Hlavné menu

Klub technickej gramotnosti

školský  rok 2020/2021

2.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

02. 02. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Matematická gramotnosť

Návrh na zavedenie metód orientovaných na zvýšenie matematickej gramotnosti v odborných predmetoch.

2.

16. 02. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Metodické listy II.

Návrh metodických materiálov zameraných na matematickú gramotnosť.

3.

16. 03. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Výmena skúseností

Výmena skúseností medzi členmi klubu z vlastnej vyučovacej činnosti a praxe pri využití metodických materiálov zameraných na matematickú gramotnosť.

4.

30. 03. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Využívanie IKT v odborných predmetoch, aplikačné softwari.

Zvyšovanie kompetencií členov klubu v oblasti informačno-komunikačných technológii používaných v počítačom podporovaných systémoch (CAD/CAM)

5.

13. 04. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Analýza činnosti klubu za III. štvrťrok

Spracovanie a zhrnutie výsledkov v oblasti zvyšovania technickej gramotnosti.

6.

27. 04. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Vyhodnotenie projektových prác

Analýza výsledkov projektových prác, prístup žiakov k projektom.

7.

11. 05. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Tvorba testov technickej gramotnosti II.

Návrhy testov technickej gramotnosti pre jednotlivé ročníky

8.

25. 05. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Podpora menej úspešných žiakov

Analýza výsledkov testov. Porovnanie výsledkov testov. Návrhy na opatrenia pre podporu menej úspešných žiakov.

9.

08. 06. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Analýza pôsobenia činnosti klubu za školský rok

Zhodnotenie činnosti klubu za školský rok, námety na prácu klubu v ďalšom školskom roku.

10.

22. 06. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Inovatívne metódy a formy vzdelávania v budúcom školskom roku

Návrhy na nové aktivity, metódy, postupy a moderné formy vyučovania do učebných osnov v budúcom školskom roku.

 

Február 2021 – jún 2021

50 hod.

SOŠ technická Tlmače

Písomný výstup klubu

Tvorba písomného výstupu klubu.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35