Hlavné menu

 

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky.

V zmysle uvedenej novely školského zákona a v súlade s § 161k školského zákona určuje a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny riadneho a mimoriadneho skúšobné obdobia konania záverečnej skúšky nasledovne:

1. Riadny termín konania záverečnej skúšky od 15. júna 2022 do 30. júna 2022. 

2. Mimoriadny termín konania záverečnej skúšky od 19. septembra 2022 do 30. septembra 2022 alebo od 6. februára 2023 do 17. februára 2023.

Úplné zmenie Usmernenie_ZS_2021_2022.pdf

 

Termín konania záverečnej skúšky SOŠT Tlmače

Riadny termín:          16. – 17. jún 2022

časť skúšky

dátum konania

začiatok

miesto konania

Praktická časť

16. jún 2022

700

dielne SOŠt, areál TV a.s. Tlmače

1100

SDV ZF Slovakia a.s., levice

Teoretická  časť

17. jún 2022

730

SOŠt, miestnosť č. 113

 

Organizácia záverečnej skúšky:

Žiaci, ktorí splnili podmienky pre možnosť konať záverečné skúšky (úspešne ukončili posledný ročník vzdelávacieho programu daného učebného odboru) sa nezúčastňujú vyučovania tri dni po sebe nasledujúce pred konaním záverečnej skúšky.

Študijné voľno:                                                            od  13. júna do 15. júna 2022

Slávnostné ukončenie záverečných skúšok          20. júna 2022  v miestnosti č. 113

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35