Hlavné menu

Pre zamestnancov

Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ 2022_2023

 

Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ SOŠ technickej bolo realizované z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Sklovenskej republiky, poskytnutých na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

Obsah aktualizačného vzdelávania bol zemeraný na

1. Zmeny školského kurikula - názov programu: Všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa k práci učiteľa.

2. Inkluzívne vzdelávanie - názov programu: Postavenie triedneho učiteľa na strednej škole a spracovanie osobných údajov žiakov v súlade s GDPR

3. Rozvoj digitálnych zručností - názov programu: Aktívne využívanie informačného systému školy a aplikácie Edupage.

Školenia prebehli v období 5-6/2023 a boli ukončené 26.6.2023.

Vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35