Hlavné menu

Streda 20. 3. 2019

Počet návštev: 2796168

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

3D prehliadka školy

Mladý zvárač 2019

     

POZVÁNKA 2019     PRIHLÁŠKA 2019     PROPOZÍCIE 2019    WPS 2019

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Motivačné štipendium

Žiaci prvého a druhého ročníka učebných odborov strojný mechanik a obrábač kovov získavajú motivačné štipendium aj v školskom roku 2018/2019

Na základe študijných výsledkov je im priznaná príslušná výška štipendia:

60,85 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,

42,13 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,

23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania dáva študentom šancu získať praxou vo firme praktické vedomosti s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia. Spoločnosť si takto plánuje vychovať vlastných špecialistov. Duálne vzdelávanie sa nazýva preto, že jedna časť sa bude realizovať v škole a druhá časť, najmä tá praktická, na pôde zamestnávateľa.

Čo máte urobiť, ak chcete zabezpečiť svojmu dieťaťu zamestnanie hneď po skončení školy?

1. Vyberte ten správny a vhodný odbor

Pre školský rok 2019/2020 boli vybrané do duálneho systému vzdelávania tieto odbory:

obrábač kovov - trojročný učebný odbor - obsluha obrábacích strojov a centier(NC, CNC), výroba súčiastok podľa technických dokumentov a kontrola výsledných súčiastok.

mechanik elektrotechnik - štvorročný študijný odbor - odstraňovanie porúch a nedostatkov zariadení, plánovanie údržby strojov a zariadení, zabezpečovanie náhradných dielov, ukladanie informácií do počítačového systému údržby.

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení -  štvorročný študijný odbor - starostlivosť o chod stroja, odstraňovanie drobných porúch stroja, nastavovanie strojov, preventívna údržba stroja, plánovanie opráv, nastavovanie strojov pre nové produkty, úprava parametrov stroja. 

2. Podajte źiadosť o uzavretie učebnej zmluvy do februára/2019

Ziadost_na_uzavretie_UZ_pre_DV_Levice.pdf

 

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Možnosti štúdia

Píše sa o nás

Prebiehajúce projekty

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

Návšteva v Srbsku

V dňoch 4. a 5. marca 2019 sme navštívili rodisko našich žiakov zo Srbska. Stretli sme sa s veľmi príjemnými ľudmi, ktorí nás vrelo privítali a zabezpečili nám stretnutie so zástupcami základných škôl v meste Kovačica a Padina. Prostredníctvom týchto zástupcov sme oslovili žiakov končiacich ročníkov s ponukou štúdia na našej škole. Týmto chceme poďakovať za milé privítanie a prístup rodičov naši terajších ale aj budúcich žiakov. Ďakujeme!

vedenie SOŠ technciká Tlmače

Oznamy

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch oznamuje žiakom školy, že od školského roku 2018/2019 sa mení poplatok za obedy v školskej jedálni na 1,39 €/obed. Upozorňujeme stravníkov aby priemernú mesačnú platbu upravili na výšku 28 €. Platby sa platia mesiac vopred, stravníci za mesiac september musia uhradiť sumu najneskôr do 20. augusta 2018.

 

08.01.2018 SOŠt zverejnuje prenájom priestorov prenajom_01.2018.pdf

30.11.2017 SOŠt zverejňuje: Shanghai_ARC_welding_cup_2017.pptx

SOŠ technická oznamuje:

       Posilňovňa na prízemí školy je k dispozícii 

       študentom denne od 13:00 do 15:00 hod.

       V prípade záujmu kontaktujte sekretariát...

Pre tých, ktorí nestihli DOD

 • 11.2.2019 Ing. Tomljenovičová pripravila pre našim chlapcv na intenáte príjemné popoludnie plné zábavy, hudby a súťaženia v anglickom jazyku. Po prvom kole je víťazom programátor zo Srbska P. Čížik, ale ďalší jeho dvaja spolužiaci a zároveň spolubývajúci sú v tesnom závese. Tak uvidíme, ako zabojujú o týždeň. Ak máte chuť zabaviť sa hudbou, spevom, alebo hrou na nejaký nastroj, prídite medzi nich na budúci pondelok.

  zopár fotiek

 • Tohtoročnú výzvu na tradičný a dlho očakávaný mikulášsky turnaj vo volejbale prijalo šesť tímov. Tri z nich postavili žiaci IV.D a IV.E triedy. Ďalšie tímy tvorili zmiešane družstvá z III.E triedy. Posledným družstvom, ktoré vždy hrá s veľkým nasadením, sú tohtoroční prváci z I.E triedy. Hralo sa systémom každý s každým, takže nebola núdza o skvelé "lopty", nahrávky, útok i obranu. Výborná nálada, skvelá atmosféra a radosť z hry vládla počas celého turnaja. Víťazstvo i obhajobu z minulého roku si nakoniec vybojovalo družstvo zo IV.D triedy v zložení Jaroslav Petrík, Simon Kocman, Sebastián Vlčko, Maroš Cibulka, Lukáš Lacko a Dominik Birdáč. Prváci v zložení: Alex Lenart, Branislav Libárik, Jozef Homola, Richard Krkoš, Dominik Kováčik a Miroslav Bogdán s náhradníkom Martinom Berkešom. Ťažko prekonávali rešpekt pred staršími spolužiakmi a hoci mali pred turnajom smelé plány, nenašli hernú pohodu a skončili tak, že sa delili s tretiakmi o štvrté a piate miesto.

 • Bratislavský závod Volkswagen láka stále čoraz viac návštevníkov. Dňa 17. decembra 2018 sa aj študenti II.E, II.D a I.F triedy zúčastnili hodnotnej odbornej exkurzie v najväčšom automobilovom koncerne na svete - závode na výrobu áut Volkswagen Bratislava. VW pôsobí na Slovensku od roku 1991. Bratislavský závod Volkswagen je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou - Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, SEAT Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Viac ako 99 % jeho produkcie smeruje na vývoz do 148 krajín sveta. Bolo teda čo obdivovať, prezerať a na vlastné oči presvedčiť sa ako prebieha výrobný proces tejto značky áut.

 • Informácie o duálnom vzdelávaní

 • Študenti SOŠt z Tlmáč sa pravidelne zúčastňujú rôznych kultúrnych či divadelných predstaveniach. Ani tentokrát tomu nebolo inak. Vybrali sme sa do Nitry, aby sme si vychutnali kultúrny zážitok v podobe pútavého a strhujúceho príbehu na javisku. Nečakaným zážitkom pre nás bolo divadelné predstavenie Otec Goriot, ktorým nás herci Divadla Andreja Bagara v Nitre doslova šokovali. Totálne naplnené hľadisko nitrianskeho divadla si vychutnalo divadelné predstavenie v skvelom podaní, ktoré trvalo vyše troch hodín.

 • Dňa 21. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku. Najlepší študenti si mohli otestovať svoje vedomosti z anglického jazyka. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Olympiády sa zúčastnilo 16 študentov I. – IV. ročníka. Výsledky sú nasledovné:

  1. miesto - Pavel Čížik – I.E 2. miesto – Adrián Ordogh – II.E 3. miesto – Dušan Marušnik – IV.D

 • Burza informácií - je miestom, kde sa žiaci končiacich ročníkov základných škôl, ich rodičia, výchovní poradcovia, ale aj iní návštevníci mali možnosť informovať o ponuke odborov na stredných školách v Nitrianskom samosprávnom kraji. V konkurencii mnohých škôl sme sa ani my nestratili a zaznamenali veľký záujem o našu školu. Okrem informácií o študijných a učebných odboroch sme návštevníkov informovali o možnosti ubytovania v novootvorenom školskom internáte a o systéme duálneho vzdelávania. Na burze sa s nami zúčastnili aj zástupcovia ZF Slovakia a.s. s ktorými aktívne spolupracujeme v systéme duálneho vzdelávania.

 • Dňa 19.11. 2018 na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch prebehlo krajské kolo už jubilejného XX. ročníka súťaže. Jej hlavnou úlohou je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ v oblasti strojárstva. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 24 žiakov z 11-tich stredných škôl NSK.

  V tomto jubilejnom ročníku sa výrazne darilo našim žiakov vo všetkých kategóriách, v ktorých sme mali zastúpenie.

  V kategórii S - strojové obrábanie si striebornú medailu vysústružil Lukáš Lacko zo IV.D triedy. Od prvého miesta ho delili len 2 body. Najzručnejším zo všetkých súťažiacich v kategórii R - ručné spracovanie bol žiak III.A triedy Dávid Erdélyi, ktorý okrem zručnosti predviedol aj svoje výborné teoretické vedomosti v online teste, ktorý žiaci riešili v teoretickej časti súťaže. Ako sa stalo už pomaly tradíciou, v kategórii C - programovanie CNC, sa žiaci našej školy umiestnili v prvej trojke. Prvé miesto patrilo Erikovi Kalmárovi a tretiu - bronzovú priečku obsadil Pasquale Scerbo, obaja z triedy III.E. Všetci úspešní súťažiaci si prevzali ceny z rúk p. riaditeľky Ing. Jany Mrázovej a diplomy im odovzdala Ing. Renata Kleinová predsedníčka krajskej komisie Zenitu v strojárstve za NSK.

 • Dňa 9. 11. 2018 sa žiaci I.E triedy /odbory POSZ a MSZ/ pod vedením hlavného majstra Mgr. Alexandra Gábora zúčastnili exkurzie v závode ZF Slovakia a.s. v Leviciach.

  Účastníkov exkurzie sprevádzala majsterka odborného výcviku Mgr. Martina Šustáková. Prvé kroky viedli priamo do strediska duálneho vzdelávania, kde ich bližšie informovala o priebehu odborného výcviku spolužiakov, ktorí študujú v systém duálneho vzdelávania. Následne navštívili výrobnú halu v prevádzke Levitex. Históriu výrobnej haly im priblížil Ing. Michal Budač, vedúci výrobnej haly v Levitexte. Ing. Marian Rumpel zasa sprevádzal našich žiakov po výrobných halách a poskytol odborný výklad o výrobnej činnosti jednotlivých prevádzok.

 • Dňa 22. októbra 2018 sa v SOŠ technickej v Tlmačoch uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo 8 žiakov študijného odboru mechanik elektrotechnik. Žiaci boli vyberaní na základe triednych kôl a z každého ročníka postúpili do školského kola prví dvaja študenti.

  Súťažiaci boli rozdelení na dve skupiny. Skupinu A tvorili žiaci tretieho a štvrtého ročníka, skupinu B tvorili mladší žiaci prvého a druhého ročníka.

  Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Každá časť súťaže bola bodovaná. Teoretickú časť súťaže tvoril test obsahujúci 30 otázok. V teste sa preverovali vedomosti žiakov z rôznych odvetví elektroniky. Druhá časť bola praktická a preverila hlavne praktické zručnosti žiakov. V skupine A žiaci vytvárali zapojenie ovládača osvetlenia v automobile a v skupine B zostavovali nf zosilňovač. Žiaci počas súťaže využívali spájkovaciu techniku, meracie prístroje a rôzne pracovné náradie. Počas súťaže museli dodržiavať zásady BOZP. V záverečnom hodnotení rozhodoval počet bodov z testu a funkčné zapojenie v jednotlivých skupinách.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35