Hlavné menu

Školenia

Školenie RobotStudio

Program ABB Robot Studio (ďalej len ABB-RS) slúži na prípravu programov priemyselných robotov a ich najbližšie periférie, na ich odladenie a optimalizáciu pomocou vizualizácie a to bez toho, aby sme potrebovali byť fyzicky priamo na danom pracovisku.

Cieľom bolo zvýšiť kompecencie odborných učiteľov v oblasti IKT. Absolventi získali vedomostí a zručnosti pri programovaní zváracích robotov. Účastníci si osvojili základné funkcie práce s programom RobotStudio. Súčasťou boli hlavne praktické cvičenia.

Školenie Inventor - začiatočník, pokročilý

Autodesk Inventor umožňuje integráciu dát 2D a 3D do jedného prostredia, čím vytvára virtuálnu reprezentáciu konečného produktu, ktorý umožňuje používateľom overiť tvar, funkčnosť a funkciu produktu ešte predtým, než sa vytvorí. Aplikácia Autodesk Inventor obsahuje výkonné parametrické nástroje na priamu úpravu a voľnú tvorbu, ako aj schopnosti prekladania viacerých cadov a ich štandardných výkresov. V rámci školenia pedagogickí zamestnanci získali zručnosti v tvorbe modelov, zostáv a výkresovej dokumentácie v tomto programe.

 

Školenie Autocad

Pracovným prostredím AutoCADu nahrádzame rysovaciu dosku. Cieľom bolo zvýšiť kompetencie odborných učiteľov v oblasti IKT. Nadobudli základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné k používaniu programu AutoCAD. Účastníci si osvojili základné funkcie programu AutoCAD a ich aplikáciu pri tvorbe technickej dokumentácie. Súčasťou školenia boli aj praktické cvičenia.

Školenie  v programovaní PLC

Školenie Programovanie PLC I. začiatočník bolo zamerané na programovanie v automatizácii. Obsahom bolo multiprogramovanie, štruktúry a schémy programovacích jazykov. Súčasťou školenia bolo vytváranie návrhov konfigurácie systému. Odbornýí učitelia elektrotechniky získali zručnosti v riešení zadaných problémov v PLC a vytváraní návrhov konfigurácie systému. Súčasťou boli praktické cvičenia na osvojenie zručností.  

         

 

Školenie CATIA

Školenie v programe CATIA – začiatočník bolo orientované na zoznámenie sa s pracovným prostredím a systémovými požiadavkami.  Cieľom bolo získať zručnosti v kreslení náčrtov v pracovnom prostredí Sketcher I. aj Sketcher II, nastaviť a ovládať pojmy pracovného prostredia a pracovať s referenčnými prvkami a editovať funkčné prvky.

Školenie - finančná gramotnosť

Hlavným cieľom vzdelávania bolo prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie z problematiky finančnej gramotnosti a jej implementácie do vzdelávacieho procesu. Obsah vzdelávania bol zladení s NŠFG 1.2

Školenie - čitateľská gramotnosť

Školenie pedagógov bolo zamerané na zvyšovanie kvality čitateľskej gramotnosti u žiakov. Učitelia mali možnosť získať nové poznatky a trendy vo  vyučovaní, ktoré umožnia žiakom  lepšie pochopiť texty, tabuľky, schémy, mapy, grafy. Tieto kompetencie sú v dnešnej dobe nevyhnutné nielen v ich pracovnej a občianskej sfére, ale i v bežnom živote.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35