Hlavné menu

7. ročník

Študenti z rôznych kútov Slovenska sa zišli v stredu, 26. marca na súťaži MLADÝ ZVÁRAČ, ktorú usporiadali - Ministerstvo školstva SR, Nitriansky samosprávny kraj, Stredná odborná škola technická Tlmače,  Cech zváračských odborníkov Trnava a Mahe s.r.o Svit na pôde Slovenských energetických strojární Tlmače. Na súťaži mali zastúpenie žiaci stredných odborných škôl z Dvorov nad Žitavou, Krupiny, Hlohovca, Šiah, Topoľčian, Tlmáč, Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová a Spojenej školy Martin. Celkovo 27 mladých zváračov si súťažne preverilo praktické zručnosti.

Slávnostné otvorenie sa konalo v priestoroch Školiaceho strediska SES. V mene organizátorov súťažiacich a ich pedagógov privítala Ing. Jana Mrázová, riaditeľka SOŠt Tlmače. Pripomenula, že od septembra tohto školského roka škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie. Poďakovala súťažiacim, účastníkom a firmám, ktoré odbornú súťaž mladých zváračov podporili.  Novinkou je akreditácia súťaže ministerstvom školstva v kategórii C, teda zatiaľ bez finančného príspevku. „Dúfame, že v budúcnosti sa to vylepší, pretože by sme u nás radi na súťaži privítali ďalších žiakov aj z iných škôl.  Našim plánom je pozvať aj kolegov z Ukrajiny a z Číny, čo je však finančne veľmi náročné. Srdečne vítam našich priateľov z družobnej školy zo Žďáru nad Sázavou, ktorí prijali naše pozvanie “ - povedala Ing. Mrázová. Súťažiacim zaželala pevnú ruku  a dobré výsledky.

 

Užitočná tradícia

Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.  v úvodnom príhovore konštatoval, že súťaž má  už  svoju tradíciu a má veľký význam pre profesionálny rast mladých zváračov.

Na pôde SES privítala účastníkov Ing. Miroslava Takácsová so slovami: “Sme veľmi  radi, že sa tu vytvorila užitočná tradícia a my môžeme byť jej odborným garantom. Predpokladám, že dnes sú tu mladí zvárači, ktorí sú nad priemerom škôl odkiaľ prichádzajú svojimi zručnosťami a svojím záujmom o vzdelávanie. Práve táto súťaž im v meraní síl môže pomôcť a zvýši ich konkurenčnú výhodu. Prajem vám, aby úsilie pracovať na sebe bolo zúročené tým, že získate zaujímavú prácu.“

Bc. Viliam Sitáš  oboznámil účastníkov s priebehom súťaže a s jej novinkou, ktorou bolo prvýkrát vyhodnotenie družstiev. Takto chcú organizátori zvýšiť záujem žiakov o súťaž a povzbudiť školy, aby posielali do každej kategórie viac svojich žiakov, a to najmä v kategórii zvárania argónom (141 TIG), ktorá je oproti ostatným slabo obsadená.

 

Veľké finále

Celé predpoludnie pracovali chlapci na svojich súťažných zvaroch a krátko popoludní ich vyhodnotila odborná porota. Veľké finále spojené s odovzdávaním cien a diplomov sa konalo za účasti všetkých súťažiacich a hostí na pôde SOŠt Tlmače.

Pred vyhodnotením  poďakovala Ing. Mrázová všetkým, ktorí súťažili: “V našich očiach ste víťazmi všetci. Vďaka za vaše výkony. Práca zvárača nie je jednoduchá, je náročná a zodpovedná, verím, že sa jej budete úspešne venovať aj v budúcnosti.“

Výkony mladých zváračov zhodnotil predseda poroty: “Bol tu jeden zaujímavý moment - všetky vyhodnocované zvarové spoje mali veľmi dobrú úroveň. Vidieť, že vplyv pedagógov, ktorí vás trénovali na jednotlivých školách bol značný. Myslíme si, že aj v prípade tých, čo skončili na posledných miestach, tak to bolo spôsobené nervozitou a stresom, ktorý je obvyklým faktorom pri súťažiach. Vaše výkony boli veľmi vyrovnané na prvých piatich miestach v každej kategórii, okrem TIG-u, kde sme mali len štyroch súťažiacich. Dnešnú súťaž berte ako skúsenosť do ďalšieho života, trénujte ďalej a zdokonaľujte sa v tejto profesii. Máte veľké predpoklady sa v nej realizovať a získať ocenenia aj v praktickom živote.“ Predseda poroty  vyzval zváračské školy, aby venovali viac pozornosti kategórii TIG, ktorá je v súčasnosti najviac vyhľadávaná a na túto kategóriu treba klásť väčší dôraz.

Vyhodnotenia sa zúčastnil aj Ing. Ján Kahan, viceprezident Slovenského živnostenského zväzu, prijal pozvanie na súťaž a podporil ju cenami pre víťazov.

Záverečný potlesk patril všetkým súťažiacim, ale aj usporiadateľom, pretože pripravili súťaž na kvalitnej odbornej úrovni. Verme, že ôsmy ročník priláka o rok do Tlmáč ešte väčší počet  mladých zváračov, ktorí naberú odvahu zmerať si svoju zručnosť v náročnej, ale trhom práce veľmi vyhľadávanej a perspektívnej profesii.

Výsledky súťaže

Fotky zo súťaže

Video zo súťaže 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35