Hlavné menu

Klub technickej gramotnosti

Plán práce 1_20/21

Školský  rok 2020/2021

1.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

08. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Implementácia čitateľskej  gramotnosti do odborných predmetov

Návrh aktivít na zlepšenie čitateľskej gramotnosti u žiakov

2.

22. 09. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Implementácia finančnej  gramotnosti do odborných predmetov

Návrh aktivít na zlepšenie finančnej gramotnosti u žiakov

3.

06. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Metodické listy I.

Návrh metodických materiálov zameraných a finančnú a čitateľskú gramotnosť

4.

20. 10. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Výmena skúseností

Výmena skúseností z vlastnej vyučovacej činnosti a praxe pri využití metodických listov

5.

03. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Projektové vyučovanie

Možností využitia  projektového vyučovania vo vyučovaní odborných predmetov.

6.

16. 11. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Návrhy projektov

Didaktická analýza - voľba témy projektu, jej špecifikácia,

rámcové zadanie projektovej úlohy,

vytýčenie hlavných cieľov

7.

01. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Hodnotenie výstupov žiakov

Spôsoby hodnotenia čiastkovými známkami v projekte

8.

15. 12. 2020

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Tvorba testov technickej gramotnosti I.

Návrhy testových otázok pre test technickej gramotnosti pre jednotlivé ročníky.

9.

19. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Priebežné hodnotenie žiakov

Zhodnotenie výsledkov testov technickej gramotnosti, návrhy na zlepšenie

10.

26. 01. 2021

3 hod.

SOŠ technická Tlmače

Opatrenia zamerané na podporu menej úspešných žiakov

Návrhy na opatrenia pre podporu menej úspešných žiakov.

 

September 2020 – január 2021

50 hod.

SOŠ technická Tlmače

Písomný výstup klubu

Tvorba písomného výstupu klubu.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35