Hlavné menu

ESF projekt 2014

Projektový tím

Riadiaci tím:

Projektový manažér:

Ing. Jana Mrázová

Koordinátor odborných aktivít:

Mgr. Mária Medzihradská

Finančný manažér:

Ing. Mária Tužinská

Manažér monitoringu:

Ing. Ružena Žilková

Manažér publicity:

Mgr. Marián Sabala

Účtovný a personálny pracovník:

Helena Kosorínová

Administratívny pracovník:

Júlia Majlingová

Odborný tím:

21 pedagogických zamestnancov pre realizáciu aktivity 1.1 - inováciu foriem a metód vzdelávania v jednotlivých predmetoch a taktiež pre realizáciu aktivity 1.2 - implementáciu foriem a metód vzdelávania v jednotlivých predmetoch:

Ing. Jana Mrázová

Ing. Ružena Žilková

Mgr. Marián Sabala

Mgr. Viera Palušková

Ing. Ľudmila Mrázová

Ing. Iveta Nagyová

Ing. Andrea Uhrecká

Ing. Pavol Zajac

Ing. Bronislava Havranová

Mgr. Martin Šandrík

Ing. Jaroslav Plachý

Mgr. Dana Vargová

Bc. Viliam Sitáš

PaedDr. Juraj Babec

Bc. Miroslav Bernát

Bc. Štefan Fényes

Bc. Ján Salaj

Július Gajdoš

Jozef Kotora

Štefan Nap

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35