Hlavné menu

Klub učiteľov elektrotechnických predmetov

 

Správy z činnosti pedagogického klubu 1. polrok 2020/2021

 

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 10.09.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 22.09.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 06.10.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 20.10.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 03.11.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 18.11.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 01.12.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 15.12.2020

Pisomny_vystup_PK_ELT_1.polrok_2020-2021.pdf

 

Správy z činnosti pedagogického klubu 2. polrok 2020/2021

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 09.02.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 23.02.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 09.03.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 23.03.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 13..04.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 27.04.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 11.05.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 25.05.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 08.06.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 22.06.2021.pdf

Pisomny_vystup_PK_ELT_2.polrok_2020-21.pdf

 

Správy z činnosti pedagogického klubu 1. polrok 2021/2022

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 07.09.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 21.09.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 05.10.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 19.10.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 02.11.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 16.11.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 07.12.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 14.12.2021.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 11.01.2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 25.01.2022.pdf

Pisomny_vystup_PK_ELT_1.polrok_2021-2022.pdf

 

Správy z činnosti pedagogického klubu 2. polrok 2021/2022

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 08.02.2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 22.02.2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 08.03.2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 22.3.2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 05.04.2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 12.04.2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 03.05.2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 17.05.2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 07.06.2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 21.06.2022.pdf

Pisomny_vystup_PK_ELT_2.polrok_2021-2022.pdf

Správa o činnosti pedagogického klubu ELT 04.07.2022.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35