Hlavné menu

Utorok 24. 11. 2020

Počet návštev: 3448204

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Virtuálna prehliadka školy

Podpora kultúry a športu

                          

       Podpora kultúry                 Podpora športu

NAKUKNI A DOZVIEŠ SA VIAC

Nový odbor MECHANIK MECHATRONIK

UPOZORNENIE

V súvislosti s aktuálnou situáciou je povinnosťou

žiakov vykonávajúcich odborný výcvik 

na pracovisku zamestnávateľa preukázať sa

pred vstupom na pracovisko potvrdením 

o negatívnom výsledku RT-PCR testu

vykonaným  od 29. októbra 2020 do

1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným

MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového

testu vykonaným od 29. októbra 2020 do

1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim

sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.

Povinnosť platí od 02.11.2020.

 

Oznamy vedúcej školskej jedálne

Z dôvodu prechodu žiakov školy na dištančné vzdelávanie prosím o pozastavenie platieb za stravu. Platby za ubytovanie prosím zatiaľ uhradiť na nasledujúci mesiac, t. j. november. Informácie budeme priebežne aktualizovať podľa nariadení Vlády SR. V prípade otázok kontaktujte t. č. +421 905 541 849.

Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že na začiatku školského roka je potrebné vyplniť záväznú prihlášku na stravu (aj tí, ktorí sa už stravovali v ŠJ v šk. roku 2019/2020), ktorá je k dispozícii v elektronickej forme na stránke školy prípadne vo forme tlačiva na vrátnici školy. Prihlášku je potrebné doručiť osobne. Záväznú prihlášku na stravovanie vypĺňajú aj žiaci ubytovaní na internáte.

V priebehu školského roka prihlasuje a odhlasuje zo stravy NATRVALO zákonný zástupca žiaka na t. č. +421 905 541 849 v čase od 8:00 do 14:00 Na uvedenom telefónnom čísle poskytujeme aj informácie o platbách, preplatkoch a nedoplatkoch za stravu.

Zavazna_prihlaska_na_stravovanie.pdf

Odhlasovanie zo stravy v prípade neprítomnosti v škole si robí stravník cez webovú stránku.

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že na základe nariadenia MŠVVaŠ SR sa od 1. 9. 2019 zvyšuje cena obedu na 1,46 €, t.j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt  technickej Tlmače, číslo účtu: SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT – SPSRKBA. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

Preplatky a nedoplatky: budú vyúčtované každý polrok.

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

INFORMÁCIE PRE DEVIATAKOV

ZMENA TERMÍNOV A KRITÉRIÍ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2020/2021 

Rozhodnutie MŠ zo dňa 29_4_2020

Nové kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021

do 15. mája 2020 môžete podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole, 

prihlášku na vzdelávanie doručíte buď cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy,

do 4. júna 2020 pošlete strednej škole, do ktorej bol Váš syn/dcéra prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, VZOR

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ - PDF

Ziadost_o_prijatie_do_skolskeho_internatu.docx

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Možnosti štúdia

Píše sa o nás

Prebiehajúce projekty

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

S kým spolupracujeme

OZNAM

AKTUÁLNE - VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (BEZINFEKČNOSŤ)

 

Prenájom priestorov:prenajom_2020.pdf

 

ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY - môžete si ho vytlačiť v pohodlí domova. POSTUP

 

Novinky

 • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

 • od 13.10.2020 sa začína on line vyučovanie cez EduPage podľa rozvrhu hodín.

  Povinnosti žiakov:

  - počas vyučovania sa zdržiavať doma,

  - na vyučovaní byť aktívni,

  - odovzdávať dištančné úlohy zadávané príslušným vyučujúcim,

  - sledovať web stránku školy a riadiť sa zverejnenými pokynmi.

  Na základe rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17294:1-A1810, v prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

 • Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , s Manuálom opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19, je prevádzka školského internátu počnúc dňom 11.10.2020 prerušená do odvolania.

  Žiadame žiakov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, aby kontaktovali vychovávateľku z dôvodu dohody termínu a času pre vyzdvihnutie učebných pomôcok a osobných vecí.

  O ďalšom postupe budeme informovať

 • Organizované darovanie krvi v našej SOŠ technickej v Tlmačoch si zaslúži prívlastok „tradičné“. Každá kvapka tejto vzácnej tekutiny má cenu ľudského života. Dobrovoľný darca krvi si to uvedomuje a s touto myšlienkou podstupuje nie práve najpríjemnejšie minúty strávené v odberovom kresle. Pracovníci Národnej transfúznej služby Nitra, naším odvážlivcom zjednodušia a spríjemnia rozhodovanie tým, že prídu priamo k nám do školy. Aj v tento špecifický začiatok školského roka sa nám opäť podarilo nájsť prvodarcov, ktorí prišli a vyhrnuli rukávy pre dobrú vec. A ako vždy aj tento rok sa zapojili do humánnej akcie pod názvom „Septembrová kvapka krvi“ naši zamestnanci, pre ktorých sa táto akcia stáva už pravidelnou súčasťou pracovného života. Nielen vzácne pre ohrozených ľudí, ale aj pre nás organizátorov je potešením a morálnym ocenením, keď sa nám na odberoch objavia naši bývalí žiaci a bývalí prvodarcovia. Nebolo to inak ani teraz, keď sa odhodlalo darovať krv 14 žiakov. Po náročnej tortúre s vypĺňovaním potrebných dotazníkov, merania teploty a prísnych hygienických predpisov absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Aj keď zopár jednotlivcov museli pracovníci NTS zo zdravotných dôvodov z odberu vyradiť, no ich snaha pomôcť sa oceňuje.

 • Ako už býva zvykom, nie je tomu inak ani v druhom polroku školského roka. Okrem klasického vyučovania a odborného výcviku sa zúčastňujeme aj rôznych školských či mimoškolských aktivít. Jednými z nich bývajú aj divadelné predstavenia. Tentokrát prváci zašli do Nitry, kde na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre hrali herci nitrianskeho divadla inscenáciu veselohry Drotár, ktorá priniesla vtipné momenty aj vášnivé chvíle. Zábavná rodinná zápletka, alkohol, vtipné momenty, vášeň aj láska. Nič z toho nechýbalo v slovenskej klasike, vo veselohre Drotár z pera Jána Palárika.

 • Dňa 14. februára Stredná odborná škola technická v Tlmačoch otvorila svoje brány pre všetkých, ktorí majú záujem o technické štúdium.

  Tento rok sa interiér školy môže pochváliť novým, moderným šatom. Vynovené priestory vstupného vestibulu, odborný učební na prízemí a na treťom poschodí školy však ešte čakajú na strojové vybavenie, ktoré je práve vo verejnom obstarávaní. Jedná sa o plazmovú rezačku, digitálne sústruhy, frézky, vŕtačky, CNC obrábacie stroje, CAD/CAM učebňu, automatizačnú linku s robotom, moderné zváracie zdroje, výkonné počítače a mnoho iných učebných pomôcok, ktoré zmodernizujú výučbu odborných predmetov. Toto všetko škola mohla zrealizovať vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý školu vybral ako jednu z perspektívnych škôl a v rámci projektu IROP „Integrovaného regionálneho operačného programu“ jej zabezpečil finančné prostriedky v celkovej výške 1 337 192,59 Eur.

 • Dňa 06.02.2020 sa na našej škole uskutočnil súboj o najlepšieho angličtinára na SOŠt s názvom Angličtinársky Challenge. Súboja sa zúčastnili štyria najlepší študenti anglického jazyka na škole. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: vyplnenie kompletného maturitného testu z anglického jazyka- úroveň B1, písanie eseji s názvom Život v 21. storočí v rozsahu 180 až 220 slov, vytvorenie príbehu na základe obrázka a hranie rolí na rôzne situácie. Hranie rolí sa dialo v kombinácii každého účastníka s každým. Súťažiaci mohli za tieto disciplíny získať dovedna 150 bodov.

 • Aj študenti z Tlmáč mohli odovzdať svoje hlasy rovnako ako ich rovesníci na 173 stredných školách. Študentské voľby sú apolitický vzdelávací projekt, ktorého cieľom je zvrátiť klesajúcu tendenciu účasti mladých ľudí na verejnom živote a naučiť ich prostredníctvom zážitku o základných pilieroch fungovania demokracie.

  Presne 24 dní pred konaním tohtoročných parlamentných volieb, dňa 05. februára 2020 sa na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch uskutočnila aktivita pre študentov s názvom „Študentské voľby 2020“.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35