Hlavné menu

Utorok 16. 8. 2022

Počet návštev: 4190346

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Virtuálna prehliadka školy

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

„Mladý zvárač 2022“ 14.06.2022

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a spoločnosťou tatravagónka Tlmače s.r.o. v Tlmačoch usporiadajú  13. ročník akreditovanej súťaže pre žiakov „Mladý zvárač“.

Vysledkova_listina_MZ_2022_metoda_111.pdf

Vysledkova_listina_MZ_2022_metoda_135.pdf

Vysledkova_listina_MZ_2022_metoda_141.pdf

Sponzori súťaže MZ_2022

Oznamy strava a ubytovanie, prenájom

Prenájom priestorov: prenajom_2022.pdf

STRAVA

V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2022/2023 prosím o vyplnenie prihlášky na stravu. Tlačivo je k dispozícii na stránke školy a v kancelárii učtárne. Vyplnenú prihlášku prosím doručiť osobne do kancelárie učtárne prípadne mailom na jedalen@sostlmace.sk do 30.6.2022. Viac info na 0905 541 849.

Od 8.4.2022 je možné hodnotiť "hviezdičkami" množstvo a kvalitu vydaných jedál.

Na základe nariadenia MŠVVaŠ SR je od 1. 9. 2019 cena obedu stanovená na 1,46 €, t. j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT –  SPSRSKBA Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom, poštovou poukážkou alebo prostredníctvom aplikácie EduPage. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

V priebehu školského roka prihlasuje a odhlasuje zo stravy NATRVALO zákonný zástupca žiaka na t. č. +421 905 541 849 v čase od 8:00 do 14:00 Na uvedenom telefónnom čísle poskytujeme aj informácie o platbách, preplatkoch a nedoplatkoch za stravu.

Preplatky a nedoplatky za stravu budú vyúčtované za prvý polrok vo februári, za druhý polrok v júli (žiaci 4. ročníka v júni).

V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ je možné prihlásiť sa na stravu aj v priebehu školského roka. Prihlášku je potrebné doručiť osobne do finančnej účtárne, prípadne mailom na adresu jedalen@sostlmace.sk Záväznú prihlášku na stravovanie vypĺňajú aj žiaci ubytovaní na internáte.

Zavazna_prihlaska_na_stravovanie_2021-2022.pdf

UBYTOVANIE

Ziadost_o_prijatie_školský internát_SOST_Tlmace.docx

Spôsob úhrady: platba za ubytovanie vo výške 23 € sa uhrádza mesačne vopred na Ubytovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

Preplatky a nedoplatky za ubytovanie budú vyúčtované na konci školského roka.

ONLINE TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Projekt Terminus technicus v praxi

Prezentácia školy - informácie pre deviatakov

Podpora kultúry a športu

                          

       Podpora kultúry                 Podpora športu

NAKUKNI A DOZVIEŠ SA VIAC

Nový odbor MECHANIK MECHATRONIK

UPOZORNENIE

V súvislosti s aktuálnou situáciou je povinnosťou
žiakov vykonávajúcich odborný výcvik 
na pracovisku zamestnávateľa preukázať sa
pred vstupom na pracovisko potvrdením 
o negatívnom výsledku RT-PCR testu
vykonaným  od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným
MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového
testu vykonaným od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim
sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
Povinnosť platí od 02.11.2020.
 

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

INFORMÁCIE PRE DEVIATAKOV

ZMENA TERMÍNOV A KRITÉRIÍ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2020/2021 

Rozhodnutie MŠ zo dňa 29_4_2020

Nové kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021

do 15. mája 2020 môžete podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole, 

prihlášku na vzdelávanie doručíte buď cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy,

do 4. júna 2020 pošlete strednej škole, do ktorej bol Váš syn/dcéra prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, VZOR

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

INFO PRE PLATITEĽOV STRAVY A UBYTOVANÝCH

Vážení rodičia, vážení žiaci!

oznamujeme Vám, aby ste mesačné platby v školskom internáte a školskej jedálni zatiaľ neuskutočňovali. Uhrádzanie poplatkov za ubytovanie sa bude realizovať až po začatí školského vyučovania a nástupe žiakov na školský internát.                       

Ing. Jana Mrázová, riaditeľka školy

ONLINE VYUČOVANIE

Milí žiaci a hlavne maturanti, 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a aby ste počas týchto dní nevypadli z výchovno-vzdelávacieho procesu, Vaši vyučujúci Vám pripravili materiály (prezentácie, domáce úlohy, testy a učebné texty) na Edupage stránke našej školy. Obraciame sa na Vás s nádejou, že materiály Vám poslané otvárate, venujete dostatok času k samoštúdiu a komunikujete so svojimi učiteľmi. Neberte tieto materiály na ľahkú váhu. Vypracovávanie domácich úloh a zadaní Vám budú Vaši učitelia aj hodnotiť. Je aj vo Vašom záujme, aby ste čas strávený doma využili efektívne.  

V prípade, že ste prístupové meno a heslo stratili kontaktujte nás emailom zastupkyna@sostlmace.sk.

USMERNENIE KORONAVÍRUS

Koronavírus - spôsobuje akútne respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú - teplota nad 38 stupňov C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.

Usmernenie riaditeľky školy

PREVENCIA KRIMINALITY

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ - PDF

Ziadost_o_prijatie_do_skolskeho_internatu.docx

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Prebiehajúce projekty

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

S kým spolupracujeme

Novinky

 • Ďalšia možnosť získať nové poznatky a skúsenosti v príprave na povolanie sa naskytla tlmačskím stredoškolákom. Vďaka grantu z programu Európskej únie Erasmus+ študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch vycestovali na dve odborné stáže do susednej Českej republiky. Tentokrát do Brna a Prahy, kde počas dvoch týždňov budú získavať nové zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore na stredných školách rovnakého zamerania. Takúto ponuku využilo 20 študentov dvoch odborov, programátor obrábacích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik, ktorí si môžu svoje doterajšie zručnosti znásobiť a obohatiť. Ich dvojtýždňovým domovom sa stalo Brno a Praha.

 • V Číne sa číslo 13 vyslovuje ako „shisan“ a znie veľmi podobne ako „shēngzhǎng“, čo znamená „úspech, rast“. Číňania preto považujú 13-tku za číslo šťastia.

  V spolupráci so Zváračskou školou spoločnosti Tatravagónka Tlmače a Cechom zváračských odborníkov v Trnave sa našej škole podarilo úspešne zorganizovať už 13. ročník súťaže Mladý zvárač, ktorý sa tiež niesol v duchu úspechu a rastu.

  Súťaž slávnostne otvorila riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová, ktorá srdečne poďakovala všetkým prítomným za to, že prijali pozvanie a osobne sa zúčastnili tejto jedinečnej súťaže. Súťaž preverila praktickú zručnosť žiakov stredných odborných škôl z celého Slovenska a sme veľmi radi, že aj v tomto ročníku sa môže pochváliť s výsledkami našich žiakov.

 • Orava je región bohatý na prírodné, no i kultúrne krásy. My sme sa zamerali na tie druhé, ktoré súvisia s krásou slova v literatúre. Vybrali sme sa na tradičnú dvojdňovú literárno-poznávaciu exkurziu do prekrásneho prostredia Oravy. Pod vedením pedagógov sa tlmačskí stredoškoláci podľa hesla „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, vydali po stopách troch velikánov slovenskej literatúry - Pavla Országha Hviezdoslava, Martina Kukučína a Mila Urbana.

  Tohtoroční tretiaci, študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, navštívili Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Hviezdoslavovo múzeum v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovu hájovňu pod vrchom Babia hora, kde spoznali bližšie skvosty slovenskej literatúry. Videli ukážky vzácnej a hodnotnej Čaplovičovej knižnice. Cieľom exkurzie bolo sprostredkovať študentom osobnú skúsenosť so životnými príbehmi významných osobností slovenskej literatúry pochádzajúcich z tohto regiónu.

 • Aj keď študenti našej školy svorne tvrdia : „My už nie sme malé deti J “, na 1. júna už nikto nie je taký veľký, aby nemohol osláviť Deň detí. Pri tejto príležitosti sa im o pestrý program – zaujímavé, nápadité súťaže, vtipné preteky a športové aktivity, postaral celý pedagogický zbor. Okrem klasického futsalu , v ktorom chlapci zohrali proti sebe neľútostné triedne zápasy, sa súťažilo aj v silovom trojboji, stolnom tenise, bedmintone. Ani tento rok nechýbala obľúbená streľba zo vzduchovky a airsoftovej guľôčkovej zbrane. Súťažilo sa v hode podkovou a toaletnou doskou, nechýbala chôdza na chodúľoch, rezanie dreva na čas, , grand prix s fúrikom, triafanie tenisovou loptičkou na presnosť, zhadzovanie plechoviek. Jedinečnú moto-šou pripravili pre žiakov majstri – bratia Lackovci. Vôňa benzínu, burácanie motorov motoriek, adrenalínové ukážky a kaskadérske vystúpenia bratov, lahodili oku a uchu našich žiakov. Najväčšou atrakciou boli voľné jazdy na motocykloch po pripravenej dráhe. Ďalší majstri zasa predviedli svoje kuchárske umenie a výborným guľášom nasýtili hladné bruchá žiakov a zamestnancov. Majster Salaj dokázal, že je nielen výborným inštruktorom zvárania, ale aj šampiónom v plieskaní pastierskym bičom.

 • Po prvýkrát v roku 2022 vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP mesiac apríl 2022 za Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy. Zámerom projektu bolo podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality, ale aj prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

  Súčasťou Mesiaca kvality bolo aj odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP 2022. Cieľ ocenenia bol jasný – identifikovať a vyzdvihnúť tých poskytovateľov odborného vzdelávania, ktorí sú zárukou kvality v rámci SR. Dňa 28. apríla 2022 riaditeľka SOŠ technickej v Tlmačoch Ing. Jana Mrázová prevzala z rúk Ing. Branislava Hadára, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Národnú cenu kvality OVP 2022 v kategórii „Prínos pre komunitu“ so slovami: „ Som veľmi rada, že konečne prišiel rad aj na odborné školy. Táto cena patrí všetkým pedagogickým a aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na výchove a príprave našich absolventov. Chcem poďakovať za podporu nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju a, samozrejme, všetkým partnerom, ktorí v rámci svojich možností pomáhajú prosperite školy a jej udržaniu kroku v odbornom vzdelávaní.“

 • V čase, keď sa blíži koniec školského roka, tešíme sa na letné prázdniny, sa na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch, uskutočnilo celoškolské kolo súťaže Túry do literatúry. Do triednych kôl sa zapojilo päť tried, od prvákov až po študentov tretieho ročníka. Ich úlohou bolo pomocou „túr do literatúry a jazyka“ vytvoriť jazykovú alebo literárnu nástenku podľa vopred stanovených kritérií. Po prezentovaní a vyhodnotení triednych kôl študenti hlasovali za postupujúcich spolužiakov do celoškolského kola. V celoškolskom kole sa zúčastnilo štrnásť súťažiacich, kde konkurencia bola veľmi silná. Chlapci a dievčatá to však zvládli na výbornú, ich prezentovanie prác bolo na veľmi dobrej úrovni a vyhodnotenie komisie bolo náročné. Na treťom mieste sa zaslúžene umiestnil programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Dávid Pavlák z druhého ročníka. Striebornú priečku obsadil študent Ondrej Čuchor z II.D triedy. Na prvom mieste a zlatom stupni sa umiestnil druhák, študent odboru mechanik strojov a zariadení Matúš Goral. Všetci ocenení študenti si odniesli zaujímavé vecné ceny. Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa zapojili do celoškolskej súťaže Túry do literatúry.

 • Žiaci odboru mechanik strojov a zariadení a počas odborného výcviku navštívili pod vedením majstra odbornej výchovy L. Lacka priestory nového veľkého zamestnávateľa v levickom okrese Tatravagónku Tlmače s.r.o.

  Postupne prešli jednotlivými prerobenými výrobnými halami spoločnosti a doprovod im robil aj bývalý majster odbornej výchovy M. Bernát.

  Spoločne s majstrom mali možnosť prezrieť si možno svoje budúce pracoviská.

 • Pandémia koronavírusu COVID-19 zasiahla všetky oblasti našich životov a neobišla ani lyžovačku. Uvoľnenie opatrení prinieslo dobrú správu a nádej o možnosti realizácie lyžiarskeho výcviku na školách. Po minuloročných dobrých skúsenostiach sme stavili opäť na Ski Drozdovo, ktoré ponúka, nielen úžasnú predjarnú lyžovačku. Výborne upravený svah, primeraná náročnosť zjazdovky, ústretovosť a ochota prevádzkovateľa.

  Aj napriek zvolenej dochádzkovej formy, za dodržiavania protipandemických opatrení, chlapci s obrovskou zvedavosťou ako to bude prebiehať, nasadli do autobusu smer novým zážitkom a skúsenostiam. V pondelok obloha zaplakala nad prvotným nezdarom začiatočníkov, potom však zavládlo v rozprávkové počasie, takže lyžovačku si všetci užívali plnými dúškami. Pokročilí lyžiari si zlepšili techniku a lyžovali ako im sily stačili. Dokonca aj družstvo začiatočníkov prekonalo nekoordinované pohyby, pády, vypúlené oči a každým dňom sa zlepšovalo a zlepšovalo. Zvládli brzdenie, oblúčiky a pekne zlyžovali svah Na konci týždňa väčšina z nich nabrala odvahu a postavili sa spolu so zdatnejšími lyžiarmi na štart slalomového preteku, za čo si vyslúžili pochvalu od vedúceho výcviku p Placheho i inštruktoriek p. Tomljenovičovej i p. Hatiarovej.

Prenájom priestorov

 Prenájom priestorov: prenajom_2021.pdf   

Vitajte u nás

ROZHODNI SA SPRÁVNE

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35