Hlavné menu

Štvrtok 26. 4. 2018

Počet návštev: 2546997

Zoznam škôl

Prijímacie konanie 2018

1. kolo

1. termín 14. mája 2018

2. termín 17. mája 2018

kritériá prijatia študijné odbory

kritériá prijatia učebné odbory

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Od školského roku 2017/2018 je škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Mladý zvárač

       

Motivačné štipendium

Žiaci prvého ročníka učebných odborov strojný mechanik a obrábač kovov získavajú motivačné štipendium a to na základe toho, že sa tieto odbory dostali v školskom roku 2017/2018 medzi nedostatkové odbory

Na základe študijných výsledkov je im priznaná príslušná výška štipendia.

 1. 59,19 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,
 1. 40,98 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,
 1. 22,77 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Prebiehajúce projekty

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Partneri

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

Píše sa o nás

Učiteľské noviny: Nádejný technik 2018

Učiteľské noviny: ZENIT 2017

Infokanál Levice: Deň otovrených dverí 23.11.2016

Učiteľské noviny: Školský internát

Infokanál Levice: Otvorenie strediska DV

Nový čas

Učiteľské noviny: Zlatý pohár LINDE 2016 

Učiteľské noviny: Naši žiaci na stáži v Brne a v Prahe

Učiteľské noviny: Mladý zvárač 2016

Príspevok Rádio Regina

Reklamný šot Levická televízna spoločnosť

Týždeň na pohroní: dualne_vzdelavanie.pdf

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

Oznamy

19.04.2018 SOŠt oznamuje: Dňa 24.4.2018 sa konajú triedne rodičovské združenia vo všetkých triedach v čase od 15.00 hod do 17.00 hod.

22.03.2018 Mladý zvárač video

11.04.2018 Vedúca školskej jedálne oznamuje, že výber z 2 obedov na mesiac Máj si môžu stravníci vybrať 16. a 17. apríla 2018 t.j. pondelok a utorok.

08.01.2018 SOŠt zverejnuje prenájom priestorov prenajom_01.2018.pdf

30.11.2017 SOŠt zverejňuje: Shanghai_ARC_welding_cup_2017.pptx

18.10.2017 Stravníci, ktorí sa chcú natrvalo prihlásiť alebo odhlásiť sa nahlasujú u vedúcej ŠJ. Odhlasovanie počas choroby alebo neprítomnosti v škole, si výber menu robia stravníci cez školskú stránku.

11.10.2017 SOŠ technická oznamuje:

       Posilňovňa na prízemí školy je k dispozícii 

       študentom denne od 13:00 do 15:00 hod.

       V prípade záujmu kontaktujte sekretariát...

Novinky

 • „Jedinečný“ - ak by ste v Slovníku slovenského jazyka hľadali toto slovo, našli by ste tam popis významu slova ako zriedka, ojedinele sa vyskytujúci, vzácny, neobyčajný, výnimočný, nevídaný, čo nemá páru. Všetky tieto slová naozaj bližšie popisujú súťaž Mladý zvárač, ktorá sa už jedenásty rok konala na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch. Súťaž je akreditovaná a koná sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Cechu zváračských odborníkov v Trnave a s podporou zriaďovateľa Nitrianskym samosprávnym krajom.

 • Ak chceme vychovať mladých a šikovných technikov musíme začať už na základných školách. Veď už na základnej škole dokážu dobrí učitelia nadchnúť žiakov pre techniku v rámci technického vyučovania a úlohou nás – stredných odborných škôl – je túto snahu podporiť.

  Jednou z mnohých akcií, ktoré naša škola organizuje pre žiakov základných škôl je aj súťaž Nádejný technik. Aj tento rok si na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch porovnalo svoje technické vedomosti a zručnosti 14 nádejných technikov z piatich základných škôl. Boli sme veľmi radi, keď sa v radoch súťažiacich objavili známe tváre z predchádzajúceho ročníka, ale možno ešte viac nás potešil záujem ďalších – nádejných technikov.

 • „Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, akí sme, alebo skôr aj napriek tomu , akí sme." V duchu tohto motta sa 14. 02. 2018, na Valentína, uskutočnil športový sviatok v podobe školského volejbalového turnaja žiakov. Do súťaže sa zapojili žiaci tretieho a druhého ročníka. Maturanti síce protestovali, ale plnenie školských povinnosti , alebo povinná prax je pred maturitnými písomkami nekompromisná. Chlapci prvých ročníkov nenašli odvahu postaviť sa proti starším spolužiakom. Hralo sa systémom každý s každým. V dobrej atmosfére žiaci podávali výborné športové výsledky. Prvenstvo si opäť obhájilo družstvo chlapcov z III.D triedy, ktorí podali veľmi dobrý výkon. Od začiatku si uvedomovali, že je potrebné hrať naplno. Pochváliť ich musíme nielen za bojovnosť, ale aj za najslušnejšie správanie. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci z III. A triedy, ktorí milo prekvapili a víťaza patrične potrápili. Tretie miesto obsadila trieda III.E . Hoci mali zhodne body s triedou III. A , vo vzájomnom súboji vyšli víťazne práve áčkari. Prekvapením bolo štvrté miesto chalanov z II. E triedy, ktorí sa v prvých zápasoch častými vlastnými chybami pripravili o lepšie umiestnenie a proti skúsenejším súperom to vôbec nemali ľahké, ale ku koncu turnaja sa herne zohrali a predviedli tímovú spoluprácu. So zápalom bojovali o každú loptu, zostavovali útok a snažili sa vykryť celé hracie pole. Veríme, že v nasledujúcich turnajoch zúročia získané skúsenosti a budú vyr

 • Aj napriek chrípkovému obdobiu dňa 30. januára 2018 Národná transfúzna stanica Nitra v spolupráci s SOŠ technickou Tlmače vykonala výjazdový odber krvi. Do spolupráce podpory darcovstva krvi - tekutinu, za ktorú sa dodnes nepodarilo objaviť plnohodnotnú náhradu, v snahe pomôcť iným sa žiaci , pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy zapájajú už niekoľko rokov. Cieľom spolupráce je prilákať a motivovať najmä mladých ľudí - prvodarcov, aby sa stali novými členmi rodiny bezpríspevkových darcov krvi a pomôcť tak zabezpečiť dostatok krvi pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. Darovanie krvi v SOŠ sa stretáva s pozitívnym ohlasom a pravidelne pritiahne množstvo prvodarcov. Záujem pomôcť ľuďom, ktorí nenahraditeľnú tekutinu – krv potrebujú, bol pomerne veľký. Posledná kvapka prilákala 27 darcov. Po zdravotnej prehliadke úspešne darovalo krv 25 a čo nás najviac teší, že medzi nimi bolo opäť 13 prvodarcov. Už tradične si príležitosť pomôcť nenechali ujsť pravidelní darcovia. Medzi nimi aj Božka Hudecová, či Pavol Ďurovský. Medzi prvodarcov sa zaradili najmä žiaci tretieho ročníka: Tomáš Čík, Michal Jašek, Tomáš Barát, Dávid Sebastián Mudrák, Patrik Levák, Kamil Boženík, Adrián Valentík, Boris Dorák, Filip Takáč, Ján Varga, Patrik Kovács, Miroslav Matoš, Nikolas Pokorný. Strach, silné citové zážitky a dojmy , ale výsledok stál zato. Vďaka nim sa zásoby krvi, ktorá poslúži pri náročných operáciách, rozrástli o pár litrov.

 • http://www.zstoporec.sk/images/stories/NADPISY/lye-nadpis.jpg

  Na úpätí pohoria Pohronský Inovec sa nachádza čarovné lyžiarske stredisko Drozdovo, ktoré sa v dňoch 8. - 12.1. a 15. – 19.1 2018 stalo pre 60 žiakov Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, za pomoci štátnej dotácie MŠVVaŠ, miestom pre základný i zdokonaľovací lyžiarsky kurz. Kombinované modro-červené zjazdovky, tri lyžiarske vleky s dĺžkou 700, 700 a 100 m ponúkajú bohaté športové vyžitie. Hoci sa u mnohých objavili pochybnosti, ako to bude vyzerať na svahu, nakoľko o snehovej nádielke nebolo ani chýru, realita v stredisku príjemne prekvapila. Snehové podmienky boli veľmi dobré a počasie, hoci sa rozhodlo ukázať nám všetky svoje vrtochy, prialo príjemnej lyžovačke. Zažili sme mráz, sneženie, hustú hmlu, ale aj pekné slnečné počasie. Lyžiarsky kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Vo výcviku sme sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskeho štýlu už i nadobudnutých lyžiarskych zručností a techniky zdatnejších lyžiarov pod odborným dohľadom p. Plachého. Základné prvky lyžovania – chôdza, obraty, výstupy, pády, zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie, oblúky v obojstrannom prívrate – spojiť pojmy s lyžiarskymi schopnosťami a zručnosťami, bola namáhavá práca pre p. Papcunovú a p. Bernáta. Žiaci, ktorí sa v pondelok prvýkrát postavili na lyže, zaznamenali najväčší pokrok. Na konci týždňa všetci dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Strach a obavy pri výcviku už v prvých dňoch vystri

 • Štvorročné snaženie sa naplnilo. Časť budovy teoretického vyučovania Strednej odbornej školy technickej sa prebudováva na Školský internát. V súčasnosti prechádza do poslednej fázy – kolaudácie Školského internátu.

  Jedná sa o nadštandardné ubytovanie v dvoj a trojposteľových bunkách, ktoré sú vybavené kúpeľňou a toaletou. Súčasťou školského internátu bude aj spoločenská miestnosť a kuchynka.

  Obrovskou výhodou ubytovaných študentov je aj to, že „ v papučkách“ prejdú do školskej jedálne a školy. K dispozícii budú mať ubytovaní žiaci aj posilňovňu a telocvičňu.

 • Bratislavský závod Volkswagen láka stále čoraz viac návštevníkov. Dňa 18. decembra 2017 sa aj študenti II. D a IV. D triedy zúčastnili hodnotnej odbornej exkurzie v najväčšom automobilovom koncerne na svete - závode na výrobu áut Volkswagen Bratislava. VW pôsobí na Slovensku od roku 1991. Bratislavský závod Volkswagen je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou - Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, SEAT Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Viac ako 99 % jeho produkcie smeruje na vývoz do 148 krajín sveta. Bolo teda čo obdivovať, prezerať a na vlastné oči presvedčiť sa ako prebieha výrobný proces tejto značky áut.

 • Dňa 12.12.2017 naša škola realizovala výlet do čarokrásnej Viedne, ktorá je podľa mnohých domovom všetkých vianočných trhov. Je tu niekoľko vianočných dediniek, no najväčšie a najkrajšie vianočné trhy sú na námestí pred radnicou - perníky, praclíky, pečené klobásy či obľúbené karamelové mandle, vianočný punč, ktorý sa podáva vo vkusných šálkach. Vianočná výzdoba Viedne je pravdepodobne najkrajšia zo všetkých miest, mali sme možnosť nasať pravú vianočnú atmosféru v centre Viedne. Obišli sme známe kultúrno-historické pamiatky, ako aj 150 stánkov s tradičnými vianočnými darčekmi, kulinárskymi špecialitami a punčom v nádhernom prostredí okolia Rathausplatz. Okrem toho, že sme pokúpili krásne darčeky, ochutnali z mnohých pochúťok a nasávali nádheru historických budov, zastavili sme sa aj na našom obľúbenom mieste v McDonald's, ako aj v čokoládovni Hauswirth Kittsee na ochutnávku sladkých dobrôt. Z tohto čarokrásneho miesta sme sa vrátili plní dojmov a zážitkov, pozitívne a vianočne naladení a už teraz sa tešíme na ďalší školský výlet. žiaci SOŠt v Tlmačoch

 • A zase jedna z vydarených akcii OZ PŠaV pri SOŠt Tlmače. Dňa 05. 12. 2017 sa uskutočnila akcia „Mikulášske posedenie“ spojené s bowlingom v Sports-Garden Levice. Po výdatnom obede v reštaurácii Baran Levice sme sa presunuli do Sports-Garden Levice na bowling.. Nálada bola vynikajúca a domov sme si odniesli príjemné zážitky a darčekovú poukážku v hodnote 20.-€ na nákup v Kauflande.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35