Hlavné menu

ZS_2020

Milí študenti posledného ročníka učebného odboru obrábač kovov: 

 • Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách končí 7. mája 2020. 
 • Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020.
 • Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola alebo odborné učilište spolu s vysvedčením o absolventskej skúške, vysvedčením o záverečnej skúške alebo vysvedčením o záverečnej pomaturitnej skúške najneskôr 30. júna 2020.
 • V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a odborných učilištiach absolventská skúška, záverečná skúška alebo záverečná pomaturitná skúška vykonáva administratívne.
 • podrobnejmšie informácie nájdete v nasledovnom dokumente: Rozhodnutie MS zo dňa 23.04.2020

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35