Hlavné menu

 • Hodina deťom na SOŠ technickej v Tlmačoch

  Dnes, 21.10.2021 sa konala celoslovenská zbierka Hodina deťom. Naša škola s radosťou prijala možnosť zapojiť sa a vyzbierať finančné prostriedky pre prospešnú vec.

  Dnešnú zbierku si zobrali na starosť študenti 2.D triedy, ktorí oslovovali ľudí v centre Levíc, navštívili priestory TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o., Tesco a benzínovú pumpu a svoju cestu ukončili vo svojej alma mater. Do zbierky sa okrem učiteľov, majstrov a nepedagogických pracovníkov zapojili aj naši empatickí študenti.

  Výsledná vyzbieraná čiastka predstavuje sumu 194 €.

  Veríme, že finančné prostriedky pomôžu zlepšiť život tých, ktorí to naozaj potrebujú.

  Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu.

  Veď pomáhať je ľudské a každé jedno euro pomôže.

  Na Slovensku trpí chudobou každá druhá rodina s jedným rodičom.

  Pridajte sa prosím k nám a pomôžte im tiež.

  Prispiet môžete na bit.ly/chcem-prispiet-online alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Ďakujeme!

 • ISIC karta pre študentov školy

 • Mechanici mechatronici a mechanici strojných zariadení na návšteve Katedry automatizácie, mechatroniky a robotických technológií

  Dňa 15.10.2021 sa naša trieda I. E zúčastnila exkurzie na Technickej univerzite v Košiciach. Tentoraz  sme si zašli na "kukandu" na Katedru automatizácie, mechatroniky a robotických technológií. Chalani si mali možnosť pozrieť robota, ktorý zachraňuje životy v nemocniciach. Mali možnosť vidieť ako je možné preprogramovať robota záchranára na plniča cukrikov krémovou plnkou. Vyskúšali si programovať PLC v programe TiaPortal, kde si naprogramovali chladiace zariadenie pre "jadrovú elektráreň". Cudzí im nezostal ani ABB zvarovací robot, kde chalani simulovane zvarili čelo Porsche Cayenu v ustavovacom pripravku.

  Akcia mala ucelený charakter a ani jeden zo žiakov nezostal bokom. Radosť a záujem z dobre vykonaných akcií bola obojstranná.

  Ďakujem vedeniu katedry a mojim chalanom za suprový deň.

  S pozdravom Milan Ďurč, triedny

 • Stredoškoláci z Tlmáč získali prvé miesto

  Tlmačskí študenti dosiahli ďalší výborný úspech. Tentokrát na výbornú obstáli v náročnom vedomostnom kvíze, ktorého 22. ročník sa konal v Leviciach. V Dome Matice slovenskej v Leviciach sa stretli trojčlenné družstvá stredných škôl okresu Levice na súťaži „Poznaj svoju vlasť“, ktorú organizuje miestny odbor Matice slovenskej. Zúčastnilo sa jej šesť stredných škôl Levického okresu, ktoré medzi sebou súťažili formou kvízu v troch kolách. Naši študenti úspešne bodovali v silnej konkurencii svojich rovesníkov aj v tomto školskom roku.

  Ako každý ročník súťaže nebolo tomu inak ani teraz. Stredná odborná škola technická v Tlmačoch mala svoje zastúpenie. Trojčlenný tím tvorili študenti štvrtého ročníka technického odboru mechanik elektrotechnik v zložení: Erik Baláž, Jakub Valent a Erik Gálik. Aj keď po prvom kole boli výsledky ešte veľmi tesné, ďalšie dve kolá ukázali rozdiely vo vedomostiach jednotlivých tímov.

  Zúčastnení študenti museli hlboko načrieť do svojich vedomostí o Slovensku a našom regióne. Vo všetkých troch kolách kvízu - slovenská literatúra, história a príroda naše družstvo získalo úctyhodných 36 bodov, ktorý im nakoniec vyniesol najvyššiu prvú priečku, z ktorého mali študenti obrovskú radosť. Otázky boli veľmi náročné a preto nás toto umiestnenie milo potešilo zároveň, keďže konkurencia bola veľmi silná. Získali sme do zbierky ďalšie cenné prvé miesto v tejto súťaži. Úspešnému tímu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú a vzornú reprezentáciu SOŠT Tlmače.

                            Mgr. Marián Sabala

 • Zapojte sa do súťaže

 • Novinky zo ZF Slovakia

 • 8.9. 2021 Deň finančnej gramotnosti

 • Konečne sme sa dočkali

      

  Pre  pandémiu COVID 19, zostali školské lavice, triedy, telocvične i školské dvory na dlhé mesiace tiché a opustené, Nečudo, že po období domáceho samoštúdia, zmiernení opatrení, sa nielen pedagogickí pracovníci, ale hlavne žiaci tešili na dlho očakávaný návrat do školy. Po príchode nás čakalo nejedno prekvapenie. Aj napriek prísnym pravidlám, konečne sme sa dočkali. Získali sme financie na externé posilňovacie zariadenie, s cieľom rozšíriť ponuku vonkajších športových aktivít  mladých ľudí. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta. Zamerali sme sa na náročnejší fitness stroj s nastaviteľnou záťažou, ktorý môžeme využiť nielen na posilňovanie svalov, ale i na rehabilitačné a relaxačné cvičenia. Je  určený pre všetky vekové kategórie, a tak okrem našich žiakov, areál  je prístupný počas pracovnej doby všetkým športovo založeným občanom.

  Keďže škola je dôležitými spoločenským miestom nielen na edukáciu, ale aj socializáciu, posilnenie fyzických aktivít mladých ľudí, v našom projekte plánujeme v dohľadnej dobe pokračovať. Zámerom je zmeniť školské átrium na športový areál a dovybaviť tento   priestor o dostatok podnetov na saturovanie individuálnych potrieb dospievajúcich mládeže i všetkým záujemcov tak, aby sa pre nich stal šport a pohybová aktivita súčasťou ich každodenného života.

 • Začiatok školského roka 2021/2022

 • Úspešní absolventi tlmačskej strednej školy

  Jednou z najťažších úloh, s ktorou sa musí absolvent školy popasovať, je nájsť si po absolvovaní strednej školy pracovné miesto alebo vybrať si vhodnú vysokú školu pre ďalšiu prípravu na povolanie. Situáciu majú jednoduchšiu tí študenti, ktorí držia v rukách remeslo. Správny výber povolania je teda polovica úspešného uplatenia sa. Tú druhú tvorí vôľa pracovať sám na sebe a vlastná šikovnosť.

  Stredná odborná škola technická v Tlmačoch vzdeláva a vychováva technicky vzdelaných študentov, strojárov, programátorov a elektrikárov už takmer 70 rokov. Škola má tradíciu a dobré meno vo vzdelávaní šikovných strojárov, zváračov a obrábačov kovov. Z jej brán nevychádzajú absolventi, ktorí by húfne zapĺňali rad nezamestnaných, ale práve naopak dosahuje takmer sto percentnú zamestnanosť na trhu práce. Veď práve v dnešných časoch je vysoký dopyt po technicky vzdelaných mladých ľudí.

  Aj tento rok opustilo brány našej školy vyše 60 absolventov rôznych odborov. Za zmienku stojí aj jedna skutočnosť. Šestnásť študentov odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení má o prácu už postarané. Hneď na druhý deň od odovzdávania maturitných vysvedčení nastupujú do zamestnania. Vďaka dobrým výkonom počas odbornej praxe, im svoje dvere ešte viac pootvoril jeden z významných zamestnávateľov v Levickom okrese. Viacerí zo študentov sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Tí čo už chcú nedočkavo pracovať a zarábať dostali mnoho ponúk už počas štúdia, ktoré teraz využili a našli si svoje pracovné miesto. Nie každý absolvent to má takéto jednoduché, ale technicky vzdelaní mladí ľudia sa na trhu práce uplatnia oveľa jednoduchšie, o čom svedčia aj štatistiky úradu práce. Veď pozrite do nich, ale našich absolventov tam budete zbytočne hľadať. Jednou vetou napísané: Žiadaní pre trh práce.

                                                                                                                         Mgr. Marián Sabala

 • Dištančné vzdelávanie

  od 13.10.2020 sa začína dištančné vzdelávanie cez EduPage podľa rozvrhu hodín.

  Povinnosti žiakov:

  -  počas vyučovania sa zdržiavať doma,

  -  na vyučovaní byť aktívni, 

  -  odovzdávať dištančné úlohy zadávané príslušným vyučujúcim,

  -  sledovať web stránku školy a riadiť sa zverejnenými pokynmi.

  Na základe rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17294:1-A1810, v prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

  V pripade, že situácia u zamestnávateľov umožňuje žiakom pokračovať v odbornom výcviku v ich prevádzkach, sú žiaci povinní zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní. Neúčasť na praktickom vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená. Žiaci budú riadne informovaní o situácii u zamestnávateľov prostredníctvom EduPage. 

 • Prerušenie prevádzky internátu

  Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , s Manuálom opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19je prevádzka školského internátu počnúc dňom 11.10.2020 prerušená do odvolania.

  Žiadame žiakov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, aby kontaktovali  vychovávateľku z dôvodu dohody termínu a času pre vyzdvihnutie  učebných pomôcok a osobných vecí.  

  O ďalšom postupe budeme informovať

 • „Buď odvážny a daruj krv“.

  Organizované darovanie krvi v našej SOŠ technickej v Tlmačoch si zaslúži prívlastok „tradičné“. Každá kvapka tejto vzácnej tekutiny má cenu ľudského života. Dobrovoľný darca krvi si to uvedomuje a s touto myšlienkou podstupuje nie práve najpríjemnejšie minúty strávené v odberovom kresle. Pracovníci Národnej transfúznej služby Nitra, naším odvážlivcom zjednodušia a spríjemnia rozhodovanie tým, že prídu priamo k nám do školy. Aj v tento špecifický začiatok školského roka sa nám opäť podarilo nájsť prvodarcov, ktorí prišli a vyhrnuli rukávy pre dobrú vec. A ako vždy aj tento rok sa zapojili do humánnej akcie pod názvom „Septembrová kvapka krvi“ naši zamestnanci, pre ktorých sa táto akcia stáva už pravidelnou súčasťou pracovného života. Nielen vzácne pre ohrozených ľudí, ale aj pre nás organizátorov je potešením a morálnym ocenením, keď sa nám na odberoch objavia naši bývalí žiaci a bývalí prvodarcovia. Nebolo to inak ani teraz, keď sa odhodlalo darovať krv 14 žiakov. Po náročnej tortúre s vypĺňovaním potrebných dotazníkov, merania teploty a prísnych hygienických predpisov absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Aj keď zopár jednotlivcov museli pracovníci NTS zo zdravotných dôvodov z odberu vyradiť, no ich snaha pomôcť sa oceňuje.

  Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Veď naše rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí a ako povedal jeden zo žiakov: „...nemusíme robiť nič, len mať odvahu...“.

   „Buď odvážny a daruj krv“. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, kde opäť podáme pomocnú ruku a všetkým, ktorí prišli – a nebolo ich málo – patrí veľká vďaka.

                                                                                                    Hatiarová

 • Septembrová kvapka krvi

 • Správy z lyžiarskeho výcviku - Drozdovo

 • Prváci z Tlmáč zašli na Drotára

  Ako už býva zvykom, nie je tomu inak ani v druhom polroku školského roka. Okrem klasického vyučovania a odborného výcviku sa zúčastňujeme aj rôznych školských či mimoškolských aktivít. Jednými z nich bývajú aj divadelné predstavenia. Tentokrát prváci zašli do Nitry, kde na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre hrali herci nitrianskeho divadla inscenáciu veselohry Drotár, ktorá priniesla vtipné momenty aj vášnivé chvíle. Zábavná rodinná zápletka, alkohol, vtipné momenty, vášeň aj láska. Nič z toho nechýbalo v slovenskej klasike, vo veselohre Drotár z pera Jána Palárika.

  Príbeh obyčajného slovenského drotára sa odohráva v roku 1860 v Pešti. Drotár sa tam vydáva hľadať svojho pomaďarčeného brata. Najprv však v Pešti stretáva krásnu Marínu z Oravy, ktorú prichýlil bohatý strýko Rozumný.

  Marína drotára zavedie za strýkom, ktorý mu hneď ponúkne prácu. Drotár za ten čas všetkým na panstve vyrozpráva príbeh o tom, ako hľadá svojho brata. Až sa jedného dňa, zhodou náhod, jeho brat zjaví na panstve, lebo sa hlási na pozíciu učiteľa. Predbieha ho však istý gróf z Poľska, ktorý bol v tom čase vo svojom rodnom kraji stíhaný žandármi a vzal drotárovmu bratovi maturitný list. Na základe toho listu ho strýko nakoniec prijíma a z poľského šľachtica sa stáva na oko drotárov brat.

  Týmto sa začína zamotávať klbko osudov. Nemalý priestor dostali na pódiu vášeň a ľúbostné pletky, ktoré do hry vnesú dávku emócií. Podstatnú úlohu zohrá aj strýkov nemecky hovoriaci sluha, ktorý o pravde od začiatku vie a snaží sa uviesť všetko na pravú mieru, ale nikto mu neverí. Okrem neho sa v hre objaví aj nemecký žid a český žandár.

  Keďže obdobie, v ktorom sa dej odohráva, je zasadené do čias existencie Uhorska, mohli sme dobovú autenticitu vnímať aj na mnohojazyčnosti hereckých prehovorov. Na pódiu odzneli maďarčina, nemčina, poľština, ale napriek tomu prevažovala slovenčina. Aby diváci pochopili slová hercov v cudzom jazyku, nad pódiom sa nachádzal displej, kde sa premietali preklady v slovenskom jazyku.

  Hra ponúkla skvelý humor mierený často do našich vlastných radov, nádherné kostýmy, nápaditú scénu a okrem vášnivých a v súčasnosti veľmi aktuálnych národnostných a sociálnych sporov, rozporov a konfliktov vytvára autor veľký priestor aj pre ľúbostné vášne.

  Vychutnali sme si kultúrny zážitok v podobe pútavého a strhujúceho príbehu na javisku. Je to komédia, ktorá hovorí aj o vzťahoch, aj o mladých ľuďoch, aj o zamilovaní, aj vzťahoch s rodičmi, takže nie je dôvod, prečo by si tam niečo nenašiel aj mladý človek.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

   

 • Vydarený deň otvorených dverí

  Dňa 14. februára Stredná odborná škola technická v Tlmačoch otvorila svoje brány pre všetkých, ktorí majú záujem o technické štúdium.

  Tento rok sa interiér školy môže pochváliť novým, moderným šatom. Vynovené priestory vstupného vestibulu, odborný učební na prízemí a na treťom poschodí školy však ešte čakajú na strojové vybavenie, ktoré je práve vo verejnom obstarávaní. Jedná sa o plazmovú rezačku, digitálne sústruhy, frézky, vŕtačky, CNC obrábacie stroje, CAD/CAM učebňu, automatizačnú linku s robotom, moderné zváracie zdroje, výkonné počítače a mnoho iných učebných pomôcok, ktoré zmodernizujú výučbu odborných predmetov. Toto všetko škola mohla zrealizovať vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý školu vybral ako jednu z perspektívnych škôl a v rámci projektu IROP „Integrovaného regionálneho operačného programu“ jej zabezpečil finančné prostriedky v celkovej výške 1 337 192,59 Eur.

  Škola ponúka absolventom deviateho ročníka ZŠ štúdium v štvorročných študijných a v trojročných učebných odboroch,  absolventom trojročných strojárskych odborov, nadstavbové štúdium (aj externé) a  pre tých záujemcov, ktorí maturitu už majú, ale potrebujú technické vzdelanie s výučným listom, ponúka pomaturitné kvalifikačné štúdium.

  Všetci záujemcovia sa dozvedeli o výhodách štúdia na škole – maturitné vysvedčenie, výučný list, zváračský preukaz, certifikát z nedeštruktívnych skúšok, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti § 21. 

  Už od skorého rána bol v škole čulý ruch. Prichádzali zvedaví žiaci, rodičia a zástupcovia regionálnych firiem, ktorí majú o budúcich absolventov školy záujem. Rodičia sa zaujímali aj o duálne vzdelávanie – podmienky a termíny pre podpísanie učebnej zmluvy, benefity, ktoré žiakom zamestnávatelia ponúkajú už počas štúdia – výška štipendia, bezplatné stravovanie, zabezpečenie pracovného oblečenia, a hlavne podmienky uzatvorenia pracovnej zmluvy po ukončení štúdia.

  Medzi návštevníkmi sa našli aj tí, ktorí školu už dôverne poznajú, úspešní absolventi. Využili možnosť pozdraviť svojich bývalých učiteľov, majstrov odbornej výchovy a zároveň sa pochváliť so svojimi úspechmi.

  Tí, ktorí prišli do školy v Tlmačoch zo vzdialenejších regiónov sa zaujímali aj o možnosti ubytovania na novom školskom internáte, ktorý je moderne a účelne zariadený priamo v budove školy.

  Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 105 žiakov deviatych ročníkov, 45 rodičov, zástupcovia spoločnosti ZF Slovakia a.s. s ktorou má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zástupkyňa spoločnosti GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o., ktorá plánuje so školou vstúpiť do duálneho vzdelávania od 1.9.2020. Svojich zástupcov v tento deň tu mal aj Štátny inštitút odborného vzdelávania a spoločnosť Hammerbacher SK, a.s. z Pukanca.  

  Ing. Jana Mrázová

   

 • Angličtinársky Challenge

  Dňa 06.02.2020 sa na našej škole uskutočnil súboj o najlepšieho angličtinára na SOŠt  s názvom Angličtinársky Challenge. Súboja sa zúčastnili štyria najlepší  študenti anglického jazyka na škole.  Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: vyplnenie kompletného maturitného testu z anglického jazyka- úroveň B1, písanie eseji  s názvom Život v 21. storočí v rozsahu 180 až 220 slov,  vytvorenie príbehu na základe obrázka a hranie rolí na rôzne situácie.  Hranie rolí sa  dialo v kombinácii každého účastníka s každým. Súťažiaci mohli  za tieto disciplíny získať dovedna 150 bodov.

  Na  4. mieste sa umiestnil Erik Kalmár z triedy IV. E s počtom bodov 89. Na 3. mieste skončil Marek Legíň z triedy I.D s 99 bodmi. Druhé miesto patrilo Adriánovi Őrdöghovi z triedy III.E so 101bodmi . Absolútnym víťazom  sa stal Pavel Čížik z II.E s počtom bodov 112.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazovi blahoželáme.  Pevne veríme, že sa z tohto súboja na našej škole  stane tradícia a že aj aktivity tohto typu  budú motivovať našich žiakov k stále lepším výsledkom v štúdiu anglického jazyka.

  PhDr. Peter Izsöff 

   

 • Tlmačskí stredoškoláci odovzdali svoje hlasy

   

  Aj študenti z Tlmáč mohli odovzdať svoje hlasy rovnako ako ich rovesníci na 173 stredných školách. Študentské voľby sú apolitický vzdelávací projekt, ktorého cieľom je zvrátiť klesajúcu tendenciu účasti mladých ľudí na verejnom živote a naučiť ich prostredníctvom zážitku o základných pilieroch fungovania demokracie.

  Presne 24 dní pred konaním tohtoročných parlamentných volieb, dňa 05. februára 2020 sa na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch uskutočnila aktivita pre študentov s názvom „Študentské voľby 2020“.

  Ide o simuláciu reálnych volieb, to znamená, že študenti  od 15 rokov si vyskúšali, aký je to pocit byť plnoprávnym voličom, mohli hlasovať podľa svojich znalostí a preferencií alebo aj zabezpečiť priebeh a spočítať hlasy ako študentská volebná komisia.

  Mnoho študentov, ale aj občanov sa všeobecne obáva, ako to na voľbách prebieha, čo tam vlastne od nich požadujú, ako to vyzerá a možno z iracionálneho strachu z neznámeho sa ani volieb nezúčastnia. Vďaka tejto aktivite si vedia predstaviť, ako sa hlasuje, že volia s občianskym preukazom, krúžkujú hlasovací lístok a vhodia ho do volebnej urny.

  Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Potrebujeme mladým povedať, že na nich záleží a že svoju budúcnosť môžu mať vo svojich rukách. Aj to môže byť konečným efektom volieb „nanečisto“. Študenti získajú praktickú skúsenosť s voľbami, dozvedia sa, ako fungujú a ich hlasy a názory bude počuť. Zviditeľnia sa pre skutočných oprávnených voličov, ktorí si často mylne myslia, že mladí nemajú dostatok kompetencie na to, aby sa k politike vyjadrovali.

  Voľby manažovala študentská volebná komisia. Zásluha patrí študentom Adriánovi Valentíkovi, Jakubovi Chvojkovi, Michalovi Molnárovi a Dušanovi Jakubíkovi, ktorí sa zhostili funkcie volebnej komisie, pripravili volebnú miestnosť a udržiavali systém a poriadok celej aktivity pod dozorom pána učiteľa Mgr. Mariána Sabalu. Na stránke www.studentskevolby.sk sa dozviete viac.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35