Hlavné menu

 • Exkurzia Tatravagónka Tlmače s.r.o.

  Žiaci odboru mechanik strojov a zariadení a počas odborného výcviku navštívili pod vedením majstra odbornej výchovy L. Lacka priestory nového veľkého zamestnávateľa v levickom okrese Tatravagónku Tlmače s.r.o.

  Postupne prešli jednotlivými prerobenými výrobnými halami spoločnosti a doprovod im robil aj bývalý majster odbornej výchovy M. Bernát. 

  Spoločne s majstrom mali možnosť prezrieť si možno svoje budúce pracoviská.  

 • Týždeň plný pohybu a dobrej zábavy

  Pandémia koronavírusu COVID-19 zasiahla  všetky oblasti našich životov a neobišla ani lyžovačku. Uvoľnenie opatrení prinieslo dobrú správu a nádej o možnosti realizácie lyžiarskeho výcviku na školách. Po minuloročných dobrých skúsenostiach sme stavili opäť na Ski Drozdovo, ktoré ponúka, nielen úžasnú predjarnú lyžovačku. Výborne upravený svah, primeraná náročnosť zjazdovky, ústretovosť a ochota prevádzkovateľa.

  Aj napriek zvolenej dochádzkovej formy, za dodržiavania protipandemických opatrení, chlapci s obrovskou zvedavosťou ako to bude prebiehať, nasadli do autobusu smer novým zážitkom a skúsenostiam. V pondelok obloha zaplakala  nad prvotným nezdarom  začiatočníkov, potom však zavládlo v rozprávkové počasie, takže lyžovačku si všetci užívali plnými dúškami. Pokročilí lyžiari si zlepšili techniku a lyžovali ako im sily stačili. Dokonca aj družstvo začiatočníkov prekonalo nekoordinované pohyby, pády, vypúlené oči a každým dňom sa zlepšovalo a zlepšovalo. Zvládli  brzdenie, oblúčiky a pekne zlyžovali svah  Na konci týždňa väčšina z nich nabrala odvahu a postavili sa spolu so zdatnejšími lyžiarmi  na štart slalomového preteku,  za čo si vyslúžili pochvalu  od vedúceho výcviku p Placheho i inštruktoriek p. Tomljenovičovej i p. Hatiarovej.

  Vďaka dobrým podmienkam sme lyžiarsky výcvik zvládli bez problémov a s  radosťou  môžeme uznať, že na tomto lyžiarskom kurze sa stretli všetci, ktorí majú k pohybu a disciplíne blízko. Môžeme hovoriť o úspešnej školskej športovej akcii  plnej pohybu, dobrej  zábavy, spoločného šantenia na svahu ale hlavne nezabudnuteľných spomienok.

   

                                                                                                  Hatiarová

 • Pozrite si najnovšie video :-)

 • Písali o nás v SME

 • E-Twinning projekt

  Naši študenti sa zapojili do medzinárodného projektu E-Twinning. Partnerskú školu sme si zvolili z Turecka. Projekt je realizovaný online. Našou prvou úloho bolo vytvoriť nástenku na tému "Krásy mojej krajiny."

 • Tlmačskí programátori o ďalší krok vpred

   

  Praha, Brno, Ždár nad Sázavou. To sú mestá, kde sa tlmačskí študenti strednej odbornej školy technickej úspešne zúčastňujú zahraničných odborných stáží prostredníctvom získaných grantov z programu Erasmus Plus. Nie je to po prvýkrát. Najprv schválený kvalitný projekt a potom už študentom nič nebráni na ceste za novými skúsenosťami a zážitkami.

  Tentokrát sa zdokonaľovali vo svojom študijnom odbore v Brne, kde počas dvoch týždňov získavali nové vedomosti, zručnosti a predovšetkým skúsenosti vo svojom odbore. Desať študentov tretieho a štvrtého ročníka dostalo príležitosť, aby si rozšírili a znásobili svoje doterajšie nielen vedomosti, ale predovšetkým zručnosti. Aj vďaka tomu sú o ďalší krok vpred pred ich rovesníkmi.

  Hlavným zámerom je rozšírenie odbornej pripravenosti študentov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Veľmi častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov, ktorí spolupracujú s našou školou už dlhé roky je zvýšiť odbornú pripravenosť absolventov odborných škôl na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, či obsluhy PLC systémov a ich realizácií. Preto ponúkame študentom absolvovať stáže počas štúdia. Je to pre nich príležitosť naučiť sa nové veci, programovacie systémy, zapojenie a ovládanie PLC systémov a zlepšiť sa v tom, čo už vedia alebo doteraz sa s tým ešte nestretli. Vďaka schválenému projektu mali študenti možnosť absolvovať odbornú stáž v partnerskej škole, ktorá má veľmi kvalitné a moderné vybavenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt Tlmače Jana Mrázová.

  Vďaka získanému grantu sa nám podarilo zabezpečiť veľmi obľúbenú odbornú prípravu na ich povolanie. „Po dôslednej príprave na stáž a výbere chlapcov z daného odboru, mali príležitosť rozšíriť si odborné zručnosti vo svojom odbore v jednej z hostiteľských škôl v Českej republike. Desať študentov odboru programátor obrábacích strojov a zariadení zavítalo na pôdu strednej školy do Brna, kde mali vytvorené veľmi kvalitné podmienky pre zdokonalenie sa v študijnom zameraní. Bola to pre nich výzva, aby nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania, na ktoré sa pripravujú,“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mária Medzihradská.

  Záujem o odbornú stáž pri výbere bol medzi tretiakmi a štvrtákmi aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii obrovský. Bol to doslova boj o miesto. Nedostali sa však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí kolujú medzi žiakmi pozitívne správy. „Veľmi sa teším, že na škole máme možnosť vycestovať počas štúdia aj do zahraničia na odbornú stáž. Vďaka tomu máme možnosť pracovať aj na takých strojoch a zariadeniach, ktoré sú úplnou špičkou. Okrem nových skúseností zažijeme veľa zážitkov so spolužiakmi pri spoznávaní kultúrnych a historických pamiatok v Prahe. Aj touto cestou chcem za všetkých stážistov poďakovať zapojeným učiteľom pri príprave a realizácii stáže,“ prezradil tretiak - programátor Jozef Števko.

  Po práci mali študenti čas aj na spoznávanie mesta. Prehliadka historického centra a významných kultúrnych pamiatok ich nadchli svojou pompéznosťou. Pre tých, ktorých história až tak „neberie“, boli veľkým lákadlom adrenalínové možnosti - motokárová dráha, jump park, paintball, laserová aréna, strelnica, bowling či hokejová aréna domáceho tímu.

  „Z odbornej stáže si odnášam nielen bohaté skúsenosti, ale aj nádherné zážitky, ktoré som so svojimi spolužiakmi mohol prežiť,“ prezrádza nám štvrták Dávid Blaško. Vzápätí ho dopĺňa ďalší z účastníkov Sebastián Hajko, ktorý ho dopĺňa. „Aj mne sa tam veľmi páčilo. Naučil som sa ovládať jeden z najnovších systémov v programovaní, pracoval som na špičkovom CNC programovacom stroji, o ktorom som doteraz len počul. Táto stáž mi dala do môjho osobného života veľmi veľa.“

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

  Popisky k fotografiám:

  1. Desať študentov odboru programátor obrábacích strojov a zariadení na odbornej stáži v Brne pri tvorbe CNC programu.

  2. Vo voľnom čase študenti navštevovali kultúrne a historické pamiatky. Prekvapení boli z Labyrintu pod Zelným trhem v historickom centre Brna.

  3. O zábavu nebola núdza. Plnými dúškami si ju vyskúšali v Laser aréne či Jump parku alebo na motokárovej dráhe.

 • Vitajte na SOŠ technickej v Tlmačoch

 • Aj malé kroky k finančnej zodpovednosti znamenajú pre mladých ľudí veľa

  Peniaze – toľko sa o nich hovorí. Sú súčasťou každodenného života, prostriedkom na zabezpečenie životných potrieb, istôt i na naplnenie snov. Najčastejšie  v súvislosti s peniazmi používané slovné spojenie je „Byť finančne zabezpečený.“ Čo to znamená?

   „Finančná gramotnosť nebola nikdy aktuálnejšou témou ako dnes“ Pretrvávajúce názory mládeže, že  si viem ustrážiť a nemám problém s peniazmi, môže mať nepríjemné dôsledky.   Neustriehnu  si hospodárenie, šetrenie, čo ich privedie k zbytočným výdavkom a často aj k zadlžovaniu. A na otázku dôchodkového zabezpečenia, typickou odpoveďou je, že na to má ešte dosť času. Pre správne nakladanie a poznanie hodnoty peňazí, sú dôležité nielen základy matematiky, ale aj logiky a zdravého sedliackeho rozumu.

  Žiakom, ktorí si onedlho budú hľadať prvé zamestnanie, je potrebné tieto súvislosti objasňovať. Ideálne je, ak sa s nimi o tom rozprávajú ľudia z praxe, ktorí im na základe svojich skúseností vedia najlepšie priblížiť veci,“ ako prúdia peniaze, ako majú byť peniaze správne rozložené, aby pracovali pre svojho majiteľa, ako sa pripraviť na riešenie vlastného bývania a ako to spraviť, aby mi nikdy nevypadol príjem a mohol som vždy spokojne spávať.

  Využili sme možnosť vzdelávania žiakov aj prostredníctvom spolupráce s našim bývalým žiakom Mariánom Nagy, ktorý nás oslovil s ponukou Nadácie Partners.

  Cieľom programu, pre žiakov ubytovaných v školskom internáte, je naučiť ich orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

  Aj malé kroky k finančnej zodpovednosti znamenajú pre mladých ľudí veľa do budúcnosti. Veríme, že sa žiaci budú viac  zamýšľať nad dôležitými životnými rozhodnutiami, ktoré ich čakajú a uvedomia si, že aj vďaka informáciám budú mať ľahšie a rozvážnejšie rozhodnutia, ktoré ich čakajú po opustení školských lavíc. 

 • Hodina deťom na SOŠ technickej v Tlmačoch

  Dnes, 21.10.2021 sa konala celoslovenská zbierka Hodina deťom. Naša škola s radosťou prijala možnosť zapojiť sa a vyzbierať finančné prostriedky pre prospešnú vec.

  Dnešnú zbierku si zobrali na starosť študenti 2.D triedy, ktorí oslovovali ľudí v centre Levíc, navštívili priestory TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o., Tesco a benzínovú pumpu a svoju cestu ukončili vo svojej alma mater. Do zbierky sa okrem učiteľov, majstrov a nepedagogických pracovníkov zapojili aj naši empatickí študenti.

  Výsledná vyzbieraná čiastka predstavuje sumu 194 €.

  Veríme, že finančné prostriedky pomôžu zlepšiť život tých, ktorí to naozaj potrebujú.

  Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu.

  Veď pomáhať je ľudské a každé jedno euro pomôže.

  Na Slovensku trpí chudobou každá druhá rodina s jedným rodičom.

  Pridajte sa prosím k nám a pomôžte im tiež.

  Prispiet môžete na bit.ly/chcem-prispiet-online alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Ďakujeme!

 • ISIC karta pre študentov školy

 • Mechanici mechatronici a mechanici strojných zariadení na návšteve Katedry automatizácie, mechatroniky a robotických technológií

  Dňa 15.10.2021 sa naša trieda I. E zúčastnila exkurzie na Technickej univerzite v Košiciach. Tentoraz  sme si zašli na "kukandu" na Katedru automatizácie, mechatroniky a robotických technológií. Chalani si mali možnosť pozrieť robota, ktorý zachraňuje životy v nemocniciach. Mali možnosť vidieť ako je možné preprogramovať robota záchranára na plniča cukrikov krémovou plnkou. Vyskúšali si programovať PLC v programe TiaPortal, kde si naprogramovali chladiace zariadenie pre "jadrovú elektráreň". Cudzí im nezostal ani ABB zvarovací robot, kde chalani simulovane zvarili čelo Porsche Cayenu v ustavovacom pripravku.

  Akcia mala ucelený charakter a ani jeden zo žiakov nezostal bokom. Radosť a záujem z dobre vykonaných akcií bola obojstranná.

  Ďakujem vedeniu katedry a mojim chalanom za suprový deň.

  S pozdravom Milan Ďurč, triedny

 • Stredoškoláci z Tlmáč získali prvé miesto

  Tlmačskí študenti dosiahli ďalší výborný úspech. Tentokrát na výbornú obstáli v náročnom vedomostnom kvíze, ktorého 22. ročník sa konal v Leviciach. V Dome Matice slovenskej v Leviciach sa stretli trojčlenné družstvá stredných škôl okresu Levice na súťaži „Poznaj svoju vlasť“, ktorú organizuje miestny odbor Matice slovenskej. Zúčastnilo sa jej šesť stredných škôl Levického okresu, ktoré medzi sebou súťažili formou kvízu v troch kolách. Naši študenti úspešne bodovali v silnej konkurencii svojich rovesníkov aj v tomto školskom roku.

  Ako každý ročník súťaže nebolo tomu inak ani teraz. Stredná odborná škola technická v Tlmačoch mala svoje zastúpenie. Trojčlenný tím tvorili študenti štvrtého ročníka technického odboru mechanik elektrotechnik v zložení: Erik Baláž, Jakub Valent a Erik Gálik. Aj keď po prvom kole boli výsledky ešte veľmi tesné, ďalšie dve kolá ukázali rozdiely vo vedomostiach jednotlivých tímov.

  Zúčastnení študenti museli hlboko načrieť do svojich vedomostí o Slovensku a našom regióne. Vo všetkých troch kolách kvízu - slovenská literatúra, história a príroda naše družstvo získalo úctyhodných 36 bodov, ktorý im nakoniec vyniesol najvyššiu prvú priečku, z ktorého mali študenti obrovskú radosť. Otázky boli veľmi náročné a preto nás toto umiestnenie milo potešilo zároveň, keďže konkurencia bola veľmi silná. Získali sme do zbierky ďalšie cenné prvé miesto v tejto súťaži. Úspešnému tímu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú a vzornú reprezentáciu SOŠT Tlmače.

                            Mgr. Marián Sabala

 • Zapojte sa do súťaže

 • Novinky zo ZF Slovakia

 • 8.9. 2021 Deň finančnej gramotnosti

 • Konečne sme sa dočkali

      

  Pre  pandémiu COVID 19, zostali školské lavice, triedy, telocvične i školské dvory na dlhé mesiace tiché a opustené, Nečudo, že po období domáceho samoštúdia, zmiernení opatrení, sa nielen pedagogickí pracovníci, ale hlavne žiaci tešili na dlho očakávaný návrat do školy. Po príchode nás čakalo nejedno prekvapenie. Aj napriek prísnym pravidlám, konečne sme sa dočkali. Získali sme financie na externé posilňovacie zariadenie, s cieľom rozšíriť ponuku vonkajších športových aktivít  mladých ľudí. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta. Zamerali sme sa na náročnejší fitness stroj s nastaviteľnou záťažou, ktorý môžeme využiť nielen na posilňovanie svalov, ale i na rehabilitačné a relaxačné cvičenia. Je  určený pre všetky vekové kategórie, a tak okrem našich žiakov, areál  je prístupný počas pracovnej doby všetkým športovo založeným občanom.

  Keďže škola je dôležitými spoločenským miestom nielen na edukáciu, ale aj socializáciu, posilnenie fyzických aktivít mladých ľudí, v našom projekte plánujeme v dohľadnej dobe pokračovať. Zámerom je zmeniť školské átrium na športový areál a dovybaviť tento   priestor o dostatok podnetov na saturovanie individuálnych potrieb dospievajúcich mládeže i všetkým záujemcov tak, aby sa pre nich stal šport a pohybová aktivita súčasťou ich každodenného života.

 • Začiatok školského roka 2021/2022

 • Úspešní absolventi tlmačskej strednej školy

  Jednou z najťažších úloh, s ktorou sa musí absolvent školy popasovať, je nájsť si po absolvovaní strednej školy pracovné miesto alebo vybrať si vhodnú vysokú školu pre ďalšiu prípravu na povolanie. Situáciu majú jednoduchšiu tí študenti, ktorí držia v rukách remeslo. Správny výber povolania je teda polovica úspešného uplatenia sa. Tú druhú tvorí vôľa pracovať sám na sebe a vlastná šikovnosť.

  Stredná odborná škola technická v Tlmačoch vzdeláva a vychováva technicky vzdelaných študentov, strojárov, programátorov a elektrikárov už takmer 70 rokov. Škola má tradíciu a dobré meno vo vzdelávaní šikovných strojárov, zváračov a obrábačov kovov. Z jej brán nevychádzajú absolventi, ktorí by húfne zapĺňali rad nezamestnaných, ale práve naopak dosahuje takmer sto percentnú zamestnanosť na trhu práce. Veď práve v dnešných časoch je vysoký dopyt po technicky vzdelaných mladých ľudí.

  Aj tento rok opustilo brány našej školy vyše 60 absolventov rôznych odborov. Za zmienku stojí aj jedna skutočnosť. Šestnásť študentov odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení má o prácu už postarané. Hneď na druhý deň od odovzdávania maturitných vysvedčení nastupujú do zamestnania. Vďaka dobrým výkonom počas odbornej praxe, im svoje dvere ešte viac pootvoril jeden z významných zamestnávateľov v Levickom okrese. Viacerí zo študentov sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Tí čo už chcú nedočkavo pracovať a zarábať dostali mnoho ponúk už počas štúdia, ktoré teraz využili a našli si svoje pracovné miesto. Nie každý absolvent to má takéto jednoduché, ale technicky vzdelaní mladí ľudia sa na trhu práce uplatnia oveľa jednoduchšie, o čom svedčia aj štatistiky úradu práce. Veď pozrite do nich, ale našich absolventov tam budete zbytočne hľadať. Jednou vetou napísané: Žiadaní pre trh práce.

                                                                                                                         Mgr. Marián Sabala

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35