Hlavné menu

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

 • Naši najúspešnejší športovci

  Jakub Valkovič, žiak 3.D triedy

  Jakub je reprezentantom Slovenska v plochej dráhe za Speedway Club Žarnovica.  Tento ročník sa zúčastnil viacerých medzinárodných súťaží - v SR, v ČR a v Slovinsku. V Prahe na MČR mu ušlo 3.miesto len o pár bodov, v ligách za Žarnovicu sa mu tiež veľmi darilo.

   „Tento šport je dosť nebezpečný, ale radšej na to počas pretekov nemyslím. Pustím si hudbu cez sluchadlá a snažím sa trochu uvoľniť. Niekedy sú aj stresy, ale po prvej jazde to vždy opadne. Podporuje ma celá rodina a bez sponzorov by nebolo možné robiť tento finančne náročný šport,“ prezradil nám šikovný študent, budúci programátor Jakub.

  Katarína Kováčová, žiačka 1.E triedy

  Túto sezónu na MSR bola v silovom trojboji zlatá, v zmiešanej kategórii žien a dorasteniek získala bronz a na ďalšej súťaži na MSR sa umiestnila na 2.mieste, čo je pre ňu tiež veľkým úspechom. Vedie ju tréner Michal Vajda – kulturista, ktorý v roku 2013 získal 3. miesto na MS. Na otázku, prečo si jemná baba vybrala práve tento šport, zareagovala s úsmevom na tvári, že to vyskúšala a začalo ju to napĺňať.

  Marek Beňuš, žiak 1.D triedy

  Marek Beňuš sa tento školský rok zúčastnil významných súťaží v športovom karate za klub ŠK karate Nová Baňa. Išlo o medzinárodnú súťaž v Srbsku Empi Karate Kup  v Subotici a súťaž v Bratislave Slovakia Open, získal tu 3 medaily, 2 zlaté individuálne a 4 bronzové klubové.

  „Karate som si vybral preto, lebo vďaka nemu spoznávam nových ľudí, môžem cestovať do rôznych krajín a hlavne sa vďaka nemu cítim lepšie po zdravotnej stránke,“ vyjadril sa ku karate náš zdatný prvák.

 • Súťaž v technickom kreslení

  Dňa 7.6.2018 sa konalo na našej škole školské kolo súťaže v technickom kreslení. Študenti tried III.D a III.E si zmerali sily v konštrukčnej technickej zručnosti. Úlohou bolo nakresliť súčiastku zobrazenú v priestore do technickej podoby zobrazovania v potrebnom počte pohľadov a v pozdĺžnom reze súčiastky pri dodržaní zásad technického kreslenia. Súťaž ukázala výborné technické myslenie väčšiny študentov. Na popredných miestach sa umiestnili študenti: Jaroslav Petrík, Adrián Žido, Gabriela Sádovská z III.D a Adrián Bátovský z III.E. Títo študenti reprezentovali našu školu 14.6.2018 v regionálnej súťaži, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole dopravnej v Bratislave.  Jaroslav Petrík získal v kategórii študijných odborov krásne III. miesto. Srdečne gratulujeme.

                                                                             Ing. A. Uhrecká, PaedDr. J. Babec

 • Tlmačskí študenti o ďalší krok vpred

  Praha, Brno, Ždár nad Sázavou. To sú mestá, kde sa tlmačskí študenti SOŠ technickej úspešne v posledných rokoch zúčastňujú zahraničných odborných stáží prostredníctvom získaných grantov z programu Erasmus+. Nie je to po prvýkrát, nakoľko každoročne sa podarí pripraviť kvalitný projekt, ktorý je schválený agentúrou EÚ a študentom nič nebráni na ceste za novými skúsenosťami a poznaním.

  Tentokrát sa zdokonaľovali na dvoch odborných školách zároveň. V Prahe a v Brne, kde počas dvoch týždňov získavali nové vedomosti, zručnosti a predovšetkým skúsenosti vo svojom odbore. Druháci a tretiaci pobudli na stredných školách veľmi podobného zamerania, kde získali nové skúsenosti a zručnosti. Táto príležitosť sa naskytla 10 študentom odboru programátor obrábacích strojov a zariadení a 8 žiakom odboru mechanik elektrotechnik, ktorí si rozšírili a znásobili svoje doterajšie nielen vedomosti, ale aj zručnosti. Aj vďaka tomu sú o ďalší krok vpred pred ich rovesníkmi. Ich dvojtýždňovými domovmi sa stali SŠSE v Brne a SPŠ v Prahe.

  Hlavným zámerom je rozšírenie odbornej pripravenosti študentov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Veľmi častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov, ktorí spolupracujú nielen s našou školou je zvýšiť odbornú pripravenosť absolventov odborných škôl na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, či obsluhy PLC systémov a ich realizácií. Preto ponúkame študentom absolvovať odborné stáže počas štúdia. Je to pre nich príležitosť naučiť sa nové veci, programovacie systémy, zapojenie a ovládanie PLC systémov a zlepšiť sa v tom, čo už vedia alebo doteraz sa s tým ešte nestretli. Vďaka schválenému projektu mali študenti možnosť absolvovať odborné stáže v partnerských školách v Prahe a v Brne, ktoré majú tiež kvalitné a moderné vybavenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt Tlmače Jana Mrázová.

  Vďaka získanému grantu z programu Erasmus+ sa nám podarilo zabezpečiť aj v tomto školskom roku veľmi žiadané a obľúbené odborné stáže pre študentov. „Po dôslednej príprave na stáž a výbere nielen chlapcov, ale aj dievčat z daných odborov, mali príležitosť rozšíriť si odborné zručnosti vo svojom odbore v jednej z hostiteľských škôl v Českej republike. Osem chlapcov a dve dievčatá odboru programátor obrábacích strojov a zariadení zavítalo na pôdu strednej školy v Prahe a osem elektrotechnikov do Brna, kde mali vytvorené veľmi kvalitné podmienky pre zdokonalenie sa v študijnom zameraní. Bola to pre nich výzva, aby nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania, na ktoré sa pripravujú,“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mária Medzihradská.

  Záujem o odbornú stáž pri výbere bol medzi druhákmi a tretiakmi obrovský. Bol to doslova boj o miesto. Nedostali sa však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí kolujú medzi žiakmi pozitívne správy. „Veľmi sa teším, že na našej škole máme možnosť vycestovať počas štúdia aj do zahraničia na odborné stáže. Vďaka tomu máme možnosť pracovať aj na takých strojoch a zariadeniach, ktoré my nemáme. Okrem nových skúseností zažijeme veľa zážitkov so spolužiakmi pri spoznávaní kultúrnych a historických pamiatok v Prahe. Aj touto cestou chcem za všetkých stážistov poďakovať zapojeným učiteľom pri príprave a realizácii stáží,“ prezradila druháčka - programátorka Simona Némová.

  Po práci mali študenti čas aj na spoznávanie historických miest. Prehliadky historických centier, významných kultúrnych pamiatok oboch miest ich nadchli svojou pompéznosťou. Pre tých, ktorých história až tak „neberie“, tu bola možnosť relaxovať v krásnych sadoch a parkoch. Veľkým lákadlom boli adrenalínové možnosti - motokárová dráha, paintball, laserová aréna, najväčší pražský futbalový štadión, lezecká stena, no až na mieste všetci zistili, že to nie je až také jednoduché prekonávať strach z výšok a plne dôverovať kamarátom v tíme.

  Z odbornej stáže si odnášam nielen bohaté skúsenosti, ale aj nádherné zážitky, ktoré som tu so svojimi spolužiakmi mohol prežiť,“ prezrádza nám študent elektrotechniky Patrik Desat. Vzápätí sa k nemu pripája ďalší z účastníkov stáže Dominik Balaj, ktorý ho dopĺňa. „Aj mne sa tam veľmi páčilo. Naučil som sa ovládať jeden z najnovších programov, videl som aj také elektrotechnické programy a zariadenia, o ktorých som doteraz len počul. Táto stáž mi dala do môjho osobného života veľmi veľa.“

  Dnes už môžeme povedať, že študenti nám u susedov urobili veľmi dobré meno a otvorili dvere ďalšej spolupráci škôl. Pri rozlúčke padali len slová chvály. Vedenie pražskej a brnenskej školy oceňovalo šikovnosť, záujem, milý úsmev a ochotu našich stážistov a naši zase chválili milé prijatie a starostlivosť. Pre všetkých to boli krásne dva týždne plné nových skúseností a zážitkov. Skúseností, ktoré posilnili vedomie, že sa sami nestratia, že vedia pracovať v tíme, komunikovať v novom prostredí a že sa dokážu o seba postarať. V tomto sú zahraničné stáže nenahraditeľné.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

 • Ocenenie zo Dňa učiteľov 2018

  Pri príležitosti Dňa učiteľov usporiadal Nitriansky samosprávny kraj slávnostné stretnutie, kde boli ohodnotení učitelia stredných škôl. Gratulujeme pani učiteľke Ing. Ľudmile Mrázovej za prínos a vynikajúce pracovné výsledky na Strednej odbornej škole technikej v Tlmačoch.

 • Mladý zvárač 2018

  „Jedinečný“ - ak by ste v Slovníku slovenského jazyka hľadali toto slovo, našli by ste tam popis významu slova ako zriedka, ojedinele sa vyskytujúci, vzácny, neobyčajný, výnimočný, nevídaný, čo nemá páru. Všetky tieto slová naozaj bližšie popisujú súťaž Mladý zvárač, ktorá sa už jedenásty rok  konala na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch.  Súťaž je akreditovaná a koná sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Cechu zváračských odborníkov v Trnave a s podporou zriaďovateľa Nitrianskym samosprávnym krajom.

  Na jedenástom ročníku súťaže, ktorý sa konal 21. marca 2018 sa zúčastnilo 39 súťažiacich z 11-tich stredných škôl z celého Slovenska. Okrem súťažiacich sme na pôde školy, ktorá zároveň pôsobí aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie privítali množstvo vzácnych hostí.

  Nitriansky samosprávny kraj reprezentoval vedúci Odboru vzdelávania a kultúry RNDr. Vladimír Gubiš a vedúci Oddelenia ekonomických činností Ing. József Kürti.  Za Cech zváračských odborníkov v Trnave sa súťažiacim prihovoril doc. Ing. Jozef Jasenáka.  V radoch hostí boli  aj zástupcovia zamestnávateľov z blízkeho okolia a mali možnosť  vidieť v „akcii“ zručných zváračov, ktorí by v budúcnosti mohli rozšíriť rady ich zamestnancov.

  O významnosti a jedinečnosti súťaže svedčí aj zloženie hodnotiacej komisie, v ktorej mali zastúpenie odborníci v oblasti zvárania  z celého Slovenska.

  Súťažiaci si mali možnosť preveriť svoje zručnosti v troch kategóriách - Metóda 141 TIG zváranie v ochrannej atmosfére argónu, Metóda 111 MMA zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom a Metóda 135 MAG zváranie v ochrannej atmosfére CO2. Najsilnejšou kategóriu s vysokým počtom účastníkov (18 súťažiacich) bola kategória, v ktorej sa zváralo metódou 135 MAG. V tejto kategórii si s chlapcami zmerali sily dve zástupkyne nežnejšieho pohlavia zo SOŠ Košice Šaca a SŠ Martin.

  Na základe hodnotenia, ktoré prebiehalo za zatvorenými dverami, kedy nezávislí odborníci skontrolovali kvalitu a vzhľad zvarov, boli vyhlásené nasledovné výsledky:

  Metóda 135 MAG:

  1. miesto:           Dominik Ženčák, Spojená škola Martin

  2. miesto:           Patrik Zolčák, Stredná odborná škola technická Tlmače

  3. miesto:           Tomáč Čanecký, Stredná odborná škola technická Čadca

  Metóda 111 MMA:

  1. miesto:           Patrik Kocúrik, Stredná odborná škola technická Tlmače

  2. miesto:           Viktor Galči, Stredná odborná škola Šahy

  3. miesto:           Andrej Trnak, Spojená škola Martin

  Metóda 141 TIG:

  1. miesto:           Adrián Bátovský, Stredná odborná škola technická Tlmače

  2. miesto:           Matej Teknös, Stredná odborná škola Šahy

  3. miesto:           Rajmund Škrha, Stredná odborná škola technická Tlmače

  Najlepší súťažiaci si každoročne odnášajú hodnotné ceny, ktorými do súťaže prispievajú sponzori a partneri súťaže. Ale nie sú to len ceny, ktoré prilákajú každoročne také množstvo súťažiacich. Výborná atmosféra, výmena skúseností, nové informácie v oblasti zvárania, to všetko sú benefity, ktoré súťaž zúčastneným dáva.  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do zváračskej súťaže „Zlatý pohár Linde“ , ktorú organizuje Střední odborná škola Frýdek-Místek v Českej republike.

  Dúfame, že aj ďalší ročník bude rovnako úspešný a prívlastok „jedinečná“ si naša súťaž aj naďalej zachová .

  Ing. Jana Hollá

  FOTO

 • Krajské kolo Zenit v strojárstve 2018

  Dňa 19.11. 2018 na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch prebehlo krajské kolo už jubilejného XX. ročníka súťaže. Jej hlavnou úlohou je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ v oblasti strojárstva. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 24 žiakov z 11-tich stredných škôl NSK.

  V tomto jubilejnom ročníku sa výrazne darilo našim žiakov vo všetkých kategóriách, v ktorých sme mali zastúpenie.

  V kategórii S - strojové obrábanie si striebornú medailu vysústružil Lukáš Lacko zo IV.D triedy. Od prvého miesta ho delili len 2 body. Najzručnejším zo všetkých súťažiacich v kategórii R - ručné spracovanie bol žiak III.A triedy Dávid Erdélyi, ktorý okrem zručnosti predviedol aj svoje výborné teoretické vedomosti v online teste, ktorý žiaci riešili v teoretickej časti súťaže. Ako sa stalo už pomaly tradíciou, v kategórii C - programovanie CNC, sa žiaci našej školy umiestnili v prvej trojke. Prvé miesto patrilo Erikovi Kalmárovi a tretiu - bronzovú priečku obsadil Pasquale Scerbo, obaja z triedy III.E. Všetci úspešní súťažiaci si prevzali ceny z rúk p. riaditeľky Ing. Jany Mrázovej a diplomy im odovzdala Ing. Renata Kleinová predsedníčka krajskej komisie Zenitu v strojárstve za NSK. 

  Všetkým srdečne gratulujeme a zároveň držíme palce chlapcom, ktorí sa umiestnili na prvom mieste. Čaká ich celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa bude konať 12. - 14. februára 2019 v Banskej Bystrici.

  Ing. Jana Hollá

  Fotky

  Výsledková listina

 • Ocenení tlmačskí študenti

  V čase, keď sa blíži koniec školského roka a tešíme sa na letné prázdniny, sa na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch, uskutočnilo školské kolo súťaže Túry do literatúry. Do triednych kôl sa zapojilo päť tried, od prvákov až po študentov tretieho ročníka. Ich úlohou bolo pomocou „túr do literatúry a jazyka“ vytvoriť jazykovo-literárnu nástenku podľa vopred stanovených kritérií. Po prezentovaní a vyhodnotení triednych kôl študenti hlasovali za postupujúcich spolužiakov do školského kola. V celoškolskom kole sa zúčastnilo dvanásť súťažiacich, kde konkurencia bola veľmi silná. Chlapci to však zvládli na výbornú, ich prezentovanie prác bolo na veľmi dobrej úrovni a vyhodnotenie komisie bolo náročné. Na treťom mieste sa zaslúžene umiestnil mechanik elektrotechnik Michal Jašek. Striebornú priečku obsadil študent, odboru programátor obrábacích strojov a zariadení, Patrik Lenthar z 3.D triedy. Na prvom mieste a zlatom stupni sa umiestnil tretiak, študent odboru mechanik elektrotechnik Tomáš Gutay. Všetci ocenení študenti si odniesli zaujímavé vecné ceny. Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa zapojili do celoškolskej súťaže Túry do literatúry. Určite stále vieme oceniť hodnoty, ktoré prinášajú knihy, zvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

 • Odborná exkurzia v ZF Slovakia a.s. Levice

  Dňa 9. 11. 2018 sa žiaci I.E triedy /odbory POSZ a MSZ/ pod vedením hlavného majstra Mgr. Alexandra Gábora zúčastnili exkurzie v závode ZF Slovakia a.s. v Leviciach.   

   

  Účastníkov exkurzie sprevádzala majsterka odborného výcviku Mgr. Martina Šustáková. Prvé kroky viedli priamo do strediska duálneho vzdelávania, kde ich bližšie informovala o priebehu odborného výcviku spolužiakov, ktorí študujú v systém duálneho vzdelávania. Následne navštívili výrobnú halu v prevádzke Levitex. Históriu výrobnej haly im priblížil Ing. Michal  Budač, vedúci výrobnej  haly v Levitexte. Ing. Marian Rumpel zasa sprevádzal našich žiakov po výrobných halách a poskytol odborný výklad o výrobnej  činnosti jednotlivých prevádzok.

  Chceli by sme sa touto cestou poďakovať vedúcemu duálneho vzdelávania  Ing. Marekovi Benedikovi za možnosť zúčastniť sa tejto zaujímavej exkurzie.                                                                   Mgr. Alexander Gábor

 • Nádejný technik 2018

  Ak chceme vychovať mladých a šikovných technikov musíme začať už na základných školách. Veď už na základnej škole dokážu dobrí učitelia nadchnúť žiakov pre techniku v rámci technického vyučovania a úlohou nás – stredných odborných škôl – je túto snahu podporiť.

  Jednou z mnohých akcií, ktoré naša škola organizuje pre žiakov základných škôl je aj súťaž Nádejný technik. Aj tento rok si na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch porovnalo svoje technické vedomosti a zručnosti 14 nádejných technikov z piatich základných škôl. Boli sme veľmi radi, keď sa v radoch súťažiacich objavili známe tváre z predchádzajúceho ročníka, ale možno ešte viac nás potešil záujem ďalších – nádejných technikov.

  Priebeh súťaže bol rovnaký ako po minulé roky a súťažiaci si prešli teoretickou a praktickou časťou. Obe boli samozrejme obťažnosťou prispôsobené veku a vedomostnej úrovni súťažiacich. V rámci prestávky mohli zasa  nahliadnuť do priestorov teoretického a praktického vyučovania. Po namáhavom dni sa s úsmevom a dobrou náladou tešili na vyhodnotenie.

  Na prvých troch miestach bolo poradie nasledovné:

  1. miesto:  ZŠ Tlmače – Roman Furár, Adrián Drevený

  2. miesto:  ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice – Matej Kramár, Matúš Goral

  3. miesto: ZŠ Andreja Kmeťa Levice – Igor Smolka, Ján Mederly

  Víťazi si odniesli diplomy a hodnotené ceny, ale ani ostatní neodišli naprázdno. Chceme poďakovať aj učiteľom, ktorí žiakov na súťaž pripravovali. Veríme, že v budúcom ročníku privítame na pôde našej školy ďalších nádejných technikov, lebo zručným a šikovným technikom patrí budúcnosť.

  Ing. Jana Hollá

 • Valentínsky volejbalový turnaj

  „Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, akí sme, alebo skôr aj napriek tomu , akí sme." V duchu tohto motta sa 14. 02. 2018, na Valentína, uskutočnil  športový sviatok v podobe  školského volejbalového turnaja žiakov. Do súťaže sa zapojili žiaci tretieho a druhého ročníka. Maturanti síce protestovali, ale plnenie školských povinnosti , alebo povinná prax je pred maturitnými písomkami nekompromisná. Chlapci prvých ročníkov nenašli odvahu postaviť sa proti starším spolužiakom. Hralo sa systémom každý s každým. V dobrej atmosfére žiaci podávali výborné športové výsledky. Prvenstvo si opäť obhájilo družstvo chlapcov z III.D triedy, ktorí podali veľmi dobrý výkon. Od začiatku si uvedomovali, že je potrebné hrať naplno. Pochváliť ich musíme nielen za bojovnosť, ale aj za najslušnejšie správanie.  Na druhom mieste sa umiestnili žiaci z III. A triedy, ktorí milo prekvapili a víťaza patrične potrápili. Tretie miesto obsadila trieda III.E . Hoci mali zhodne body s triedou III. A , vo vzájomnom súboji vyšli víťazne práve áčkari. Prekvapením bolo  štvrté miesto chalanov z II. E triedy, ktorí sa v prvých zápasoch častými vlastnými chybami pripravili o lepšie umiestnenie a proti skúsenejším súperom to  vôbec  nemali ľahké, ale ku koncu turnaja sa herne zohrali a predviedli tímovú spoluprácu. So  zápalom bojovali o každú loptu, zostavovali útok a snažili sa vykryť celé hracie pole. Veríme, že v nasledujúcich turnajoch zúročia získané skúsenosti a budú vyrovnaným súperom. Chlapcom nechýbala chuť a bojovnosť.  Zvíťazili všetci, ktorí prišli a  spríjemnili  tak sviatok zaľúbených.

                                                                                             Papcunová

   

   

   

 • Výborné výsledky SOŠ technickej Tlmače  z MO Levice v orientačnom behu

  Orientačný beh patrí vo svete medzi rozvinuté športové disciplíny s masovou základňou a množstvom športových podujatí pre všetky vekové a výkonnostné kategórie. Je to športové odvetvie vytrvalostného charakteru, pri ktorej športovec musí prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly trať vyznačenú na mape za čo najkratší čas Orientačný beh si vyžaduje fyzickú kondíciu a mentálnu pripravenosť, harmonicky rozvíja osobnosť športovcov v duchu kalokagatie a súčasne u športovcov pomáha vytvárať vzťah k prírode. Dňa 18. 04. 2018  obklopení krásnou prírodou na úpätí Štiavnických vrchov – v Bátovciach sa konali  školské majstrovstvá okresu Levice v orientačnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

     Výborné výsledky z predchádzajúcich rokov a opäť postup do krajského kola potvrdili  naši žiaci v kategórii SŠ – chlapci.  Vyhral Pasquale Scerbo pred Tomášom Barátom a Jozefom Grajciarom.
  Na Slovensku sa  orientačnému behu venuje iba malá skupina športovcov a preto nás veľmi teší, že chlapci  našej školy nás veľmi pekne reprezentujú a obsadili medailové umiestnenia.

   K úspechu srdečne blahoželáme.                   

                                                                                                Papcunová

 • Dobrovoľní darcovia krvi v SOŠ Tlmače opäť podali pomocnú ruku

   Aj napriek chrípkovému obdobiu dňa 30. januára 2018 Národná transfúzna stanica Nitra  v spolupráci s SOŠ technickou Tlmače  vykonala výjazdový odber krvi. Do spolupráce podpory darcovstva krvi  - tekutinu, za ktorú sa dodnes nepodarilo objaviť plnohodnotnú náhradu, v snahe pomôcť iným sa žiaci , pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy zapájajú už niekoľko rokov. Cieľom  spolupráce je prilákať a motivovať najmä mladých ľudí - prvodarcov, aby sa stali novými členmi rodiny bezpríspevkových darcov krvi a pomôcť tak zabezpečiť dostatok krvi pre tých, ktorí ju najviac potrebujú.  Darovanie krvi  v SOŠ sa stretáva s pozitívnym ohlasom a pravidelne pritiahne množstvo prvodarcov. Záujem pomôcť ľuďom, ktorí nenahraditeľnú tekutinu – krv potrebujú, bol pomerne veľký. Posledná kvapka   prilákala 27 darcov. Po zdravotnej prehliadke úspešne darovalo krv 25 a čo nás najviac teší, že medzi nimi bolo opäť 13 prvodarcov.  Už tradične si príležitosť pomôcť nenechali  ujsť pravidelní darcovia. Medzi nimi aj Božka Hudecová, či Pavol Ďurovský. Medzi  prvodarcov sa zaradili najmä  žiaci tretieho ročníka:  Tomáš Čík, Michal Jašek, Tomáš Barát, Dávid Sebastián Mudrák, Patrik Levák, Kamil Boženík, Adrián Valentík, Boris Dorák, Filip Takáč, Ján Varga, Patrik Kovács, Miroslav Matoš, Nikolas Pokorný. Strach, silné citové zážitky a dojmy , ale výsledok stál zato. Vďaka nim sa zásoby krvi, ktorá poslúži pri náročných operáciách, rozrástli o pár litrov.

  Darovanie krvi patrí k významným humánnym činom, ktorý zachraňuje ľudské životy. Touto cestou SOŠ Tlmače a NTS Nitra vyslovujú uznanie, úctu a poďakovanie všetkým darcom za ich prístup k neznámym ľuďom v núdzi.

                                                                                            Oľga Papcunová

   

 • Lyžiarsky výcvik

   

   

         http://www.zstoporec.sk/images/stories/NADPISY/lye-nadpis.jpg

   

  Na úpätí pohoria Pohronský Inovec sa nachádza čarovné lyžiarske stredisko Drozdovo, ktoré sa v dňoch   8. -  12.1. a 15. – 19.1 2018 stalo pre 60  žiakov Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, za pomoci štátnej dotácie MŠVVaŠ, miestom pre základný i zdokonaľovací  lyžiarsky kurz. Kombinované modro-červené zjazdovky, tri lyžiarske vleky s dĺžkou 700, 700 a 100 m ponúkajú  bohaté športové vyžitie.  Hoci sa u mnohých objavili pochybnosti, ako to bude vyzerať na svahu, nakoľko o snehovej nádielke nebolo  ani chýru, realita v stredisku  príjemne prekvapila. Snehové podmienky boli veľmi dobré a počasie, hoci sa rozhodlo ukázať nám všetky svoje vrtochy, prialo príjemnej lyžovačke. Zažili sme mráz,  sneženie, hustú hmlu, ale aj pekné slnečné počasie. Lyžiarsky  kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Vo výcviku sme sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskeho štýlu už i nadobudnutých lyžiarskych zručností a techniky zdatnejších lyžiarov pod odborným dohľadom p. Plachého. Základné prvky lyžovania – chôdza, obraty, výstupy, pády, zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie, oblúky v obojstrannom prívrate –  spojiť pojmy s lyžiarskymi schopnosťami  a zručnosťami,  bola namáhavá práca pre p. Papcunovú a p. Bernáta. Žiaci, ktorí  sa v pondelok prvýkrát postavili na lyže, zaznamenali najväčší pokrok. Na konci týždňa všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah.  Strach a obavy pri výcviku už v prvých dňoch vystriedala radosť z prvého  úspešného pohybu na lyžiach. Po nesčítaných pádoch a usilovnom absolvovaní výučby sú z nich pokročilí lyžiari. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy lyžiarskeho výcviku. Svoje nadobudnuté, alebo už zdokonalené lyžiarske schopnosti mohli žiaci predviesť na p. učiteľom Plachým pripravenej trati s časomierou, v záverečných pretekoch. Následne boli najlepší žiaci po ukončení uvedenej súťaže ohodnotení peknými diplomami a cenami, pričom sa uskutočnilo aj celkové vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu s odovzdávaním sladkých odmien všetkým žiakom i večerným lyžovaním pre vybraných žiakov. Naši víťazi:

   Prvý turnus:    1. miesto:  Filip Rafaj, I.D

                          2. miesto:  JakubTinák, I.D

                          3. miesto:  Tomáš Cmarko, I.D

                        

                         1 miesto: Pasquale Scerbo, II.E

                         2. miesto: Marek Trgiňa, II.E

                         3. miesto: Jakub Kuruc,  II.E

  Druhý turnus: 1 miesto: Richard Ďurček,   II.A

                         2. miesto: Viktor Jasenský, IV.E

                         3. miesto: Frederik Titurus, IV.E

  Víťazmi sa ale stali všetci žiaci, ktorí v zdraví a bez úrazu absolvovali výcvik. Večerný program vypĺňali video ukážky, ktoré dopĺňali teoretickú prípravu. Svoju šikovnosť a kreatívnosť predviedli žiaci počas večerných zábavných programov. Jednotlivé turnusy ubehli príliš rýchlo,  nikomu sa domov vrátiť nechcelo. Na svoje si teda prišiel naozaj každý. Strávili sme  úžasné týždne plné športu, zábavy aj oddychu. Rozlúčili sme sa obohatení o množstvo zážitkov, nielen z lyžovania, ale aj z pestrých aktivít, ktoré sme spoločne organizovali, skúseností a nových kamarátstiev. Kurz sme zvládli bez komplikácií a hlavne bez zranení. Za jeden týždeň sa všetko stihnúť nedá. Tešíme sa, že si žiaci rozšírili spektrum pohybových a športových činností a  prajeme všetkým účastníkom kurzu: „ Veľa úspechov, krásnych  zážitkov a endorfínu šťastia  pri zdokonaľovaní lyžovania.“

   

   

                                                                                                        

   

   
   


   

   

 • Školský internát priamo v škole

  Štvorročné  snaženie sa naplnilo. Časť budovy teoretického vyučovania Strednej odbornej školy technickej sa prebudováva na Školský internát. V súčasnosti prechádza do poslednej fázy – kolaudácie Školského internátu.

  Jedná sa o nadštandardné ubytovanie v dvoj a trojposteľových bunkách, ktoré sú vybavené kúpeľňou a toaletou. Súčasťou školského internátu bude aj spoločenská miestnosť a kuchynka.

  Obrovskou výhodou ubytovaných študentov je aj to, že „ v papučkách“ prejdú do školskej jedálne a školy. K dispozícii budú mať ubytovaní žiaci aj posilňovňu a telocvičňu.

   

  Ako vidno z fotogalérie, vynovené priestory ponúkajú krásne prostredie pre žiakov. Čo dodať na záver. Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za finančné prostriedky na  vytvorenie takýchto  krásnych priestorov pre budúcich technikov. A v mene zamestnancov školy a internátu – tešíme sa na prvých ubytovaných študentov.

 • Tlmačskí študenti finišovali v závode Volkswagen

  Bratislavský závod Volkswagen láka stále čoraz viac návštevníkov. Dňa 18. decembra 2017 sa aj študenti II. D a IV. D triedy zúčastnili hodnotnej odbornej exkurzie v najväčšom automobilovom koncerne na svete - závode na výrobu áut Volkswagen Bratislava. VW pôsobí na Slovensku od roku 1991. Bratislavský závod Volkswagen je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou - Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, SEAT Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Viac ako 99 % jeho produkcie smeruje na vývoz do 148 krajín sveta. Bolo teda čo obdivovať, prezerať a na vlastné oči presvedčiť sa ako prebieha výrobný proces tejto značky áut.

  Takúto príležitosť mal aj druhák Jakub Sádovský, ktorý nám prezradil jeho dojem z exkurzie: „Bola to pre mňa výborná exkurzia, kedy som sa na vlastné oči presvedčil, že tento závod vyrába autá najvyššej kvality za prísnych nielen bezpečnostných, ale predovšetkým technických a technologických podmienok. Tá lanovka na prepravu hotových automobilov bola fantastickým momentom a prekvapením nielen pre mňa, ale aj pre mojich spolužiakov. Majú to fakt vymakané a profesionálne na vysokej úrovni.“

  V rámci zaujímavej exkurzie si študenti technického zamerania prezreli jednotlivé pracoviská a obrovské výrobné haly, kde konštruujú vozidlá pre trh do celého sveta pomocou najmodernejšej techniky automobilového priemyslu. Žiaci mali možnosť spojiť  teóriu s praxou.  Exkurzia bola zameraná na výrobný proces áut, ktorý sa skladá zo 6-tich fáz: lisovňa, karosáreň, lakovňa, montáž, výroba agregátov a Finish center.

  „Zaujala nás predovšetkým lisovňa, kde sme doslova s otvorenými ústami z blízkosti pár metrov mohli v ten deň vidieť výrobu jednotlivých častí karosérie najnovšieho pripravované modelu auta na automobilový trh Porsche Cayenne. Treba povedať, že nám to dalo oveľa lepšiu predstavu o výrobnom procese automobilov. Chcel by som aj ja budúci rok po skončení štúdia pracovať v tejto automobilke, doplnil jeden zo študentov štvrtého ročníka Vladimír Gímeš.

  Videli stovky pracujúcich robotníkov, ako vyrábajú autá. Veľa sa naučili a dozvedeli o výrobnom procese vo fabrike  Volkswagen Bratislava, a to vďaka podrobnému a komplexnému výkladu sprievodcov.

   

  Mgr. Marián Sabala

 • „Mikulášske posedenie"

  A zase jedna z vydarených akcii OZ PŠaV pri SOŠt Tlmače. Dňa 05. 12. 2017 sa uskutočnila akcia „Mikulášske posedenie“ spojené s bowlingom v Sports-Garden Levice. Po výdatnom obede v reštaurácii Baran Levice sme sa presunuli do Sports-Garden Levice na bowling.. Nálada bola vynikajúca a domov sme si odniesli  príjemné zážitky a darčekovú poukážku  v hodnote 20.-€ na nákup v Kauflande.

 • Vianočná Viedeň

  Dňa 12.12.2017 naša škola realizovala výlet do čarokrásnej Viedne, ktorá je podľa mnohých domovom všetkých vianočných trhov. Je tu niekoľko vianočných dediniek, no najväčšie a najkrajšie vianočné trhy sú na námestí pred radnicou - perníky, praclíky, pečené klobásy či obľúbené karamelové mandle, vianočný punč, ktorý sa podáva vo vkusných šálkach.  Vianočná výzdoba Viedne je pravdepodobne najkrajšia zo všetkých miest, mali sme možnosť nasať pravú vianočnú atmosféru v centre Viedne. Obišli sme známe kultúrno-historické pamiatky, ako aj 150 stánkov s tradičnými vianočnými darčekmi, kulinárskymi špecialitami a punčom v nádhernom prostredí okolia Rathausplatz. Okrem toho, že sme pokúpili krásne darčeky, ochutnali z mnohých pochúťok a nasávali nádheru historických budov, zastavili sme sa aj na našom obľúbenom mieste  v McDonald's, ako aj v čokoládovni Hauswirth Kittsee na ochutnávku sladkých dobrôt. Z tohto čarokrásneho miesta sme sa vrátili plní dojmov a zážitkov, pozitívne  a vianočne naladení a už teraz sa tešíme na ďalší školský výlet.                                                                           žiaci SOŠt v Tlmačoch

 • XIX. ročník krajského kola ZENITu v strojárstve

   „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ jednoducho povedané ZENIT, je súťaž určená žiakom stredných škôl. Jej cieľom je rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Dňa 29.11. 2017 na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch prebehlo krajské kolo už 19. ročníka tejto súťaže, ktorej  úlohou je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ v oblasti strojárstva.  Súťaže sa zúčastnilo celkovo 26 žiakov z 12-tich stredných škôl NSK.

  Súťažiaci si preverili svoje vedomosti v teoretickej časti a zručnosti v praktickej časti v štyroch kategóriách. Kategória A bola určená pre žiakov stredných priemyselných škôl. Praktická časť obsahovo zahŕňala pevnostné výpočty, technologické postupy a spracovanie technickej dokumentácie pomocou CAD systémov. Kategória B1 je zameraná na overenie praktických zručností žiakov stredných odborných škôl pri strojovej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Kategória B2 je zasa zameraná na overenie praktických zručností pri ručnej výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Kategória C je relatívne nová kategória a do súťaže ZENIT v strojárstve bola zaradená len druhý rok. V tejto kategórii preukázali súťažiaci svoje praktické zručnosti vo výrobe súčiastky pomocou technológií CNC.

  Po celodennej námahe, predsedníčka krajskej komisie Ing. Renáta Kleinová vyhlásila výsledky v jednotlivých kategóriách:

  Kategória A:

  1. miesto:  Peter OZSVALD, Stredná priemyselná škola Komárno
  2. miesto:  Adam SZENDI, Stredná priemyselná škola Komárno
  3. miesto:  Peter DRAPÁK, Stredná priemyselná škola Levice

  Kategória B1:

  1. miesto:  Andrej SOJKA, Stredná odborná škola technická Šurany
  2. miesto:  Adam ŠABO, Stredná odborná škola technická Zlaté Moravce
  3. miesto:  Filip ČENTÉŠ, Súkromná stredná odborná škola polytechnická Nitra

  Kategória B2:

  1. miesto:  Jaroslav HORŇÁČIK, Súkromná stredná odborná škola polytechnická Nitra
  2. miesto:  Ľubomír HORKA, Súkromná stredná odborná škola polytechnická Nitra
  3. miesto:  Jakub KURUC, Stredná odborná škola technická Tlmače

  Kategória C:

  1. miesto:  Tomáš SZÁRAZ, Stredná odborná škola technická Tlmače
  2. miesto:   Erik TARIŠKA, Stredná odborná škola technická Tlmače
  3. miesto:   Adrián PAPP, Stredná priemyselná škola Komárno

  Všetkým víťazom gratulujeme a držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v dňoch 20.- 22. marca 2018 na Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne.

  Ing. Jana Hollá

  foto

 • Prosím zapojte sa

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35