Hlavné menu

Školský špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny:

párny utorok: 13,45 – 16,00 

nepárny utorok: 13,00 – 14,00 

(konzultácie sú možné aj mimo konzultačných hodín vo vopred dohodnutom čase a termíne) 

Kontakt: ruzickova.k@centrum.sk 

 

Hlavné kompetencie a špecifiká v práci školského špeciálneho pedagóga: 

 • predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so študentmi, ktorí sú individuálne začlenení a majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, 

 • podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho plánu pre deti so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami; 

 • poskytuje individuálny špeciálno-pedagogický servis samotným študentom,  

 • poskytuje kompletný špeciálno-pedagogický poradenský servis študentom a ich rodinám, 

 • poskytuje konzultácie rady a informácie ostatným pedagógom, odborným pracovníkom  školy ako aj rodičom dieťaťa  počas celej školskej dochádzky; 

 • spolupracuje s ostatnými poradenskými  inštitúciami, predovšetkým so špeciálno-pedagogickou poradňou,  pedagogicko-psychologickou poradňou, detským integračným centrom,  školským psychológom a výchovným poradcom. 

 

Mrg. Katarína Ružičková, školský špeciálny pedagóg 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35