Hlavné menu

1. ročník

Stredné odborné učilište strojárske Tlmače v spolupráci so Zváračskou školou SES, a.s. Tlmače a Cechom zváračských odborníkov Trnava pripravili celoslovenskú súťaž vo zváraní pod názvom Mladý zvárač, ktorá sa uskutočnila v stredu, 2. apríla 2008 v priestoroch dielní tlmačského učilišťa a Zváračskej školy a.s.

Súťaže sa zúčastnili žiaci SOUs Komárno, ZSŠ Šahy,  SOU železničné Trnava, ZSŠ Ružomberok a SOUs Tlmače. Na 1. ročníku celoslovenskej súťaže privítala zástupcov jednotlivých škôl riaditeľka SOUs Ing. Jana Mrázová. Vedúca sekcie získavanie a rozvoj ľudských zdrojov Ing. Miroslava Takácsová privítala súťažiacich na pôde spoločnosti SES. Vyjadrila radosť z toho, že sa podarilo zorganizovať túto súťaž, ktorú SES podporili a podporujú aj odborné vzdelávanie mladých zváračov,  ktorí môžu nájsť uplatnenie v tlmačských strojárňach. Bc. Viliam Sitáš, hlavný majster SOUs Tlmače vysvetlil účastníkom súťaže organizačné pokyny, poprial im pevnú ruku a pevné nervy pri plnení súťažných úloh.

Na príprave žiakov SOUs Tlmače sa podieľali vo veľkej miere Bc. Ján Salaj a inštruktori Zváračskej  školy Zdenko Šikeť a Štefan Šebo. Po niekoľkých hodinách súťaženia prišlo na rad slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Povedali o súťaži:

doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.:

Myšlienka súťaže zváračov vznikla v roku 1999. Oslovili nás kolegovia, ktorí poriadajú tradične túto súťaž vo Frýdku Místku pod záštitou firmy LINDE a prišli s ponukou, aby sme zorganizovali slovenské kolo. Prvé sme zorganizovali v roku 2000, v areáli Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave.

Pokračovali sme ďalšími tromi kolami, potom došlo k určitému prerušeniu a teraz opäť nadväzujeme

na tradíciu, ktorú vybudoval Cech zváračských odborníkov Trnava. Súťaž organizujeme v Tlmačoch vzhľadom na to, že spoločnosť SES poskytuje bezkonkurenčne najlepšie podmienky z hľadiska vybavenia Zváračskej školy. Môžeme súťažiť v jednej kategórii zároveň jednou metódou vo všetkých boxoch a toto sú tie podmienky, ktoré sú najlepšie. Sme spoluorganizátormi súťaže, poskytli sme hodnotné ceny, ktoré sme získali od našich partnerov Messer, Fronius, Telwin, Henkel - Lodstite, Welco.

Ing. Miroslava Takácsová:

Mladí zvárači mali veľmi dobrú príležitosť, aby si overili svoje teoretické vedomosti a vyskúšali svoje

praktické zručnosti, aby sa vedeli vzájomne porovnať. Verím, že táto súťaž sa stane tradíciou. Blahoželám víťazom a tých najlepších odborníkov v oblasti zvárania čakáme v našej firme.

Ing. Jana Mrázová:

Tešíme sa, že sa nám súťaž vydarila, myslím si, že všetci súťažiaci boli spokojní, pretože ceny boli hodnotné.  Z každej školy, ktoré prišli, sa aspoň jeden žiak umiestnil na prvom, druhom alebo treťom mieste, takže  všetci môžu odchádzať domov spokojní a tešíme sa už spoločne na ďalší ročník celoslovenskej súťaže.  K tomu, aby bol ďalší ročník treba chuť niečo urobiť navyše, sponzorov a šikovných chlapcov, ktorí vedia zvárať. No a samozrejme podporu spoločnosti SES, a.s. Tlmače a Cechu zváračov, Zváračskej školy a všetkých, ktorí svojou čiastkou prispeli k tomu, aby to dobre dopadlo.

 

Výsledky súťaže:

Metóda Z -E1:

1. Attila Horváth, ZSŠ Šahy,

2. Jozef Mikulec, SOUs Komárno,

3. Mário Zuzic, SOUž Trnava,

4. Patrik Poliak, SOUs Tlmače

 

Metóda Z -M1:

1. Patrik Strnad, SOUs Tlmače,

2. Miloš Sátora ZSŠ Ružomberok,

3. Roland Bolyó, ZSŠ Šahy,

4. Marcel Gergel, SOUž Trnava,

5. Martin Nagy, SOUs Komárno

 

Metóda Z - T1:

1. Róbert Solčík, SOUs Tlmače,

2. Vladimír Bartánius, ZSŠ Ružomberok,

3. Zdenko Greššo, SOUs Tlmače

 

Hodnotiaca komisia:

predseda doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. členovia: Zdenko Šikeť, inštruktor Zváračskej  školy SES, Ing. Daniel Stano, vedúci zvárania a metalurgie SES, Július Ižo, ZSŠ Ružomberok a Ing. Ivan Uhnák, špecialista na zváranie, ktorý v plnom rozsahu zabezpečil teoretickú časť súťaže.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35