Hlavné menu

3. ročník

10.3. 2010

Zastúpenie na súťaži mali Stredné odborné školy technické z Hlohovca, Galanty a z Tlmáč, SOŠ polytechnické z Ružomberka, Nitry, Trnavy, Stredné odborné školy z Komárna, Dvorov nad Žitavou, Šiah a Stredná priemyselná škola z Trnavy.

Súťažiacich a hostí na 3. ročníku privítala Ing. Jana Mrázová, riaditeľka SOŠt Tlmače. Pozvanie na slávnostné otvorenie prijali Ing. Helena Psotová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK, Ing. Katarína Čurillová, vedúca metodicko-riadiaceho oddelenia Úradu NSK, doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. – SZS Trnava, Ing. Anton Koleno z Cechu zváračských odborníkov Trnava, Ing. Ivan Uhnák, zváračský špecialista a Ľubomír Forgáč zo sekcie Získavanie a rozvoj ľudských zdrojov SES.

Ing. Psotová na úvod zdôraznila význam súťaže: “Som veľmi rada, že táto súťaž sa organizuje práve v Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch a v spoločnosti SES a. s., ktoré spoločne so Strojníckou fakultou STU Bratislava vytvorili Centrum vzdelávania pre oblasť strojárstva a energetiky v tomto regióne. Stredná odborná  škola technická Tlmače urobila za posledné obdobie veľký skok dopredu a zo zánikovej školy sa stala školou perspektívnou, školou budúcnosti. Svedčí o tom i to, že je spoluorganizátorom takých akcií, ako je súťaž Mladý zvárač. Je potešiteľné, že ste si zvolili školy technického charakteru, pretože trh práce si vyžaduje v súčasnosti i v budúcnosti odborníkov, ktorí sa budú môcť uplatniť aj na európskom trhu práce a ktorí svojou zručnosťou, umom, rukami dokážu, že aj remeslo má skutočne zlaté dno a patrí mu budúcnosť. Poďakovať sa chcem všetkým, ktorí vás na súťaž pripravili ako aj Slovenskej zváračskej spoločnosti, ktorí s nami spolupracujú už dlhú dobu, pomáhajú nám a pochopili veľmi správne, že bez vzájomnej pomoci nie je možné  napredovať a pripraviť takých odborníkov, ktorých si trh práce vyžaduje.“

Doc. Ing. Jozef Jasenák. PhD. Vyzdvihol vynikajúcu spoluprácu so SES a. s.: “Okrem toho, že sme zrealizovali viacero spoločných projektov, opäť máme možnosť spolupodieľať sa na organizovaní súťaže mladých zváračov. Súťaž organizujeme už tretíkrát v Tlmačoch, kde sú na to vytvorené výborné organizačné aj odborné podmienky. Organizovanie takejto súťaže má veľký význam pre zdokonaľovanie vašich zručností, aby ste ukázali, čo ste sa naučili a najmä, aby ste to v reálnom praktickom živote zužitkovali. Slovenská zváračská spoločnosť chce touto súťažou prispieť k rozvoju odborných zručností a aj k vášmu profesijnému uplatneniu na trhu práce.“

Kým mladí zvárači si pozorne plnili svoje súťažné úlohy, hostia a žiaci mali možnosť prezrieť si zaujímavé prezentácie firiem MAHE spol. s r.o. Svit, Fronius Slovensko s.r.o. Trnava, Elektroplus s.r.o. Sereď, VAW Welding s.r.o. Sučany a Zvarmedia  Topoľčianky.

Doc. Ing. Jasenák, PhD. pred vyhlásením výsledkov konštatoval, že porota mala náročnú prácu, pretože vyhodnotiť veľmi kvalitné zvarové spoje a rozhodnúť s presnosťou dvoch, troch bodov o postupujúcich a hlavných víťazoch je vždy úloha veľmi ťažká. Najťažšie bolo rozhodovanie v kategórii metóda 135 MIG, kde bolo až 17 súťažiacich a preto sa porota rozhodla udeliť päť cien.

Výsledky súťaže:

Metóda 111 MMA:

1. Martin Baláž, SOŠt Tlmače

2. Štefan Bokník, SOŠt Tlmače

3. Martin Garažia, SOŠp Trnava

4. Michal Adamčiak, SOŠp Ružomberok

5. Franišek Burza, SOŠ Šahy

 

Metóda 135 MIG:

1. Roland Krekáč, SOŠ Šahy

2. Štefan Farkaš, SOŠt Tlmače

3. Dávid Kollárovič, SOŠ Komárno

4. Eugen Gunár, SOŠt Tlmače

5. Juraj Karvay, SOŠ Šahy

6. Michal Benc, SOŠp Nitra

7. Erik Ležak, SOŠ Komárno

8. jakub Legerský, SOŠp Ružomberok

9. Ivan Duchoň, SOŠp Nitra

10. Timotej Hubka, SOŠp Trnava

11. Marek Horník, SPŠ Trnava

12. Marek Dobročáni, SOŠ Dvory nad Žitavou

13. Maroš Matúš, SOŠt Galanta

14. Jozef Minárik, SOŠt Hlohovec

15. Denis Ďuriš, SOŠt Hlohovec

16. Ivan Drabiňák, SOŠp Ružomberok

17. Michal Baran, SPŠ Trnava

 

Metóda 141 TIG:

1. Matúš Dóka, SOŠt Tlmače

2. Peter Dávid, SOŠt Tlmače

 

Hodnotiaca komisia:

1. doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.

2. Ing. Anton Koleno

3. Ing. Ivan Uhnák

4. Zdeno Šikeť

5. Štefan Šebo

6. vylosovaný z pedagogického dozoru

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35