Hlavné menu

O škole

                

SOŠ technická v Tlmačoch už 70 rokov pripravuje absolventov študijných a učebných odborov strojárskeho a elektrotechnického zamerania. Dopyt po absolventoch našej školy je z roka na rok väčší o čom svedčí aj štatistika nezamestnanosti našich absolventov na ÚPSVaR. V spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave sa našej škole v roku 2007 podarilo vybudovať v priestoroch dielní odborného výcviku Zváračskú školu s 12 samostatnými zváracími pracoviskami. Od roku 2013 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie pri Strednej odbornej škole technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače. Centrom sa popri odbornej strojárskej škole vytvorilo špičkové odborné zváracie centrum, v ktorom sa všetci žiaci školy majú možnosť oboznámiť s modernými metódami zvárania, modernou zváračskou technológiou, princípmi, postupom zvárania a všetkým, čo je pre dobre fungujúceho odborníka z tejto oblasti potrebné.

Od roku 2014 je škola držiteľom certifikátov ISO 9001:2008 pre systémy manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov.

Škola dlhoročne spolupracuje so zamestnávateľmi z regiónu a to nielen pri formovaní profilu absolventov, na základe ich požiadaviek, ale aj priamo pri zabezpečovaní praktického vyučovania v rámci odborného výcviku. Medzi významných zamestnávateľov nášho regiónu patria SES a.s. Tlmače a spoločnosť ZF Slovakia a.s. v Leviciach.  Okrem týchto zamestnávateľov spolupracujeme aj s menšími firmami z okolia. V priestoroch SES a.s. má škola vybudované svoje dielne v ktorých prebieha praktické vyučovanie žiakov prvých a druhých ročníkov, vyššie ročníky absolvujú praktické vyučovanie priamo na jednotlivých prevádzkach SES a.s., prípadne u ďalších zazmluvnených zamestnávateľov.

V školskom roku 2018/2019 bol v priestoroch školy dobudovaný Školský internát s kapacitou 30 miest. Je určený najmä pre žiakov školy a zabezpečuje im konfort v dvoj a trojlôžkových, plne vybavených izbách s pripojením na internet. K dispozícií majú posilňovňu, spoločneskú miestnosť, kuchynku a práčovňu. V rámci športových popoludní využívajú školskú telocvičňu.

V školskom roku 2016/2017 naša škola vstúpila do Systému duálneho vzdelávania so spoločnosťou ZF Slovakia a.s.. V tomto školskom roku sme na pôde školy privítali 10 žiakov dualistov v odbore POSZ a 9 žiakov v odbore MEL. 

Možnosti štúdia:

 • Študijné odbory

4 - ročné štúdium,  úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou  a výučným listom

2413 K Mechanik strojov  a zariadení    (MSZ)

2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení   (POSZ)

2697 K Mechanik elektrotechnik   (MEL)

2679 K Mechanik mechatronik  (MME)

 • Učebné odbory

3 - ročné štúdium  ukončené výučným listom

2433 H Obrábač kovov

2464 H Strojný mechanik

 • Nadstavbové štúdium

2 - ročné štúdium, úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou

2414 L 01 Strojárstvo - so zameraním na výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

 • Pomaturitné štúdium

2 - ročné štúdium pre absolventov stredných škôl a gymnázií  určené k získaniu odbornosti  a výučného  listu v študijných odboroch (2413 N, 2426 N, 2697 N), ktoré naša škola ponúka

Výhody štúdia na SOŠ technickej v Tlmačoch:

 • absolvent získa maturitné vysvedčenie a zároveň aj výučný list,  
 • študenti končiacich ročníkov sú finančné ohodnotení za prácu na odbornom výcviku,
 • firmy s ktorými škola spolupracuje ponúkajú možnosť získať podnikové štipendium ,
 • študenti všetkých odborov môžu nastúpiť na kurz zvárania a získať zváračský preukaz, prípadne vykonať štátnu skúšku zo zvárania (zváranie v ochrannej atmosfére argónu, CO 2 a elektródou) ,
 • študenti odboru MEL majú možnosť získať Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti,
 • vybraní študenti v rámci odborných stáží v zahraničí získajú Osvedčenia a je im vystavený Europas,
 • študenti odboru PM majú možnosť v rámci predmetu Účtovníctvo získať Certifikát od spoločnosti KROS – podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo.
 • v rámci odborného výcviku vo firmách študenti získajú množstvo praktických skúseností a zručností (SES a.s. Tlmače, ZF Slovakia a.s. Levice, ENPAY s.r.o. Krškany),     
 • takmer 100 % istoty zamestnania po ukončení štúdia, 
 • absolventi študijných odborov sú pripravení na štúdium na VŠ.    

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35