Hlavné menu

12. ročník

   

PROPOZÍCIE 2019    WPS 2019     VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2019

„Väčšina ľudí prepásne svoju životnú príležitosť, pretože tá je oblečená v montérkach a vyzerá ako práca.“ »Thomas Alva Edison «

            Mladí zvárači z deviatich škôl svoju životnú príležitosť neprepásli a dňa 19. marca 2019 si obliekli svoje montérky a hrdo sa postavili do zváracích boxov, aby odbornej porote predviedli čo vedia. Na XII. ročníku celoslovenskej akreditovanej súťaže Mladý zvárač, ktorú organizuje na svojej pôde Stredná odborná škola technická v Tlmačoch sa stretlo 30 súťažiacich zo Slovenska, Českej republiky a Srbska. Rovnako ako v predchádzajúce ročníky sa súťaž konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

            Súťaž slávnostne otvorila riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová, ktorá srdečne poďakovala všetkým prítomným za to, že prijali pozvanie a osobne sa zúčastnili tejto jedinečnej súťaže. V príhovore pripomenula, že takýto typ súťaže by nebolo možné zrealizovať bez kooperácie so zamestnávateľmi a odbornými združeniami, s ktorými škola dlhoročne spolupracuje. Medzi najvýznamnejších patrí Cech zváračských odborníkov z Trnavy a Slovenské energetické strojárne, a. s. Tlmače. Oporu pri organizácii súťaže škola našla aj u štedrých sponzorov z radov zamestnávateľov, pre ktorých vychováva budúcich zamestnancov.

            Pozvanie na otvorenie súťaže prijal a k prítomným sa prihovoril poslanec NR SR a podpredseda NSK Mgr. Marián Kéry, ktorý vyzdvihol význam Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch v oblasti technického vzdelávania a v systéme duálneho vzdelávania v Nitrianskom kraji. Za odbor školstva NSK pozvanie prijal RNDr. Vladimír Gubiš, vedúci odboru vzdelávania a kultúry. Ako správna lokálpatriotka prvenstvo žiakom z Tlmáč priala a v mene mesta vystúpila prednostka mestského úradu  Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová.

            Súťažiaci si preverili svoje zručnosti v troch metódach zvárania – metóda 141 TIG zváranie v ochrannej atmosfére argónu, metóda 111 MMA zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom a metóda 135 MAG zváranie v ochrannej atmosfére CO2. Úlohou mladých zváračov bolo vyhotoviť dva zvary podľa špecifikácie (WPS). Odborná porota na základe vizuálnej kontroly pridelila súťažiacim body a súčet bodov za oba zvary rozhodol o poradí súťažiacich. V metóde 135 MAG 1. miesto obsadil Patrik Zolčák , 2. miesto   Jakub Kuruc obaja zo SOŠt Tlmače, 3. miesto získal Benjamín Čagala zo SOŠt Čadca. V metóde 141 TIG 1. miesto  získal Rajmund Škrha  zo SOŠt Tlmače, 2. miesto Aydemir Halis  zo SOŠ techniky a služieb Šahy a na 3. mieste skončil  Miroslav Zelina zo SŠ Martin.  V metóde 111 MMA si prvenstvo odniesol  Tomáš Déneš zo  SOŠ techniky a služieb Šahy, 2. miesto Ján Smutník, SOŠt  Čadca a 3. miesto  Adrián Valentík , SOŠTt Tlmače.

            Okrem hodnotných cien a finančnej hotovosti, ktoré si z rúk štedrých sponzorov prevzali víťazi na prvých troch miestach, z rúk doc. Ing. Jozefa Jasenáka, PhD.  a Ing. Dušana Malárika  si všetci účastníci XII. ročníka prevzali Tovarišské listy vydané Cechom zváračských odborníkov v Trnave.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35