Hlavné menu

O škole

Archív oznamov

21.10.2015 - Žiacka školská rada pri SOŠt Tlmače oznamuje. že dňa 28.10.2015 so začiatkom 17:30 sa uskutoční Halloweenska noc v školskej telocvični. Vstup povolený iba v maske, povinná výbava účastníka je spacák, deka, šoprtová obuv (prezúvky) a občerstvenie. Ukončenie akcie 8:00 ráno.

20.10.2015 - SOŠt oznamuje stravníkom, že od dnes je možné prihlasovať obedy B na mesiac november 2015. Prihlasovanie sa uzatvorí v pondelok 26.10.2015.

28.09.2015 - SOŠt Tlmače upozorňuje žiakov školy, že od 01.10.2015  (štvrtok) platí nový rozvrh hodín

24.09.2015 - SOŠt Tlmače oznamuje žiakom pomaturitných odborov (I.G a II.G), že dňa 29.09.2015 o 15:00 sa v budove školy (miestnosť 006) bude konať stretnutie s vedením školy. Účasť všetkých je nutná, keďže sa budú prezentovať informácie k priebehu štúdia v školskom roku 2015/16. 

18.09.2015 - SOŠt vyzýva všetkých stravníkov, aby si v dňoch od 21.09. - 27.09.2015 nahlásili obedy B. Od 28.09.2015 bude nahlasovanie uzamknuté! Obedy sa nahlasujú cez www stránku školy: www.sostlmace.sk. Pripravili sme pre Vás krátke inštruktážne video: prihlasovanie obedov A/B a odhlasovanie stravy

17.09.2015 - Jedálny lístok na mesiac: Október 2015

03.09.2015 - SOŠt zverejňuje harmonogram maturitných skúšok pre september 2015

24.08.2015 - SOŠt Tlmače upozorňuje žiakov, ktorí sa v školskom roku 2015/16 prihlásia na stravu, že mesačný poplatok je naďalej 20€. Tento poplatok je potrebné uhradiť na účet školskej jedálne: SK 91 8180 0000 0070 0031 2970, alebo v hotovosti v prvý deň školského roka.

20.08.2015 - Jedálny lístok na mesiac: September 2015

11.08.2015 - SOŠt Tlmače zverejňuje uznesenie, ktorým Zastupiteľstvo NSK schválilo vyhlásenie OVS na predaj uvedeného majetku: uznesenie 119/2015príloha č. 6: Rozostavaná stavba k.ú. Tlmače, výpis z Katastra nehnuteľností + mapa, fotodokumentácia

31.07.2015 - SOŠt Tlmače upozorňuje žiakov školy, že slávnostné zahájenie školského roka 2015/16 sa uskutoční 02.09.2015 (streda) o 8:00 hod. v budove školy.

14.07.2015 - SOŠt Tlmače zverejňuje zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov

15.06.2015 - SOŠt Tlmače oznamuje žiakom pomaturitných odborov, že vo štvrtok 18.06.2015 sa bude konať prax (ODV) v dielňach SES, a v utorok 23.06.2015 bude teoretické vyučovanie (TECH/TEM) v budove školy.

10.06.2015 - SOŠt Tlmače zverejňuje Harmonogram záverečných skúšok 2014/15 pre učebný odbor strojný mechanik

08.06.2015 - Riaditeľka SOŠt Tlmače v zmysle zákona 245/2008 Z. z., podľa §66 ods.7 oznamuje, že dňa 16. 6. 2015 o 8.00 hod sa uskutoční druhé kolo prijímacích skúšok do študijných odborov. 

20.05.2015 - Jedálny lístok na mesiac: jún 2015

18.05.2015 - SOŠt zverejňuje harmonogram ústnych maturitných skúšok pre školský rok 2014/15

15.05.2015 - SOŠt Tlmače zverejňuje zoznam prijatých žiakov na štúdium v šk. roku 2015/16

15.05.2015 - SOŠt zverejňuje výsledky prijímacích skúšok: 1. kolo 1. termín1. kolo 2. termín

15.05.2015 - SOŠt upozorňuje žiakov pomaturitných odborov (trieda I.G), že v utorok 19.05.2015 sa ruší prax, a je nahradená predmetom Základy elektrotechniky v budove školy, miestnosť 006.

06.05.2015 - SOŠt upozorňuje rodičov a žiakov 9. ročníkov, že dňa 11.5.2015 sa koná 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok pre školský rok 2015/16. Dňa 14.5.2015 sa koná 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok.

04.05.2015 - SOŠt oznamuje, že vo štvrtok 07.05.2015 sa ruší vyučovanie pomaturitných odborov z dôvodu neprítomnosti vyučujúceho

27.04.2015 - SOŠt Tlmače Vás pozýva na Floorball Cup 2015. Preštudujte si propozície súťaže a prihláste sa...

20.4.2015 - Jedálny lístok na mesiac: máj 2015

17.04.2015 - SOŠt Tlmače oznamuje, že v utorok 21.04.2015 v čase 15:00 - 17:00 sa koná rodičovské združenie

20.03.2015 - POZOR! Súťaž Mladý zvárač 2015 sa uskutoční v stredu 25. marca 2015

20.3.2015 - Jedálny lístok na mesiac: apríl 2015

19.03.2015 - SOŠt Tlmače zverejňuje kritériá prijímania žiakov v študijných a učebnách odboroch pre školský rok 2015/16

17.03.2015 - SOŠt Tlmače zverejňuje zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov

16.03.2015 - Dňa 17. a 18. marca 2015 sa vzhladom na prebiehajúce písomné maturity rušia konzultačné hodiny všetkých pedagógov

20.02.2015 - Jedálny lístok na mesiac: marec 2015

20.02.2015 - Od pondelka 23.02.2015 platí nový rozvrh hodín... Zmenili sa aj konzultačné hodiny niektorých pedagógov...

29.01.2015 - Rozvrh hodín pre pomaturitné štúdium triedy I.G, pozor, praktické vyučovanie je v dielňach SOŠt v areáli SES Tlmače...

28.01.2015 - SOŠt Tlmače zverejňuje zámer prenajať časť dočasne prebytočných priestorov

20.01.2015 - Jedálny lístok na mesiac: február 2015

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35