Hlavné menu

 • Dištančné vzdelávanie

  od 13.10.2020 sa začína dištančné vzdelávanie cez EduPage podľa rozvrhu hodín.

  Povinnosti žiakov:

  -  počas vyučovania sa zdržiavať doma,

  -  na vyučovaní byť aktívni, 

  -  odovzdávať dištančné úlohy zadávané príslušným vyučujúcim,

  -  sledovať web stránku školy a riadiť sa zverejnenými pokynmi.

  Na základe rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17294:1-A1810, v prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte. V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

  V pripade, že situácia u zamestnávateľov umožňuje žiakom pokračovať v odbornom výcviku v ich prevádzkach, sú žiaci povinní zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní. Neúčasť na praktickom vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená. Žiaci budú riadne informovaní o situácii u zamestnávateľov prostredníctvom EduPage. 

 • Prerušenie prevádzky internátu

  Na základe rozhodnutia krízového štábu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , s Manuálom opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19je prevádzka školského internátu počnúc dňom 11.10.2020 prerušená do odvolania.

  Žiadame žiakov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, aby kontaktovali  vychovávateľku z dôvodu dohody termínu a času pre vyzdvihnutie  učebných pomôcok a osobných vecí.  

  O ďalšom postupe budeme informovať

 • „Buď odvážny a daruj krv“.

  Organizované darovanie krvi v našej SOŠ technickej v Tlmačoch si zaslúži prívlastok „tradičné“. Každá kvapka tejto vzácnej tekutiny má cenu ľudského života. Dobrovoľný darca krvi si to uvedomuje a s touto myšlienkou podstupuje nie práve najpríjemnejšie minúty strávené v odberovom kresle. Pracovníci Národnej transfúznej služby Nitra, naším odvážlivcom zjednodušia a spríjemnia rozhodovanie tým, že prídu priamo k nám do školy. Aj v tento špecifický začiatok školského roka sa nám opäť podarilo nájsť prvodarcov, ktorí prišli a vyhrnuli rukávy pre dobrú vec. A ako vždy aj tento rok sa zapojili do humánnej akcie pod názvom „Septembrová kvapka krvi“ naši zamestnanci, pre ktorých sa táto akcia stáva už pravidelnou súčasťou pracovného života. Nielen vzácne pre ohrozených ľudí, ale aj pre nás organizátorov je potešením a morálnym ocenením, keď sa nám na odberoch objavia naši bývalí žiaci a bývalí prvodarcovia. Nebolo to inak ani teraz, keď sa odhodlalo darovať krv 14 žiakov. Po náročnej tortúre s vypĺňovaním potrebných dotazníkov, merania teploty a prísnych hygienických predpisov absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Aj keď zopár jednotlivcov museli pracovníci NTS zo zdravotných dôvodov z odberu vyradiť, no ich snaha pomôcť sa oceňuje.

  Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Veď naše rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí a ako povedal jeden zo žiakov: „...nemusíme robiť nič, len mať odvahu...“.

   „Buď odvážny a daruj krv“. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, kde opäť podáme pomocnú ruku a všetkým, ktorí prišli – a nebolo ich málo – patrí veľká vďaka.

                                                                                                    Hatiarová

 • Septembrová kvapka krvi

 • Správy z lyžiarskeho výcviku - Drozdovo

 • Prváci z Tlmáč zašli na Drotára

  Ako už býva zvykom, nie je tomu inak ani v druhom polroku školského roka. Okrem klasického vyučovania a odborného výcviku sa zúčastňujeme aj rôznych školských či mimoškolských aktivít. Jednými z nich bývajú aj divadelné predstavenia. Tentokrát prváci zašli do Nitry, kde na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre hrali herci nitrianskeho divadla inscenáciu veselohry Drotár, ktorá priniesla vtipné momenty aj vášnivé chvíle. Zábavná rodinná zápletka, alkohol, vtipné momenty, vášeň aj láska. Nič z toho nechýbalo v slovenskej klasike, vo veselohre Drotár z pera Jána Palárika.

  Príbeh obyčajného slovenského drotára sa odohráva v roku 1860 v Pešti. Drotár sa tam vydáva hľadať svojho pomaďarčeného brata. Najprv však v Pešti stretáva krásnu Marínu z Oravy, ktorú prichýlil bohatý strýko Rozumný.

  Marína drotára zavedie za strýkom, ktorý mu hneď ponúkne prácu. Drotár za ten čas všetkým na panstve vyrozpráva príbeh o tom, ako hľadá svojho brata. Až sa jedného dňa, zhodou náhod, jeho brat zjaví na panstve, lebo sa hlási na pozíciu učiteľa. Predbieha ho však istý gróf z Poľska, ktorý bol v tom čase vo svojom rodnom kraji stíhaný žandármi a vzal drotárovmu bratovi maturitný list. Na základe toho listu ho strýko nakoniec prijíma a z poľského šľachtica sa stáva na oko drotárov brat.

  Týmto sa začína zamotávať klbko osudov. Nemalý priestor dostali na pódiu vášeň a ľúbostné pletky, ktoré do hry vnesú dávku emócií. Podstatnú úlohu zohrá aj strýkov nemecky hovoriaci sluha, ktorý o pravde od začiatku vie a snaží sa uviesť všetko na pravú mieru, ale nikto mu neverí. Okrem neho sa v hre objaví aj nemecký žid a český žandár.

  Keďže obdobie, v ktorom sa dej odohráva, je zasadené do čias existencie Uhorska, mohli sme dobovú autenticitu vnímať aj na mnohojazyčnosti hereckých prehovorov. Na pódiu odzneli maďarčina, nemčina, poľština, ale napriek tomu prevažovala slovenčina. Aby diváci pochopili slová hercov v cudzom jazyku, nad pódiom sa nachádzal displej, kde sa premietali preklady v slovenskom jazyku.

  Hra ponúkla skvelý humor mierený často do našich vlastných radov, nádherné kostýmy, nápaditú scénu a okrem vášnivých a v súčasnosti veľmi aktuálnych národnostných a sociálnych sporov, rozporov a konfliktov vytvára autor veľký priestor aj pre ľúbostné vášne.

  Vychutnali sme si kultúrny zážitok v podobe pútavého a strhujúceho príbehu na javisku. Je to komédia, ktorá hovorí aj o vzťahoch, aj o mladých ľuďoch, aj o zamilovaní, aj vzťahoch s rodičmi, takže nie je dôvod, prečo by si tam niečo nenašiel aj mladý človek.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

   

 • Vydarený deň otvorených dverí

  Dňa 14. februára Stredná odborná škola technická v Tlmačoch otvorila svoje brány pre všetkých, ktorí majú záujem o technické štúdium.

  Tento rok sa interiér školy môže pochváliť novým, moderným šatom. Vynovené priestory vstupného vestibulu, odborný učební na prízemí a na treťom poschodí školy však ešte čakajú na strojové vybavenie, ktoré je práve vo verejnom obstarávaní. Jedná sa o plazmovú rezačku, digitálne sústruhy, frézky, vŕtačky, CNC obrábacie stroje, CAD/CAM učebňu, automatizačnú linku s robotom, moderné zváracie zdroje, výkonné počítače a mnoho iných učebných pomôcok, ktoré zmodernizujú výučbu odborných predmetov. Toto všetko škola mohla zrealizovať vďaka Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý školu vybral ako jednu z perspektívnych škôl a v rámci projektu IROP „Integrovaného regionálneho operačného programu“ jej zabezpečil finančné prostriedky v celkovej výške 1 337 192,59 Eur.

  Škola ponúka absolventom deviateho ročníka ZŠ štúdium v štvorročných študijných a v trojročných učebných odboroch,  absolventom trojročných strojárskych odborov, nadstavbové štúdium (aj externé) a  pre tých záujemcov, ktorí maturitu už majú, ale potrebujú technické vzdelanie s výučným listom, ponúka pomaturitné kvalifikačné štúdium.

  Všetci záujemcovia sa dozvedeli o výhodách štúdia na škole – maturitné vysvedčenie, výučný list, zváračský preukaz, certifikát z nedeštruktívnych skúšok, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti § 21. 

  Už od skorého rána bol v škole čulý ruch. Prichádzali zvedaví žiaci, rodičia a zástupcovia regionálnych firiem, ktorí majú o budúcich absolventov školy záujem. Rodičia sa zaujímali aj o duálne vzdelávanie – podmienky a termíny pre podpísanie učebnej zmluvy, benefity, ktoré žiakom zamestnávatelia ponúkajú už počas štúdia – výška štipendia, bezplatné stravovanie, zabezpečenie pracovného oblečenia, a hlavne podmienky uzatvorenia pracovnej zmluvy po ukončení štúdia.

  Medzi návštevníkmi sa našli aj tí, ktorí školu už dôverne poznajú, úspešní absolventi. Využili možnosť pozdraviť svojich bývalých učiteľov, majstrov odbornej výchovy a zároveň sa pochváliť so svojimi úspechmi.

  Tí, ktorí prišli do školy v Tlmačoch zo vzdialenejších regiónov sa zaujímali aj o možnosti ubytovania na novom školskom internáte, ktorý je moderne a účelne zariadený priamo v budove školy.

  Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 105 žiakov deviatych ročníkov, 45 rodičov, zástupcovia spoločnosti ZF Slovakia a.s. s ktorou má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zástupkyňa spoločnosti GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o., ktorá plánuje so školou vstúpiť do duálneho vzdelávania od 1.9.2020. Svojich zástupcov v tento deň tu mal aj Štátny inštitút odborného vzdelávania a spoločnosť Hammerbacher SK, a.s. z Pukanca.  

  Ing. Jana Mrázová

   

 • Angličtinársky Challenge

  Dňa 06.02.2020 sa na našej škole uskutočnil súboj o najlepšieho angličtinára na SOŠt  s názvom Angličtinársky Challenge. Súboja sa zúčastnili štyria najlepší  študenti anglického jazyka na škole.  Súťažilo sa v nasledovných disciplínach: vyplnenie kompletného maturitného testu z anglického jazyka- úroveň B1, písanie eseji  s názvom Život v 21. storočí v rozsahu 180 až 220 slov,  vytvorenie príbehu na základe obrázka a hranie rolí na rôzne situácie.  Hranie rolí sa  dialo v kombinácii každého účastníka s každým. Súťažiaci mohli  za tieto disciplíny získať dovedna 150 bodov.

  Na  4. mieste sa umiestnil Erik Kalmár z triedy IV. E s počtom bodov 89. Na 3. mieste skončil Marek Legíň z triedy I.D s 99 bodmi. Druhé miesto patrilo Adriánovi Őrdöghovi z triedy III.E so 101bodmi . Absolútnym víťazom  sa stal Pavel Čížik z II.E s počtom bodov 112.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazovi blahoželáme.  Pevne veríme, že sa z tohto súboja na našej škole  stane tradícia a že aj aktivity tohto typu  budú motivovať našich žiakov k stále lepším výsledkom v štúdiu anglického jazyka.

  PhDr. Peter Izsöff 

   

 • Tlmačskí stredoškoláci odovzdali svoje hlasy

   

  Aj študenti z Tlmáč mohli odovzdať svoje hlasy rovnako ako ich rovesníci na 173 stredných školách. Študentské voľby sú apolitický vzdelávací projekt, ktorého cieľom je zvrátiť klesajúcu tendenciu účasti mladých ľudí na verejnom živote a naučiť ich prostredníctvom zážitku o základných pilieroch fungovania demokracie.

  Presne 24 dní pred konaním tohtoročných parlamentných volieb, dňa 05. februára 2020 sa na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch uskutočnila aktivita pre študentov s názvom „Študentské voľby 2020“.

  Ide o simuláciu reálnych volieb, to znamená, že študenti  od 15 rokov si vyskúšali, aký je to pocit byť plnoprávnym voličom, mohli hlasovať podľa svojich znalostí a preferencií alebo aj zabezpečiť priebeh a spočítať hlasy ako študentská volebná komisia.

  Mnoho študentov, ale aj občanov sa všeobecne obáva, ako to na voľbách prebieha, čo tam vlastne od nich požadujú, ako to vyzerá a možno z iracionálneho strachu z neznámeho sa ani volieb nezúčastnia. Vďaka tejto aktivite si vedia predstaviť, ako sa hlasuje, že volia s občianskym preukazom, krúžkujú hlasovací lístok a vhodia ho do volebnej urny.

  Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Prispievajú tiež k prebúdzaniu záujmu mládeže o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska. Potrebujeme mladým povedať, že na nich záleží a že svoju budúcnosť môžu mať vo svojich rukách. Aj to môže byť konečným efektom volieb „nanečisto“. Študenti získajú praktickú skúsenosť s voľbami, dozvedia sa, ako fungujú a ich hlasy a názory bude počuť. Zviditeľnia sa pre skutočných oprávnených voličov, ktorí si často mylne myslia, že mladí nemajú dostatok kompetencie na to, aby sa k politike vyjadrovali.

  Voľby manažovala študentská volebná komisia. Zásluha patrí študentom Adriánovi Valentíkovi, Jakubovi Chvojkovi, Michalovi Molnárovi a Dušanovi Jakubíkovi, ktorí sa zhostili funkcie volebnej komisie, pripravili volebnú miestnosť a udržiavali systém a poriadok celej aktivity pod dozorom pána učiteľa Mgr. Mariána Sabalu. Na stránke www.studentskevolby.sk sa dozviete viac.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

   

 • Tlmačskí technici finišovali vo Volkswagene

  Bratislavský závod Volkswagen láka stále čoraz viac návštevníkov. Dňa 22. decembra 2019 sa aj študenti I.E, II.D a III.E triedy zúčastnili hodnotnej odbornej exkurzie v najväčšom automobilovom koncerne na svete - závode na výrobu áut Volkswagen Bratislava. VW pôsobí na Slovensku od roku 1991. Bratislavský závod Volkswagen je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou - Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, SEAT Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Viac ako 99 % jeho produkcie smeruje na vývoz do 148 krajín sveta. Bolo teda čo obdivovať, prezerať a na vlastné oči presvedčiť sa ako prebieha výrobný proces tejto značky áut.

  Takúto príležitosť mal aj prvák Peter Szalay, ktorý nám prezradil jeho dojem z exkurzie: „Bola to pre mňa výborná exkurzia, kedy som sa na vlastné oči presvedčil, že tento závod vyrába autá najvyššej kvality za prísnych nielen bezpečnostných, ale predovšetkým technických a technologických podmienok. Tá lanovka na prepravu hotových automobilov bola fantastickým momentom a prekvapením nielen pre mňa, ale aj pre mojich spolužiakov. Majú to fakt vymakané a profesionálne na vysokej úrovni.“

  V rámci zaujímavej exkurzie si študenti technického zamerania prezreli jednotlivé pracoviská a obrovské výrobné haly, kde konštruujú vozidlá pre trh do celého sveta pomocou najmodernejšej techniky automobilového priemyslu. Žiaci mali možnosť spojiť  teóriu s praxou.  Exkurzia bola zameraná na výrobný proces áut, ktorý sa skladá zo 6-tich fáz: lisovňa, karosáreň, lakovňa, montáž, výroba agregátov a Finish center.

  „Zaujala nás predovšetkým lisovňa, kde sme doslova s otvorenými ústami z blízkosti pár metrov mohli v ten deň vidieť výrobu jednotlivých častí karosérie najnovšieho pripravované modelu auta na automobilový trh Porsche Cayenne. Treba povedať, že nám to dalo oveľa lepšiu predstavu o výrobnom procese automobilov. Chcel by som aj ja budúci rok po skončení štúdia pracovať v tejto automobilke, doplnil jeden zo študentov druhého ročníka Sebastián Hajko.

  Videli stovky pracujúcich robotníkov, ako vyrábajú autá. Veľa sa naučili a dozvedeli o výrobnom procese vo fabrike  Volkswagen Bratislava, a to vďaka podrobnému a komplexnému výkladu sprievodcov.

   

  Mgr. Marián Sabala

 • Tlmačskí prváci prijatí do študentského cechu

  Školský rok na strednej škole sa nezaobíde bez slávnostného a zároveň zábavného uvítania najmladších študentov. Takýto deň bol aj 06. december v priestoroch školskej jedálne Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch. Tretiaci nenechali nič na náhodu a pripravili pre mladších spolužiakov, prvákov,  množstvo zábavných úloh, ktorými si mali vykúpiť vstupenku do študentského stavu na ich novej „alma mater“.

  Už tradične bol pre našich nič netušiacich prváčikov pripravený zábavný program. Na úvod im predviedli v krátkej ukážke, ako ten študentský život na našej škole „vyzerá“.

  Čo všetko museli podstúpiť, aby sme ich prijali do študentského cechu? Tou príjemnejšou časťou bolo plnenie úloh prvákmi zo všetkých prváckych tried, napríklad kŕmenie jogurtom so zavretými očami, oholenie balónov od šľahačky, obor víťaz v pretláčaní, menej príjemnou, no o to zábavnejšou sa javila spievanie známych piesní za pomoci mp3 prehrávačov v podaní chlapcov. Po slávnostnom imatrikulačnom sľube a zápise do pamätnej knihy si žiaci prevzali z rúk svojich triednych učiteľov imatrikulačné listy, ktoré sa stali akousi vstupenkou do krásnych štyroch študentských rokov, ktoré ich v tlmačskej SOŠt-ke nepochybne čakajú.

  Sme radi, že nám naša škola umožňuje takto sa spoznávať aj mimo školských lavíc a ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohtoročnej imatrikulácie.

  Dúfame, že štyri roky, ktoré tu prváci strávia, sa budú niesť v príjemnej atmosfére humoru, ale aj povinností, ktoré študentský život obnáša. Milí prváci, prajeme Vám, nech sú to štyri roky, na ktoré budete dlho spomínať.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

 • Zenit v strojárstve 2019

  Tradične koncom novembra prebiehajú na vybraných školách celého Slovenska krajské kolá súťaže ZENIT. Naša škola tento rok zastrešovala 21. ročník súťaže Zenit v strojárstve. 10 škôl NSK, 26 súťažiacich v jednotlivých kategóriách. Takto vyzerala pôvodná bilancia pred začiatkom súťaže. Súťažiaci si preverili svoje odborné vedomosti a aj praktické zručnosti v štyroch kategóriách. Kategória A je určená pre žiakov stredných priemyselných škôl, ktorí predviedli svoju zručnosť pri pevnostných výpočtoch, tvorbe technologických postupov a spracovaní technickej dokumentácie pomocou CAD systémov. Kategória S je zameraná na overenie praktických zručností žiakov stredných odborných škôl pri strojovej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Kategória R je zasa zameraná na overenie praktických zručností pri ručnej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie a vrátane vypracovania technologických postupov. V kategórii C preukázali súťažiaci svoje praktické zručnosti vo výrobe súčiastky pomocou technológií CNC.

  Všetci súťažiaci sa počas súťaže snažili vydať zo seba to najlepšie a ukázať svojim rovesníkom a svojim pedagógom svoju Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Invenciu a Tvorivosť.

  Po celodennej námahe, predsedníčka krajskej komisie Ing. Renáta Kleinová vyhlásila výsledky v jednotlivých kategóriách. Výsledková listina

  Hollá

   

 • Stužková slávnosť IV. D

  Opäť nastal čas stužkových slávností, jednej z najvýznamnejších udalostí v živote človeka. Pre budúcich maturantov je práve ona príležitosťou ukázať sa vo svetle, v akom ich učitelia, rodičia a blízki ľudia nepoznajú.

  Študenti 4.D triedy zo SOŠ technickej v Tlmačoch sa v piatok 15.11.2019 slávnostne vyobliekali a  pripravili všetko potrebné k oficiálnej, aj kultúrnej časti tohto večera.  Zabezpečili si  reprezentatívnu sálu v priestoroch hotela Atóm, dobrú hudbu, profesionálneho fotografa,  aj kameramana.  Bez prípravy na stužkovú sa to nezaobišlo, študenti si posledné týždne nacvičovali scénky, spievali pesničky, prešli základom spoločenského tanca, naučili sa postupnosť oficiálnej časti. Zažili tak veľa úsmevných príhod, smiechu, nervov z nezdaru, ale aj to patrí k utužovaniu dobrého kolektívu.

  Popri hľadaní vhodných námetov k programu a pri skúškach som si uvedomila, že sa hanbia vystupovať pred spolužiakmi a určite sa teda budú hanbiť aj pred profesormi. V ten večer mali trému, na nácvik programu bolo málo času, a tak sa občas aj zaimprovizovalo. Ale príhovory, poďakovania, šerpovanie  a stužkovanie študentov v oficiálnej časti splnili zaužívané pravidlá a dopadlo to na výbornú. Po rodičovskom a učiteľskom tanci nasledoval kultúrny program, ktorý bol vkusný, zábavný a interaktívny, čo bolo milým prekvapením pre učiteľský zbor, aj pre rodičov.  Nielen zelená stužka – symbol mladosti odjakživa patrí k tomuto večeru, čítali sa častušky, zapaľovali sviečky, premietali fotky z detstva a zbierali sa črepy šťastia popri spoločnom spievaní pesničiek „Stužková“ a „Nie sme zlí“.

  Niektorí prežívali stres viac, iní menej, ale stálo to za to. Veď stužkovú pripravovali najmä kvôli rodičom, svojim blízkym a nám učiteľom. Je to jedna z najkrajších foriem poďakovania, keď nám svojim vystupovaním, slovami, kvetmi a nemými pohľadmi prejavia vďaku a náklonnosť.

  Priznám sa, že na žiadnej stužkovej slávnosti doteraz som sa neubránila slzám. Nebolo to inak ani v ten večer. Atmosféra bola veľmi dojímavá,  študenti sa správali galantne a slávnostne. Som na nich hrdá, zo srdca im želám a budem im držať palce, aby úspešne zmaturovali.


   
   


   

 • Tlmačskí študenti navštívili tábor smrti

  „Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili.“ G. Santayana

  Aj v duchu tohto výroku sme sa rozhodli okrem plnenia si školských povinností aj trochu oddýchnuť si a vybrali sme sa na exkurziu do Poľska. Naše kroky viedli do koncentračného tábora v Osvienčime, ktorý bol počas druhej svetovej vojny nemeckým vyhladzovacím táborom, ktorý postavili na príkaz H. Himmlera. Po napadnutí Poľska sa jeho prvými väzňami stali práve Poliaci. V plynových komorách však našli smrť predovšetkým Židia, ale aj Rómovia, sovietski vojnoví zajatci a ďalší. Zahynulo v ňom približne 1,5 milióna nevinných ľudí.

  „Už pri vstupe do tábora sa mi to zdalo hrozné. No keď sme začali chodiť po jednotlivých budovách, začal som oveľa viac premýšľať, aké to naozaj muselo byť. A tak by sme si mali uvedomiť, ako sa dnes máme dobre.“, prezradil nám tretiak Alexander Kopsa.

  Tábory boli v Osvienčime tri. Ako prvý bol postavený v roku 1940 Auschwitz I. O rok neskôr Auschwitz II. (Birkenau). Zo spomínaných dvoch táborov väzni často odchádzali do pracovného tábora v Monowiciach, Auschwitz III. Väzňov pri odchode a príchode z práce vítal cynický nápis “Arbeit macht frei.”- „Práca oslobodzuje.“

  Dozvedeli sme sa množstvo informácií o živote v koncentračných táboroch cez životné príbehy ľudí, ktorí tu prežili obrovské násilie a utrpenie. Mali sme možnosť pozrieť si stavby, plynové komory, šatstvo, vlasy obetí ako i ďalšie exponáty. Počas výkladu sme položili množstvo otázok adresovaných sprievodkyni. Po spoznaní, aké veľké môže byť ľudské utrpenie zapríčinené ľuďmi, sme prehodnotili význam slobody, ktorú v súčasnosti považujeme ako za neodmysliteľnú a prirodzenú súčasť života.

  „Nechápem, ako mohol človek človeku spraviť niečo tak ohavné a ponižujúce, keď sme si predsa všetci rovní a nemali by sme robiť medzi sebou rozdiely. Určite to treba vidieť, lebo podľa mňa treba to aspoň na chvíľu precítiť, nielen sa o tom učiť.“, prezradila svoje dojmy programátorka Katarína Kováčová.

  Sprievodkyňa sa s nami rozlúčila slovami: „Vážte si, že ste slobodní, lebo keby ste tu museli pracovať pri teplote ­-20°C bez zimného šatstva a obuvi, jesť jedenkrát za deň a vykonávať toaletu len na základe povolenia príslušníkov komanda, vtedy by ste skutočne pochopili, že sloboda je jednou z najdôležitejších hodnôt ľudstva.“

  Táto exkurzia nám pripomenula fatálny omyl ľudstva, dala ponaučenie z chýb minulých a predovšetkým nedopustiť, aby sa v budúcnosti tento omyl zopakoval. Osvienčim je miestom plným bolesti a zúfalstva a platí staré známe, že je „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.“

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

 • Máme nielen šikovných technikov ale aj športovcov

  15. až 17. 11. 2019 sa žiak našej školy Patrik Puckaller zúčastnil Svetového pohára v karate v srbskom hlavnom meste Belehrad. Vo svojej kategórii 18 -20 sa umiestnil na krásnom treťom mieste. 

  GRATULUJEME

   

 • ZENIT v elektronike 2019

  Súťažilo sa v skupinách A a B. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov z jednotlivých ročníkov v odbore mechanik elektrotechnik. Súťaž sa skladala z dvoch častí. Prvú časť tvorili písomný test, ktorý preveril hlavne vedomosti žiakov z oblasti elektroniky. Druhá časť bola praktická, pri ktorej žiaci museli zrealizovať elektronické zadanie podľa schémy zapojenia. V tejto časti sa uplatnili najmä zručnosti žiakov. V skupine A, ktorú tvorili žiaci z 3. a 4.ročníka skončil na prvom mieste Jakub Tinák, žiak tretieho ročníka a na druhom mieste, žiak štvrtého ročníka Dominik Balaj. V skupine B, ktorú tvorili žiaci z 1. a 2. ročníka, na prvom mieste skončil Simon Maruška  a na druhom mieste skončil Jakub Chvojka, obidvaja sú žiaci druhého ročníka.Uvedení žiaci získali diplomy, finančné ocenenie a vecné predmety.

  Výhercovia jednotlivých skupín zároveň postúpili do krajského kola ktoré organizuje dňa 28.11.2019 Stredná odborná škola technická vo Vrábloch.

  Výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

  Organizačne zabezpečili súťaž majstri odborného výcviku Ing. Zajac P. a Ing. Kunik J.

 • Mladý tvorca 2019

  V dňoch 5. a 6. novembra 2019 zástupcovia našej školy prezentovali odbory a výsledky činnosti našich žiakov na výstave Mladý tvorca 2019. Cieľom tejto výstavy bolo podporiť a spropagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Spropagovali alternatívy uplatnenia absolventov našej školy na trhu práce a v podnikaní. Výstavu navštívili aj rodičia a žiaci základných škôl, ktorým poskytla väčší prehľad o profilácii našej škôly s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia  a programy  z oblasti záujmovej činnosti žiakov. Zástupcov tu mali rôzne školy nášho kraja ale aj ostatných krajov Slovenska a aj školy zo zahraničia. Mali sme možnosť porovnať činnosť škôl z Čiech, Rumunska atď.

  Ing. Jana Hollá

 • Exkurzia vo firme RIBE Slovakia k.s. Nitra

  Dňa 28. októbra 2019 sa žiaci I. D triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo firme RIBE Nitra. Táto firma je jedným z najlepších európskych dodávateľov spojovacieho materiálu v segmente malých a stredných sérií. RIBE Slovakia, výrobný závod Nitra je dodávateľom špeciálneho spojovacieho materiálu pre európsky automobilový, letecký a spotrebný priemysel so zameraním na malú a stredne sériovú výrobu s takmer 2000 typmi výrobkov. Hlavným výrobným programom sú pevnostné diely, najmä skrutky vyrábané tvárnením z drôtu za studena. Žiaci si mali možnosť prezrieť všetky pracoviská v tomto závode, všetko s odborným výkladom p. vedúceho výroby a tak sa na vlastné oči presvedčiť o možnostiach uplatnenia svojich študijných odborov.   

   

                                                                                     PaedDr. Rastislav Brezina

 • Písalo sa o nás na stránke MŠVVaŠ SR

  Štatistický zázrak z Tlmáč

  Počet ľudí bez práce v okrese Levice svojou hodnotou 15,13 %* prekračuje celoslovenské štatistiky nezamestnanosti. O prácu sa tu uchádza až 8 506* uchádzačov. I napriek tomu študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch nemajú vôbec žiadny problém nájsť si prácu vo svojom odbore. Ako je to možné?     Stredná odborná škola technická v Tlmačoch totiž efektívne využíva eurofondy na to, aby zvýšila šance svojich žiakov na trhu práce.     Za 302-tisíc eur nakúpila výpočtovú techniku, software, či stroje a vybavila učebne interaktívnou technikou. Študenti sa tak zoznamujú s najmodernejšími metódami a formami práce a stávajú sa tak pre svojich budúcich zamestnávateľov mimoriadne atraktívnymi. Nakoľko z nich totiž škola urobila už „hotových ľudí“, budúci šéf nemusí investovať do ďalšieho zaškoľovania. Slúži tak ako príklad pre ďalšie odborné školy, najmä v okresoch, kde sú rady na Úradoch práce nekonečne dlhé.     Osemnásťmesačný projekt vzdelávania s názvom „Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím“ je finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu. Zámerom je zaviesť vyučovanie odborov ako strojný mechanik, mechanik elektronik, pracovník marketingu, mechanik strojov a zariadení aprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadenípriamo v praxi.     Príkladom praktického vzdelávania je napríklad výroba konkrétneho žiackeho produktu. Na predmete technické kreslenie si žiaci s pomocou softvéru AutoCad nakreslia technický výkres v grafickom programe. V rámci vyučovacieho predmetu technológia si pripravia technologický postup výroby. Nakoniec na odbornom výcviku si daný návrh výrobku samostatne vyhotovia.        Práve tu si začínajú uvedomovať prepojenie teórie s praxou. „Škola už 63 rokov vychováva kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a zvárania no zároveň pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie. Vďaka realizácii projektu Vzdelávanie vychovávame kvalifikovaných odborníkov pre trh práce, ktorí nemajú problém si nájsť uplatnenie“, hovorí o prínose projektu pre oblasť s vysokou nezamestnanosťou riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová. „Trendy vzdelávania, odborná náročnosť, rozvoj technológií i konkurenčné prostredie na trhu práce sú pre školu hnacím motorom k úspešnej realizácii projektu a k následným úspechom jej žiakov“, dodáva Mrázová.     Škola sa v projekte zamerala na obnovu a doplnenie didaktických pomôcok, výpočtovej techniky, strojov, zariadení, knižného fondu i softvéru. Vďaka tomuto vybaveniu pedagógovia školy dokážu modernizovať svoje vyučovacie hodiny, aby boli pre študentov atraktívnejšie a pútavejšie. Tomu predchádzalo vzdelávanie samotných pedagógov a ich odborný osobnostný rozvoj v oblasti žiackych projektov a  digitálneho obsahu vzdelávania.  Samotné školenia sú zamerané na programovanie CNC strojov, senzoriku,  PLC systémy či programovateľné stavebnice.     „Vďaka využitiu zakúpených moderných didaktických pomôcok, doplneného knižničného fondu a interaktívneho vybavenia učební sa zmenili aj metódy a formy práce so žiakmi počas vyučovania. Zmeny, ktoré sa uskutočnili až v 23 predmetoch  smerujú k napĺňaniu požiadaviek trhu práce aj vyššieho vzdelávania“, dopĺňa riaditeľku majster odborného výcviku Bc. Miroslav Bernát.     Škola získala na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 302-tisíc eur a do jeho úspešnej realizácie zapojila 21 zamestnancov a 228 žiakov.Čo na modernú výučbu hovoria študenti?VIDEO - /data/files/4396_tlmace-zostrih.wmv

 • Tlmačania zašli do Nitry na Drotára

  Ako už býva zvykom, nie je tomu inak ani tento školský rok. Okrem vyučovania a odborného výcviku sa zúčastňujeme aj rôznych školských či mimoškolských aktivít. Jednými z nich bývajú aj divadelné predstavenia. Tentokrát sme zašli do Nitry, kde na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre hrali herci nitrianskeho divadla inscenáciu veselohry Drotár, ktorá priniesla vtipné momenty aj vášnivé chvíle. Zábavná rodinná zápletka, alkohol, vtipné momenty, vášeň aj láska. Nič z toho nechýbalo v slovenskej klasike, vo veselohre Drotár z pera Jána Palárika.

  Príbeh obyčajného slovenského drotára sa odohráva v roku 1860 v Pešti. Drotár sa tam vydáva hľadať svojho pomaďarčeného brata. Najprv však v Pešti stretáva krásnu Marínu z Oravy, ktorú prichýlil bohatý strýko Rozumný.

  Marína drotára zavedie za strýkom, ktorý mu hneď ponúkne prácu. Drotár za ten čas všetkým na panstve vyrozpráva príbeh o tom, ako hľadá svojho brata. Až sa jedného dňa, zhodou náhod, jeho brat zjaví na panstve, lebo sa hlási na pozíciu učiteľa. Predbieha ho však istý gróf z Poľska, ktorý bol v tom čase vo svojom rodnom kraji stíhaný žandármi a vzal drotárovmu bratovi maturitný list. Na základe toho listu ho strýko nakoniec prijíma a z poľského šľachtica sa stáva na oko drotárov brat.

  Týmto sa začína zamotávať klbko osudov. Nemalý priestor dostali na pódiu vášeň a ľúbostné pletky, ktoré do hry vnesú dávku emócií. Podstatnú úlohu zohrá aj strýkov nemecky hovoriaci sluha, ktorý o pravde od začiatku vie a snaží sa uviesť všetko na pravú mieru, ale nikto mu neverí. Okrem neho sa v hre objaví aj nemecký žid a český žandár.

  Keďže obdobie, v ktorom sa dej odohráva, je zasadené do čias existencie Uhorska, mohli sme dobovú autenticitu vnímať aj na mnohojazyčnosti hereckých prehovorov. Na pódiu odzneli maďarčina, nemčina, poľština, ale napriek tomu prevažovala slovenčina. Aby diváci pochopili slová hercov v cudzom jazyku, nad pódiom sa nachádzal displej, kde sa premietali preklady v slovenskom jazyku.

  Hra ponúkla skvelý humor mierený často do našich vlastných radov, nádherné kostýmy, nápaditú scénu a okrem vášnivých a v súčasnosti veľmi aktuálnych národnostných a sociálnych sporov, rozporov a konfliktov vytvára autor veľký priestor aj pre ľúbostné vášne.

  V hre sa predstavili herci DAB: Marián Viskup, Andrej Remeník, Barbora Andrešičová, Nikolett Dékány, Tomáš Turek, Peter Oszlík, Martin Fratrič, Branislav Matuščin a Juraj Ďuriš.

  Vychutnali sme si kultúrny zážitok v podobe pútavého a strhujúceho príbehu na javisku. Je to komédia, ktorá hovorí aj o vzťahoch, aj o mladých ľuďoch, aj o zamilovaní, aj vzťahoch s rodičmi, takže nie je dôvod, prečo by si tam niečo nenašiel aj mladý človek.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35