Hlavné menu

Piatok 16. 11. 2018

Počet návštev: 2700362

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

V školskom roku 2018/2019 otvárame ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Riaditeľstvo SOŠ technickej v Tlmačoch oznamuje, že od nového školského roku 2018/2019 budú môcť žiaci školy využiť možnosť ubytovania v Školskom internáte.  Bude zabezpečovať žiakom výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie a vytvárať podmienky pre prípravu žiakov na vyučovanie

ŽIADOSŤ

 

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Od školského roku 2017/2018 je škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Motivačné štipendium

Žiaci prvého a druhého ročníka učebných odborov strojný mechanik a obrábač kovov získavajú motivačné štipendium aj v školskom roku 2018/2019

Na základe študijných výsledkov je im priznaná príslušná výška štipendia (výška štipendia bude zverejnená 1.9.2018)

60,85 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,

42,13 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,

23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Mladý zvárač

       

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

DUÁLNE VZDELÁVANIE

SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače, bola firmou ZF Slovakia, a.s. vybraná do duálneho systému vzdelávania (DSV).

Reklamný šot

dualne_vzdelavanie.pdf

Informácie pre uchádzačov

Systém duálneho vzdelávania dáva študentom šancu získať praxou vo firme praktické vedomosti s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia. Spoločnosť si takto plánuje vychovať vlastných špecialistov. Duálne vzdelávanie sa nazýva preto, že jedna časť sa bude realizovať v škole a druhá časť, najmä tá praktická, na pôde ZF Slovakia, a.s.v Leviciach.

Čo máte urobiť, ak chcete zabezpečiť svojmu dieťaťu zamestnanie hneď po skončení školy?

1. Vyberte ten správny a vhodný odbor

Pre školský rok 2018/2019 boli vybrané do duálneho systému vzdelávania tieto odbory:

obrábač kovov - trojročný učebný odbor - obsluha obrábacích strojov a centier(NC, CNC), výroba súčiastok podľa technických dokumentov a kontrola výsledných súčiastok.

mechanik elektrotechnik - štvorročný študijný odbor - odstraňovanie porúch a nedostatkov zariadení, plánovanie údržby strojov a zariadení, zabezpečovanie náhradných dielov, ukladanie informácií do počítačového systému údržby.

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení -  štvorročný študijný odbor - starostlivosť o chod stroja, odstraňovanie drobných porúch stroja, nastavovanie strojov, preventívna údržba stroja, plánovanie opráv, nastavovanie strojov pre nové produkty, úprava parametrov stroja. 

2. Podajte źiadosť o uzavretie učebnej zmluvy do 29.2.2018

Ziadost_na_uzavretie_UZ_pre_DV_Levice.pdf

Kto je spoločnosť ZF Slovakia, a.s.?  

POČAS ŠTÚDIA VÁM SPOLOČNOSŤ PONÚKA:

- možnosť získať podnikové štipendium,

- podporu zamestnávateľa počas celého štúdia,

- praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami,

- stravovanie počas odborného výcviku,

- pracovné oblečenie a obuv,

PO SKONČENÍ ŠTÚDIA VÁS ČAKÁ:

- práca v stabilnej spoločnosti,

- bohatý sociálny program,

- možnosť rozvoja a kariérneho rastu.

 

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Možnosti štúdia

Píše sa o nás

Mladý zvárač_2018

Učiteľské noviny: Nádejný technik 2018

Učiteľské noviny: ZENIT 2017

Infokanál Levice: Deň otovrených dverí 23.11.2016

Učiteľské noviny: Školský internát

Infokanál Levice: Otvorenie strediska DV

Nový čas

Učiteľské noviny: Zlatý pohár LINDE 2016 

Učiteľské noviny: Naši žiaci na stáži v Brne a v Prahe

Učiteľské noviny: Mladý zvárač 2016

Príspevok Rádio Regina

Reklamný šot Levická televízna spoločnosť

Týždeň na pohroní: dualne_vzdelavanie.pdf

Prebiehajúce projekty

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

Otvorenie strediska pre duálne vzdelávanie

Dňa 19.10. 2016 prebehlo v prevádzkových priestoroch spoločnosti ZF Slovakia a.s. v Leviciach slávnostné otvorenie Strediska pre duálne vzdelávanie, kde budú naši žiaci získavať technické zručnosti a vedomosti na najmodernejších strojoch a zariadeniach. 

foto, video

Oznamy

Vedúca školskej jedálne oznamuje,  že stravníci si môžu vyberať z dvoch obedov na november v dňoch 22. a 23. 10. 2018.

 

                                            

OZNAM

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch oznamuje žiakom školy, že od školského roku 2018/2019 sa mení poplatok za obedy v školskej jedálni na 1,39 €/obed. Upozorňujeme stravníkov aby priemernú mesačnú platbu upravili na výšku 28 €. Platby sa platia mesiac vopred, stravníci za mesiac september musia uhradiť sumu najneskôr do 20. augusta 2018.

22.03.2018 Mladý zvárač video

08.01.2018 SOŠt zverejnuje prenájom priestorov prenajom_01.2018.pdf

30.11.2017 SOŠt zverejňuje: Shanghai_ARC_welding_cup_2017.pptx

18.10.2017 Stravníci, ktorí sa chcú natrvalo prihlásiť alebo odhlásiť sa nahlasujú u vedúcej ŠJ. Odhlasovanie počas choroby alebo neprítomnosti v škole, si výber menu robia stravníci cez školskú stránku.

11.10.2017 SOŠ technická oznamuje:

       Posilňovňa na prízemí školy je k dispozícii 

       študentom denne od 13:00 do 15:00 hod.

       V prípade záujmu kontaktujte sekretariát...

 • Dňa 22. októbra 2018 sa v SOŠ technickej v Tlmačoch uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo 8 žiakov študijného odboru mechanik elektrotechnik. Žiaci boli vyberaní na základe triednych kôl a z každého ročníka postúpili do školského kola prví dvaja študenti.

  Súťažiaci boli rozdelení na dve skupiny. Skupinu A tvorili žiaci tretieho a štvrtého ročníka, skupinu B tvorili mladší žiaci prvého a druhého ročníka.

  Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Každá časť súťaže bola bodovaná. Teoretickú časť súťaže tvoril test obsahujúci 30 otázok. V teste sa preverovali vedomosti žiakov z rôznych odvetví elektroniky. Druhá časť bola praktická a preverila hlavne praktické zručnosti žiakov. V skupine A žiaci vytvárali zapojenie ovládača osvetlenia v automobile a v skupine B zostavovali nf zosilňovač. Žiaci počas súťaže využívali spájkovaciu techniku, meracie prístroje a rôzne pracovné náradie. Počas súťaže museli dodržiavať zásady BOZP. V záverečnom hodnotení rozhodoval počet bodov z testu a funkčné zapojenie v jednotlivých skupinách.

 • Jakub Valkovič, žiak 3.D triedy

  Jakub je reprezentantom Slovenska v plochej dráhe za Speedway Club Žarnovica. Tento ročník sa zúčastnil viacerých medzinárodných súťaží - v SR, v ČR a v Slovinsku. V Prahe na MČR mu ušlo 3.miesto len o pár bodov, v ligách za Žarnovicu sa mu tiež veľmi darilo.

  „Tento šport je dosť nebezpečný, ale radšej na to počas pretekov nemyslím. Pustím si hudbu cez sluchadlá a snažím sa trochu uvoľniť. Niekedy sú aj stresy, ale po prvej jazde to vždy opadne. Podporuje ma celá rodina a bez sponzorov by nebolo možné robiť tento finančne náročný šport,“ prezradil nám šikovný študent, budúci programátor Jakub.

 • Dňa 7.6.2018 sa konalo na našej škole školské kolo súťaže v technickom kreslení. Študenti tried III.D a III.E si zmerali sily v konštrukčnej technickej zručnosti. Úlohou bolo nakresliť súčiastku zobrazenú v priestore do technickej podoby zobrazovania v potrebnom počte pohľadov a v pozdĺžnom reze súčiastky pri dodržaní zásad technického kreslenia. Súťaž ukázala výborné technické myslenie väčšiny študentov. Na popredných miestach sa umiestnili študenti: Jaroslav Petrík, Adrián Žido, Gabriela Sádovská z III.D a Adrián Bátovský z III.E. Títo študenti reprezentovali našu školu 14.6.2018 v regionálnej súťaži, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole dopravnej v Bratislave. Jaroslav Petrík získal v kategórii študijných odborov krásne III. miesto. Srdečne gratulujeme.

 • Pri príležitosti Dňa učiteľov usporiadal Nitriansky samosprávny kraj slávnostné stretnutie, kde boli ohodnotení učitelia stredných škôl. Gratulujeme pani učiteľke Ing. Ľudmile Mrázovej za prínos a vynikajúce pracovné výsledky na Strednej odbornej škole technikej v Tlmačoch.

 • V čase, keď sa blíži koniec školského roka a tešíme sa na letné prázdniny, sa na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch, uskutočnilo školské kolo súťaže Túry do literatúry. Do triednych kôl sa zapojilo päť tried, od prvákov až po študentov tretieho ročníka. Ich úlohou bolo pomocou „túr do literatúry a jazyka“ vytvoriť jazykovo-literárnu nástenku podľa vopred stanovených kritérií. Po prezentovaní a vyhodnotení triednych kôl študenti hlasovali za postupujúcich spolužiakov do školského kola. V celoškolskom kole sa zúčastnilo dvanásť súťažiacich, kde konkurencia bola veľmi silná. Chlapci to však zvládli na výbornú, ich prezentovanie prác bolo na veľmi dobrej úrovni a vyhodnotenie komisie bolo náročné. Na treťom mieste sa zaslúžene umiestnil mechanik elektrotechnik Michal Jašek. Striebornú priečku obsadil študent, odboru programátor obrábacích strojov a zariadení, Patrik Lenthar z 3.D triedy. Na prvom mieste a zlatom stupni sa umiestnil tretiak, študent odboru mechanik elektrotechnik Tomáš Gutay. Všetci ocenení študenti si odniesli zaujímavé vecné ceny. Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa zapojili do celoškolskej súťaže Túry do literatúry. Určite stále vieme oceniť hodnoty, ktoré prinášajú knihy, zvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe.

 • Orientačný beh patrí vo svete medzi rozvinuté športové disciplíny s masovou základňou a množstvom športových podujatí pre všetky vekové a výkonnostné kategórie. Je to športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorej športovec musí prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas Orientačný beh si vyžaduje fyzickú kondíciu a mentálnu pripravenosť, harmonicky rozvíja osobnosť športovcov v duchu kalokagatie a súčasne u športovcov pomáha vytvárať vzťah k prírode. Dňa 18. 04. 2018 obklopení krásnou prírodou na úpätí Štiavnických vrchov – v Bátovciach sa konali školské majstrovstvá okresu Levice v orientačnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

 • Praha, Brno, Ždár nad Sázavou. To sú mestá, kde sa tlmačskí študenti SOŠ technickej úspešne v posledných rokoch zúčastňujú zahraničných odborných stáží prostredníctvom získaných grantov z programu Erasmus+. Nie je to po prvýkrát, nakoľko každoročne sa podarí pripraviť kvalitný projekt, ktorý je schválený agentúrou EÚ a študentom nič nebráni na ceste za novými skúsenosťami a poznaním.

  Tentokrát sa zdokonaľovali na dvoch odborných školách zároveň. V Prahe a v Brne, kde počas dvoch týždňov získavali nové vedomosti, zručnosti a predovšetkým skúsenosti vo svojom odbore. Druháci a tretiaci pobudli na stredných školách veľmi podobného zamerania, kde získali nové skúsenosti a zručnosti. Táto príležitosť sa naskytla 10 študentom odboru programátor obrábacích strojov a zariadení a 8 žiakom odboru mechanik elektrotechnik, ktorí si rozšírili a znásobili svoje doterajšie nielen vedomosti, ale aj zručnosti. Aj vďaka tomu sú o ďalší krok vpred pred ich rovesníkmi. Ich dvojtýždňovými domovmi sa stali SŠSE v Brne a SPŠ v Prahe.

 • „Jedinečný“ - ak by ste v Slovníku slovenského jazyka hľadali toto slovo, našli by ste tam popis významu slova ako zriedka, ojedinele sa vyskytujúci, vzácny, neobyčajný, výnimočný, nevídaný, čo nemá páru. Všetky tieto slová naozaj bližšie popisujú súťaž Mladý zvárač, ktorá sa už jedenásty rok konala na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch. Súťaž je akreditovaná a koná sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Cechu zváračských odborníkov v Trnave a s podporou zriaďovateľa Nitrianskym samosprávnym krajom.

 • Ak chceme vychovať mladých a šikovných technikov musíme začať už na základných školách. Veď už na základnej škole dokážu dobrí učitelia nadchnúť žiakov pre techniku v rámci technického vyučovania a úlohou nás – stredných odborných škôl – je túto snahu podporiť.

  Jednou z mnohých akcií, ktoré naša škola organizuje pre žiakov základných škôl je aj súťaž Nádejný technik. Aj tento rok si na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch porovnalo svoje technické vedomosti a zručnosti 14 nádejných technikov z piatich základných škôl. Boli sme veľmi radi, keď sa v radoch súťažiacich objavili známe tváre z predchádzajúceho ročníka, ale možno ešte viac nás potešil záujem ďalších – nádejných technikov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35