Hlavné menu

 

Rada školy má 11 členov v zložení:

 • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
 • jeden zástupca ostatných zamestnancov školy zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy,
 • traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
 • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou,
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania

       

Členovia rady školy

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

Ing. Bronislava Tomljenovičová

predseda

pedagogických pracovníkov

Bc. Ján Salaj

podpredseda

pedagogických pracovníkov

Anna Majlingová

tajomník

nepedagogických pracovníkov

Mária Hegedúšová

členka

rodičov

Eva Casulová

členka

rodičov

Marián Hajko         

členka

rodičov

Ladislav Šesták

člen

žiakov

Ing. Michal Mráz

člen

SOPK

Bc. Marián Chmelovics

člen

nitriansky samosprávny kraj

Bc. Miloš Zaujec

člen

nitriansky samosprávny kraj

Mgr. Miroslav Považan

člen

nitriansky samosprávny kraj

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35