Hlavné menu

Študijné odbory

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Profil absolventa

Kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný :

 • samostatne pracovať na klasických konvenčných obrábacích strojoch a zariadeniach,
 • vytvárať jednoduché riadiace programy pre CNC stroje s následným overením na simulátore,
 • pomocou CAM systémov vstúpiť do riadiaceho programu v riadiacom systéme stroja a vykonať potrebné úpravy z hľadiska geometrického tvaru súčiastky a technologických podmienok,
 • spracovávať technické podklady (technické výkresy, technologické postupy, projekty, normy atď.) orientované na strojársku výrobu, aj s pomocou CAD/CAM systémov.

 

V priebehu štúdia získa vedomosti a zručnosti v práci s riadiacim programom: Heidenhain, SINUMERIC

V rámci počítačovej grafiky má vedomosti a zručnosti v práci s programom: AutoCad, Inventor

Má základné vedomosti a zručnosti z oblasti elektrotechniky, automatizácie, elektroniky.

Počas štúdia má možnosť získať zváračské oprávnenie.

Informácie o odbore

Kód odboru: 2426 K
Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
výučný list
Uplatnenie absolventa: pri obsluhe a programovaní automatizovaných strojárskych zariadení
pri obsluhe konvenčných strojov

Benefity

 • absolvent študijného odboru získa maturitné vysvedčenie a zároveň výučný list,
 • finančné ohodnotenie žiakov v rámci odborného výcviku,
 • možnosť získať celosvetovo platné certifikáty v grafických programoch Inventor a AutoCad,
 • podnikové štipendium,
 • zváračský preukaz a osvedčenie o vykonaní štátnej skúšky zo zvárania,
 • osvedčenie od Slovenskej a priemyselnej komory v anglickom a nemeckom jazyku,
 • certifikát o absolvovaní stáže v zahraničí,

Informácie o odbore cez žiakov

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35