Hlavné menu

O škole

Projekty

Podporené projekty v roku 2009

 

Program - výzva

Názov projektu

Hlavné ciele a aktivity projektu

Termín realizácie

Požadovaná dotácia

Schválená dotácia

 

„Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009“

 

 

 

Modernejšou výbavou kuchyne ku zdravšej strave

·         Materiálno – technologické dovybavenie výrobných priestorov kuchyne

·         Zabezpečenie technického vybavenia umožňujúceho elektronizáciu administrácie prevádzky školskej jedálne

·         Realizácia školských akcií zameraných na osvojovanie si zásad zdravej výživy

15. 6. 2009

 

31.10. 2009

10 152 €

3 500 €

„Grafické systémy v

odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2009“

 

 

 

 

Grafické systémy pre  obrábanie materiálov a robotiku

·         Zaobstarať výukový program SW INTYS pre CNC

·         Zvýšiť úroveň odborného vzdelávania v študijných a učebných odboroch strojárskeho zamerania

·         Prepojiť teoretické vyučovanie strojárskych odborných predmetov s praktickým vyučovaním žiakov

·         Zabezpečiť pripravenosť a kvalifikovanosť absolventov pre požiadavky moderného trhu práce

1.6. 2009

 

31. 12. 2009

2 500 €

2 500 €

„ Otvorená škola – oblasť športu pre rok 2009“

 

 

 

 

Športom proti stresu – školské dni športu

 

·         Doplniť vybavenie školy vhodným športovým náradím a náčiním

·         Posilniť úlohu školy ako centra športu v meste a blízkom regióne

·         Vytvoriť príležitosti pre zmysluplné trávenie voľného času a skvalitnenie životného štýlu žiakov, pedagógov a obyvateľov mesta

·         Rozšíriť vedomosti z oblasti olympijskej výchovy

1. 7. 2009

30. 10. 2009

 

3 700 €

1 660 €

 

 

 

 

Spolu:

 

7 660 €

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35