Hlavné menu

Prihláška na štúdium na našej škole

Do študijných výsledkov prosím zapisujte známky za daný predmet v tvare 1. p 9. r. , 2. p. 8 r.. Príklad: žiak mal v 1. polroku v 9. ročníku zo SJL( 2 ) a v 2. polroku 8. ročníka zo SJL (3). Do kolónky   SJL - 1. p 9. r. , 2. p. 8 r. zapíšete 2,3.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35