Hlavné menu

Protispoločenská činnosť

Spôsob podávania podnetov a oznámení:

a) osobne na sekretariáte školy asistentke riaditeľky (zodpovedná osoba),

b) písomne prostredníctvom pošty na adresu Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače a to v zalepenej obálke označenej „oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“,

c) elektronicky na e-mailovú adresu skola@sostlmace.sk.

Ďalšie informácie o podávaní podnetov: Smernica_podavanie_podnetov.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35