Hlavné menu

O škole

Prevencia drogových závislostí

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí
a iných sociálno-patologických javov

Školský rok: 2015/2016


Koordinátor prevencie: Mgr. Oľga Papcunová


Uvedené opatrenia a aktivity, ktoré budú realizované v priebehu školského roka 2015/2016, vychádzajú z Národného programu boja proti drogám a sú prispôsobené vekovej kategórii žiakov stredných škôl. V súčasnosti je potrebné realizovať prevenciu drogových závislostí ako integrálnu súčasť výchovno–vzdelávacieho procesu.

 

Celý dokument v *.pdf TU

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35