Hlavné menu

 • Technici z Tlmáč naberali nové skúsenosti

   

  Ďalšia možnosť získať nové poznatky a skúsenosti v príprave na povolanie sa naskytla tlmačskím stredoškolákom. Vďaka grantu z programu Európskej únie Erasmus+ študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch vycestovali na dve odborné stáže do susednej Českej republiky. Tentokrát do Brna a Prahy, kde počas dvoch týždňov budú získavať nové zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore na stredných školách rovnakého zamerania. Takúto ponuku využilo 20 študentov dvoch odborov, programátor obrábacích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik, ktorí si môžu svoje doterajšie zručnosti znásobiť a obohatiť. Ich dvojtýždňovým domovom sa stalo Brno a Praha.

  Cieľom mobility Erasmus+ je strávenie určitej doby v inom členskom štáte EÚ a získať nové pracovné a odborné spôsobilosti. Nie je to po prvýkrát, nakoľko pravidelne sa podarí pripraviť kvalitný projekt, ktorý je schválený a študentom nič nebráni na ceste za poznaním a zdokonaľovaním sa v tom čo ich baví a prináša skúsenosti do života. Prváci až tretiaci pobudnú v Brne a v Prahe na stredných školách, kde vďaka pedagógom získajú nové praktické skúsenosti.

  „Nesmierne ma potešilo, že vďaka získanému grantu z programu Erasmus+ sa nám podarilo pripraviť odborné stáže pre našich študentov. Po dôslednej príprave a výbere chlapcov majú počas dvoch týždňov príležitosť získavať nové odborné zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore v hostiteľských školách v Českej republike. Desať chlapcov odboru mechanik elektrotechnik zavítalo na pôdu strednej odbornej školy v Brne a ďalších desať programátorov strojov a zariadení do Prahy, kde majú vytvorené výborné a veľmi kvalitné podmienky pre zdokonalenie sa vo svojom študijnom zameraní. Je to pre nich nielen výzva, aby nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania, ale aj taká odmena za dosiahnuté doterajšie študijné výsledky“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mária Medzihradská.

  Prioritou je rozšírenie odbornej pripravenosti študentov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Nakoľko veľmi častou požiadavkou dnešných zamestnávateľov, s ktorými naša škola spolupracuje je zvýšenie odbornej pripravenosti študentov na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, či obsluha pneumatických alebo poloautomatických, ba dokonca plne automatických systémov a liniek, prípadne ich realizácia, ponúkame chlapcom i dievčatám absolvovať odborné stáže počas ich štúdia. Je to pre nich fantastická príležitosť naučiť sa nielen nové veci a zlepšiť sa v tom, čo už vedia, ale aj možnosť okúsiť život v českých veľkomestách. Vďaka modernému a vysokokvalitnému vybaveniu spolupracujúcich škôl môžu po návrate odovzdávať svoje skúsenosti ďalším svojim kamarátom a spolužiakom,“ doplnila riaditeľka školy Jana Mrázová.

  Záujem o odbornú stáž pri výbere bol medzi študentmi obrovský. Bol to doslova boj o miesto. Nedostali sa však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí kolujú medzi žiakmi pozitívne správy. „Veľmi sa teším, že na našej škole máme možnosť vycestovať počas štúdia aj do zahraničia na odborné stáže. Vďaka tomu máme možnosť pracovať aj na takých strojoch a zariadeniach, ktoré my nemáme. Okrem nových skúseností zažijeme veľa zážitkov so spolužiakmi pri spoznávaní kultúrnych a historických pamiatok v Prahe. Aj touto cestou chcem za všetkých stážistov poďakovať zapojeným učiteľom pri príprave a realizácii stáží,“ prezradil tretiak Dávid Hanula.

  „Z odbornej stáže si odnášam nielen bohaté skúsenosti, ale aj nádherné zážitky, ktoré som so svojimi spolužiakmi mohla prežiť,“ prezrádza nám druháčka Alexandra Bednáriková. Vzápätí ju dopĺňa ďalší z účastníkov Dávid Timko. „Aj mne sa tam veľmi páčilo. Naučil som sa ovládať jeden z najnovších systémov v programovaní, pracoval som na špičkovom CNC programovacom stroji, o ktorom som doteraz len počul. Táto stáž mi dala do môjho osobného života veľmi veľa.“

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

 • Mladý zvárač - najväčšia súťaž pre mladých a nádejných zváračov na Slovensku

  V Číne sa číslo 13 vyslovuje ako „shisan“ a znie veľmi podobne ako „shēngzhǎng“, čo znamená „úspech, rast“. Číňania preto považujú 13-tku za číslo šťastia.

  V spolupráci so Zváračskou školou spoločnosti Tatravagónka Tlmače a Cechom zváračských odborníkov v Trnave sa našej škole podarilo úspešne zorganizovať už 13. ročník súťaže Mladý zvárač,  ktorý sa  tiež niesol v duchu úspechu a rastu.

  Súťaž slávnostne otvorila riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová, ktorá srdečne poďakovala všetkým prítomným za to, že prijali pozvanie a osobne sa zúčastnili tejto jedinečnej súťaže. Súťaž preverila praktickú zručnosť žiakov stredných odborných škôl z celého Slovenska a sme veľmi radi, že aj v tomto ročníku sa môže pochváliť s výsledkami našich žiakov.

  Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 22 mladých zváračov. Svoje zručnosti predviedli vo zváraní v metóde 111 MMA, 135 MIG a 141 TIG. Zverenci nášho inštruktora zvárania Bc. Jána Salaja v kategórii 111 MMA  Michal Mikulajs z triedy II.A  a v kategórii 141 TIG  Denis Lippo z triedy II.E, získali prvé miesta.

  Gratulujeme

 • Študenti z Tlmáč po stopách literárnej Oravy

  Orava je región bohatý na prírodné, no i kultúrne krásy. My sme sa zamerali na tie druhé, ktoré súvisia s krásou slova v literatúre. Vybrali sme sa na tradičnú dvojdňovú literárno-poznávaciu exkurziu do prekrásneho prostredia Oravy. Pod vedením pedagógov sa tlmačskí stredoškoláci podľa hesla „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, vydali po stopách troch velikánov slovenskej literatúry - Pavla Országha Hviezdoslava, Martina Kukučína a Mila Urbana.

  Tohtoroční tretiaci, študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, navštívili Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej, Hviezdoslavovo múzeum v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovu hájovňu pod vrchom Babia hora, kde spoznali bližšie skvosty slovenskej literatúry. Videli ukážky vzácnej a hodnotnej Čaplovičovej knižnice. Cieľom exkurzie bolo sprostredkovať študentom osobnú skúsenosť so životnými príbehmi významných osobností slovenskej literatúry pochádzajúcich z tohto regiónu.

  Prvou zástavkou na Orave bolo rodisko spisovateľa Martina Kukučína. Dedinka Jasenová, učupená medzi vrchmi a v nej chalúpka, v ktorej sa Kukučín narodil, útly domček. Všetci sme sa dnu nevošli, a tak sme museli skláňať hlavy pod nízkymi stropmi, ale i históriou a životom ľudí vo vtedajších ťažkých časoch. O jednom z najvýznamnejších predstaviteľov realizmu sme sa dozvedeli veľa, ale prekvapilo nás najmä to, že veľkú časť svojho života prežil v Chorvátsku a v Južnej Amerike, kde našiel inšpiráciu a námety svojich kníh. Naša pozornosť sa sústredila na autorov rodný dom, ktorý bol zrekonštruovaný. Zaujímavý výklad o živote tohto reprezentanta slovenskej prózy bol spojený s prehliadkou fotografického materiálu, ktorý dokumentuje životné cesty a tvorbu v slovenskom, aj v chorvátskom prostredí. Jednotlivé miestnosti sú zariadené dobovým nábytkom tak, ako to bolo za spisovateľovho života. Vedľa rodného domu mali študenti možnosť vidieť i sochu Kukučína v nadživotnej veľkosti.
  Druhou literárnou zastávkou bolo Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. V jednotlivých miestnostiach múzea si počas odborného výkladu prezreli obrazový a textový materiál doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalostí básnika. Pozreli si stálu expozíciu o jeho živote obohatenú o kvíz, ktorý ich nabádal pozorne počúvať, aby vedeli správne odpovedať na otázky a vyplniť úlohy.

  Študentom prijalo pekné počasie a preto ich kroky smerovali aj do Hviezdoslavovej hájovne, ktorá je jednou z najkrajších turistických atrakcií severného Slovenska.

  Celému podujatiu pridalo na atraktivite aj skutočnosť, že technici z Tlmáč strávili jednu noc mimo domova v penzióne Slanický dvor v blízkosti Oravskej priehrady, čím sa exkurzia zároveň stala výletom plným zábavy a nezabudnuteľných zážitkov. Vieme, že dané poznatky z exkurzie budú využívať dlhé roky, no i zážitky so spolužiakmi im dlho zostanú v pamäti.

      Mgr. Marián Sabala

 • U nás sa stále niečo deje

  Aj keď študenti našej školy svorne tvrdia : „My už nie sme malé deti J “,  na 1. júna už nikto nie je taký veľký, aby nemohol osláviť Deň detí. Pri tejto príležitosti sa im o pestrý program – zaujímavé, nápadité súťaže, vtipné preteky a športové aktivity, postaral celý pedagogický zbor. Okrem klasického futsalu , v ktorom chlapci  zohrali  proti sebe neľútostné triedne zápasy, sa súťažilo aj v silovom trojboji, stolnom tenise, bedmintone. Ani tento rok nechýbala obľúbená streľba zo vzduchovky a airsoftovej guľôčkovej zbrane. Súťažilo sa v hode podkovou a toaletnou doskou, nechýbala chôdza na chodúľoch, rezanie dreva na čas, , grand prix s fúrikom, triafanie tenisovou loptičkou na presnosť, zhadzovanie plechoviek. Jedinečnú moto-šou pripravili pre žiakov majstri – bratia Lackovci. Vôňa benzínu, burácanie motorov motoriek, adrenalínové ukážky  a  kaskadérske vystúpenia bratov, lahodili oku a uchu našich žiakov. Najväčšou atrakciou boli voľné jazdy na motocykloch po pripravenej dráhe. Ďalší majstri zasa predviedli svoje kuchárske umenie a výborným guľášom nasýtili hladné bruchá žiakov a zamestnancov. Majster Salaj dokázal, že je nielen výborným  inštruktorom  zvárania, ale aj šampiónom v  plieskaní pastierskym bičom.  

  Vidieť spokojné tváre našich „veľkých“ detí svedčilo o tom, že naša snaha nebola márna. Dobrá nálada, príjemná atmosféra, chutný guláš.  Všetci sme sa výborne bavili.

  Už teraz pozývame! Takúto akciu si určite zopakujeme aj budúci rok.

                                                                                                                                   Hatiarová

 • Národnú cenu kvality OVP 2022 získala naša technická škola

  Po prvýkrát v roku 2022 vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP mesiac apríl 2022 za Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy. Zámerom projektu bolo podporiť povedomie o význame budovania a zabezpečovania kvality, ale aj prezentovať dobrú prax v tejto oblasti na Slovensku.

  Súčasťou Mesiaca kvality bolo aj odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP 2022. Cieľ ocenenia bol jasný – identifikovať a vyzdvihnúť tých poskytovateľov odborného vzdelávania, ktorí sú zárukou kvality  v rámci SR.  Dňa 28. apríla 2022 riaditeľka SOŠ technickej v Tlmačoch Ing. Jana  Mrázová prevzala z rúk Ing. Branislava Hadára, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Národnú cenu kvality OVP 2022 v kategórii „Prínos pre komunitu“ so slovami: „ Som veľmi rada, že konečne prišiel rad aj na odborné školy. Táto cena patrí všetkým pedagogickým a aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na výchove a príprave našich absolventov. Chcem poďakovať za podporu nášmu zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu kraju a, samozrejme, všetkým partnerom, ktorí v rámci svojich možností pomáhajú prosperite školy a jej udržaniu kroku v odbornom vzdelávaní.“

  Vytvoriť kvalitnú lokálnu komunitu zapojenú do politiky školy je jedným zo základných stavebných prvkov fungovania odborného vzdelávania a prípravy každej odbornej školy. SOŠ technická v Tlmačoch už 70 rokov pripravuje absolventov študijných a učebných odborov strojárskeho a elektrotechnického zamerania. Za tie roky škola vždy dokázala pružne reagovať na požiadavky pracovného trhu a vyprofilovať svoje odbory tak, aby absolventi našli uplatnenie u zamestnávateľov strategických podnikov nielen Tekovského regiónu. Výborné výsledky škola dosahuje len vďaka spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami, ako sú rodičia, výchovní poradcovia na základných školách, zamestnávatelia, zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj a v neposlednom rade aj odbornou prípravou samotných žiakov na teoretickom a praktickom vyučovaní. 

  Škola, ktorá nie je budovaná na princípe partnerstva a participácie ako jedna veľká komunita, nemá základné predpoklady na to, aby toto dokázala.

 • Ocenení tlmačskí študenti

  V čase, keď sa blíži koniec školského roka, tešíme sa na letné prázdniny, sa na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch, uskutočnilo celoškolské kolo súťaže Túry do literatúry. Do triednych kôl sa zapojilo päť tried, od prvákov až po študentov tretieho ročníka. Ich úlohou bolo pomocou „túr do literatúry a jazyka“ vytvoriť jazykovú alebo literárnu nástenku podľa vopred stanovených kritérií. Po prezentovaní a vyhodnotení triednych kôl študenti hlasovali za postupujúcich spolužiakov do celoškolského kola. V celoškolskom kole sa zúčastnilo štrnásť súťažiacich, kde konkurencia bola veľmi silná. Chlapci a dievčatá to však zvládli na výbornú, ich prezentovanie prác bolo na veľmi dobrej úrovni a vyhodnotenie komisie bolo náročné. Na treťom mieste sa zaslúžene umiestnil programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Dávid Pavlák z druhého ročníka. Striebornú priečku obsadil študent Ondrej Čuchor z II.D triedy. Na prvom mieste a zlatom stupni sa umiestnil druhák, študent odboru mechanik strojov a zariadení Matúš Goral. Všetci ocenení študenti si odniesli zaujímavé vecné ceny. Chceme sa poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, ktorí sa zapojili do celoškolskej súťaže Túry do literatúry.

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

 • Exkurzia Tatravagónka Tlmače s.r.o.

  Žiaci odboru mechanik strojov a zariadení a počas odborného výcviku navštívili pod vedením majstra odbornej výchovy L. Lacka priestory nového veľkého zamestnávateľa v levickom okrese Tatravagónku Tlmače s.r.o.

  Postupne prešli jednotlivými prerobenými výrobnými halami spoločnosti a doprovod im robil aj bývalý majster odbornej výchovy M. Bernát. 

  Spoločne s majstrom mali možnosť prezrieť si možno svoje budúce pracoviská.  

 • Týždeň plný pohybu a dobrej zábavy

  Pandémia koronavírusu COVID-19 zasiahla  všetky oblasti našich životov a neobišla ani lyžovačku. Uvoľnenie opatrení prinieslo dobrú správu a nádej o možnosti realizácie lyžiarskeho výcviku na školách. Po minuloročných dobrých skúsenostiach sme stavili opäť na Ski Drozdovo, ktoré ponúka, nielen úžasnú predjarnú lyžovačku. Výborne upravený svah, primeraná náročnosť zjazdovky, ústretovosť a ochota prevádzkovateľa.

  Aj napriek zvolenej dochádzkovej formy, za dodržiavania protipandemických opatrení, chlapci s obrovskou zvedavosťou ako to bude prebiehať, nasadli do autobusu smer novým zážitkom a skúsenostiam. V pondelok obloha zaplakala  nad prvotným nezdarom  začiatočníkov, potom však zavládlo v rozprávkové počasie, takže lyžovačku si všetci užívali plnými dúškami. Pokročilí lyžiari si zlepšili techniku a lyžovali ako im sily stačili. Dokonca aj družstvo začiatočníkov prekonalo nekoordinované pohyby, pády, vypúlené oči a každým dňom sa zlepšovalo a zlepšovalo. Zvládli  brzdenie, oblúčiky a pekne zlyžovali svah  Na konci týždňa väčšina z nich nabrala odvahu a postavili sa spolu so zdatnejšími lyžiarmi  na štart slalomového preteku,  za čo si vyslúžili pochvalu  od vedúceho výcviku p Placheho i inštruktoriek p. Tomljenovičovej i p. Hatiarovej.

  Vďaka dobrým podmienkam sme lyžiarsky výcvik zvládli bez problémov a s  radosťou  môžeme uznať, že na tomto lyžiarskom kurze sa stretli všetci, ktorí majú k pohybu a disciplíne blízko. Môžeme hovoriť o úspešnej školskej športovej akcii  plnej pohybu, dobrej  zábavy, spoločného šantenia na svahu ale hlavne nezabudnuteľných spomienok.

   

                                                                                                  Hatiarová

 • Pozrite si najnovšie video :-)

 • Písali o nás v SME

 • E-Twinning projekt

  Naši študenti sa zapojili do medzinárodného projektu E-Twinning. Partnerskú školu sme si zvolili z Turecka. Projekt je realizovaný online. Našou prvou úloho bolo vytvoriť nástenku na tému "Krásy mojej krajiny."

 • Tlmačskí programátori o ďalší krok vpred

   

  Praha, Brno, Ždár nad Sázavou. To sú mestá, kde sa tlmačskí študenti strednej odbornej školy technickej úspešne zúčastňujú zahraničných odborných stáží prostredníctvom získaných grantov z programu Erasmus Plus. Nie je to po prvýkrát. Najprv schválený kvalitný projekt a potom už študentom nič nebráni na ceste za novými skúsenosťami a zážitkami.

  Tentokrát sa zdokonaľovali vo svojom študijnom odbore v Brne, kde počas dvoch týždňov získavali nové vedomosti, zručnosti a predovšetkým skúsenosti vo svojom odbore. Desať študentov tretieho a štvrtého ročníka dostalo príležitosť, aby si rozšírili a znásobili svoje doterajšie nielen vedomosti, ale predovšetkým zručnosti. Aj vďaka tomu sú o ďalší krok vpred pred ich rovesníkmi.

  Hlavným zámerom je rozšírenie odbornej pripravenosti študentov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Veľmi častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov, ktorí spolupracujú s našou školou už dlhé roky je zvýšiť odbornú pripravenosť absolventov odborných škôl na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, či obsluhy PLC systémov a ich realizácií. Preto ponúkame študentom absolvovať stáže počas štúdia. Je to pre nich príležitosť naučiť sa nové veci, programovacie systémy, zapojenie a ovládanie PLC systémov a zlepšiť sa v tom, čo už vedia alebo doteraz sa s tým ešte nestretli. Vďaka schválenému projektu mali študenti možnosť absolvovať odbornú stáž v partnerskej škole, ktorá má veľmi kvalitné a moderné vybavenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt Tlmače Jana Mrázová.

  Vďaka získanému grantu sa nám podarilo zabezpečiť veľmi obľúbenú odbornú prípravu na ich povolanie. „Po dôslednej príprave na stáž a výbere chlapcov z daného odboru, mali príležitosť rozšíriť si odborné zručnosti vo svojom odbore v jednej z hostiteľských škôl v Českej republike. Desať študentov odboru programátor obrábacích strojov a zariadení zavítalo na pôdu strednej školy do Brna, kde mali vytvorené veľmi kvalitné podmienky pre zdokonalenie sa v študijnom zameraní. Bola to pre nich výzva, aby nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania, na ktoré sa pripravujú,“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mária Medzihradská.

  Záujem o odbornú stáž pri výbere bol medzi tretiakmi a štvrtákmi aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii obrovský. Bol to doslova boj o miesto. Nedostali sa však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí kolujú medzi žiakmi pozitívne správy. „Veľmi sa teším, že na škole máme možnosť vycestovať počas štúdia aj do zahraničia na odbornú stáž. Vďaka tomu máme možnosť pracovať aj na takých strojoch a zariadeniach, ktoré sú úplnou špičkou. Okrem nových skúseností zažijeme veľa zážitkov so spolužiakmi pri spoznávaní kultúrnych a historických pamiatok v Prahe. Aj touto cestou chcem za všetkých stážistov poďakovať zapojeným učiteľom pri príprave a realizácii stáže,“ prezradil tretiak - programátor Jozef Števko.

  Po práci mali študenti čas aj na spoznávanie mesta. Prehliadka historického centra a významných kultúrnych pamiatok ich nadchli svojou pompéznosťou. Pre tých, ktorých história až tak „neberie“, boli veľkým lákadlom adrenalínové možnosti - motokárová dráha, jump park, paintball, laserová aréna, strelnica, bowling či hokejová aréna domáceho tímu.

  „Z odbornej stáže si odnášam nielen bohaté skúsenosti, ale aj nádherné zážitky, ktoré som so svojimi spolužiakmi mohol prežiť,“ prezrádza nám štvrták Dávid Blaško. Vzápätí ho dopĺňa ďalší z účastníkov Sebastián Hajko, ktorý ho dopĺňa. „Aj mne sa tam veľmi páčilo. Naučil som sa ovládať jeden z najnovších systémov v programovaní, pracoval som na špičkovom CNC programovacom stroji, o ktorom som doteraz len počul. Táto stáž mi dala do môjho osobného života veľmi veľa.“

                                                                                                   Mgr. Marián Sabala

  Popisky k fotografiám:

  1. Desať študentov odboru programátor obrábacích strojov a zariadení na odbornej stáži v Brne pri tvorbe CNC programu.

  2. Vo voľnom čase študenti navštevovali kultúrne a historické pamiatky. Prekvapení boli z Labyrintu pod Zelným trhem v historickom centre Brna.

  3. O zábavu nebola núdza. Plnými dúškami si ju vyskúšali v Laser aréne či Jump parku alebo na motokárovej dráhe.

 • Vitajte na SOŠ technickej v Tlmačoch

 • Aj malé kroky k finančnej zodpovednosti znamenajú pre mladých ľudí veľa

  Peniaze – toľko sa o nich hovorí. Sú súčasťou každodenného života, prostriedkom na zabezpečenie životných potrieb, istôt i na naplnenie snov. Najčastejšie  v súvislosti s peniazmi používané slovné spojenie je „Byť finančne zabezpečený.“ Čo to znamená?

   „Finančná gramotnosť nebola nikdy aktuálnejšou témou ako dnes“ Pretrvávajúce názory mládeže, že  si viem ustrážiť a nemám problém s peniazmi, môže mať nepríjemné dôsledky.   Neustriehnu  si hospodárenie, šetrenie, čo ich privedie k zbytočným výdavkom a často aj k zadlžovaniu. A na otázku dôchodkového zabezpečenia, typickou odpoveďou je, že na to má ešte dosť času. Pre správne nakladanie a poznanie hodnoty peňazí, sú dôležité nielen základy matematiky, ale aj logiky a zdravého sedliackeho rozumu.

  Žiakom, ktorí si onedlho budú hľadať prvé zamestnanie, je potrebné tieto súvislosti objasňovať. Ideálne je, ak sa s nimi o tom rozprávajú ľudia z praxe, ktorí im na základe svojich skúseností vedia najlepšie priblížiť veci,“ ako prúdia peniaze, ako majú byť peniaze správne rozložené, aby pracovali pre svojho majiteľa, ako sa pripraviť na riešenie vlastného bývania a ako to spraviť, aby mi nikdy nevypadol príjem a mohol som vždy spokojne spávať.

  Využili sme možnosť vzdelávania žiakov aj prostredníctvom spolupráce s našim bývalým žiakom Mariánom Nagy, ktorý nás oslovil s ponukou Nadácie Partners.

  Cieľom programu, pre žiakov ubytovaných v školskom internáte, je naučiť ich orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

  Aj malé kroky k finančnej zodpovednosti znamenajú pre mladých ľudí veľa do budúcnosti. Veríme, že sa žiaci budú viac  zamýšľať nad dôležitými životnými rozhodnutiami, ktoré ich čakajú a uvedomia si, že aj vďaka informáciám budú mať ľahšie a rozvážnejšie rozhodnutia, ktoré ich čakajú po opustení školských lavíc. 

 • Hodina deťom na SOŠ technickej v Tlmačoch

  Dnes, 21.10.2021 sa konala celoslovenská zbierka Hodina deťom. Naša škola s radosťou prijala možnosť zapojiť sa a vyzbierať finančné prostriedky pre prospešnú vec.

  Dnešnú zbierku si zobrali na starosť študenti 2.D triedy, ktorí oslovovali ľudí v centre Levíc, navštívili priestory TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o., Tesco a benzínovú pumpu a svoju cestu ukončili vo svojej alma mater. Do zbierky sa okrem učiteľov, majstrov a nepedagogických pracovníkov zapojili aj naši empatickí študenti.

  Výsledná vyzbieraná čiastka predstavuje sumu 194 €.

  Veríme, že finančné prostriedky pomôžu zlepšiť život tých, ktorí to naozaj potrebujú.

  Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu.

  Veď pomáhať je ľudské a každé jedno euro pomôže.

  Na Slovensku trpí chudobou každá druhá rodina s jedným rodičom.

  Pridajte sa prosím k nám a pomôžte im tiež.

  Prispiet môžete na bit.ly/chcem-prispiet-online alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800. Ďakujeme!

 • ISIC karta pre študentov školy

 • Mechanici mechatronici a mechanici strojných zariadení na návšteve Katedry automatizácie, mechatroniky a robotických technológií

  Dňa 15.10.2021 sa naša trieda I. E zúčastnila exkurzie na Technickej univerzite v Košiciach. Tentoraz  sme si zašli na "kukandu" na Katedru automatizácie, mechatroniky a robotických technológií. Chalani si mali možnosť pozrieť robota, ktorý zachraňuje životy v nemocniciach. Mali možnosť vidieť ako je možné preprogramovať robota záchranára na plniča cukrikov krémovou plnkou. Vyskúšali si programovať PLC v programe TiaPortal, kde si naprogramovali chladiace zariadenie pre "jadrovú elektráreň". Cudzí im nezostal ani ABB zvarovací robot, kde chalani simulovane zvarili čelo Porsche Cayenu v ustavovacom pripravku.

  Akcia mala ucelený charakter a ani jeden zo žiakov nezostal bokom. Radosť a záujem z dobre vykonaných akcií bola obojstranná.

  Ďakujem vedeniu katedry a mojim chalanom za suprový deň.

  S pozdravom Milan Ďurč, triedny

 • Stredoškoláci z Tlmáč získali prvé miesto

  Tlmačskí študenti dosiahli ďalší výborný úspech. Tentokrát na výbornú obstáli v náročnom vedomostnom kvíze, ktorého 22. ročník sa konal v Leviciach. V Dome Matice slovenskej v Leviciach sa stretli trojčlenné družstvá stredných škôl okresu Levice na súťaži „Poznaj svoju vlasť“, ktorú organizuje miestny odbor Matice slovenskej. Zúčastnilo sa jej šesť stredných škôl Levického okresu, ktoré medzi sebou súťažili formou kvízu v troch kolách. Naši študenti úspešne bodovali v silnej konkurencii svojich rovesníkov aj v tomto školskom roku.

  Ako každý ročník súťaže nebolo tomu inak ani teraz. Stredná odborná škola technická v Tlmačoch mala svoje zastúpenie. Trojčlenný tím tvorili študenti štvrtého ročníka technického odboru mechanik elektrotechnik v zložení: Erik Baláž, Jakub Valent a Erik Gálik. Aj keď po prvom kole boli výsledky ešte veľmi tesné, ďalšie dve kolá ukázali rozdiely vo vedomostiach jednotlivých tímov.

  Zúčastnení študenti museli hlboko načrieť do svojich vedomostí o Slovensku a našom regióne. Vo všetkých troch kolách kvízu - slovenská literatúra, história a príroda naše družstvo získalo úctyhodných 36 bodov, ktorý im nakoniec vyniesol najvyššiu prvú priečku, z ktorého mali študenti obrovskú radosť. Otázky boli veľmi náročné a preto nás toto umiestnenie milo potešilo zároveň, keďže konkurencia bola veľmi silná. Získali sme do zbierky ďalšie cenné prvé miesto v tejto súťaži. Úspešnému tímu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú a vzornú reprezentáciu SOŠT Tlmače.

                            Mgr. Marián Sabala

 • Zapojte sa do súťaže

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35