Hlavné menu

Erasmus+ 2017/2018

Tlmačskí technici sa zdokonaľovali v Českej republike

Aj vďaka ďalšiemu získanému grantu z programu Európskej únie Erasmus+ technici Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch absolvovali odbornú stáž v susednej Českej republiky. Tentokrát sa zdokonaľovali v Brne, kde počas dvoch týždňov získavali nové vedomosti, zručnosti a predovšetkým skúsenosti vo svojom odbore. Táto príležitosť sa naskytla 10 študentom odboru programátor obrábacích strojov a zariadení, ktorí si rozšírili a znásobili svoje doterajšie vedomosti a zručnosti. Ich dvojtýždňovým domovom sa stala SŠSE v Brne.

Cieľom mobility Erasmus+ je strávenie určitej doby v inom členskom štáte EÚ a získať nové pracovné a odborné spôsobilosti. Nie je to po prvýkrát, nakoľko každoročne sa podarí pripraviť kvalitný projekt, ktorý je schválený a študentom nič nebráni na ceste za poznaním. Tretiaci a štvrtáci pobudli v Brne na strednej škole rovnakého zamerania, kde získali nové praktické skúsenosti a zručnosti v študovanom odbore.

„Vďaka získanému grantu z programu Erasmus+ sa nám podarilo zabezpečiť aj v tomto školskom roku odborné stáže pre našich študentov. Po dôslednej príprave a výbere chlapcov daných odborov mali počas dvoch týždňov príležitosť získať odborné zručnosti vo svojom odbore v hostiteľskej škole v Českej republike. Desať chlapcov odboru programátor obrábacích strojov a zariadení zavítalo na pôdu strednej odbornej školy v Brne, kde mali vytvorené veľmi kvalitné podmienky pre zdokonalenie sa vo svojom študijnom zameraní. Bola to pre nich výzva, aby nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania,“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mária Medzihradská.

Prioritným zámerom je rozšírenie odbornej pripravenosti žiakov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Nakoľko častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov spolupracujúcich s našou školou je zvýšiť odbornú pripravenosť študentov na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, či zváracích metód a ich realizácií, ponúkame našim študentom absolvovať odborné stáže počas štúdia. Je to pre nich príležitosť naučiť sa nové veci a zlepšiť sa v tom, čo už vedia. Vďaka schválenému projektu mali študenti počas dvoch týždňov možnosť absolvovať odbornú stáž v partnerskej škole v Brne, ktoré majú kvalitné a moderné vybavenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt Tlmače Jana Mrázová.

Záujem o odbornú stáž pri výbere bol medzi tretiakmi a štvrtákmi obrovský. Bol to doslova boj o miesto. Nedostali sa však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí kolujú medzi žiakmi pozitívne správy. „Veľmi sa teším, že na našej škole máme možnosť vycestovať počas štúdia aj do zahraničia na odborné stáže. Vďaka tomu máme možnosť pracovať aj na takých strojoch a zariadeniach, ktoré my nemáme. Okrem nových skúseností zažijeme veľa zážitkov so spolužiakmi pri spoznávaní kultúrnych a historických pamiatok v Brne. Aj touto cestou chcem za všetkých stážistov poďakovať zapojeným učiteľom pri príprave a realizácii stáží,“ prezradil tretiak - programátor Miroslav Matoš.

Z odbornej stáže si odnášam nielen bohaté skúsenosti, ale aj nádherné zážitky, ktoré som tu so svojimi spolužiakmi mohol prežiť,“ prezrádza nám budúci maturant Jozef Bob. Vzápätí sa k nemu pripája ďalší z účastníkov stáže Andrej Veteráni, ktorý ho dopĺňa. „Aj mne sa tam veľmi páčilo. Naučil som sa ovládať jeden z najnovších programov, videl som aj také programovacie stroje a zariadenia o ktorých som doteraz len počul. Táto stáž mi dala do môjho osobného života veľmi veľa.“

                                                                                                 Mgr. Marián Sabala

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35