Hlavné menu

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

 

Je 2-ročné štúdium nadväzujúce na ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Absolvent získava výučný list v danom odbore a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov.

Prihláška

Naša škola poskytuje pomaturitné štúdium v odboroch

2413 N mechanik strojov a zariadení

2426 N programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2697 N mechanik elektrotechnik

Termíny podania prihlášok

  • do 31. mája 
  • do 31. júla v prípade neúspešných uchádzačov o štúdium na vysokej škole

  

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35