Hlavné menu

8. ročník

Na súťaži mali zastúpenie žiaci stredných odborných škôl z Čadce, Hlohovca, Krupiny, Šiah, Topoľčian a Tlmáč, z Českej republiky pricestovali žiaci zo Žďáru nad Sázavou a nováčikmi boli mladí zvárači zo Srbska - žiaci z Technickej školy Kralja Petra, Obrenovac a Technickej školy „Kolubara“ Dosteja Obradovica, Lazarevac. Celkovo 34 mladých zváračov súťažne bojovalo o krásne poháre a hodnotné vecné ceny venované sponzormi. Generálnymi  sponzormi súťaže boli opäť  firmy Vapexim Martin a Mahe Svit.

Slávnostné otvorenie sa konalo v priestoroch Školiaceho strediska SES a.s.. V mene organizátorov súťažiacich a ich pedagógov privítala Ing. Jana Mrázová, riaditeľka SOŠT Tlmače. Vyjadrila potešenie, že účasť súťažiacich stúpa, prekročila už rámec Slovenska a stáva sa medzinárodnou súťažou. Otvorenia sa zúčastnila aj PhDr. Ľubica Libová, PhD. vedúca odboru vzdelávania NSK a Mgr. Iveta Verešová, referentka pre odbornú činnosť.  Pozvanie prijal aj primátor mesta Tlmače Miroslav Kupči, ktorý sa zúčastnil otvorenia, priebehu, ale aj vyhodnotenia súťaže.  

Doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. z Cechu zváračských odborníkov Trnava v príhovore pripomenul, že v súčasnosti bol prijatý nový zákon o odbornom vzdelávaní, kde sú zakomponované prvky duálneho vzdelávania. Stredná odborná škola technická Tlmače prvky duálneho vzdelávania už dlhé roky organizuje a má na to vytvorené všetky predpoklady.  „Táto škola prvky duálne vzdelávanie už dlhé roky organizuje a má na to vytvorené všetky predpoklady, okrem toho, že je tu zriadené Centrum zvárania, sú tu aj dlhoročné skúsenosti, vzorové pre oblasť zvárania“  - povedal.

Po náročnom  súťažení sa popoludní stretli súťažiaci žiaci aj ich pedagógovia na vyhodnotení  na pôde SOŠt Tlmače. Hodnotné ceny boli pre žiakov veľkou motiváciou,  o tom, kto ich dostane a postaví sa na stupne víťazov  rozhodla hodnotiaca komisia v zložení: doc. Ing. Jozef Jasenák , PhD. a Ing. Marek Tačovský – Cech zváračských odborníkov Trnava, Ing. Michal Mráz a Zdenko Šikeť, SES a.s. Tlmače, doc. Ing. Jozef Pecha, Eenergoinvest Mochovce, Tomáš Darida, ŠOŠ Šahy.

Prvé miesto v súťaži  družstiev opäť vybojovalo družstvo ŠOST Tlmače, pred  zváračmi zo Šiah a Topoľčian.  V kategórii  Metóda 141 TIG zvíťazil Matúš Sliezik (Tlmače), 2. Peter Vajda (Tlmače), 3. Peter Čerko (Šahy). V metóde 111 MMA vyhral Frederik Machajdík (Tlmače),   druhé miesta boli udelené dve - Dárius Kinči (Tlmače) a Ľubomír Ďurkovič  (Šahy), tretí bol Vladimír Okša (Topoľčany).  V metóde 135 MIG si pohár za prvé miesto odniesol Ivan Broš (Hlohovec), druhý bol Marek Durák  (Hlohovec) a bronz získal Andrej Pecháč

 (Topoľčany). Raritou v súťaži bola mladá zváračka Jelena Ačimovič zo srbského Lazarevacu, ktorá získala mimoriadnu cenu vo zváraní metódou 111  MMA.  Bolo to za osem rokov prvý raz, čo sa súťaže zúčastnila žena.

Na záver riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová poďakoval všetkým účastníkom 8. ročníka súťaže  so slovami: “Verím, že ste nabrali skúsenosti, porovnali ste svoje zručnosti aj s ostatnými žiakmi a dúfam, že sa uvidíme aj na  súťaži aj na budúci rok, možno ešte vo väčšom počte.“  

Vanda Prandorfyová

video: Mladý zvárač 2015 - 25.03.2015

fotky: Mladý zvárač 2015 - 25.03.2015

vyhodnotenie súťaže Mladý zvárač 2015

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35