Hlavné menu

Povinné zverejňovanie

Rok 2014

Prijaté faktúry za rok 2014: 

Január 2014, Február 2014Marec 2014Apríl 2014Máj 2014Jún 2014Júl 2014August 2014September 2014Október 2014November 2014December 2014

 

Vystavené faktúry za rok 2014: 

Február 2014Marec 2014Apríl 2014Máj 2014Jún 2014Júl 2014September 2014, Október 2014,  November 2014December 2014

 

Faktúry školskej jedálne za rok 2014: 

Január 2014Február 2014Marec 2014Apríl 2014Máj 2014Jún 2014Júl 2014September 2014Október 2014November 2014December 2014

 

Objednávky za rok 2014:

Január 2014Február 2014Marec 2014Apríl 2014Máj 2014Jún 2014Júl 2014August 2014September 2014Október 2014November 2014December 2014

 

Zmluvy za rok 2014:

KVP-klub priateľov volejbalu 01.2014,  KVP-klub priateľov volejbalu 02.2014KVP-klub priateľov volejbalu 03.2014KVP-klub priateľov volejbalu 04.2014KVP-klub priateľov volejbalu 05.2014KVP-klub priateľov volejbalu 06.2014KVP-klub priateľov volejbalu 09.2014KVP-klub priateľov volejbalu 10.2014KVP-klub priateľov volejbalu 11.2014KVP-klub priateľov volejbalu 12.2014

Soňa Korčeková - ASO VENDING, MŠVVaŠ SR, Peter Koiš - PK TRADE, IZOMER, s.r.o.Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyKATAMINO s.r.o., Visions s.r.o., ba kieho, s.r.o.ba kieho, s.r.o., M.D.N s.r.o., Projekty Európskych Spoločenstiev, Pavol Ďurovský, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Prax žiakov v školskom roku 2014/15, Proizol, s.r.o., sCOOLing, s.r.o.Proizol, s.r.o.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35