Hlavné menu

O škole

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Voľby do Rady školy na ďalšie obdobie sa uskutočnili v máji 2012.

 

Zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

 

predseda rady školy: Ing. Bronislava Havranová

podpredseda rady školy: Bc. Ján Salaj

tajomník rady školy: Anna Majlingová

 

 

Členovia Rady školy pri Strednej odbornej škole technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

za rodičov :

Zuzana Motková                                                      

Karin Chlebová                                                        

Mgr. Anna Perichtová                                              

za pedagogických zamestnancov:

Ing. Bronislava Havranová                           

Bc. Ján Salaj                                                             

za nepedagogických zamestnancov :

Anna Majlingová

za študentov :

Dominika Sklenková

za zriaďovateľa :

Ing. Michal Mráz                                                      

Bc. Marián Chmelovics                                            

Ing. Miloš Zaujec                                         

Mgr. Otília Švecová                                                  

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35