Hlavné menu

Školský špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny:

doplníme v priebehu mesiaca október

Hlavné kompetencie a špecifiká v práci školského špeciálneho pedagóga: 

 • predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so študentmi, ktorí sú individuálne začlenení a majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, 

 • podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho plánu pre deti so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami; 

 • poskytuje individuálny špeciálno-pedagogický servis samotným študentom,  

 • poskytuje kompletný špeciálno-pedagogický poradenský servis študentom a ich rodinám, 

 • poskytuje konzultácie rady a informácie ostatným pedagógom, odborným pracovníkom  školy ako aj rodičom dieťaťa  počas celej školskej dochádzky; 

 • spolupracuje s ostatnými poradenskými  inštitúciami, predovšetkým so špeciálno-pedagogickou poradňou,  pedagogicko-psychologickou poradňou, detským integračným centrom,  školským psychológom a výchovným poradcom. 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35