Hlavné menu

O škole

História školy

2020

2019

Pri príležitosti Dňa učiteľov predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD. ocenil riaditeľov stredných škôl za implementáciu duálneho vzdelávania. Jednou z ocenených bola aj naša pani riaditeľka Ing. Jana Mrázová. Medzi ocenenými pedagógmi bol hlavný majster odbornej výchovy Mg. Alexander Gábor.

„Väčšina ľudí prepásne svoju životnú príležitosť, pretože tá je oblečená v montérkach a vyzerá ako práca.“ »Thomas Alva Edison « Mladí zvárači z deviatich škôl svoju životnú príležitosť neprepásli a dňa 19. marca 2019 si obliekli svoje montérky a hrdo sa postavili do zváracích boxov, aby odbornej porote predviedli, čo vedia. Súťažiaci si preverili svoje zručnosti v troch metódach zvárania – metóda 141 TIG zváranie v ochrannej atmosfére argónu, metóda 111 MMA zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom a metóda 135 MAG zváranie v ochrannej atmosfére CO2. V metóde 135 MAG 1. miesto obsadil Patrik Zolčák , 2. miesto Jakub Kuruc obaja zo SOŠt Tlmače, 3. miesto získal Benjamín Čagala zo SOŠt Čadca. V metóde 141 TIG 1. miesto  získal Rajmund Škrha  zo SOŠt Tlmače, 2. miesto Aydemir Halis  zo SOŠ techniky a služieb Šahy a na 3. mieste skončil  Miroslav Zelina zo SŠ Martin.  V metóde 111 MMA si prvenstvo odniesol  Tomáš Déneš zo  SOŠ techniky a služieb Šahy, 2. miesto Ján Smutník, SOŠt  Čadca a 3. miesto  Adrián Valentík , SOŠTt Tlmače. 

Začala prestavba priestorov školských odborných učební, vstupnej hlay školy a miesto priestorov šatní na prízemí vznikla krásna dielňa, čakajúca na nové stroje. 

 

2018

V priestoroch školy na Kozmálovskej ceste 9 sme slávnostne otvorili prietory Školského internátu. Internát má kapacitu 30 miest a 1. septembra 2018 sa v novotou voňajúcich priestoroch ubytovalo 23 žiakov školy. Po tretí krát sa na pôde školy konalo Krajské kolo Zenit v strojárstve. V jubilejnom XX. ročníku naši žiaci obsadili popredné miesta. V kategórii C - programovanie CNC strojov prvé miesto obsadil Erik Kalmár. V kategórii R - ručné spracovanie Dávid Erdélyi. V kategórii S - storjové obrábanie na druhom mieste skončil Lukáš Lacko. Ani v tomto roku nesklamali naši zvarači, ktorí úspešne reprezentovali školu na súťaži Mladý zvárač 2018. Získali sme z troch katégórií 2 prvé miesta. V metóde 111 MMA získal prvé miesto patrik kocúrik, žiak IV.E triedy a v metóde 141 TIG prvé miesto obsadil Adrián Bátovský žiak III.E triedy. Úspech sme žali aj na športoviskách. 

2017

Dostali sme pozvanie od organizátora najväčšej zváračskej súťaže  ARC CUP 2017 INTERNATIONAL WELDING COMPETITION, a zároveň čelného predstaviteľa najväčšej pekinskej univerzity Dr. LIU na jubilejný 70. ročník. Tento sa konal v Šanghaji v dňoch 24. – 30. 6. 2017. Aj vďaka ďalšiemu získanému grantu z programu Európskej únie Erasmus+ technici Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch absolvovali odbornú stáž v susednej Českej republiky. Tentokrát sa zdokonaľovali v Brne, kde počas dvoch týždňov získavali nové vedomosti, zručnosti a predovšetkým skúsenosti vo svojom odbore. Táto príležitosť sa naskytla 10 študentom odboru programátor obrábacích strojov a zariadení, ktorí si rozšírili a znásobili svoje doterajšie vedomosti a zručnosti. Ich dvojtýždňovým domovom sa stala SŠSE v Brne. Technická škola „KOLUBARA“ v Lazarevaci v Srbskej  republike  zorganizovala súťaž v zváraní „ Zavarivač 2017“,  na ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy.  Adam Rychtárik   súťažil v metóde zvárania   141 TIG a  Patrik Kocúrik   súťažil   v metóde  zvárania  111 MMA. Patrik Kocúrik obsadil 2. miesto , v metóde zvárania 141 – TIG / praktická časť/  Adam  Richtárik obsadil 3. miesto.

2016

Po niekoľkoročnej prestávke sa naša škola opäť stala realizátorom krajského kola súťaže ZENIT. Rozdiel bol len v tom, že mladých elektrotechnikov tentokrát vystriedali mladí strojári. Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a v spolupráci s Okresným úradom, odbor školstva. Škola podpísala Zmluvu o duálnom vzdelávaní so spoločnosťou ZF Slovakia a.s. a brány školy prekročilo  19 dualistov a to 9 žiakov odboru mechanik elektrotechnik a 10 žiakov odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. V priestoroch ZF Slovakia a.s. v Leviciach prebehlo slávnostné otvorenie Strediska duálneho vzdelávania. 

2015

V priestoroch posluchárne Strednej odbornej  školy  technickej v Tlmačoch uskutočnilo divadelné predstavenie  pod názvom MY A HISTÓRIA z Bratislavy. Vďaka ďalšiemu získanému grantu z programu Európskej únii študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch vycestovali na odbornú stáž do susednej Českej republiky, tentoraz do Brna, kde počas vyše dvoch týždňov budú získavali nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore. Takáto príležitosť sa naskytla 10 študentom odboru programátor obrábacích strojov a zariadení, ktorí spolu s majstrami odborného výcviku chcú svoje doterajšie vedomosti a zručnosti znásobiť a obohatiť. Ich viac ako dvojtýždňovým domovom sa stala SŠSE v Brne. Prvý ročník zváračskej súťaže žiakov stredných škôl v Srbsku organizovalo Družstvo za unapredivanje zavarivanja u Serbiji (DUZS) spoločne s Technickou školou Kolubara - Lazarevac a firmou v zastúpení Ing. Ivana Zabunova. Nši žiaci boli zasa úspešní: 1. miesto v metóde MMA (111) - Frederik Machajdík,1. miesto v metóde TIG (141) Matúš Sliezik,2. miesto v metóde MIG/MAG (131/135) Dalibor Víťaz. Škola nadviazala kontakty so Slovákmi žijúcimi v Srbsku a 9/2015 boli na školu i prijatí 2 žiaci so Srbska.

2014

Tentoraz putovali na odbornú stáž nielen chlapci, ale aj dievčatá odboru pracovník marketingu. Ich miestom pobytu bol špičkový štvorhviezdičkový hotel Barceló v Prahe s medzinárodnou pôsobnosťou. Chlapci pobudli v Brne na Strednej škole strojárskej a elektrotechnickej. Prospechové štipendium pre študentov 3. a 4. ročníka v odbore POSZ od ZF Zachs Slovakia Levice. Škola realizuje projekt „Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím“. Za 302-tisíc eur sme nakúpili výpočtovú techniku, software, či stroje a vybavila učebne interaktívnou technikou. písali. SOŠt Tlmače je držiteľom certifikátov ISO 9001:2008 pre systémy manažérstva kvality a požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov.

2013 

Škola začala pôsobiť ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie". Nádejný technik" - škola zorganizovala prvý ročník súťaže pre žiakov ZŠ. Zapojili sme sa da porojektu WASTRE. Naša škola vypracovala projekt v rámci výzvy Leonardo da Vinci Mobility, ktorú zverejnila Európska komisia. Následne bol náš projekt schválený v trvaní 12 mesiacov, čo znamená, že desať študentov odboru programátor obrábacích strojov a zariadení absolvovalo odbornú stáž v partnerskej škole v Českej republike - Brno V tomto školskom roku prejavilo záujem o  podnikové štipendium, ktoré ponúka SES a.s. študentom 3. a 4.ročníka odboru mechanik strojov a zariadení, 9 žiakov našej školy. Koncom októbra, za prítomnosti pracovníkov sekcie „ Získavanie a rozvoj ľudských zdrojov“ SES Tlmače – Ing. Takácsovej a  p. Forgáča, a Ing. Mrázovej a Ing. Žilkovej za vedenie SOŠt Tlmače, prebehol slávnostný akt podpísania štipendijných zmlúv týmito žiakmi.  

2009

Škola aj v tomto roku nadviazala spoluprácu so strategickým podnikom SES a. S. Tlmače a EMO Mochovce. V mesiaci január sme zorganizovali vzájomnú prezentáciu so SES a.s. Tlmače pre žiakov a výchovných poradcov z Levického regiónu na zvýšenie záujmu o našu školu. Počas Dňa narcisov je v záujme školy, aby žiaci cítili solidaritu s chorými ľuďmi, a aj keď malou troškou prispeli finančným obnosnom vo výške 422,55 Eur /12 730Sk/ na liečbu týchto chorých ľudí. Finančné prostriedky boli odovzdané Územnému spolku Červeného kríža v Leviciach. Spolupráca s STU Bratislava Strojnícka fakulta- otvorenie konzultačného strediska v SOUS Tlmače. Zenit v strojárstve - M. Demian 3, miesto v krajskom kole. V tomto školskom roku sa uskutočnil 13. ročník medzinárodnej súťaže vo zváraní pod názvom „ZLATÝ POHÁR LINDE“ 18. a 19. 04. 2009 vo Frídku - Místku . Zúčastnili sa jej žiaci František Holečka, Tomáš Klement a Matúš Bicka - 1. miesto František Holečka 2.miesto Tomáš Klement.

2008

1. septembra 2008 sa zmenil názov školy na Stredná odborná škola, Kozmálovská cesta 9, Tlmače. Otvorila sa Zváračská škola pri SOUs, za spolupráce Prvej zváračskej spoločnosti, -  pod vedením Bc. Jána Salaja. Škola sa úspešne zapojila do realizácie ďalších projektov - Grafické systémy pre odborné vzdelávanie strojárov pre zvyšovanie odbornej úrovne žiakov v práci s grafickými systémami. Šport - v telocvični bezpečne - zasieťovanie stropu telocvične a tým zvýšenie bezpečnosti pri športových hrách,  Florbalová liga - moderným športom osloviť širokú verejnosť. V športe sa umiestnili na prvom mieste v stolnom tenise bratia Peter a Marek Drapkovci. Vo vedomostných súťažiach Atilla Csontos a Pavol Patko v celoslovenskej súťaži Zenit v elektrotechnike obsadili 4. a 7. miesto a v krajskej súťaži 1. a 2. miesto, Tomáš Klement v celoslovenskom kole v technickom kreslení, Patrik Strnad, Robert Solčík v medzinárodnej súťaži vo zváraní Zlatý pohár Linde. Žiaci štvrtého ročníka vystúpili so svojim programom Popoluška na podujatí Javisko je naše - to najlepšie zo stužkových slávností, usporiadaných Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach, kde v silnej konkurencii stredných škôl obsadili bezkonkurenčne prvé miesto. Úspech mal aj prvý florbalový maratón, ktorého sa zúčastnilo mnoho tímov.

2007

1. júla 2007 bola zvolená v demokratických voľbách do funkcie  riaditeľky školy Ing. Jana Mrázová. Uskutočnili sa 1. učilištné hry v netradičných športových disciplínach, ktorých úlohou bolo zapojenie širokej verejnosti i žiakov našej školy do športových aktivít. Na škole bol výchovný koncert organizovaný žiakmi našej školy pre žiakov našej školy Hudbou proti drogám. V medzinárodnej zváračskej súťaži o pohár Linde 2007 sa naši žiaci umiestnili -  Patrik Strnad na 3 a Norbert Solčanský na 4 mieste. V celoštátnom kole ZENIT v elektrotechnike, sa Atilla Csontos umiestnil na 3 mieste. Na SOU strojárskom bolo vytvorené konzultačné stredisko SjF STU Bratislava v ktorom môžu získať záujemci bakalárske vzdelanie. Veľmi dôležité pre školu sa stala obnovená úzka spolupráca so SES a.s. Tlmače, ktorá okrem iného umožňuje žiakom získať podnikové štipendium. V súťaži Mladý Callisto grafik- celoslovenskej súťaži v kreslení na počítači vo vektorovom grafickom editore Zoner Callisto -  zvíťazil žiak Milan Molda.

2006

SOU sa zapojilo do projektov – projektom telocvičňa SOU - športové a kultúrne centrum tekovského regiónu  /nadácia Pontis/ -  dobudovanie skolaudovanej telocvične náradím a náčiním. Žiaci a pracovníci školy dosiahli veľký úspech v súťaži Mladý tvorca, keď náš výrobok „Sekačka drevného odpadu“ získal v celoštátnej konkurencii prvé miesto. V medzinárodnej zváračskej súťaži o pohár Linde 2006 sa náš zástupca Ivan Laurenčík stal víťazom.

2005

- Stredné odborné učilište sa zapojilo do aktivít úradu práce a na jeho pôde sa uskutočnili rekvalifikačné kurzy pre obrábanie na CNC strojoch. Žiaci školy sa aktívne zapojili do množstva športových aj odborných súťaží so striedavými úspechmi. V streleckej súťaži obsadili naši žiaci o Putovný pohár 1. a 3. miesto. Adam Šipikal - 3. miesto v majstrovstvách v triede senior 125 cm3. V roku 2005 v Endure.

2004

Zapojenia SOUs do súťaže Mladý tvorca spojenej s výstavou žiackych výrobkov bolo veľmi úspešné a žiacke práce boli v centre záujmu kupujúcich. V krajskom kole súťaže ZENIT sa žiak Tomáš Baranec úspešne zúčastnil a postúpil do celoštátneho kola. Tento rok Adam Šipikal sa stal vicemajstrom Slovenska v triede dorast v roku 2004.

2003

Mimoškolské akcie boli v širokom spektre tém – žiaci sa zúčastnili prednášky a besedy o prevencii domáceho násilia, úspešne sa zapojili do aktivít Dňa narcisov, zúčastnili sa poznávacieho zájazdu spojeného s futbalovým turnajom v meste Obrenovac. Aktívne sme sa zapojili do súťaže Mladý tvorca. V medzinárodnej zváračskej súťaži o pohár Linde 2003 sa náš zástupca J. Trnka stal víťazom. V súťaži ZENIT – stroj. odbory – sa P. Petrov umiestnil v krajskom kole ako prvý a v celoštátnom kole obsadil 7. miesto. Náš žiak Adam Šipikal si dosiahol na titul majster Slovenska v triede dorast v roku 2003

2002

Žiaci tretieho ročníka opravili a skrášlili priestory MŠ na Hviezdoslavovej ulici v Leviciach, a získali poďakovanie nielen pedagogických pracovníkov MŠ, ale hlavne detí. V tomto ročníku medzinárodnej zváračskej súťaže o pohár Linde sa náš zástupca T. Hlava umiestnil na 7. mieste. Žiaci našej školy sa opätovne zapojili do brigádnickej činnosti – zúčastnili sa chmelovej brigády v Čechách. Na futbalovom turnaji v Dvoroch nad Žitavou sa naše mužstvo umiestnilo na 1. mieste. ZENIT - elektrotechnický odbor – krajské kolo – 1. a 2. miesto

 

2001

ZENIT - strojárske odbory – oblastná súťaž  družstvo SOUs sa umiestnilo na 3. mieste (M. Klenko - 2 miesto, A. Majer – 7. miesto). ZENIT - elektrotechnický odbor – R. Schmidt – 4. miesto. Žiaci školy sa tradične zapojili do aktivít v súvislosti s Dňom narcisov – finančná zbierka bola úspešná, žiaci nazbierali najviac zo všetkých stredných škôl v okrese. Žiaci pomohli usporiadať akciu Vianoce pre deti v ústave Hrabiny – potešili deti hračkami, oblečením a veselým zábavným programom, ktorý bol ukončený diskotékou.

2000

Učilište oslávilo päťdesiate výročie svojho vzniku. Počas histórie učilišťa sa vystriedalo v sieti SOU množstvo študijných, ale hlavne učebných odborov. Niektoré z nich existujú doteraz, ale pod iným číselným označením, prípadne pod iným názvom. Hoci sa po zriadení školy začalo vyučovanie v provizórnych podmienkach, postupne sa zlepšovali materiálne podmienky, kvalifikácia zamestnancov i kvalita vyučovania. Dnes, v roku 50.výročia vzniku školy, možno konštatovať, že škola sa podieľa na formovaní a vzdelávaní žiakov hlavne z okolia Tlmáč a Levíc, ale v menšom počte aj z okresov Nové Zámky, Komárno, Nitra, Zlaté Moravce, Žarnovica, Žiar nad Hronom, ale i  ďalších. O obľúbenosti školy okrem iného svedčí aj fakt, že za 50 rokov existencie školy bolo v učebných odboroch s výučným listom vyradených viac ako 5450 absolventov, v študijných odboroch s  maturitným vysvedčením viac ako 820 absolventov a  v  štúdiu popri zamestnaní a  v  nadstavbe viac ako 330 absolventov. Teda celkom škola vychovala pre život viac ako 6600 mladých ľudí. Niektorí z  nich našli uplatnenie v  materskom podniku SES, prípadne v  iných podnikoch – ako sú VSŽ Košice, JCP Štúrovo, Slovenské lodenice Komárno a  inde. Mnohí pokračovali v štúdiu ďalej a získali vysokoškolské diplomy. V priebehu histórie učilišťa sa vystriedalo množstvo nových tvárí na rôznych postoch. Vo funkcii riaditeľov pôsobili :

Jozef Beťko                      -      01.08.1950 - 01.10.1958

Jozef Buzáši                     -      01.10.1958 - 30.06.1964

Milan Kinčok                     -      01.07.1964 - 30.07.1965

Vojtech Račko                  -      01.08.1965 - 16.11.1978

Anton Opaterný                -      16.11.1978 - 14.07.1987

Ing. Cyril Švolík                 -      15.07.1987 - 08.03.1990

Mgr. Peter Hoderman     -      09.03.1990 - 30.06.2006

Ing. Jana Mrázová            -      01.07.2007 -

Na postoch zástupcov riaditeľa sa do roku 2000 vystriedalo 17 ľudí, na postoch učiteľov teoretického vyučovania 109 ľudí, na postoch majstrov odbornej výchovy 115 ľudí a na postoch vychovávateľov 88 ľudí.

1995

- Bývalý žiak školy Ján Šipeky bol pretekárom Interu Bratislava, reprezentant SR v cestnej cyklistike a v roku 1995 účastník ME do 23 rokov.

 

1992

- Od svojho vzniku prešiel podnik SES Tlmače rôznym štrukturálnym začlenením a na súčasnú akciovú spoločnosť bol transformovaný od 1.mája 1992.

1991

- História podniku SES bola neustále previazaná s existenciou učilišťa v Tlmačoch. Pre učilište to bol podnik materský a to až do roku 1991, keď SOU od 1.apríla nadobudlo rozhodnutím štátu právnu subjektivitu. Významným dňom v živote školy bol 29. marec 1991, keď minister hospodárstva SR Ing. Jozef Belcák svojím   r o z h o d n u t í m  č.48/1991 a zriaďovacou listinou zriadil Stredné odborné učilište v Tlmačoch ako samostatnú príspevkovú organizáciu s účinnosťou od 1. apríla 1991 a dňom 31. marca 1991 vyčlenil zo štátneho podniku, Slovenské energetické strojárne, š. p., Továrenská 210, 935 21 Tlmače, Stredné odborné učilište ako jeho vnútornú organizačnú jednotku. Učilište bolo delimitované od podniku SES pod nadriadený orgán – Ministerstvo hospodárstva SR. Niektoré činnosti si muselo začať zabezpečovať vlastnými silami a  preto sa muselo organizačne zmeniť. Vznikali problémy, pretože podnik vyžadoval platby za služby a energie a  navyše nechcel zamestnávať absolventov učilišťa. Postupne sa však SOU aj SES so vzniknutým stavom vyrovnali. Rok 1991 bol pre školu zaujímavý aj tým, že od 1.septembra vznikla  pod strechou SOU Dievčenská odborná škola. Vyučovanie začalo v trojročnom učebnom odbore – služby a domáce hospodárenie a neskôr v štvorročnom študijnom odbore – obchod a podnikanie.

1990

- Medzi prvými žiakmi v novej budove študovalo aj 29 žiakov z Vietnamu v učebnom odbore obrábač kovov, ktorí v roku 1990 štúdium úspešne ukončili.

1988

- V cyklistike obsadil Ján Šipeky 3 x 2.miesto – starší dorast, cestná cyklistika, Majstrovstvá SSR. V cyklistike obsadil Ján Šipeky 1.miesto – starší dorast, dráhová cyklistika, Majstrovstvá SSR.

1987

- Prvá etapa výstavby, t.j. budova teoretického vyučovania, kuchyňa s jedálňou a kotolňa, bola vzhľadom na sklz v stavebných prácach odovzdaná až v roku 1987. Maturitné skúšky na konci školského roka 1986 – 87 už prebehli v  nových priestoroch v ešte nepoužívanej budove. Atmosféra, spojená s otváraním nového učilišťa, bola napätá jednak kvôli otváraniu nového školského roka 1987 – 88 v nových priestoroch, ale aj kvôli násilnej straníckej výmene riaditeľov učilišťa. Medzi prvými žiakmi v novej budove študovalo aj 29 žiakov z Vietnamu  a to v učebnom odbore obrábač kovov. Veľké priestory v novej budove pohltili vybavenie zo starej budovy školy. V cyklistike obsadil Šipeky 3 x 2.miesto – starší dorast, cestná cyklistika, Majstrovstvá SSR. V cyklistike obsadil Ján Šipeky 1.miesto – starší dorast, dráhová cyklistika, Majstrovstvá SSR.

 

1986

- V roku 1986 získali Tlmače štatút mesta a prešli kvalitatívnym vývojom. Mesto opeknelo, zvýšil sa počet obyvateľov, boli postavené obchody, domy, parky, chodníky, obchvat okolo sídliska, mestský úrad, cintorín, rozbehla sa bytová výstavba, bola postavená priehrada s rekreačnými možnosťami. Bolo vybudované mesto, ktoré umožňuje prechádzky, posedenie, zábavu i vzdelávanie.

 

1985

- V cyklistike obsadilo družstvo SOU 1.miesto – v rámci FMHŤS. V lyžovaní obsadila štafeta dievčat 1.miesto – celoštátne kolo.

 

1984

- V turistike obsadilo družstvo dievčat SOU 1.miesto – FMHŤS.

 

1983

- Plánovaný termín odovzdania stavby budovy učilišťa do užívania bol 1.september 1983. V ľahkej atletike obsadilo družstvo SOU 2 x 1.miesto – celoštátne kolo. Od školského roku 1983 - 84 sa začala písať história stredoškolskej odbornej činnosti v učilišti. V rámci nej sa žiaci venovali hlavne odboru – Tvorba učebných pomôcok, ale aj odborom – Strojárstvo, Ochrana životného prostredia, Pedagogika, psychológia a sociológia a Ostatné spoločenské vedy. Mnohí riešitelia prác postúpili do okresného, ale i do krajského kola. Prácu SOČ riadila komisia pod vedením pána Ladislava Prandorfyho.

 

1982

- V turistike obsadilo družstvo chlapcov SOU 1.miesto – celoštátne kolo.

 

1981

- V ľahkej atletike obsadila Klára Nováčeková 1.miesto – výška, 1.miesto – diaľka a 1.miesto – beh na 100m, Majstrovstvá ČSSR za FMHŤS.

 

1980

- V čase najpočetnejších populačných ročníkov bolo v SOU 30 tried, takmer 800 žiakov, vyše 30 učiteľov, 20 majstrov a 15 vychovávateľov. V dlhodobom plánovaní bolo uvažované do budúcnosti ešte s vyššími stavmi a pretože existujúce učebné priestory z hľadiska kapacitného i technického neboli vyhovujúce už ani pre uvedený stav, požadovalo vedenie SOU od podniku SES Tlmače výstavbu nového učilišťa. Požiadavka bola akceptovaná, ale vzhľadom na nedostatok investičných prostriedkov bola výstavba rozdelená na dve etapy. Prvá etapa sa začala položením základného kameňa 22.decembra 1980. Plánovaný termín odovzdania stavby do užívania bol 1.september 1983. Názov školy bol od roku 1952 Štátne pracovné zálohy, neskôr sa v roku 1960 zmenil na Odborné učilište, v roku 1978 na Stredné odborné učilište a od roku 1980 nesie názov Stredné odborné učilište strojárske. V cyklistike obsadil Richard Horniak 1.miesto – časovka, Majstrovstvá ČSSR za FMHŤS. V cyklistike obsadil Pavel Gonda 2.miesto – etapové preteky, Majstrovstvá ČSSR za FMHŤS. Bývalý žiak školy Ladislav Heczei bol reprezentant v boxe s medzinárodnými úspechmi a v roku 1980 reprezentoval aj Československo na olympijských hrách v Moskve.

 

1978

- Názov školy bol od roku 1952 Štátne pracovné zálohy, neskôr sa v roku 1960 zmenil na Odborné učilište a od roku 1978 má názov Stredné odborné učilište. V cyklistike obsadilo družstvo SOU 1.miesto – Majstrovstvá Slovenska.

 

1976

- Na úseku odbornej výchovy v priestoroch podniku SES boli postupne vytvárané nové priestory. Vyžadovali si to zmeny v štruktúre učebných odborov. Niektoré odbory zanikali, ale viac odborov vznikalo nových. Preto podnik SES v roku 1976 realizoval prístavbu hál III, IV a V, vrátane kancelárií majstrov a prevádzkových pracovníkov. Boli rozšírené plochy a pribudli nové strojné zariadenia.

 

1970

- Bývalý žiak školy Viliam Macho bol pretekárom ľahkoatletického oddielu Spartak Tlmače a v roku 1970 bol zaradený do širšieho reprezentačného družstva juniorov v behu na 3000m.

 

1966

- Pretože počínajúc školským rokom 1952/53 sa počet žiakov postupne zvyšoval a priestory v podniku nepostačovali pre odborný výcvik aj teoretické vyučovanie, pristúpilo sa k rekonštrukcii internátu na Lipníku. Izby boli prebudovávané na učebne a v roku 1966 sa teoretické vyučovanie presunulo do internátu do priestorov nad Mestským národným výborom v Tlmačoch.. Ubytovacie priestory sa podstatne zmenšili a prestala platiť zásada, že každý žiak musí byť povinne ubytovaný v internáte. Vybavenie školy bolo skromné, bolo málo učebných pomôcok a kabinetov.

 

1960

- Názov školy Štátne pracovné zálohy z roku  1952 sa v roku 1960 zmenil na Odborné učilište.

 

1959

- V boxe obsadil Tibor Vladár 1.miesto – starší dorast, Majstrovstvá Slovenska.

 

1958

- V boxe obsadil Ladislav Heczei 1.miesto – starší dorast, Majstrovstvá republiky.

 

1957

- V boxe obsadil Jozef Suja 1.miesto - starší dorast, Majstrovstvá Slovenska.

 

1954

- V boxe Martin Sáva obsadil 1.miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii – mladší dorast. V cyklistike obsadil František Máčaj 1.miesto – mladší dorast, 30 km, Majstrovstvá  republiky.

 

1953

- V boxe Ladislav Kozmoň obsadil 1.miesto na Majstrovstvách republiky v kategórii – starší dorast.

 

1952

- Od školského roka  1952 – 53 sa počet žiakov postupne zvyšoval a priestory v podniku nepostačovali. Názov školy sa od 1.septembra 1952 zmenil zo Základnej odbornej školy v Tlmačoch na Štátne pracovné zálohy. V nadväznosti po vzniku Štátnych pracovných záloh bola dňa 1. októbra 1952 založená školská kronika. Z ďalších školských rokov sa nezachovali archívne materiály, pretože boli skartované a možno vychádzať iba z podpisov v kronike. Profesie sú v zápisoch kódované.

 

1951

- Výroba v tlmačskom strojárskom podniku bola spustená  2.apríla 1951.

 

1950

- S výstavbou strojárskeho podniku v Tlmačoch sa začalo na základe zriaďovacej listiny č.520 s platnosťou od 1.januára 1950. Po vydaní zriaďovacej listiny na výstavbu Levickej kotlárne bolo potrebné vychovávať odborníkov pre nový podnik. Preto na základe uznesenia komunistickej strany a vlády vzniklo od 1.9.1950 stredisko pracujúceho dorastu v Základnej odbornej škole. Prvým riaditeľom školy bol pán Jozef Beťko. Začiatky boli ťažké. Začínalo sa na provizórnych pracoviskách a pretože ich bol nedostatok, žiaci sa pripravovali na svoje povolanie aj v podnikoch v iných mestách, ako napríklad v Trnave, Bratislave, Brne, Hradci Králové a inde. Na výstavbe učilišťa sa podieľali pracovníci učilišťa, rodičia, ale aj žiaci. V školskom roku 1950/51 bolo teoretické vyučovanie zabezpečované v jednej  triede v priestoroch podniku. Prví žiaci študovali v učebných odboroch strojný zámočník a obrábač kovov /sústružník a frézar/. Riaditeľom základnej odbornej školy bol Jozef Beťko. V teoretickom vyučovaní vyučovali František Frišták, Mária Rozsívalová, Viktor Híl a Štefan Karvaš. Pre odborný výcvik bola vyčlenená jedna miestnosť so stĺpovou vŕtačkou, dvoma sústruhmi a s pracovnými stolmi, na ktorých boli zveráky. Vrchný majster bol Šedí Jozef a majstri Gejza Svitek, Jozef Mucha, Jozef Krištof, Štefan Pajerský st. a Pavol Matyáš.

 

1949

- Po druhej svetovej vojne bolo potrebné obnoviť vojnou zničené hospodárstvo. V roku 1949 bolo rozhodnuté, že v katastri obce Tlmače bude postavená kotláreň.

 

1075

- V roku 1075 založil kráľ Gejza I pre ,,beňadiktínskych“ mníchov kláštor, v  ktorého zakladacej listine je prvý písomný záznam o obci Tlmače. Obec sa spomína ako obec rybárov a prievozníkov. Prievozník tlmočil cestujúcim informácie a odtiaľ zrejme pochádza aj názov Tlmače. Obyvateľstvo Tlmáč zažilo boje Tatárov, Turkov, trápili ho epidémie a pustošili požiare.

4 000 rokov  p. n. l.

- Obec Tlmače bola v minulosti najmenšou obcou  v okrese Levice. Je vstupnou bránou do hornatej časti Slovenska. V staroveku touto cestou prechádzali kmene dobyvateľov, proti ktorým sa tunajšie obyvateľstvo bránilo v opevnených hradiskách okolo Slovenskej brány. Najstaršie zistené stopy osídlenia sú z doby kamennej t.j. asi okolo 4000 rokov pred naším letopočtom. Remeselnú výrobu potvrdzujú bronzové sekery staré asi 3000 rokov.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35