Hlavné menu

Nedeľa 31. 5. 2020

Počet návštev: 3210904

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

INFORMÁCIE PRE DEVIATAKOV

ZMENA TERMÍNOV A KRITÉRIÍ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 2020/2021 

Rozhodnutie MŠ zo dňa 29_4_2020

Nové kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021

do 15. mája 2020 môžete podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole, 

prihlášku na vzdelávanie doručíte buď cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy,

do 4. júna 2020 pošlete strednej škole, do ktorej bol Váš syn/dcéra prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, VZOR

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

INFO PRE PLATITEĽOV STRAVY A UBYTOVANÝCH

Vážení rodičia, vážení žiaci!

oznamujeme Vám, aby ste mesačné platby v školskom internáte a školskej jedálni zatiaľ neuskutočňovali. Uhrádzanie poplatkov za ubytovanie sa bude realizovať až po začatí školského vyučovania a nástupe žiakov na školský internát.                       

Ing. Jana Mrázová, riaditeľka školy

ONLINE VYUČOVANIE

Milí žiaci a hlavne maturanti, 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a aby ste počas týchto dní nevypadli z výchovno-vzdelávacieho procesu, Vaši vyučujúci Vám pripravili materiály (prezentácie, domáce úlohy, testy a učebné texty) na Edupage stránke našej školy. Obraciame sa na Vás s nádejou, že materiály Vám poslané otvárate, venujete dostatok času k samoštúdiu a komunikujete so svojimi učiteľmi. Neberte tieto materiály na ľahkú váhu. Vypracovávanie domácich úloh a zadaní Vám budú Vaši učitelia aj hodnotiť. Je aj vo Vašom záujme, aby ste čas strávený doma využili efektívne.  

V prípade, že ste prístupové meno a heslo stratili kontaktujte nás emailom zastupkyna@sostlmace.sk.

3D prehliadka školy

USMERNENIE KORONAVÍRUS

Koronavírus - spôsobuje akútne respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu. Ide o kvapôčkovú infekciu. Všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj klasickej chrípky sú - teplota nad 38 stupňov C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní.

Usmernenie riaditeľky školy

Mladý zvárač 2020

     

13. ročník súťaže sa na základe rozhodnutia riaditeľky školy odkladá na neurčito

PREVENCIA KRIMINALITY

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania dáva študentom šancu získať praxou vo firme praktické vedomosti s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia. Spoločnosť si takto plánuje vychovať vlastných špecialistov. Duálne vzdelávanie sa nazýva preto, že jedna časť sa bude realizovať v škole a druhá časť, najmä tá praktická, na pôde zamestnávateľa.

Čo máte urobiť, ak chcete zabezpečiť svojmu dieťaťu zamestnanie hneď po skončení školy?

1. Vyberte ten správny a vhodný odbor

Pre školský rok 2020/2021 boli vybrané do duálneho systému vzdelávania tieto odbory:

obrábač kovov - trojročný učebný odbor - obsluha obrábacích strojov a centier(NC, CNC), výroba súčiastok podľa technických dokumentov a kontrola výsledných súčiastok.

mechanik elektrotechnik - štvorročný študijný odbor - odstraňovanie porúch a nedostatkov zariadení, plánovanie údržby strojov a zariadení, zabezpečovanie náhradných dielov, ukladanie informácií do počítačového systému údržby.

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení -  štvorročný študijný odbor - starostlivosť o chod stroja, odstraňovanie drobných porúch stroja, nastavovanie strojov, preventívna údržba stroja, plánovanie opráv, nastavovanie strojov pre nové produkty, úprava parametrov stroja. 

mechanik strojov a zariadení štvorročný študijný odborstarostlivosť o chod stroja, odstraňovanie drobných porúch stroja. 

2. Podajte źiadosť o uzavretie učebnej zmluvy do februára/2020

ZF Slovakia a.s.-  formulár

Nezáväzný formulár_ GSK _ Levice Kto je GSK?

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Oznamy vedúcej školskej jedálne

Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že prihlasovanie na stravu a odhlasovanie zo stravy NATRVALO sa zapisuje u vedúcej ŠJ.

Odhlasovanie zo stravy v prípade neprítomnosti v škole si robí stravník cez webovú stránku.

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že na základe nariadenia MŠVVaŠ SR sa od 1. 9. 2019 zvyšuje cena obedu na 1,46 €, t.j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt  technickej Tlmače, číslo účtu:SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT – SPSRKBA. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

Ak má žiak záujem stravovať sa v školskej jedálni už v mesiaci september, je nutné sumu 30 € uhradiť najneskôr do 20. 08. 2019.

Preplatky a nedoplatky: budú vyúčtované každý polrok.

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Možnosti štúdia

Píše sa o nás

Prebiehajúce projekty

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

OZNAM

ELEKTRONICKÉ POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY - môžete si ho vytlačiť v pohodlí domova. POSTUP

URĚNIE SKUPÍN PRÍBUZNÝCH PREDMETOV, KTORÝCH ZNÁMKY SA ZAPOČÍTAJÚ DO HODNOTENIA MATURITNÝCH PREDMETOV

URĚNIE SKUPÍN PRÍBUZNÝCH PREDMETOV, KTORÝCH ZNÁMKY SA ZAPOČÍTAJÚ DO HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

OZNÁMENIE O NEKLASIFIKOVANÝCH PREDMETOCH v 2. polroku 2019/2020

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE PRE MATURANTOV Z 23.4.2020

Povinnosti žiakov od 16.03.2020 - nariadenie riaditeľky školy

Veľkonočné prázdniny - čerpanie dovolenky

V dňoch 9. apríla 2020 a 14. apríla 2020 sa blížia veľkonočné prázdniny. V zmysle § 111 Zákonníka práce a v zmysle usmernenia  nariaďuje riaditeľka školy čerpanie dovolenky v trvaní 2 dni pre všetkých zamestnancov školy. Dovolenka sa nebude čerpať na základe žiadosti zamestnanca, ale na základe nariadenia zamestnávateľa a upustí sa od zbytočnej administrácie vo forme dovolenkových lístkov.

Odporúčania pre učiteľov, žiakov a rodičov na čas prerušenia vyučovania

ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA Z 26.3.2020

OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva SR 25.3.2020

25.3.2020

Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a zákonným zástupcom, že nie je potrebné uhradiť preddavky na stravu a ubytovanie za mesiac apríl.

24.3.2020

Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a zákonným zástupcom, že na základe zasadnutia Krízového štábu SR sa od 30.03.2020 prerušuje vyučovanie na neurčito. 

13.3.2020

Riaditeľka školy oznamuje všetkým žiakom a zákonným zástupcom, že na základe zasadnutia Krízového štábu SR sa prerušuje vyučovanie v čase od 16.03.2020 do 27.03.2020 (na 14 dní). Prerušenie vyučovania sa týka aj všetkých zamestnancov školy.

PRERUŠENIE vyučovania sa týka aj žiakov pomaturitného štúdia, ktorým sa zatiaľ rušia konzultácie v období od 16.03.2020 do 27.03.2020 (na 14 dní).

Rovnako v tomto období je uzatvorená aj telocvičňa školy.

 

Škola zapojená do duálneho vzdelávania

ODKLAD SÚŤAŽE MLADÝ ZVÁRAČ

Oznamy

 

                 

Novinky

 • Ako už býva zvykom, nie je tomu inak ani v druhom polroku školského roka. Okrem klasického vyučovania a odborného výcviku sa zúčastňujeme aj rôznych školských či mimoškolských aktivít. Jednými z nich bývajú aj divadelné predstavenia. Tentokrát prváci zašli do Nitry, kde na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre hrali herci nitrianskeho divadla inscenáciu veselohry Drotár, ktorá priniesla vtipné momenty aj vášnivé chvíle. Zábavná rodinná zápletka, alkohol, vtipné momenty, vášeň aj láska. Nič z toho nechýbalo v slovenskej klasike, vo veselohre Drotár z pera Jána Palárika.

 • Dňa 14. februára Stredná odborná škola technická v Tlmačoch otvorila svoje brány pre všetkých, ktorí majú záujem o technické štúdium.

  Tento rok sa interiér školy môže pochváliť novým, moderným šatom. Vynovené priestory vstupného vestibulu, odborný učební na prízemí a na treťom poschodí školy však ešte čakajú na strojové vybavenie, ktoré je práve vo verejnom obstarávaní. Jedná sa o plazmovú rezačku, digitálne sústruhy, frézky, vŕtačky, CNC obrábacie stroje, CAD/CAM učebňu, automatizačnú linku s robotom, moderné zváracie zdroje, výkonné počítače a mnoho iných učebných pomôcok, ktoré zmodernizujú výučbu odborných predmetov. Toto všetko škola mohla zrealizovať vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý školu vybral ako jednu z perspektívnych škôl a v rámci projektu IROP „Integrovaného regionálneho operačného programu“ jej zabezpečil finančné prostriedky v celkovej výške 1 337 192,59 Eur.

 • Dňa 06.02.2020 sa na našej škole uskutočnil súboj o najlepšieho angličtinára na SOŠt s názvom Angličtinársky Challenge. Súboja sa zúčastnili štyria najlepší študenti anglického jazyka na škole. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: vyplnenie kompletného maturitného testu z anglického jazyka- úroveň B1, písanie eseji s názvom Život v 21. storočí v rozsahu 180 až 220 slov, vytvorenie príbehu na základe obrázka a hranie rolí na rôzne situácie. Hranie rolí sa dialo v kombinácii každého účastníka s každým. Súťažiaci mohli za tieto disciplíny získať dovedna 150 bodov.

 • Aj študenti z Tlmáč mohli odovzdať svoje hlasy rovnako ako ich rovesníci na 173 stredných školách. Študentské voľby sú apolitický vzdelávací projekt, ktorého cieľom je zvrátiť klesajúcu tendenciu účasti mladých ľudí na verejnom živote a naučiť ich prostredníctvom zážitku o základných pilieroch fungovania demokracie.

  Presne 24 dní pred konaním tohtoročných parlamentných volieb, dňa 05. februára 2020 sa na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch uskutočnila aktivita pre študentov s názvom „Študentské voľby 2020“.

 • Bratislavský závod Volkswagen láka stále čoraz viac návštevníkov. Dňa 22. decembra 2019 sa aj študenti I.E, II.D a III.E triedy zúčastnili hodnotnej odbornej exkurzie v najväčšom automobilovom koncerne na svete - závode na výrobu áut Volkswagen Bratislava. VW pôsobí na Slovensku od roku 1991. Bratislavský závod Volkswagen je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou - Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, SEAT Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Viac ako 99 % jeho produkcie smeruje na vývoz do 148 krajín sveta. Bolo teda čo obdivovať, prezerať a na vlastné oči presvedčiť sa ako prebieha výrobný proces tejto značky áut.

 • Školský rok na strednej škole sa nezaobíde bez slávnostného a zároveň zábavného uvítania najmladších študentov. Takýto deň bol aj 06. december v priestoroch školskej jedálne Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch. Tretiaci nenechali nič na náhodu a pripravili pre mladších spolužiakov, prvákov, množstvo zábavných úloh, ktorými si mali vykúpiť vstupenku do študentského stavu na ich novej „alma mater“.

  Už tradične bol pre našich nič netušiacich prváčikov pripravený zábavný program. Na úvod im predviedli v krátkej ukážke, ako ten študentský život na našej škole „vyzerá“.

 • Tradične koncom novembra prebiehajú na vybraných školách celého Slovenska krajské kolá súťaže ZENIT. Naša škola tento rok zastrešovala 21. ročník súťaže Zenit v strojárstve. 10 škôl NSK, 26 súťažiacich v jednotlivých kategóriách. Takto vyzerala pôvodná bilancia pred začiatkom súťaže. Súťažiaci si preverili svoje odborné vedomosti a aj praktické zručnosti v štyroch kategóriách. Kategória A je určená pre žiakov stredných priemyselných škôl, ktorí predviedli svoju zručnosť pri pevnostných výpočtoch, tvorbe technologických postupov a spracovaní technickej dokumentácie pomocou CAD systémov. Kategória S je zameraná na overenie praktických zručností žiakov stredných odborných škôl pri strojovej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Kategória R je zasa zameraná na overenie praktických zručností pri ručnej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie a vrátane vypracovania technologických postupov. V kategórii C preukázali súťažiaci svoje praktické zručnosti vo výrobe súčiastky pomocou technológií CNC.

 • Opäť nastal čas stužkových slávností, jednej z najvýznamnejších udalostí v živote človeka. Pre budúcich maturantov je práve ona príležitosťou ukázať sa vo svetle, v akom ich učitelia, rodičia a blízki ľudia nepoznajú.

  Študenti 4.D triedy zo SOŠ technickej v Tlmačoch sa v piatok 15.11.2019 slávnostne vyobliekali a pripravili všetko potrebné k oficiálnej, aj kultúrnej časti tohto večera. Zabezpečili si reprezentatívnu sálu v priestoroch hotela Atóm, dobrú hudbu, profesionálneho fotografa, aj kameramana. Bez prípravy na stužkovú sa to nezaobišlo, študenti si posledné týždne nacvičovali scénky, spievali pesničky, prešli základom spoločenského tanca, naučili sa postupnosť oficiálnej časti. Zažili tak veľa úsmevných príhod, smiechu, nervov z nezdaru, ale aj to patrí k utužovaniu dobrého kolektívu.

 • „Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili.“ G. Santayana

  Aj v duchu tohto výroku sme sa rozhodli okrem plnenia si školských povinností aj trochu oddýchnuť si a vybrali sme sa na exkurziu do Poľska. Naše kroky viedli do koncentračného tábora v Osvienčime, ktorý bol počas druhej svetovej vojny nemeckým vyhladzovacím táborom, ktorý postavili na príkaz H. Himmlera. Po napadnutí Poľska sa jeho prvými väzňami stali práve Poliaci. V plynových komorách však našli smrť predovšetkým Židia, ale aj Rómovia, sovietski vojnoví zajatci a ďalší. Zahynulo v ňom približne 1,5 milióna nevinných ľudí.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35