Hlavné menu

O škole

2% z dane


Darujte 2% z dane

pre Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole Tlmače

Prečo vôbec darovať 2%?

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétneho neziskového subjektu. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku.

Čo podporíte, ak sa rozhodnete venovať svoje 2% nášmu združeniu?

 • spolufinancovanie projektov realizovaných Strednou odbornou školou technickou v Tlmačoch zameraných na skvalitnenie výchovo-vzdelávacieho procesu
 • športové, kultúrne a voľnočasové aktivity študentov našej školy
 • vytváranie lepších podmienok pre vzdelávanie spoluúčasťou na materiálnom vybavení školy (pomôcky, publikácie, športové potreby, software, hardware a iné)
 • úpravu interiéru a exteriéru areálu školy
 • príspevky na športové akcie, exkurzie, súťaže a ocenenia pre najlepších žiakov

 

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec:

 1. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane - to je suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.
 2. Vyplňte formulár 2__.pdf- meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.
 3. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2020 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska (prípadne pošlite do SOŠ technickej v Tlmačoch a my doručenie zabezpečíme). Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2019 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3 EUR.
 3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:

Názov: SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole technickej

Sídlo:   Tlmače, 935 28, Kozmálovská cesta 9

Právna forma:   Občianske združenie 

IČO:    17319617/1278

 1. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2020 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2018 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
 2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať.
 3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:  

Názov:  SRRZ-RZ pri Strednej odbornej škole

Sídlo:   Tlmače, 935 28, Kozmálovská cesta 9

Právna forma:   Občianske združenie 

IČO:    17319617/1278    

 1. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2019 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35