Hlavné menu

 

Plán aktivít na zabezpečenie zdravého životného štýlu v školskom roku 2019/2020

Koordinátor: Ing. Ľudmila Mrázová

 

Hlavným cieľom plánu je zlepšiť zdravotný stav žiakov a dosiahnuť prevenciu rozšírenosti tzv. civilizačných ochorení - najmä srdcovo - cievnych a niektorých nádorových so závažnými zdravotnými, celospoločenskými a ľudskými dopadmi.

Čiastkové ciele:

 • realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu: „výchovou žiakov k zdravému životnému štýlu.“
 • plniť úlohy z Národného programu prevencie obezity.
 • vytvoriť bezpečné prostredie v škole a na školských ihriskách.
 • rozvoj zdravotnej výchovy a prevencie pred chorobami uplatňovaním pohybovej aktivity a zdravých stravovacích návykov.
 • zmeniť životný štýl žiakov vďaka zvýšenej informovanosti.
 • pestovať u žiakov nové stravovacie návyky napr. zníženie kalorického príjmu,  zníženie príjmu tukov, zvýšený príjem ovocia a zeleniny, obmedzenie konzumácie sýtených nápojov .
 • plnenie programu prevencie obezity sa bude uskutočňovať aj v rámci vyučovacích predmetov:  telesná výchova, triednická hodina ako aj v rámci športových záujmových útvarov.

 

V RÁMCI SEKCIE TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU:

 • zorganizovať aktivity v rámci Európskeho týždňa športu,
 • zapojiť a prihlásiť žiakov na rôzne súťaže na portáli  www.skolskysport.sk:
 • majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov a dievčat
 • majstrovstvá okresu vo futbale chlapcov a dievčat
 • majstrovstvá okresu v halovom futbale chlapcov
 • majstrovstvá okresu v plávaní chlapcov a dievčat
 • majstrovstvá okresu vo florballe chlapcov a dievčat 
 • majstrovstvá okresu v orientačnom behu chlapcov a dievčat
 • majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu chlapcov  a dievčat
 • majstrovstvá okresu v stolnom tenise 
 • organizovanie športových súťaží v rámci školy,
 • vyhlásiť SÚŤAŽ O NAJŠPORTOVEJŠIU TRIEDU – t.j. trieda, v ktorej sa do akýchkoľvek športových súťaží (školských i mimoškolských) resp. športových podujatí zapojí najväčší počet žiakov,
 • zúčastňovať sa športových akcií v rámci mesta Levice,
 • organizácia besied a odborných prednášok zameraných na ciele Národného programu boja proti obezite.

 

V RÁMCI ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV SO ZAMERANÍM NA ŠPORT

 • príprava a propagácia materiálov zameraných na rozvoj a upevňovanie zdravia a zdravého životného štýlu u žiakov a obyvateľstva v rámci športovo zameraných krúžkov,
 • organizácia školských športových súťaží.

 

V RÁMCI TRIEDNICKÝCH HODÍN

 • zapracovať do plánu práce TU témy zamerané na zdravú výživu.

 

 

 

PLÁN AKTIVÍT NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

SEPTEMBER

 • monitorovanie nadváhy a obezity v rámci školy – IBM index
 • Zapojenie žiakov do športových súťaží   vyhlasovaných MŠVV a športu a okresných športových súťaží
 • MO – cezpoľný beh

 

OKTÓBER

 • prednáška MUDr. Dana Čechová, oddelenie Výchova k zdraviu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach na tému „Obezita a riziká s ňou spojené“
 • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY - tematický týždeň zameraný na zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny, propagácia školského stravovania (ochutnávka zeleninových resp. ovocných šalátov)
 • Deň jablka – výstavka a ochutnávka jabĺk vypestovaných v tekovskom regióne
 • MO  v badmintone
 • MO vo florbale

 

NOVEMBER

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA (20.11.)- nefajčiarsky deň, je podporovaný  Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC).
 • Tematický týždeň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb.
 • strelecká súťaž ku dňu študenstva
 • MO  v halovom futbale
 • MO  v basketbale

 

DECEMBER

 • Mikuláš na korčiliach– aktivita na podporu zdravia a zdravého životného štýlu
 • príprava a propagácia materiálov zameraných na rozvoj a upevňovanie zdravia a zdravého  životného štýlu žiakov. - medzitriedna súťaž
 • MO v hádzanej

 

JANUÁR

       - novoročný stolnotenisový turnaj

       - Lyžiarsky výchovo výcvikový kurz pre žiakov 1. a 2. ročníka

 

FEBRUÁR

 • MO vo volejbale
 • stavanie snehuliaka – pohybová aktivita na  zamrená na otužovanie
 • Valentinsky volejbalový turnaj

 

MAREC

 • diskusné forum - prednáška MUDr. Dana Čechová, oddelenie Výchova k zdraviu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach na tému „Škodlivé účinky alkoholu, fajčenia a iných  závislostí na ľudský organizmus“
 • MO plávanie
 • silná ruka pretláčanie rukov súťaž jednotlivcov

 

APRÍL

 • MO vo futbale
 • veľkonočná súťaž v skoku do výšky

MÁJ

 • Svetový deň pohybu ( 10.05.) bežecká miľa pre žiakov a pedagógov školy
 • Svetový deň pohybu -turistický pochod na Inovec

 

JÚN

 • letné pohybové kurzy – plavecký kurz žiakov 1. ročníka
 • Splav Hrona

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35