Hlavné menu

ESF projekt 2014

O projekte

PROJEKT ESF

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

Telefón: 036/6341981 Email: skola@sostlmace.sk, www.sostlmace.sk

 

realizuje dopytovo – orientovaný projekt

„Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to

ukážeš - zapamätám si, ale ak to

urobím - pochopím“

 

ITMS kód projektu: 26110130560

Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Miesto realizácie projektu: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače

Obdobie realizácie projektu: 1. februára 2014 – 31. júla 2015

Rozpočet projektu: 318.835,47€

 

Spolufinancovaný z fondov: 

Európsky sociálny fond 85 %

Príspevok zo ŠR 10 %

Vlastné zdroje 5 %

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Informačný leták k projektu

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35