvojtýždňových odborných stáží do partnerských škôl v Českej republike.

Informácie k jednotlivým stážam projektu:

Prvý turnus odbornej stáže:

 • Prijímajúca organizácia: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113, Česká republika
 • Termín stáže: 11. október 2015 – 24. október 2015
 • Účastníci stáže: 10 žiakov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • Pracovná náplň stáže: Tvorba programu pre sústruženie a frézovanie v riadiacom systéme HEIDENHAIN. Zoraďovanie CNC obrábacích strojov (sústruh a fréza). Výroba výrobkov podľa CNC programu. Účasť na odborných exkurziách zameraných na obrábacie stroje.                                                                                     Foto

 

Druhý turnus odbornej stáže:

 • Prijímajúca organizácia: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113, Česká republika
 • Termín stáže: 2. apríl 2016 – 16. apríl 2016
 • Účastníci stáže: 11 žiakov študijného odboru mechanik strojov a zariadení
 • Pracovná náplň stáže: Zváranie ocelí a farebných kovov. Vyhodnocovanie chýb zvarových spojov a ich príčin. Tvárnenie a tepelné spracovanie kovov. Účasť na odborných exkurziách zameraných na strojárske technológie. Foto

 

Tretí turnus odbornej stáže:

 • Prijímajúca organizácia: Střední průmyslová škola strojnická, Betlémská 287/4, škola hlavního města Prahy, Česká republika
 • Termín stáže: 9. apríl 2016 – 23. apríl 2016
 • Účastníci stáže: 10 žiakov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • Pracovná náplň stáže: Tvorba programu pre sústruženie a frézovanie v riadiacom systéme HEIDENHAIN. Zoraďovanie CNC obrábacích strojov (sústruh a fréza). Výroba výrobkov podľa CNC programu. Účasť na odborných exkurziách zameraných na obrábacie stroje.                                                                                     Foto

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35