Hlavné menu

ZS_2019

V školsko roku 2018/2019 je na ZS prihlásených 13 žiakov z toho:

6 žiakov učebný odbor 2433 H obrábač kovov

7 žiakov učabný odbor 2464 H strojný mechanik

 

V riadnom termíne sa jednotlivé časti ZS konať v týchto dňoch:

časť skúšky

dátum konania

začiatok

miesto konania

Písomná časť

17. jún 2019

830

SOŠt, miestnosť č. 113

Praktická časť

18. jún 2019

700

dielne SOŠt, areál SES a. s.Tlmače

Ústna časť

19. jún 2019

730

SOŠt, miestnosť č. 113

 

Písomná časť záverečnej skúšky

 • na písomnú časť sa žiaci dostavia do školy dňa 17. júna 2019 o 800  hod. do miestnosti č.113 na prvom poschodí v budove SOŠ technickej v Tlmačoch, Kozmálovská cesta 9,
 • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, písacie potreby,
 • nutné slušné oblečenie,
 • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a triedneho učiteľa,
 • písomná časť záverečnej skúšky trvá 120 min,
 • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť.

 

Praktická časť záverečnej skúšky

 • na praktickú časť sa žiaci dostavia do dielní SOŠ technickej dňa 18. júna 2019 na 700  hod. v areáli SES a.s. Tlmače, Továrenská č. 210,
 • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, pracovný odev a obuv,
 • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a triedneho učiteľa a skúšajúceho majstra odbornej výchovy,
 • praktická časť záverečnej skúšky trvá 8 hodín - 2464 H strojný mechanik, 4 hodiny - 2433 H obrábač kovov,
 • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť,
 • táto časť záverečnej skúšky je verejná.

 

Ústna časť záverečnej skúšky

 • na ústnu časť sa žiaci dostavia do školy dňa 19. júna 2019 o 730  hod. do miestnosti č.113 na prvom poschodí v budove SOŠ technickej v Tlmačoch, Kozmálovská cesta 9,
 • je potrebné si priniesť preukaz totožnosti, spoločenské oblečenie,
 • počas priebehu sa riadia pokynmi predsedu skúšobnej komisie a triedneho učiteľa,
 • na ústnu časť sú žiaci povinní prísť do školy minimálne 45 minút pred odpoveďou na záverečnej skúške (podľa harmonogramu),
 • odpoveď na ústnej časti trvá najviac 15 minút,
 • čas trvania skúšky žiakov so zdravotným znevýhodnením môže predseda skúšobnej komisie primerane predĺžiť,
 • táto časť záverečnej skúšky je verejná.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35