Hlavné menu

Profil verejného obstarávateľa

Rok 2014

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2014

1. polrok 2014

 

 

VO/02/2014

Výzva na predkladanie ponúk - 14.03.2014

Cenová ponuka č. 1 - 24.03.2014

Cenová ponuka č. 2 - 24.03.2014

Cenová ponuka č. 3 - 21.03.2014

Otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk - 25.03.2014

Zmluva o dielo - 25.03.2014


 

ASFEU - Projekt z Operačného programu vzdelávanie: "Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím"

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 12102014 - 22.12.2014

Kúpna zmluva č. 12102014 - 22.12.2014

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 201414 - 22.12.2014

Kúpna zmluva č. 201414 - 22.12.2014

Dodatok č.1 k Zmluve o vzdelávaní 122014 - 18.12.2014

Kúpna zmluva spotrebný materiál - 24.11.2014

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 06/2014 - 21.11.2014

Zmluva o vzdelávaní 122014 - 07.11.2014

Vyhodnotenie ponúk a poradie uchádzačov pre Podporu frekventantov - 09.09.2014

Zmluva Konzultant pre riadenie projektu a pre odborné aktivity - 12.08.2014

Zmluva pre zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte - 24.07.2014

Zmluva pre zákazku Monitoring Fyzika - 24.07.2014

Kúpna zmluva č. 06/2014 - Doplnenie knižničného fondu - 10.07.2014

Výzva na predkladanie ponúk pre nákup spotrebného materiálu - 04.06.2014

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku - 22.05.2014

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku Monitoring Fyzika - 22.05.2014

Výzva na poskytovanie konzultačnej činnosti Konzultantom pre riadenie projektu a Konzultantom pre odborné aktivity - 20.05.2014

Výzva na zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte - 20.05.2014

Výzva na doplnenie knižničného fondu - 20.05.2014

Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania - 07.05.2014

Výzva na predloženie ponuky pre poskytovanie poradenskej činnosti - 24.02.2014

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančého príspevku - 07.01.2014


 

VO/01/2014

Výzva na predkladanie ponúk - 17.01.2014

Cenová ponuka č. 1 - 23.01.2014

Cenová ponuka č. 2 - 24.01.2014

Otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk - 24.01.2014

Zmluva o dielo - 25.01.2014

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35