Hlavné menu

Sobota 14. 12. 2019

Počet návštev: 2994762

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

3D prehliadka školy

Oznamy vedúcej školskej jedálne

Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že prihlasovanie na stravu a odhlasovanie zo stravy NATRVALO sa zapisuje u vedúcej ŠJ.

Odhlasovanie zo stravy v prípade neprítomnosti v škole si robí stravník cez webovú stránku.

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že na základe nariadenia MŠVVaŠ SR sa od 1. 9. 2019 zvyšuje cena obedu na 1,46 €, t.j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt  technickej Tlmače, číslo účtu:SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT – SPSRKBA. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

Ak má žiak záujem stravovať sa v školskej jedálni už v mesiaci september, je nutné sumu 30 € uhradiť najneskôr do 20. 08. 2019.

Preplatky a nedoplatky: budú vyúčtované každý polrok.

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

Mladý zvárač 2020

     

 

Motivačné štipendium

Žiaci prvého a druhého ročníka učebných odborov strojný mechanik a obrábač kovov získavajú motivačné štipendium aj v školskom roku 2019/2020

Na základe študijných výsledkov je im priznaná príslušná výška štipendia:

 1. 62,38 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,
 1. 43,19 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,
 1. 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania dáva študentom šancu získať praxou vo firme praktické vedomosti s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia. Spoločnosť si takto plánuje vychovať vlastných špecialistov. Duálne vzdelávanie sa nazýva preto, že jedna časť sa bude realizovať v škole a druhá časť, najmä tá praktická, na pôde zamestnávateľa.

Čo máte urobiť, ak chcete zabezpečiť svojmu dieťaťu zamestnanie hneď po skončení školy?

1. Vyberte ten správny a vhodný odbor

Pre školský rok 2019/2020 boli vybrané do duálneho systému vzdelávania tieto odbory:

obrábač kovov - trojročný učebný odbor - obsluha obrábacích strojov a centier(NC, CNC), výroba súčiastok podľa technických dokumentov a kontrola výsledných súčiastok.

mechanik elektrotechnik - štvorročný študijný odbor - odstraňovanie porúch a nedostatkov zariadení, plánovanie údržby strojov a zariadení, zabezpečovanie náhradných dielov, ukladanie informácií do počítačového systému údržby.

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení -  štvorročný študijný odbor - starostlivosť o chod stroja, odstraňovanie drobných porúch stroja, nastavovanie strojov, preventívna údržba stroja, plánovanie opráv, nastavovanie strojov pre nové produkty, úprava parametrov stroja. 

2. Podajte źiadosť o uzavretie učebnej zmluvy do februára/2019

Ziadost_na_uzavretie_UZ_pre_DV_Levice.pdf

 

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

„Mladý zvárač 2016“ 22.03.2016

Stredná odborná škola technická v Tlmačoch pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a Slovenskými energetickými strojárňami v Tlmačoch usporiadajú  9. ročník akreditovanej súťaže pre žiakov „Mladý zvárač“. Hlavnými partnermi súťaže sú firmy MAHE, s.r.o. Svit a VAPEXIM, s.r.o. Martin.

pozvanka_na_sutaz_zvaracov_2016.docx

harmonogram_pokyny_sutazne_zvary_prihlaska.doc

vykresy.rar

Možnosti štúdia

Píše sa o nás

Prebiehajúce projekty

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

Otvorenie strediska pre duálne vzdelávanie

Dňa 19.10. 2016 prebehlo v prevádzkových priestoroch spoločnosti ZF Slovakia a.s. v Leviciach slávnostné otvorenie Strediska pre duálne vzdelávanie, kde budú naši žiaci získavať technické zručnosti a vedomosti na najmodernejších strojoch a zariadeniach. 

foto, video

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Oznamy

Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa.

 

Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že keď predpokladajú a vedia o neprítomnsti v škole do konca mesiaca December aby sa odhlásili do 10.12.2019

 

SOŠt ponúka prenájom priestorovprenajom_2019.pdf

 

Z dôvodu rekonštrukcie priestorov školy:

- sa plánovaný odber krvi prekladá na jarný termín.

- je odpojené telefónne číslo 036/6341981V prípade potreby nás kontaktujte na tel. čísle 036/6342335

Deň otovrených dverí sa bude konať až v januári prípadne vo februári 2020. Ak máte záujem o informácie ohľadne štúdia na našej škole, naši zástupcovia Vám budú k dispozícii na BURZE INFORMÁCIÍ, ktorá sa bude konať 21.11.2019 v priestoroch ÚPSVaR v Leviciach.

V budove školy na Kozmálovskej ceste 9, prebiehajú rekonštrukčné práce od 23.9.2019 do 23.12.2019. Prosíme žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy o dodržiavanie bezpečnostných pokynov.

vedenie školy

 

 • Tradične koncom novembra prebiehajú na vybraných školách celého Slovenska krajské kolá súťaže ZENIT. Naša škola tento rok zastrešovala 21. ročník súťaže Zenit v strojárstve. 10 škôl NSK, 26 súťažiacich v jednotlivých kategóriách. Takto vyzerala pôvodná bilancia pred začiatkom súťaže. Súťažiaci si preverili svoje odborné vedomosti a aj praktické zručnosti v štyroch kategóriách. Kategória A je určená pre žiakov stredných priemyselných škôl, ktorí predviedli svoju zručnosť pri pevnostných výpočtoch, tvorbe technologických postupov a spracovaní technickej dokumentácie pomocou CAD systémov. Kategória S je zameraná na overenie praktických zručností žiakov stredných odborných škôl pri strojovej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Kategória R je zasa zameraná na overenie praktických zručností pri ručnej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie a vrátane vypracovania technologických postupov. V kategórii C preukázali súťažiaci svoje praktické zručnosti vo výrobe súčiastky pomocou technológií CNC.

 • Opäť nastal čas stužkových slávností, jednej z najvýznamnejších udalostí v živote človeka. Pre budúcich maturantov je práve ona príležitosťou ukázať sa vo svetle, v akom ich učitelia, rodičia a blízki ľudia nepoznajú.

  Študenti 4.D triedy zo SOŠ technickej v Tlmačoch sa v piatok 15.11.2019 slávnostne vyobliekali a pripravili všetko potrebné k oficiálnej, aj kultúrnej časti tohto večera. Zabezpečili si reprezentatívnu sálu v priestoroch hotela Atóm, dobrú hudbu, profesionálneho fotografa, aj kameramana. Bez prípravy na stužkovú sa to nezaobišlo, študenti si posledné týždne nacvičovali scénky, spievali pesničky, prešli základom spoločenského tanca, naučili sa postupnosť oficiálnej časti. Zažili tak veľa úsmevných príhod, smiechu, nervov z nezdaru, ale aj to patrí k utužovaniu dobrého kolektívu.

 • „Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili.“ G. Santayana

  Aj v duchu tohto výroku sme sa rozhodli okrem plnenia si školských povinností aj trochu oddýchnuť si a vybrali sme sa na exkurziu do Poľska. Naše kroky viedli do koncentračného tábora v Osvienčime, ktorý bol počas druhej svetovej vojny nemeckým vyhladzovacím táborom, ktorý postavili na príkaz H. Himmlera. Po napadnutí Poľska sa jeho prvými väzňami stali práve Poliaci. V plynových komorách však našli smrť predovšetkým Židia, ale aj Rómovia, sovietski vojnoví zajatci a ďalší. Zahynulo v ňom približne 1,5 milióna nevinných ľudí.

 • 15. až 17. 11. 2019 sa žiak našej školy Patrik Puckaller zúčastnil Svetového pohára v karate v srbskom hlavnom meste Belehrad. Vo svojej kategórii 18 -20 sa umiestnil na krásnom treťom mieste.

  GRATULUJEME

 • Súťažilo sa v skupinách A a B. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z jednotlivých ročníkov v odbore mechanik elektrotechnik. Súťaž sa skladala z dvoch častí. Prvú časť tvorili písomný test, ktorý preveril hlavne vedomosti žiakov z oblasti elektroniky. Druhá časť bola praktická, pri ktorej žiaci museli zrealizovať elektronické zadanie podľa schémy zapojenia. V tejto časti sa uplatnili najmä zručnosti žiakov. V skupine A, ktorú tvorili žiaci z 3. a 4.ročníka skončil na prvom mieste Jakub Tinák, žiak tretieho ročníka a na druhom mieste, žiak štvrtého ročníka Dominik Balaj. V skupine B, ktorú tvorili žiaci z 1. a 2. ročníka, na prvom mieste skončil Simon Maruška a na druhom mieste skončil Jakub Chvojka, obidvaja sú žiaci druhého ročníka.Uvedení žiaci získali diplomy, finančné ocenenie a vecné predmety.

 • V dňoch 5. a 6. novembra 2019 zástupcovia našej školy prezentovali odbory a výsledky činnosti našich žiakov na výstave Mladý tvorca 2019. Cieľom tejto výstavy bolo podporiť a spropagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Spropagovali alternatívy uplatnenia absolventov našej školy na trhu práce a v podnikaní. Výstavu navštívili aj rodičia a žiaci základných škôl, ktorým poskytla väčší prehľad o profilácii našej škôly s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov. Zástupcov tu mali rôzne školy nášho kraja ale aj ostatných krajov Slovenska a aj školy zo zahraničia. Mali sme možnosť porovnať činnosť škôl z Čiech, Rumunska atď.

 • Dňa 28. októbra 2019 sa žiaci I. D triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo firme RIBE Nitra. Táto firma je jedným z najlepších európskych dodávateľov spojovacieho materiálu v segmente malých a stredných sérií. RIBE Slovakia, výrobný závod Nitra je dodávateľom špeciálneho spojovacieho materiálu pre európsky automobilový, letecký a spotrebný priemysel so zameraním na malú a stredne sériovú výrobu s takmer 2000 typmi výrobkov. Hlavným výrobným programom sú pevnostné diely, najmä skrutky vyrábané tvárnením z drôtu za studena. Žiaci si mali možnosť prezrieť všetky pracoviská v tomto závode, všetko s odborným výkladom p. vedúceho výroby a tak sa na vlastné oči presvedčiť o možnostiach uplatnenia svojich študijných odborov.

 • Štatistický zázrak z Tlmáč

  Počet ľudí bez práce v okrese Levice svojou hodnotou 15,13 %* prekračuje celoslovenské štatistiky nezamestnanosti. O prácu sa tu uchádza až 8 506* uchádzačov. I napriek tomu študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch nemajú vôbec žiadny problém nájsť si prácu vo svojom odbore. Ako je to možné? Stredná odborná škola technická v Tlmačoch totiž efektívne využíva eurofondy na to, aby zvýšila šance svojich žiakov na trhu práce. Za 302-tisíc eur nakúpila výpočtovú techniku, software, či stroje a vybavila učebne interaktívnou technikou. Študenti sa tak zoznamujú s najmodernejšími metódami a formami práce a stávajú sa tak pre svojich budúcich zamestnávateľov mimoriadne atraktívnymi. Nakoľko z nich totiž škola urobila už „hotových ľudí“, budúci šéf nemusí investovať do ďalšieho zaškoľovania. Slúži tak ako príklad pre ďalšie odborné školy, najmä v okresoch, kde sú rady na Úradoch práce nekonečne dlhé. Osemnásťmesačný projekt vzdelávania s názvom „Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím“ je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom je zaviesť vyučovanie odborov ako strojný mechanik, mechanik elektronik, pracovník marketingu, mechanik strojov a zariadení aprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadenípriamo v praxi. Príkladom praktického vzdelávania je napríklad výroba konkrétneho žiackeho produktu. Na predmete technické kreslenie si žiaci s pomocou softvér

 • Ako už býva zvykom, nie je tomu inak ani tento školský rok. Okrem vyučovania a odborného výcviku sa zúčastňujeme aj rôznych školských či mimoškolských aktivít. Jednými z nich bývajú aj divadelné predstavenia. Tentokrát sme zašli do Nitry, kde na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre hrali herci nitrianskeho divadla inscenáciu veselohry Drotár, ktorá priniesla vtipné momenty aj vášnivé chvíle. Zábavná rodinná zápletka, alkohol, vtipné momenty, vášeň aj láska. Nič z toho nechýbalo v slovenskej klasike, vo veselohre Drotár z pera Jána Palárika.

 • Dňa 23.10..2019 sa naša škola zúčastnila už tradične obvodného kola florbalového turnaja. V rámci okresu sme boli zaradený do „B“ skupiny, ktorej účastníkmi boli : GAV Levice, SOŠ poľnohospodárska Levice, SOŠ služieb Levice a naša SOŠ technická Tlmače.

  Prvý zápas sme odohrali proti SOŠ poľnohospodárskej Levice. Po dramatickom priebehu sme sa dvakrát ujali vedenia, no súper dvakrát dokázal vyrovnať. Po bojovnom výkone sme však strhli víťazstvo na svoju stranu a zaslúžene zvíťazili v pomere 4:2. Po tomto náročnom zápase sme nastúpili na zápas o prvenstvo proti gymnazistom GAV Levice. Okrem našej vyčerpanosti sme museli uznať kvality súpera, ktoré sa prejavili v podobe ich víťazstva 6:0. GAV Levice svoje kvality potvrdil aj v okresnom kole, ktoré vyhral a bude náš okres reprezentovať v krajskom kole.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35