Hlavné menu

Štvrtok 20. 6. 2019

Počet návštev: 2875865

Darujte nám 2%

Partners


Zoznam škôl

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

3D prehliadka školy

Zmena stravného od 1.9.2019

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že na základe nariadenia MŠVVaŠ SR sa od 1. 9. 2019 zvyšuje cena obedu na 1,46 €, t.j. 30 €/mesiac.

Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na Stravovací účet SOŠt  technickej Tlmače, číslo účtu:SK91 8180 0000 0070 0031 2970 SWIFT – SPSRKBA. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou. Pri platbe vždy uveďte:

Variabilný symbol – dátum narodenia žiaka, do poznámky – meno a priezvisko žiaka

Ak má žiak záujem stravovať sa v školskej jedálni už v mesiaci september, je nutné sumu 30 € uhradiť najneskôr do 20. 08. 2019.

Preplatky a nedoplatky: budú vyúčtované každý polrok.

Pomaturitné a nadstavbové štúdium

                      PRIHLÁŠKA

Mladý zvárač 2019

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Priestory školského internátu sa nachádzajú na 1. poschodí školy s kapacitou 30 miest. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom dvoj a troj-posteľových izieb s kúpeľňou na každej bunke. Školský internát je vybavený kuchynkou, kde je možnosť prípravy jedál, spoločenskou miestnosťou s TV. Ubytovaní majú možnosť využívať posilňovňu , telocvičňu a učebne s PC. V priestoroch celého internátu a na izbách je dostupná Wifi sieť. 

ŽIADOSŤ

Škola partnerom Autodesk Academia Programu

Škola členom Autodesk Academia Programu v rámci ktorého naši žiaci môžu získať celosvetovo platné certifikáty Autodesk Certificate of Completion.

Proces certifikácie

Motivačné štipendium

Žiaci prvého a druhého ročníka učebných odborov strojný mechanik a obrábač kovov získavajú motivačné štipendium aj v školskom roku 2018/2019

Na základe študijných výsledkov je im priznaná príslušná výška štipendia:

60,85 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,

42,13 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,

23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Rekvalifikačné kurzy - ZADARMO

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Systém duálneho vzdelávania dáva študentom šancu získať praxou vo firme praktické vedomosti s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia. Spoločnosť si takto plánuje vychovať vlastných špecialistov. Duálne vzdelávanie sa nazýva preto, že jedna časť sa bude realizovať v škole a druhá časť, najmä tá praktická, na pôde zamestnávateľa.

Čo máte urobiť, ak chcete zabezpečiť svojmu dieťaťu zamestnanie hneď po skončení školy?

1. Vyberte ten správny a vhodný odbor

Pre školský rok 2019/2020 boli vybrané do duálneho systému vzdelávania tieto odbory:

obrábač kovov - trojročný učebný odbor - obsluha obrábacích strojov a centier(NC, CNC), výroba súčiastok podľa technických dokumentov a kontrola výsledných súčiastok.

mechanik elektrotechnik - štvorročný študijný odbor - odstraňovanie porúch a nedostatkov zariadení, plánovanie údržby strojov a zariadení, zabezpečovanie náhradných dielov, ukladanie informácií do počítačového systému údržby.

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení -  štvorročný študijný odbor - starostlivosť o chod stroja, odstraňovanie drobných porúch stroja, nastavovanie strojov, preventívna údržba stroja, plánovanie opráv, nastavovanie strojov pre nové produkty, úprava parametrov stroja. 

2. Podajte źiadosť o uzavretie učebnej zmluvy do februára/2019

Ziadost_na_uzavretie_UZ_pre_DV_Levice.pdf

 

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35

Možnosti štúdia

Píše sa o nás

Prebiehajúce projekty

Ako ich nepoznáte

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Minedu

ESF a EFRR

 

Oznamy

05.06.2019 Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom aj internátistom aby sa pokiaľ vedia o neprítomnosti odhlásili z obedov a internátisti z celodennj stravy do 12. júna 2019. Ďalej oznamuje aby si stravníci do konca júna odovzdali vedúcej závazné prihlášky na poberanie stravy v nasledujúcom školskom roku.

08.01.2018 SOŠt zverejnuje prenájom priestorov prenajom_01.2018.pdf

30.11.2017 SOŠt zverejňuje: Shanghai_ARC_welding_cup_2017.pptx

 

 • Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PU. v závere tohto školského roka, podobne ako v predchádzajucich, ocenil najlepších žiakov stredných škôl, ktorí dosialili miinoriadne výsledky vo vedomostných, odborných, športových súťažiach. Jedným z ocenených žiakov bol aj žiak našej technickej školy. Ocenenie Jakubovi Kurucovi odovzdal podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry.

  GRATULUJEME

 • Po roku sme sa opäť dočkali. Nenechali sme si ujsť ďalší ročník Bratislavského autosalónu 2019. Netrpezlivo sme čakali, kedy budeme môcť vyraziť na výstavu. My študenti II.E triedy Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, sme sa zúčastnili v sprievode triedneho učiteľa na medzinárodnom autosalóne v Bratislave, ktorý sa konal v areáli výstaviska Incheba, kde sme obdivovali okrem automobilových noviniek, „rýchlych mašín“, nádherných dievčat aj prekrásne vyleštené a vytuningované autá.

 • Vo Frýdku Místku sa v dňoch 15. -17. apríla 2019 konal 23. ročník medzinárodnej zváračskej súťaže žiakov stredných škôl o Zlatý pohár LINDE 2019. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 125 mladých zváračov z 52 škôl. Okrem súťažiacich z českej republiky sa zúčastnilo aj 22 zahraničných súťažiacich. Svojich favoritov vyslalo Bulharsko, Ukrajina, Slovensko, Česká republika a Nemecko. V hodnotiacej komisii mala zastúpenie každá krajina. Slovensko zastupovali doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. a Ing. Dušan Malárik z Cechu zváračských odborníkov Trnava, Zdenko Šikeť, zváračský inštruktor SES, a.s. Tlmače.

 • "Byť učiteľom je nádherné, namáhavé, príjemné, veselé, smutné, ťažké, ľahké, nepredvídateľné, únavné, nudné, zábavné, otravné, opakujúce sa, neopakovateľné, nevydržateľné, inšpiratívne, vyčerpávajúce, nabíjajúce, sebazničujúce, lákavé, úžasné. Je to krásna komunikácia s mimoriadnymi bytosťami. Výsadou učiteľa je, že môže neuveriteľným spôsobom prispieť k rozvoju každého zo svojich žiakov. K pozitívnemu aj k negatívnemu. Môžete nasmerovať v živote tisíce ľudských bytostí. Ľudských bytostí, ktoré budú ovplyvňovať tento štát, tento svet, tento vesmír. Je to vo vašich rukách, myšlienkach a skutkoch. Nikdy na to nezabúdajte," píše sa v úvode knihy Umenie byť učiteľom od autorou Zuzany Berovej a Petera Bera.

 • „Väčšina ľudí prepásne svoju životnú príležitosť, pretože tá je oblečená v montérkach a vyzerá ako práca.“ »Thomas Alva Edison «

  Mladí zvárači z deviatich škôl svoju životnú príležitosť neprepásli a dňa 19. marca 2019 si obliekli svoje montérky a hrdo sa postavili do zváracích boxov, aby odbornej porote predviedli čo vedia. Na XII. ročníku celoslovenskej akreditovanej súťaže Mladý zvárač, ktorú organizuje na svojej pôde Stredná odborná škola technická v Tlmačoch sa stretlo 30 súťažiacich zo Slovenska, Českej republiky a Srbska. Rovnako ako v predchádzajúce ročníky sa súťaž konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 • Vďaka grantovej podpore nadačného fondu Cloetta pri Nadácii detí Slovenska rozbieha občianske združenie NOW projekt "3D tlač na školách". 8.3.2019 z rúk vedenia nadácie prebral 3D tlačiareň Mgr. Gábor. Teraz si naši žiaci môžu na hodinách počítačovej grafiky vymodelované súčiastky priamo vytlačiť. Aj takáto učebná pomôcka posunie dopredu našich mladých technikov.

  Ing. Jana Hollá

 • 11.2.2019 Ing. Tomljenovičová pripravila pre našim chlapcv na intenáte príjemné popoludnie plné zábavy, hudby a súťaženia v anglickom jazyku. Po prvom kole je víťazom programátor zo Srbska P. Čížik, ale ďalší jeho dvaja spolužiaci a zároveň spolubývajúci sú v tesnom závese. Tak uvidíme, ako zabojujú o týždeň. Ak máte chuť zabaviť sa hudbou, spevom, alebo hrou na nejaký nastroj, prídite medzi nich na budúci pondelok.

  zopár fotiek

 • V dňoch 4. a 5. marca 2019 sme navštívili rodisko našich žiakov zo Srbska. Stretli sme sa s veľmi príjemnými ľudmi, ktorí nás vrelo privítali a zabezpečili nám stretnutie so zástupcami základných škôl v meste Kovačica a Padina. Prostredníctvom týchto zástupcov sme oslovili žiakov končiacich ročníkov s ponukou štúdia na našej škole. Týmto chceme poďakovať za milé privítanie a prístup rodičov naši terajších ale aj budúcich žiakov. Ďakujeme!

  vedenie SOŠ technciká Tlmače

 • Tohtoročnú výzvu na tradičný a dlho očakávaný mikulášsky turnaj vo volejbale prijalo šesť tímov. Tri z nich postavili žiaci IV.D a IV.E triedy. Ďalšie tímy tvorili zmiešane družstvá z III.E triedy. Posledným družstvom, ktoré vždy hrá s veľkým nasadením, sú tohtoroční prváci z I.E triedy. Hralo sa systémom každý s každým, takže nebola núdza o skvelé "lopty", nahrávky, útok i obranu. Výborná nálada, skvelá atmosféra a radosť z hry vládla počas celého turnaja. Víťazstvo i obhajobu z minulého roku si nakoniec vybojovalo družstvo zo IV.D triedy v zložení Jaroslav Petrík, Simon Kocman, Sebastián Vlčko, Maroš Cibulka, Lukáš Lacko a Dominik Birdáč. Prváci v zložení: Alex Lenart, Branislav Libárik, Jozef Homola, Richard Krkoš, Dominik Kováčik a Miroslav Bogdán s náhradníkom Martinom Berkešom. Ťažko prekonávali rešpekt pred staršími spolužiakmi a hoci mali pred turnajom smelé plány, nenašli hernú pohodu a skončili tak, že sa delili s tretiakmi o štvrté a piate miesto.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35