Hlavné menu

Štvrtok 17. 10. 2019

Počet návštev: 2954641

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

3D prehliadka školy

Oznamy vedúcej školskej jedálne

Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že prihlasovanie na stravu a odhlasovanie zo stravy NATRVALO sa zapisuje u vedúcej ŠJ.

Odhlasovanie zo stravy v prípade neprítomnosti v škole si robí stravník cez webovú stránku.

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že na základe nariadenia MŠVVaŠ SR sa od 1. 9. 2019 zvyšuje cena obedu na 1,46 €, t.j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt  technickej Tlmače, číslo účtu:SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT – SPSRKBA. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

Ak má žiak záujem stravovať sa v školskej jedálni už v mesiaci september, je nutné sumu 30 € uhradiť najneskôr do 20. 08. 2019.

Preplatky a nedoplatky: budú vyúčtované každý polrok.

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

Mladý zvárač 2020

     

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Motivačné štipendium

Žiaci prvého a druhého ročníka učebných odborov strojný mechanik a obrábač kovov získavajú motivačné štipendium aj v školskom roku 2019/2020

Na základe študijných výsledkov je im priznaná príslušná výška štipendia:

 1. 62,38 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,

 

 1. 43,19 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,

 

 1. 23,99 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania dáva študentom šancu získať praxou vo firme praktické vedomosti s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia. Spoločnosť si takto plánuje vychovať vlastných špecialistov. Duálne vzdelávanie sa nazýva preto, že jedna časť sa bude realizovať v škole a druhá časť, najmä tá praktická, na pôde zamestnávateľa.

Čo máte urobiť, ak chcete zabezpečiť svojmu dieťaťu zamestnanie hneď po skončení školy?

1. Vyberte ten správny a vhodný odbor

Pre školský rok 2019/2020 boli vybrané do duálneho systému vzdelávania tieto odbory:

obrábač kovov - trojročný učebný odbor - obsluha obrábacích strojov a centier(NC, CNC), výroba súčiastok podľa technických dokumentov a kontrola výsledných súčiastok.

mechanik elektrotechnik - štvorročný študijný odbor - odstraňovanie porúch a nedostatkov zariadení, plánovanie údržby strojov a zariadení, zabezpečovanie náhradných dielov, ukladanie informácií do počítačového systému údržby.

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení -  štvorročný študijný odbor - starostlivosť o chod stroja, odstraňovanie drobných porúch stroja, nastavovanie strojov, preventívna údržba stroja, plánovanie opráv, nastavovanie strojov pre nové produkty, úprava parametrov stroja. 

2. Podajte źiadosť o uzavretie učebnej zmluvy do februára/2019

Ziadost_na_uzavretie_UZ_pre_DV_Levice.pdf

 

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Možnosti štúdia

Píše sa o nás

Prebiehajúce projekty

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

Oznamy

 

V budove školy na Kozmálovskej ceste 9, prebiehajú rekonštrukčné práce od 23.9.2019 do 23.12.2019. Prosíme žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy o dodržiavanie bezpečnostných pokynov.

vedenie školy

 

 • Po roku sme sa opäť dočkali. Nenechali sme si ujsť Nitriansky autosalón 2019. Netrpezlivo sme čakali, kedy naše autobusy, plné študentov, vyrazia na automobilovú show. Väčšina študentov, Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, sme sa zúčastnili v sprievode pedagógov na 26. ročníku medzinárodného Autosalónu v Nitre, ktorý sa konal v areáli výstaviska Agrokomplex Nitra, kde sme obdivovali okrem automobilových noviniek, „rýchlych mašín“, nádherných dievčat aj prekrásne vyleštené a vytuningované autá.

 • Jeden z posledných dní školského roka si žiaci Strednej odbornej školy v Tlmačoch užili opäť netradičným spôsobom . Priestor pred školou sa zmenil na jedno veľké športovisko.

  Športové dopoludnie pod názvom „ Olympijský deň - športuje celá škola“ - je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň plný zážitkov, dobrej nálady, keď sa každý žiak môže stať aktívnym, vyskúšať si rôzne športy, objaviť čaro pohybu, zažiť skvelý pocit vzrušenia a adrenalínu z víťazstva, či prehry. Nie je to nič nové, veď aj v histórii letných olympijských hier sa uskutočnili súťaže v netradičných športových disciplínach.

 • Aj posledné dni v školskom roku sa snažíme žiakom vyplniť zaujímavými akciami, ktoré sú spojené s ich budúcou profesiou. Tentokrát sme využili možnosť a pozvanie od spoločnosti Otolift Schodiskové výťahy, s. r. o. v Palárikove.

  Žiaci mali možnosť vidieť moderné páliace stroje, ohýbačky, zváracie roboty. Jeden z robotov spoločnosť Otolift darovala aj škole a žiaci ho budú môcť využívať v ďalšom školskom roku na praktickom vyučovaní. Súčasťou prehliadky bola aj samotná montáž výťahových sedadiel a ukážky pracoviska pre ručné zváranie koľajníc výťahov. Zaujímavá časť prehliadky sa odohrávala v priestoroch konštrukcie, kde zamestnaci v programe AutoCad navrhujú design a spracovávajú výrobné výkresy podľa požiadaviek zákazníkov.

 • V dňoch 21. až 24. mája 2019 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konal Medzinárodný strojársky veľtrh. Veľkou súčastou medzinárodného strojárskeho veltrhu je aj výstava Eurowelding Nitra zameraná na zváracie technológie a modernú zváraciu techniku. V pavilóne M5 kde Eurowlding prebieha sa stretli všetky popredné firmy v oblasti zvárania, ktoré predvádzali svoje novinky spolu s ukážkami zvárania. Okrem odborníkov z odboru si ich mali možnosť prezriet všetci účastnici výstavy.

  Aj tento rok mala na výstave Eurowelding 2019 zastúpenie aj naša zváračská škola, ktorá pracuje pod SOŠ technickou,Tlmače. Zvaračská škola sa prezentovala vo svojom stánku a bola zaradená medzi popredné zváracie školy. V rámci prezentácie sme predstavili všetky svoje aktivita a samozrejme aj svoje úspechy, ktoré sme dosiahli nie len doma ale aj v zahraničí.

 • V čase, keď sa blíži koniec školského roka a tešíme sa na letné prázdniny, sme sa vybrali zo Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch po stopách slovenskej literatúry, aby sme svoje vedomosti a poznatky získané počas školského roka znásobili a zúročili. Putovali sme vlakom do Martina, kde sme navštívili aj národné pamiatky, ktoré toto mesto na strednom Slovensku návštevníkom ponúka. A má teda čo ponúknuť. Veď Martin v našich dejinách zohrával dôležitú a významnú úlohu pri formovaní nášho národa. Bolo si čo pozrieť a navštíviť.

 • Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PU. v závere tohto školského roka, podobne ako v predchádzajucich, ocenil najlepších žiakov stredných škôl, ktorí dosialili miinoriadne výsledky vo vedomostných, odborných, športových súťažiach. Jedným z ocenených žiakov bol aj žiak našej technickej školy. Ocenenie Jakubovi Kurucovi odovzdal podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry.

  GRATULUJEME

 • Po roku sme sa opäť dočkali. Nenechali sme si ujsť ďalší ročník Bratislavského autosalónu 2019. Netrpezlivo sme čakali, kedy budeme môcť vyraziť na výstavu. My študenti II.E triedy Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, sme sa zúčastnili v sprievode triedneho učiteľa na medzinárodnom autosalóne v Bratislave, ktorý sa konal v areáli výstaviska Incheba, kde sme obdivovali okrem automobilových noviniek, „rýchlych mašín“, nádherných dievčat aj prekrásne vyleštené a vytuningované autá.

 • Vo Frýdku Místku sa v dňoch 15. -17. apríla 2019 konal 23. ročník medzinárodnej zváračskej súťaže žiakov stredných škôl o Zlatý pohár LINDE 2019. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 125 mladých zváračov z 52 škôl. Okrem súťažiacich z českej republiky sa zúčastnilo aj 22 zahraničných súťažiacich. Svojich favoritov vyslalo Bulharsko, Ukrajina, Slovensko, Česká republika a Nemecko. V hodnotiacej komisii mala zastúpenie každá krajina. Slovensko zastupovali doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. a Ing. Dušan Malárik z Cechu zváračských odborníkov Trnava, Zdenko Šikeť, zváračský inštruktor SES, a.s. Tlmače.

 • "Byť učiteľom je nádherné, namáhavé, príjemné, veselé, smutné, ťažké, ľahké, nepredvídateľné, únavné, nudné, zábavné, otravné, opakujúce sa, neopakovateľné, nevydržateľné, inšpiratívne, vyčerpávajúce, nabíjajúce, sebazničujúce, lákavé, úžasné. Je to krásna komunikácia s mimoriadnymi bytosťami. Výsadou učiteľa je, že môže neuveriteľným spôsobom prispieť k rozvoju každého zo svojich žiakov. K pozitívnemu aj k negatívnemu. Môžete nasmerovať v živote tisíce ľudských bytostí. Ľudských bytostí, ktoré budú ovplyvňovať tento štát, tento svet, tento vesmír. Je to vo vašich rukách, myšlienkach a skutkoch. Nikdy na to nezabúdajte," píše sa v úvode knihy Umenie byť učiteľom od autorou Zuzany Berovej a Petera Bera.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35