Hlavné menu

Utorok 19. 9. 2017

VOĽNÉ MIESTA

SOŠ technická ponúka absolventom ZŠ miesta v odboroch:

učebné odbory: strojný mechanik a obrábač kovov 

tieto odbory patria medzi nedostatkové a od 1. ročníka môžu žiaci týchto odborov získať od štátu motivačné štipendium

- žiaci prvého ročníka odboru obrábač kovov môžu v šk. roku 2017/2018  získať okrem motivačného štipendia získať aj podnikové štipendium od spoločnosti ZF Slovakia a.s., ak podpíšu so spoločnosťou učebnú zmluvu v rámci duálneho vzdelávania.

študijné odbory: mechanik nastavovač a mechanik strojov a zariadení

Druhé kolo prijímacích skúšok 20.6.2017

 

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

Otvorenie strediska pre duálne vzdelávanie

Dňa 19.10. 2016 prebehlo v prevádzkových priestoroch spoločnosti ZF Slovakia a.s. v Leviciach slávnostné otvorenie Strediska pre duálne vzdelávanie, kde budú naši žiaci získavať technické zručnosti a vedomosti na najmodernejších strojoch a zariadeniach. 

foto, video

Ako ich nepoznáte

Partneri

Prebiehajúce projekty

Píše sa o nás

Infokanál Levice: Deň otovrených dverí 23.11.2016

Učiteľské noviny: Školský internát

Infokanál Levice: Otvorenie strediska DV

Nový čas

Učiteľské noviny: Zlatý pohár LINDE 2016 

Učiteľské noviny: Naši žiaci na stáži v Brne a v Prahe

Učiteľské noviny: Mladý zvárač 2016

Príspevok Rádio Regina

Reklamný šot Levická televízna spoločnosť

Týždeň na pohroní: dualne_vzdelavanie.pdf

Možnosti štúdia

Statistics

Počet návštev: 2352854

Oznamy

18. 09. 2017 Vedúca školskej jedálne oznamuje, že výber z dvoch obedov na mesiac október 2017 si môžu stravníci vybrať 25. a 26. septembra na celý mesiac vopred. 
 

29.03.2017 Kniha Tekov z neba

08.03.2017 SOŠt zverejnuje rozvrh pre pomaturitné štúdium: I.G_II.G_rozvrh-_2.polrok(1).xlsx

10.01.2017 SOŠt zverejňuje priestory na prenájom: priestory_2.pdf

08.12.2016 Jedáleň SOŠt oznamuje: Stravníci, ktorí sa chcú natrvalo odhlásiť z obedov sa musia odhlásiť u vedúcej jedálne.

05.10.2016 SOŠt zverejňuje rozvrh pre pomaturitné štúdium: Rozpis_I.G_2016-2017_(1).xlsx

29.09.2016 RŠ oznamuje, že od 3.10.2016 môžu žiaci školy využívať konzultačné hodiny a začína činnosť v záujmových útvaroch.

27.09.2016 Jedáleň SOŠt oznamuje: Stravníci, ktorí sú natrvalo prihlásení na obedy sa v čase neprítomnosti, alebo choroby odhlasujú cez školskú stránku.

Výber z dvoch obedov si môžu stravníci uplatniť každý pondelok na nasledujúci týždeň.


 


 

Novinky

 • Riaditeľstvo SOŠ technickej oznamuje žiakom a rodičom, že Slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018 sa bude konať dňa 4. septembra o 8:00 hod. v priestoroch teoretického vyučovania Kozmálovská cesta 9, Tlmače

 •  Súčasťou odborného výcviku žiakov na  Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch je aj zváranie. Tí, ktorým zváranie učarovalo, majú možnosť získať zváračské oprávnenie v našej Zváračskej škole. Škola v roku 2013 získala akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na organizáciu jedinečnej súťaže na Slovensku „Mladý zvárač“, ktorú organizuje pravidelne každý rok v mesiaci marci. Najlepší zvárači postupujú na Medzinárodnú súťaž „Zlatý pohár LINDE“ v Českej republike.

 • Dňa 16.júna 2017 sa žiaci tried I.D a II.E zúčastnili exkurzie do atómovej elektrárne Mochovce – Energoland.  Pri vstupe do Energolandu nás privítal sprievodca a exkurzia sa mohla začať. Prvou časťou bol teplotný skener, na ktorom si mohli žiaci pozrieť aké spektrum elektrickej energie vyžaruje ľudské teplo. Nasledovala časť, v ktorej žiaci vytvárali energiu pohybom a tá sa zároveň zobrazovala  na veľkoplošnej obrazovke. Zaujímavosťou bol príbeh Odysea o vzniku planéty Zem a vízii do budúcnosti. Efektivitu dejovej línie doplňovalo 3D zobrazovanie. Žiaci si mohli otestovať svoje vedomosti na elektronickom teste, ktorý ponúkal motocyklový model. Predstavou reality bol prechod cez tlakové komory, ktoré simulovali vstup do reaktorovej časti. Záverečnou časťou bol výjazd okolo atómovej elektrárne Mochovce, kde si žiaci mohli pozrieť jednotlivé budovy a bloky elektrárne.

 • Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch sa zúčastnili v Bratislave dňa 15. júna „Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci“, pri príležitosti 3. výročia inaugurácie prezidenta Andreja Kisku.

  Žiaci sa tejto exkurzie zúčastnili v rámci predmetu občianska náuka. Poslaním výchovných predmetov je rozvoj osobnosti človeka vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je aj spoznávanie politického a spoločenského života v SR.

 •      V čase, keď sa žiaci štvrtých ročníkov potili za zeleným stolom, naši tretiaci sa stretli v Drozdove na Novej Bani. Nešlo o náhodné stretnutie. V dňoch 22. - 24. 05 2017, sa študenti zúčastnili pobytového kurzu, aby si v praxi overili získané poznatky a vedomosti z učiva o ochrane života a zdravia, prírody a ekológii životného prostredia. Súčasne rozvíjali telesnú zdatnosť a psychickú odolnosť. Tiché a čarovné okolie Drozdova im poskytlo všetko, čo k tomu potrebovali. 
         Pobyt sme začali nenáročným výstupom na vrch Inovec. Nádherná príroda, šum vetra v listoch stromov, spev vtáčikov a omamná vôňa konvaliniek, nám spríjemňovali cestu na vrchol vo výške 901 metrov. Pre niektorých to bol vyčerpávajúci výstup, no za ten výhľad to stálo. Súčasťou programu prvého dňa bola aj opekačka. Študenti si nielen pochutnali na špekačkách a slanine, ale podujali sa navariť guláš. Okrem výborného kuchárskeho umenia si precvičili v praxi, dodržiavanie potrebných bezpečnostných predpisov pri práci s ohňom v prírode. Večer sa niesol nielen  príjemným posedením pri ohni,  ale aj chutným gulášom. Laura Kálnayová pridala pár krásnych a uchu lahodiacich trampských piesní.

 • Prezentácia ročníkových prác odboru pracovník marketingu je už dlhoročnou tradíciou na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch.

  Prezentácie sa pravidelne zúčastňujú všetky ročníky odboru pracovník marketingu. Ich úlohou bolo vypracovať ročníkovú prácu z cestovného ruchu zo Slovenskej republiky alebo zahraničia podľa vopred stanovených pokynov. Následne mali žiačky prostredníctvom PowerPointovej prezentácie odprezentovať a obhajovať svoju práce.

 • Pracovničky marketingu dňa 3.júna 2017 v Mestskom parku v Leviciach pomáhali v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a Levickou informačnou agentúrou na Dni detí mesta Levice.

 •          V Nitre sa 3. mája 2017 uskutočnili „Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike“. Okres Levice a samozrejme SOŠ  technickú, reprezentoval Mário Líška  z II.A triedy - víťaz v skoku do diaľky a vrhu guľou z „Majstrovstiev okresu“. Je potešujúce, že Mário sa dokázal presadiť aj v silnej konkurencii škôl, ktoré sú na šport zamerané a  svojím 2. miestom v skoku do diaľky určite nepovedal posledné slovo.

 • Každoročne sa zúčastňujú naše dievčatá odbor pracovník marketingu - na odbornom výcviku u zamestnávateľov v okrese Levice.

  Jedná sa o zamestnávateľov - Hotel Golden Eagle, Business hotel Astrum Laus, Hotel Lev, Penzión u Mlynárky Dudince, Ranč u Bobiho - Nový Tekov, Faxcopy Levice, Školtour cestovná kancelária, Levická informačná agentúra, Schoeller´s bar  Levice.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35