Hlavné menu

O škole

Možnosti štúdia

Študijné odbory

 • mechanik strojov a zariadení
 • programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • mechanik elektrotechnik

všetky tieto odbory sú štvorročné ukončené maturitnou skúškou, absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

Učebné odbory

 • strojný mechanik
 • obrábač kovov

tieto odbory sú trojročné ukončené záverečnou skúškou, absolvent získa po skončení štúdia výučný list.

Nadstavbové štúdium

 • strojárstvo

ide o dvojročné štúdium ukončené maturitnou skúškou, absolvent získa po skončení štúdia maturitné vysvedčenie.

Pomaturitné štúdium

 • vo všetkých študijných odboroch, ktoré škola ponúka

štúdium je určené pre absolventov stredných škôl, ktorí už majú maturitné vysvedčenie, ale chcú si doplniť vzdelanie v niektorom z daných odborov. Absolvent získa výučný a maturitné vysvedčenie vo vybranom odbore

 

Výhody štúdia na SOŠ technickej v Tlmačoch:

 • absolvent študijného odboru získa maturitné vysvedčenie a zároveň výučný list,
 • finančné ohodnotenie žiakov v rámci odborného výcviku,
 • podnikové štipendiá,
 • zváračský preukaz a osvedčenie o vykonaní štátnej skúšky zo zvárania,
 • osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti,
 • osvedčenie od Slovenskej a priemyselnej komory v anglickom a nemeckom jazyku,
 • certifikát o absolvovaní stáže v zahraničí,

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35