Hlavné menu

 •  Zlatý pohár LINDE 2019 znovu putoval na SOŠ technickú Tlmače.

  Vo Frýdku Místku  sa v dňoch 15. -17. apríla 2019  konal  23. ročník medzinárodnej zváračskej súťaže žiakov stredných škôl o Zlatý pohár LINDE 2019.  Súťaže sa zúčastnilo celkovo 125 mladých zváračov z 52 škôl. Okrem súťažiacich z českej republiky sa zúčastnilo aj 22 zahraničných súťažiacich. Svojich favoritov vyslalo Bulharsko, Ukrajina, Slovensko, Česká republika a Nemecko. V hodnotiacej komisii mala zastúpenie každá krajina. Slovensko zastupovali  doc. Ing. Jozef  Jasenák, PhD. a  Ing. Dušan Malárik z Cechu zváračských odborníkov Trnava, Zdenko Šikeť, zváračský inštruktor SES, a.s. Tlmače.

  Súťažilo sa v štyroch metódach: TIG (141) - zváranie v ochrannej atmosfére Argónu, MIG/MAG (135) - zváranie v ochrannej atmosfére CO2,,  MMA (111) – zváranie  elektrickým oblúkom obalenou elektródou,  GAS (311) – zváranie  kyslíkovo-acetylénovým plameňom.

  SOŠT Tlmače reprezentovali  Štefan Bánovský,  MMA (111), Jakub Kuruc, MIG/MAG (131/135)  a Rajmund Škrha, TIG /141).  Pedagogický sprievod zabezpečovali inštruktor zvárania a zároveň majster odborného výcviku  Bc. Ján Salaj,

  Úroveň súťaže sa z roka na rok zvyšuje a konkurencia rastie. Nie je jednoduché stáť na stupňoch víťazov v silnej medzinárodnej konkurencii. Všetky krajiny vyberajú starostlivo svojich zástupcov na súťaž. Preto aj naša škola a naši žiaci sa na túto prestížnu súťaž poctivo a vzorne pripravovali. Nič nenechali na náhodu a to sa aj odrazilo na výsledku.

  Tlmačania  znovu ukázali že patria medzi svetovú špičku vo zváraní medzi žiakmi stredných škôl.  1.  miesto a teda zlatý pohár LINDE priniesol domov Jakub Kuruc z III.E triedy ktorý stál na najvyššom stupni a zaslúžil sa o víťazstvo v metóde 135 MIG/MAG. Treba pripomenúť, že za posledné obdobie žiaci našej školy, získali už 9 krát Zlatý pohár Linde. Ani ostatní naši súťažiaci sa v súťaži nestratili a umiestnili sa na krásnych bodovaných miestach vo svojich kategóriách.

  Poďakovanie  patrí všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu  školy a celého Slovenska na  náročnej súťaži.  Poďakovanie za cenné odborné, teoretické a praktické rady počas prípravy žiakov patrí Zdenkovi Šikeťovi, inštruktorovi Zváračskej školy SES, a.s.Tlmače, ktorá aktívne pomohla s prípravou žiakov na súťaž a najviac Zdenkovi Šikeťovi.

  História uplynulých  ročníkov súťaže potvrdzuje, že mladí zvárači z Tlmáč tu majú svoje pravidelné zastúpenie a  podarilo sa im získať Zlatý pohár Linde  už viackrát. Prvý bol v roku 2007 Ivan Laurečník, nasledoval  František Holečka (2009),  Štefan Farkaš  a Matúš Dóka (2010), Peter Jakubík  (2011),  Dávid Baláž (2013 a 2014 )Frederik Machajdík 2016  Jakub Kuruc 2019.Mená týchto úspešných mladých zváračov sú zapísané veľkými písmenami v kronike súťaže.  Dosiahnuté úspech y budú dozaista motiváciou pre ďalších žiakov SOŠT  Tlmače.

   

  Bc.Ján Salaj

  inštruktor zvárania-majster OV SOŠT Tlmače

 • Písali o nás

 • Oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov 2019

  "Byť učiteľom je nádherné, namáhavé, príjemné, veselé, smutné, ťažké, ľahké, nepredvídateľné, únavné, nudné, zábavné, otravné, opakujúce sa, neopakovateľné, nevydržateľné, inšpiratívne, vyčerpávajúce, nabíjajúce, sebazničujúce, lákavé, úžasné. Je to krásna komunikácia s mimoriadnymi bytosťami. Výsadou učiteľa je, že môže neuveriteľným spôsobom prispieť k rozvoju každého zo svojich žiakov. K pozitívnemu aj k negatívnemu. Môžete nasmerovať v živote tisíce ľudských bytostí. Ľudských bytostí, ktoré budú ovplyvňovať tento štát, tento svet, tento vesmír. Je to vo vašich rukách, myšlienkach a skutkoch. Nikdy na to nezabúdajte," píše sa v úvode knihy Umenie byť učiteľom od autorou Zuzany Berovej a Petera Bera.

  Pri príležitosti Dňa učiteľov prebehlo slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógov a riaditeľov stredných škôl. Predseda NSK doc. Ing. Milan Belica, PhD. ocenil riaditeľov stredných škôl za implementáciu duálneho vzdelávania. Jednou z ocenených bola aj naša pani riaditeľka Ing. Jana Mrázová. Medzi ocenenými pedagógmi bol hlavný majster odbornej výchovy Mg. Alexander Gábor.

 • Mladý zvárač 2019

  „Väčšina ľudí prepásne svoju životnú príležitosť, pretože tá je oblečená v montérkach a vyzerá ako práca.“ »Thomas Alva Edison «

              Mladí zvárači z deviatich škôl svoju životnú príležitosť neprepásli a dňa 19. marca 2019 si obliekli svoje montérky a hrdo sa postavili do zváracích boxov, aby odbornej porote predviedli čo vedia. Na XII. ročníku celoslovenskej akreditovanej súťaže Mladý zvárač, ktorú organizuje na svojej pôde Stredná odborná škola technická v Tlmačoch sa stretlo 30 súťažiacich zo Slovenska, Českej republiky a Srbska. Rovnako ako v predchádzajúce ročníky sa súťaž konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

              Súťaž slávnostne otvorila riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová, ktorá srdečne poďakovala všetkým prítomným za to, že prijali pozvanie a osobne sa zúčastnili tejto jedinečnej súťaže. V príhovore pripomenula, že takýto typ súťaže by nebolo možné zrealizovať bez kooperácie so zamestnávateľmi a odbornými združeniami, s ktorými škola dlhoročne spolupracuje. Medzi najvýznamnejších patrí Cech zváračských odborníkov z Trnavy a Slovenské energetické strojárne, a. s. Tlmače. Oporu pri organizácii súťaže škola našla aj u štedrých sponzorov z radov zamestnávateľov, pre ktorých vychováva budúcich zamestnancov.

              Pozvanie na otvorenie súťaže prijal a k prítomným sa prihovoril poslanec NR SR a podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry, ktorý vyzdvihol význam Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch v oblasti technického vzdelávania a v systéme duálneho vzdelávania v Nitrianskom kraji. Za odbor školstva NSK pozvanie prijal RNDr. Vladimír Gubiš, vedúci odboru vzdelávania a kultúry. Ako správna lokálpatriotka prvenstvo žiakom z Tlmáč priala a v mene mesta vystúpila prednostka mestského úradu  Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová.

              Súťažiaci si preverili svoje zručnosti v troch metódach zvárania – metóda 141 TIG zváranie v ochrannej atmosfére argónu, metóda 111 MMA zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom a metóda 135 MAG zváranie v ochrannej atmosfére CO2. Úlohou mladých zváračov bolo vyhotoviť dva zvary podľa špecifikácie (WPS). Odborná porota na základe vizuálnej kontroly pridelila súťažiacim body a súčet bodov za oba zvary rozhodol o poradí súťažiacich. V metóde 135 MAG 1. miesto obsadil Patrik Zolčák , 2. miesto   Jakub Kuruc obaja zo SOŠt Tlmače, 3. miesto získal Benjamín Čagala zo SOŠt Čadca. V metóde 141 TIG 1. miesto  získal Rajmund Škrha  zo SOŠt Tlmače, 2. miesto Aydemir Halis  zo SOŠ techniky a služieb Šahy a na 3. mieste skončil  Miroslav Zelina zo SŠ Martin.  V metóde 111 MMA si prvenstvo odniesol  Tomáš Déneš zo  SOŠ techniky a služieb Šahy, 2. miesto Ján Smutník, SOŠt  Čadca a 3. miesto  Adrián Valentík , SOŠTt Tlmače.

              Okrem hodnotných cien a finančnej hotovosti, ktoré si z rúk štedrých sponzorov prevzali víťazi na prvých troch miestach, z rúk doc. Ing. Jozefa Jasenáka, PhD.  a Ing. Dušana Malárika  si všetci účastníci XII. ročníka prevzali Tovarišské listy vydané Cechom zváračských odborníkov v Trnave.

  Ing. Jana Hollá

 • Nová 3D tlačiareň pre SOŠ technickú

  Vďaka grantovej podpore nadačného fondu Cloetta pri Nadácii detí Slovenska rozbieha občianske združenie NOW projekt "3D tlač na školách"8.3.2019 z rúk vedenia nadácie prebral 3D tlačiareň Mgr. Gábor. Teraz si naši žiaci môžu na hodinách počítačovej grafiky vymodelované súčiastky priamo vytlačiť. Aj takáto učebná pomôcka posunie dopredu našich mladých technikov.

  Ing. Jana Hollá

 • Novinky z INTERNÁTU

  11.2.2019 Ing. Tomljenovičová pripravila pre našim chlapcv na intenáte príjemné popoludnie plné zábavy, hudby a súťaženia v anglickom jazyku. Po prvom kole je víťazom programátor zo Srbska P. Čížik, ale ďalší jeho dvaja spolužiaci a zároveň spolubývajúci sú v tesnom závese. Tak uvidíme, ako zabojujú o týždeň. Ak máte chuť zabaviť sa hudbou, spevom, alebo hrou na nejaký nastroj, prídite medzi nich na budúci pondelok.

  zopár fotiek

 • Návšteva v Srbsku

  V dňoch 4. a 5. marca 2019 sme navštívili rodisko našich žiakov zo Srbska. Stretli sme sa s veľmi príjemnými ľudmi, ktorí nás vrelo privítali a zabezpečili nám stretnutie so zástupcami základných škôl v meste Kovačica a Padina. Prostredníctvom týchto zástupcov sme oslovili žiakov končiacich ročníkov s ponukou štúdia na našej škole. Týmto chceme poďakovať za milé privítanie a prístup rodičov naši terajších ale aj budúcich žiakov. Ďakujeme!

  vedenie SOŠ technciká Tlmače

 • Na Mikuláša bolo v našej škole opäť veselo

  Tohtoročnú výzvu na tradičný a dlho očakávaný mikulášsky turnaj vo volejbale  prijalo šesť  tímov. Tri z nich postavili žiaci IV.D a IV.E triedy. Ďalšie tímy tvorili zmiešane družstvá z III.E triedy. Posledným družstvom, ktoré vždy hrá s veľkým nasadením, sú tohtoroční prváci z I.E triedy. Hralo sa systémom každý s každým, takže nebola núdza o skvelé "lopty", nahrávky, útok i obranu. Výborná nálada, skvelá atmosféra a radosť z hry vládla počas celého turnaja. Víťazstvo i obhajobu z minulého roku si nakoniec vybojovalo družstvo zo IV.D triedy  v zložení Jaroslav Petrík, Simon Kocman, Sebastián Vlčko, Maroš Cibulka, Lukáš Lacko a Dominik Birdáč. Prváci v zložení: Alex Lenart, Branislav Libárik, Jozef Homola, Richard Krkoš, Dominik Kováčik a Miroslav Bogdán s náhradníkom Martinom Berkešom. Ťažko prekonávali rešpekt pred staršími spolužiakmi a hoci mali pred turnajom  smelé plány,  nenašli hernú pohodu a skončili tak, že sa delili s tretiakmi o štvrté a piate miesto. 

  Volejbal prilákal aj veľa fanúšikov. Priniesol športovú radosť, dobrý pocit a odhodlanie na ďalší ročník.

                                                                                                                          Hatiarová

 • Tlmačskí študenti finišovali v závode Volkswagen

  Bratislavský závod Volkswagen láka stále čoraz viac návštevníkov. Dňa 17. decembra 2018 sa aj študenti II.E, II.D a I.F triedy zúčastnili hodnotnej odbornej exkurzie v najväčšom automobilovom koncerne na svete - závode na výrobu áut Volkswagen Bratislava. VW pôsobí na Slovensku od roku 1991. Bratislavský závod Volkswagen je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou - Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, SEAT Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Viac ako 99 % jeho produkcie smeruje na vývoz do 148 krajín sveta. Bolo teda čo obdivovať, prezerať a na vlastné oči presvedčiť sa ako prebieha výrobný proces tejto značky áut.

  Takúto príležitosť mal aj druhák Jozef Žíroš, ktorý nám prezradil jeho dojem z exkurzie: „Bola to pre mňa výborná exkurzia, kedy som sa na vlastné oči presvedčil, že tento závod vyrába autá najvyššej kvality za prísnych nielen bezpečnostných, ale predovšetkým technických a technologických podmienok. Tá lanovka na prepravu hotových automobilov bola fantastickým momentom a prekvapením nielen pre mňa, ale aj pre mojich spolužiakov. Majú to fakt vymakané a profesionálne na vysokej úrovni.“

  V rámci zaujímavej exkurzie si študenti technického zamerania prezreli jednotlivé pracoviská a obrovské výrobné haly, kde konštruujú vozidlá pre trh do celého sveta pomocou najmodernejšej techniky automobilového priemyslu. Žiaci mali možnosť spojiť  teóriu s praxou.  Exkurzia bola zameraná na výrobný proces áut, ktorý sa skladá zo 6-tich fáz: lisovňa, karosáreň, lakovňa, montáž, výroba agregátov a Finish center.

  „Zaujala nás predovšetkým lisovňa, kde sme doslova s otvorenými ústami z blízkosti pár metrov mohli v ten deň vidieť výrobu jednotlivých častí karosérie najnovšieho pripravované modelu auta na automobilový trh Porsche Cayenne. Treba povedať, že nám to dalo oveľa lepšiu predstavu o výrobnom procese automobilov. Chcel by som aj ja budúci rok po skončení štúdia pracovať v tejto automobilke, doplnil jeden zo študentov nadstavbového štúdia Patrik Levák.

  Videli stovky pracujúcich robotníkov, ako vyrábajú autá. Veľa sa naučili a dozvedeli o výrobnom procese vo fabrike  Volkswagen Bratislava, a to vďaka podrobnému a komplexnému výkladu sprievodcov.

   

  Mgr. Marián Sabala

 • Reklamný šot 2018

  Informácie o duálnom vzdelávaní

 • Strojári z Tlmáč zažili strhujúci príbeh na javisku

  Študenti SOŠt z Tlmáč sa pravidelne zúčastňujú rôznych kultúrnych či divadelných predstaveniach. Ani tentokrát tomu nebolo inak. Vybrali sme sa do Nitry, aby sme si vychutnali kultúrny zážitok v podobe pútavého a strhujúceho príbehu na javisku. Nečakaným zážitkom pre nás bolo divadelné predstavenie Otec Goriot, ktorým nás herci Divadla Andreja Bagara v Nitre doslova šokovali. Totálne naplnené hľadisko nitrianskeho divadla si vychutnalo divadelné predstavenie v skvelom podaní, ktoré trvalo vyše troch hodín.

  Pútavý dej, strhujúci príbeh Otca Goriota, zaujímavé herecké výkony, výnimočná herecká kresba nás presvedčili o tom, že náš výber predstavenia bol správny. Skvelá inscenácia, plná dramatických momentov, herci v priam horúčkovitom tempe dynamicky stelesňovali neraz konfliktný stav pomocou výbornej komunikácie a pohybu.

  V Otcovi Goriotovi zobrazili silu otcovskej lásky, ktorá nepozná hranice. Goriot obetoval všetko svojim dcéram a tomu, aby im zabezpečil šťastný a bezstarostný život. Neexistovalo nič, čo by nebol schopný urobiť pre šťastie svojich dcér, a predsa sa mu nedostala späť ich oddanosť a láska. Zomiera v absolútnej chudobe a opustený.

  Po divadelnom predstavení sme si prezreli námestie Nitry a zastavili sa v nákupnom centre, kde sme mali príležitosť kúpiť si suvenír či nejakú maličkosť na pamiatku. Mestečko Nitra sme opustili v popoludní a s veselou náladou sa vrátili domov kultúrne obohatení a plní pozitívnych dojmov.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

   

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 21. novembra 2018 sa v našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku. Najlepší študenti si mohli otestovať svoje vedomosti z anglického jazyka. Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. Olympiády sa zúčastnilo 16 študentov I. – IV. ročníka. Výsledky sú nasledovné:

                       1. miesto - Pavel Čížik – I.E                                                                                                                                       2. miesto – Adrián Ordogh – II.E                                                                                                                                 3. miesto – Dušan Marušnik  – IV.D

  Do okresného kola olympiády, ktoré sa bude konať 16. januára 2019 na Strednej umeleckej škole Ladislava Bielika v Leviciach  postupuje Pavel Čižik. Všetkým účastníkom olympiády ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a postupujúcemu budeme držať palce.

   

  Mgr. Martin Gábor, PhDr. Peter Izsóf

 • Burza informácií 2018

  Burza informácií - je miestom, kde sa žiaci končiacich ročníkov základných škôl, ich rodičia, výchovní poradcovia, ale aj iní návštevníci mali možnosť informovať o ponuke odborov na stredných školách v Nitrianskom samosprávnom kraji. V konkurencii mnohých škôl sme sa ani my nestratili a zaznamenali veľký záujem o našu školu. Okrem informácií o študijných a učebných odboroch sme návštevníkov informovali o možnosti ubytovania v novootvorenom školskom internáte a o systéme duálneho vzdelávania. Na burze sa s nami zúčastnili aj zástupcovia ZF Slovakia a.s. s ktorými aktívne spolupracujeme v systéme duálneho vzdelávania. 

  Ing. Jana Hollá

 • Krajské kolo Zenit v strojárstve 2018

  Dňa 19.11. 2018 na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch prebehlo krajské kolo už jubilejného XX. ročníka súťaže. Jej hlavnou úlohou je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ v oblasti strojárstva. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 24 žiakov z 11-tich stredných škôl NSK.

  V tomto jubilejnom ročníku sa výrazne darilo našim žiakov vo všetkých kategóriách, v ktorých sme mali zastúpenie.

  V kategórii S - strojové obrábanie si striebornú medailu vysústružil Lukáš Lacko zo IV.D triedy. Od prvého miesta ho delili len 2 body. Najzručnejším zo všetkých súťažiacich v kategórii R - ručné spracovanie bol žiak III.A triedy Dávid Erdélyi, ktorý okrem zručnosti predviedol aj svoje výborné teoretické vedomosti v online teste, ktorý žiaci riešili v teoretickej časti súťaže. Ako sa stalo už pomaly tradíciou, v kategórii C - programovanie CNC, sa žiaci našej školy umiestnili v prvej trojke. Prvé miesto patrilo Erikovi Kalmárovi a tretiu - bronzovú priečku obsadil Pasquale Scerbo, obaja z triedy III.E. Všetci úspešní súťažiaci si prevzali ceny z rúk p. riaditeľky Ing. Jany Mrázovej a diplomy im odovzdala Ing. Renata Kleinová predsedníčka krajskej komisie Zenitu v strojárstve za NSK. 

  Všetkým srdečne gratulujeme a zároveň držíme palce chlapcom, ktorí sa umiestnili na prvom mieste. Čaká ich celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa bude konať 12. - 14. februára 2019 v Banskej Bystrici.

  Ing. Jana Hollá

  Fotky

  Výsledková listina

 • Odborná exkurzia v ZF Slovakia a.s. Levice

  Dňa 9. 11. 2018 sa žiaci I.E triedy /odbory POSZ a MSZ/ pod vedením hlavného majstra Mgr. Alexandra Gábora zúčastnili exkurzie v závode ZF Slovakia a.s. v Leviciach.   

   

  Účastníkov exkurzie sprevádzala majsterka odborného výcviku Mgr. Martina Šustáková. Prvé kroky viedli priamo do strediska duálneho vzdelávania, kde ich bližšie informovala o priebehu odborného výcviku spolužiakov, ktorí študujú v systém duálneho vzdelávania. Následne navštívili výrobnú halu v prevádzke Levitex. Históriu výrobnej haly im priblížil Ing. Michal  Budač, vedúci výrobnej  haly v Levitexte. Ing. Marian Rumpel zasa sprevádzal našich žiakov po výrobných halách a poskytol odborný výklad o výrobnej  činnosti jednotlivých prevádzok.

  Chceli by sme sa touto cestou poďakovať vedúcemu duálneho vzdelávania  Ing. Marekovi Benedikovi za možnosť zúčastniť sa tejto zaujímavej exkurzie.                                                                   Mgr. Alexander Gábor

 • Zenit v elektronike 2018 školské kolo

  Dňa 22. októbra 2018 sa v SOŠ technickej v Tlmačoch uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťažilo 8 žiakov študijného odboru mechanik elektrotechnik. Žiaci boli vyberaní na základe triednych kôl a z každého  ročníka postúpili do školského kola prví dvaja študenti.

  Súťažiaci boli rozdelení na dve skupiny. Skupinu A tvorili žiaci tretieho a štvrtého ročníka, skupinu B tvorili mladší žiaci prvého a druhého ročníka.

  Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Každá časť súťaže bola bodovaná. Teoretickú časť súťaže tvoril test obsahujúci 30 otázok. V teste sa preverovali vedomosti žiakov z rôznych odvetví  elektroniky.  Druhá časť bola praktická a preverila hlavne praktické zručnosti žiakov. V skupine A žiaci vytvárali zapojenie  ovládača osvetlenia v automobile a v skupine B zostavovali nf zosilňovač. Žiaci počas súťaže využívali spájkovaciu techniku, meracie prístroje a rôzne pracovné náradie. Počas súťaže museli dodržiavať zásady BOZP.  V záverečnom hodnotení rozhodoval počet bodov z testu a funkčné zapojenie v jednotlivých skupinách.

  V skupine A obsadil prvé miesto Alexander Bagita - žiak IV.E triedy, druhé miesto obsadil Tomáš Barát - žiak IV.E triedy. V skupine B sa na prvom mieste umiestnil Jakub Tinák - žiak II.D triedy a na druhom mieste Samuel Halanda - žiak II.D triedy.

  Žiaci získali finančné a vecné odmeny, víťazi jednotlivých skupín postupujú na krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Víťazom gratulujeme a prajeme úspechy  na krajskom kole.

                                                                                                                                               Ing. Pavol Zajac

 • Technici z Tlmače navštívili Autosalón v Nitre

  Dna 12.10.2018 sa naši žiaci študijného odboru Programátor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a Mechanik elektrotechnik zúčastnili medzinárodnej automobilovej výstavy Autosalón Nitra. Výstava sa konala na výstavisku Agrokomplex v Nitre,

  Žiaci si počas výstavy prezreli pavilóny, ktoré boli plné najnovších automobilových noviniek od svetových automobilových značiek. Popri tradičných novinkách automobiliek zaujali žiakov aj elektromobily a vizionárske koncepty. Žiaci si mali možnosť prezrieť exponáty od 242 vystavovateľov s celkovo 45 novinkami. Horúce automobilové novinky z Paríža, 30 značiek, 45 noviniek, výstavné premiéry a zľavy, súťaže, top tuningové autá, kaskadéri, karavany. Opel, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Ford, Mazda a Jeep. Očakávané slovenské premiéry modelov priamo z francúzskeho výstaviska sú Škoda Kodiaq RS, CUPRA Ateca, Hyundai i30 N-line, Citroën Berlingo, Toyota Camry a Corolla. Tí, ktorí inklinujú k športovým vozidlám si taktiež prišli na svoje. Veľké zastúpenie mali aj veterány, hasičská a vojenská technika. Popri výstave automobilov mali žiaic možnosť vidieť vývoj novej servisnej, opravárenskej a garážovej techniky.                 

  Bc. Ján Salaj

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

 • Naši najúspešnejší športovci

  Jakub Valkovič, žiak 3.D triedy

  Jakub je reprezentantom Slovenska v plochej dráhe za Speedway Club Žarnovica.  Tento ročník sa zúčastnil viacerých medzinárodných súťaží - v SR, v ČR a v Slovinsku. V Prahe na MČR mu ušlo 3.miesto len o pár bodov, v ligách za Žarnovicu sa mu tiež veľmi darilo.

   „Tento šport je dosť nebezpečný, ale radšej na to počas pretekov nemyslím. Pustím si hudbu cez sluchadlá a snažím sa trochu uvoľniť. Niekedy sú aj stresy, ale po prvej jazde to vždy opadne. Podporuje ma celá rodina a bez sponzorov by nebolo možné robiť tento finančne náročný šport,“ prezradil nám šikovný študent, budúci programátor Jakub.

  Katarína Kováčová, žiačka 1.E triedy

  Túto sezónu na MSR bola v silovom trojboji zlatá, v zmiešanej kategórii žien a dorasteniek získala bronz a na ďalšej súťaži na MSR sa umiestnila na 2.mieste, čo je pre ňu tiež veľkým úspechom. Vedie ju tréner Michal Vajda – kulturista, ktorý v roku 2013 získal 3. miesto na MS. Na otázku, prečo si jemná baba vybrala práve tento šport, zareagovala s úsmevom na tvári, že to vyskúšala a začalo ju to napĺňať.

  Marek Beňuš, žiak 1.D triedy

  Marek Beňuš sa tento školský rok zúčastnil významných súťaží v športovom karate za klub ŠK karate Nová Baňa. Išlo o medzinárodnú súťaž v Srbsku Empi Karate Kup  v Subotici a súťaž v Bratislave Slovakia Open, získal tu 3 medaily, 2 zlaté individuálne a 4 bronzové klubové.

  „Karate som si vybral preto, lebo vďaka nemu spoznávam nových ľudí, môžem cestovať do rôznych krajín a hlavne sa vďaka nemu cítim lepšie po zdravotnej stránke,“ vyjadril sa ku karate náš zdatný prvák.

 • Súťaž v technickom kreslení

  Dňa 7.6.2018 sa konalo na našej škole školské kolo súťaže v technickom kreslení. Študenti tried III.D a III.E si zmerali sily v konštrukčnej technickej zručnosti. Úlohou bolo nakresliť súčiastku zobrazenú v priestore do technickej podoby zobrazovania v potrebnom počte pohľadov a v pozdĺžnom reze súčiastky pri dodržaní zásad technického kreslenia. Súťaž ukázala výborné technické myslenie väčšiny študentov. Na popredných miestach sa umiestnili študenti: Jaroslav Petrík, Adrián Žido, Gabriela Sádovská z III.D a Adrián Bátovský z III.E. Títo študenti reprezentovali našu školu 14.6.2018 v regionálnej súťaži, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole dopravnej v Bratislave.  Jaroslav Petrík získal v kategórii študijných odborov krásne III. miesto. Srdečne gratulujeme.

                                                                             Ing. A. Uhrecká, PaedDr. J. Babec

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35