Hlavné menu

Stredoškolská odborná činnosť

Základné informácie a termíny

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase.

   

Svoju prácu môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú v úvode písomnej časti práce. Výsledkom je samostatná práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu.

   

Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce. Súťažné prehliadky sú jednotné v Slovenskej republike a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.

 

Prosíme žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže SOČ, aby sa čo najskôr (najneskôr do 30. októbra 2021) prihlásili s témou svojej práce u svojho tr. učiteľa, konzultanta alebo koordinátora SOČ.

 

Školské kolo: bude realizované február 2022

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9
  • +421 36 634 19 82
    +421 36 634 23 35