Hlavné menu

Štvrtok 9. 12. 2021

Počet návštev: 3960330

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Virtuálna prehliadka školy

Oznamy strava a ubytovanie, prenájom

Prenájom priestorov:prenajom_2021(1).pdf

STRAVA

Na základe nariadenia MŠVVaŠ SR je od 1. 9. 2019 cena obedu stanovená na 1,46 €, t. j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT – SPSRKBA. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom, poštovou poukážkou alebo prostredníctvom aplikácie EduPage. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

V priebehu školského roka prihlasuje a odhlasuje zo stravy NATRVALO zákonný zástupca žiaka na t. č. +421 905 541 849 v čase od 8:00 do 14:00 Na uvedenom telefónnom čísle poskytujeme aj informácie o platbách, preplatkoch a nedoplatkoch za stravu.

Odhlasovanie zo stravy v prípade neprítomnosti v škole si robí stravník sám cez webovú stránku do 12:00 hod. predcházajúceho dňa. Vyššie uvedené telefónne číslo NESLÚŽI na odhlasovanie zo stravy.

Preplatky a nedoplatky za stravu budú vyúčtované za prvý polrok vo februári, za druhý polrok v júli.

V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ je možné prihlásiť sa na stravu aj v priebehu školského roka. Prihlášku je potrebné doručiť osobne do finančnej účtárne, prípadne mailom na adresu jedalen@sostlmace.sk Záväznú prihlášku na stravovanie vypĺňajú aj žiaci ubytovaní na internáte.

Zavazna_prihlaska_na_stravovanie_2021-2022.pdf

UBYTOVANIE

Ziadost_o_prijatie_školský internát_SOST_Tlmace.docx

Spôsob úhrady: platba za ubytovanie vo výške 23 € sa uhrádza mesačne vopred na Ubytovací účet SOŠt Tlmače, číslo účtu: SK82 8180 0000 0070 0031 2938

Preplatky a nedoplatky za ubytovanie budú vyúčtované na konci školského roka.

Projekt Terminus technicus v praxi

Prezentácia školy - informácie pre deviatakov

Podpora kultúry a športu

                          

       Podpora kultúry                 Podpora športu

NAKUKNI A DOZVIEŠ SA VIAC

Nový odbor MECHANIK MECHATRONIK

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

PREVENCIA KRIMINALITY

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ - PDF

Ziadost_o_prijatie_do_skolskeho_internatu.docx

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Prijímacie konanie 2018

1. kolo

1. termín 14. mája 2018

2. termín 17. mája 2018

kritériá prijatia študijné odbory

kritériá prijatia učebné odbory

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

„Mladý zvárač 2016“ 22.03.2016

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a Slovenskými energetickými strojárňami v Tlmačoch usporiadajú  9. ročník akreditovanej súťaže pre žiakov „Mladý zvárač“. Hlavnými partnermi súťaže sú firmy MAHE, s.r.o. Svit a VAPEXIM, s.r.o. Martin.

pozvanka_na_sutaz_zvaracov_2016.docx

harmonogram_pokyny_sutazne_zvary_prihlaska.doc

vykresy.rar

Prebiehajúce projekty

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

S kým spolupracujeme

Individuálne návštevy školy

Milí rodičia a deviataci, ak máte záujem o návštevu školy, informácie o odboroch a firmách s ktorými spolupracujeme zarezervujte si termín

 

Vážení rodičia, plnoletí študenti

na edupage školy bola zverejnená informácia a postup k povinnosti odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti s platnosťou od 01. 09. 2021.
Toto vyhlásenie je potrebné odovzdať 02.- 09. 2021 v škole. (niekoľko možností odovzdania)
1. tlačivo si vytlačíte, vyplníte a odovzdáte triednym učiteľom (nanovo zaslané cez eduapge dňa 17. 09. 2021)
2. tlačivo si vyplníte a môžete ho poslať elektronicky napr. na mail školy alebo na edupage
3. cez žiadosti/vyhlásenie – pridať žiadosť – odkliknuť Vyhlásenie o bezpríznakovosti , platnosť od 01. 09. 2021 (hneď bude uvedené aj meno žiaka) – zvolia dátum – a červená ikona pridať novú žiadosť/vyhlásenie. (táto možnosť je najrýchlejšia, nemusia tlačiť, vypĺňať ručne, skenovať)

Bezpríznakovosť_2021.docx

Novinky

 • Praha, Brno, Ždár nad Sázavou. To sú mestá, kde sa tlmačskí študenti strednej odbornej školy technickej úspešne zúčastňujú zahraničných odborných stáží prostredníctvom získaných grantov z programu Erasmus Plus. Nie je to po prvýkrát. Najprv schválený kvalitný projekt a potom už študentom nič nebráni na ceste za novými skúsenosťami a zážitkami.

  Tentokrát sa zdokonaľovali vo svojom študijnom odbore v Brne, kde počas dvoch týždňov získavali nové vedomosti, zručnosti a predovšetkým skúsenosti vo svojom odbore. Desať študentov tretieho a štvrtého ročníka dostalo príležitosť, aby si rozšírili a znásobili svoje doterajšie nielen vedomosti, ale predovšetkým zručnosti. Aj vďaka tomu sú o ďalší krok vpred pred ich rovesníkmi.

 • Peniaze – toľko sa o nich hovorí. Sú súčasťou každodenného života, prostriedkom na zabezpečenie životných potrieb, istôt i na naplnenie snov. Najčastejšie v súvislosti s peniazmi používané slovné spojenie je „Byť finančne zabezpečený.“ Čo to znamená?

  „Finančná gramotnosť nebola nikdy aktuálnejšou témou ako dnes“ Pretrvávajúce názory mládeže, že si viem ustrážiť a nemám problém s peniazmi, môže mať nepríjemné dôsledky. Neustriehnu si hospodárenie, šetrenie, čo ich privedie k zbytočným výdavkom a často aj k zadlžovaniu. A na otázku dôchodkového zabezpečenia, typickou odpoveďou je, že na to má ešte dosť času. Pre správne nakladanie a poznanie hodnoty peňazí, sú dôležité nielen základy matematiky, ale aj logiky a zdravého sedliackeho rozumu.

 • Dnes, 21.10.2021 sa konala celoslovenská zbierka Hodina deťom. Naša škola s radosťou prijala možnosť zapojiť sa a vyzbierať finančné prostriedky pre prospešnú vec.

  Dnešnú zbierku si zobrali na starosť študenti 2.D triedy, ktorí oslovovali ľudí v centre Levíc, navštívili priestory TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o., Tesco a benzínovú pumpu a svoju cestu ukončili vo svojej alma mater. Do zbierky sa okrem učiteľov, majstrov a nepedagogických pracovníkov zapojili aj naši empatickí študenti.

  Výsledná vyzbieraná čiastka predstavuje sumu 194 €.

 • Dňa 15.10.2021 sa naša trieda I. E zúčastnila exkurzie na Technickej univerzite v Košiciach. Tentoraz sme si zašli na "kukandu" na Katedru automatizácie, mechatroniky a robotických technológií. Chalani si mali možnosť pozrieť robota, ktorý zachraňuje životy v nemocniciach. Mali možnosť vidieť ako je možné preprogramovať robota záchranára na plniča cukrikov krémovou plnkou. Vyskúšali si programovať PLC v programe TiaPortal, kde si naprogramovali chladiace zariadenie pre "jadrovú elektráreň". Cudzí im nezostal ani ABB zvarovací robot, kde chalani simulovane zvarili čelo Porsche Cayenu v ustavovacom pripravku.

 • Tlmačskí študenti dosiahli ďalší výborný úspech. Tentokrát na výbornú obstáli v náročnom vedomostnom kvíze, ktorého 22. ročník sa konal v Leviciach. V Dome Matice slovenskej v Leviciach sa stretli trojčlenné družstvá stredných škôl okresu Levice na súťaži „Poznaj svoju vlasť“, ktorú organizuje miestny odbor Matice slovenskej. Zúčastnilo sa jej šesť stredných škôl Levického okresu, ktoré medzi sebou súťažili formou kvízu v troch kolách. Naši študenti úspešne bodovali v silnej konkurencii svojich rovesníkov aj v tomto školskom roku.

Prenájom priestorov

 Prenájom priestorov: prenajom_2021.pdf   

Vitajte u nás

ROZHODNI SA SPRÁVNE

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35