Hlavné menu

Profil verejného obstarávateľa

Rok 2015

Uznesenie č. 119/2015 - Návrh na vyhlásenie obchodných verejných súťaží na predaj majetku

Uznesenie 119/2015

Príloha č. 6: Rozostavaná stavba K.Ú. Tlmače

Výpis z Katastra nehnuteľností + mapa

Fotodokumentácia

          Plán verejného obstarávania

 

Projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti výmenou okien"

Zmluva o dielo č. 01/2015 - 04.06.2015

 

ASFEU - Projekt z Operačného programu vzdelávanie: "Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím"

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku - 11.02.2015

Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve č. 201414 - 26.01.2015

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 201414 - 23.01.2015

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 06/2014 - 02.01.2015

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 21 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35