Hlavné menu

Erasmus+ 2017/2018

Základné informácie

V programovom období od 01.01.2014 do 31.12.2020 bol nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ zriadený program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít. Dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť si tak svoje odborné poznatky, praktické zručnosti a zamestnateľnosť.

Stredná odborná škola technická vypracovala projekt s názvom: Zvyšovanie odborných zručností žiakov v technickom vzdelávaní“, ktorý bol vo výberovom procese schválený. Prostredníctvom neho získala grant na realizáciu 3 turnusov dvojtýždňových odborných stáží do partnerských škôl v Českej republike.

Informácie k jednotlivým stážam projektu:

Prvý turnus odbornej stáže:

 • Prijímajúca organizácia: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113, Česká republika
 • Termín stáže: 7. október 2017 – 21. október 2017
 • Účastníci stáže: 10 žiakov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • Pracovná náplň stáže: Tvorba programu pre sústruženie a frézovanie v riadiacom systéme HEIDENHAIN. Zoraďovanie CNC obrábacích strojov (sústruh a fréza). Výroba výrobkov podľa CNC programu. Účasť na odborných exkurziách zameraných na obrábacie stroje.
 • Foto

 

Druhý turnus odbornej stáže:

 • Prijímajúca organizácia: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113, Česká republika
 • Termín stáže: 7. apríl 2018 – 21. apríl 2018
 • Účastníci stáže: 8 žiakov študijného odboru mechanik elektrotechnik
 • Pracovná náplň stáže: Inteligentné a komfortné elektroinštalácie v systéme Foxtool. Ovládanie dopravných pásov v programe Mosaic. Riešenie úloh s mikroprocesormi v systéme ArduinoUno. Účasť na odborných exkurziách zameraných na elektrotechniku.
 • Foto

 

Tretí turnus odbornej stáže:

 • Prijímajúca organizácia: Střední průmyslová škola strojnická, Betlémská 287/4, škola hlavního města Prahy, Česká republika
 • Termín stáže: 7. apríl 2018 – 21. apríl 2018
 • Účastníci stáže: 10 žiakov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • Pracovná náplň stáže: Tvorba programu pre sústruženie a frézovanie v riadiacom systéme HEIDENHAIN. Zoraďovanie CNC obrábacích strojov (sústruh a fréza). Výroba výrobkov podľa CNC programu. Účasť na odborných exkurziách zameraných na obrábacie stroje.         
 • Foto                      

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9
 • +421 36 634 19 82
  +421 36 634 23 35