Hlavné menu

O škole

Žiacka školská rada

 

Žiacka školská rada

 

Čo je žiacka školská  rada ?

    Žiacka školská rada je skupina študentov druhého stupňa na škole, ktorí sú volení na reprezentáciu svojich spolužiakov. Žiacka školská rada je obyčajne zostavená zo študentov zvolených svojou vlastnou triedou a môže zahrňovať učiteľov, riaditeľa školy alebo iných členov školského zboru. V niektorých prípadoch môže tiež zahrňovať člena školskej rady.

    Cieľom študentskej rady je správať sa ako reprezentatívne teleso a udržovať kontakt so študentmi, učiteľským zborom, školskou radou a združením rodičov vo veciach dôležitých pre mladých ľudí v rámci školy.

 

Čo môže robiť žiacka školská rada rada?

Žiacka školská  rada je hlavne hlasom študentov a ich tribunálom na prácu so štruktúrami vnútri školy.

Žiacka školská rada môže tiež:

diskutovať o dôležitých veciach pre študentov a navrhovať riešenia,

 • umožniť, aby sa v škole organizovali dodatočné študijné aktivity,
 • poskytnúť príležitosti pre získanie finančných prostriedkov, ktoré môžu pomôcť uskutočňovať dodatočné študijné aktivity,
 • podporiť študentov, aby vystupovali v súlade s demokratickými princípmi a aby boli nezávislí,
 • pomôcť študentom, aby sa spájali s ostatnými študentskými radami a podporiť partnerstvo a priateľstvo,
 • mohli hlasovať o veciach, ktoré sú pre nich dôležité,
 • podporiť u študentov rozvoj ich schopností, vedomostí a zručností,
 • poskytnúť študentom príležitosť odporúčať zmeny súvisiace s chodom školy,
 • predstavovať komunikačné prepojenie medzi autoritami školy a študentmi.

Prečo je žiacka školská rada potrebná?

Žiacka školská rada je potrebná preto, lebo:

predstavuje nástroj komunikácie študentov s vedením školy,

 • podporuje atmosféru spolupráce medzi študentmi, učiteľským zborom, vedením školy a školskou radou,
 • dáva študentom a učiteľskému zboru príležitosť spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu. predkladať odporúčania, ktoré sa týkajú činnosti školy,
 • vystupuje ako možnosť na získanie hodnotných organizačných schopností, praktických skúseností demokracie,
 • dáva študentom príležitosť komunikovať medzi sebou,
 • pomáha rozvinúť praktické organizačné zručnosti medzi študentmi,
 • posilňuje v škole disciplínu,
 • organizuje mimoškolské aktivity, šport, diskotéky, školské výlety atď.,
 • pomáha organizovať finančné zbierky pre mimoškolské aktivity,
 • komunikuje so školskou radou,
 • pomáha s údržbou školy, zberom odpadkov, obrábaním pôdy,
 • pomáha zlepšiť disciplínu v škole,
 • rieši rozdiely v prioritách študentov a riaditeľov.

 

Kľúčová rada

„Buďte realistickí vo svojich požiadavkách voči riaditeľke a nežiadajte veci, o ktorých viete, že ich nedostanete. Niektoré veci by mali byť prednesené rade a v jej rámci by mali byť prerokované. Malo by sa to stať pred tým, ako sú prednesené ďalej, pretože zistíte, že niektoré témy, ktoré sú prerokované, sú úplne nepodstatné.

 

Kto je v žiackej školskej rade ?

P.č.

Meno a priezvisko

Trieda

1.

Samuel Stroška - predseda

III.E

2.

Jaroslav Tököli

III.D

3.

Katarína Hlaváčová

II.E

4.

Jozef Hapena

 II.D

5.

Kristián Balogh

IV.E

6.

Marcel Vávra

IV.D

7.

Boženík Kamil

I.A

8.

Maroš Belecký

I.D

9.

Dominika Sklenková

I.E

10.

Karika Adam

II.A

11.

Zoltán Molnár

II.F

 

 

Koordinátorka ŽŠR:  Ing. Iveta Nagyová

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35